Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285762

OBCHODNÉ MENO: TESCO STORES SR, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 366/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Senec 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 31 321 828

DEŇ ZÁPISU: 21.04.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,

2. nákup a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

3. technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí,

4. nákup a predaj nehnuteľností,

5. prenájom priestorov,

6. verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie),

7. výroba cukrárenských výrobkov, výroba mliečnych výrobkov, hotových jedál a polotovarov,

8. mäsiarstvo a údenárstvo,

9. prevádzkovanie ubytovacích zariadení,

10. výroba, predaj nenahraných nosičov zvuku al. zvukoobrazových záznamov predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukoobrazových záznamov,

11. drogistická činnosť,

12. vnútroštátne zasielateľstvo,

13. prevádzkovanie stráženého parkoviska,

14. krajčírske služby,

15. kľúčova služba,

16. montáž športových potrieb,

17. fotokopírovacia služba,

18. prevádzkovanie detských automatov-hojdačiek,

19. predaj jedov a žieravín v maloobchode,

20. výroba pekárenských výrobkov,

21. reklamná činnosť,

22. nákup a predaj pyrotechnických výrobkov,

23. automatizované spracovanie dát,

24. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

25. vedenie účtovníctva,

26. personálne poradenstvo,

27. prieskum trhu, marketing,

28. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky,

29. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,

30. inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe,

31. servis športových potrieb,

32. prevádzkovanie čerpacích staníc, pohonných hmôt,

33. nákup a predaj pohonných hmôt,

34. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola,

35. vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov (okrem zák. č. 264/1999 Z.z.),

36. konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacich systémov (TQM),

37. analýza rizík pomocou kritických kontrolných bodov (HACCP) a zavádzania systémov riadenia kvality,

38. grafické práce pomocou PC podľa predlohy,

39. kresličské práce,

40. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

41. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

42. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

43. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

44. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

45. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,

46. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,

47. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

48. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov,

49. fotografické služby,

50. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov,

51. výroba a pečenie pekárskych výrobkov(chleba a iných druhov pečiva) z mrazených polotovarov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jiří Černý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Ovčínem 301/24, Názov obce: Praha, PSČ: 10400 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.07.1974, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Bulla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornozoborská 3549/83A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 21.12.1978, Deň vzniku funkcie: 15.10.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jonathan Edward Brabin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lea Road 32, Názov obce: Harpenden, PSČ: AL5 4 PG , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 11.03.1975, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Matthew James Simister, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chapmore End Chapmore End Farm -, Názov obce: Ware, Herts, PSČ: SG120HF , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 20.06.1973, Deň vzniku funkcie: 19.10.2017

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Erik Šiatkovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2677/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 31.10.1977, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Martin Kuruc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 534/9, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 03.09.1973, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovania za spoločnosť, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Podpisovom poriadku TESCO STORES SR, a.s.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miroslava Rychtárechová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčkovo 390, Názov obce: Dežerice, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 14.08.1977, Deň vzniku funkcie: 08.08.2020

Meno a priezvisko: David Simon Stempel Ward, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Etchingham Park Road,Finchley 139, Názov obce: London, PSČ: N3 2EE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 08.02.1974, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020

Meno a priezvisko: David Clifford Wheeler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Merton Road MK40 3AF, Názov obce: Bedford, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 08.03.1984, Deň vzniku funkcie: 01.08.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tesco Holdings B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willemsparkweg 150 H, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1071 HS , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 33168971

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   469 959 503,432250 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   469 959 503,432250 EUR

AKCIE

Počet: 14158 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33 193,918875 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Ten Reality, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné námestie 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 35 895 381

Obchodné meno/názov: Old Reality, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné námestie 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 35 892 544

Obchodné meno/názov: Lekáreň Tesco Lamač s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 45 962 014

Obchodné meno/názov: Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 46 142 592

Obchodné meno/názov: Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 45 961 751

PREDAJ

Predaj časti podniku Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 1859/2016, NZ 34232/2016 zo dňa 28.09.2016 napísanej notárskym kandidátom Mgr. Luciou Minaričovou povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, na ktorom bolo schválené zrušenie prevádzkovania viazanej živnosti - očná optika, schválenie návrhu Zmluvy o prevode časti podniku označovanú ako Divízia optík a zmenu stanov vo forme ich úplného znenia. Predmetom zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29.09.2016 je predaj časti podniku označovaný ako Divízia optík medzi TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 ako predávajúcim a Galaxy Optical Services (Slovakia) s. r. o., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 48 122 777 ako kupujúcim, so súvisiacimi právami, hnuteľným resp. nehnuteľným majetkom a inými majetkovými právami.

PREVZATIE IMANIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť prevzala imanie verejnej obchodnej spoločnosti 

Spoločnosť 

Obchodné meno/názov: Lekáreň Tesco Trnava v. o. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 46 334 025

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: SANO D, s.r.o. (Zanikajúca spoločnosť), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 35 833 483

Obchodné meno/názov: IS Reality, a.s. (zanikajúca spoločnosť), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné námestie 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 36 184 004

Obchodné meno/názov: REALITY B.B. a.s. (zanikajúca spoločnosť), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné námestie 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61 , IČO 35 770 953

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE: 

Popis: Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 napísanej notárom JUDrd. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dodatok k stanovám zo dňa 1. 6. 1992, 31. 7. 1992. Stary spis: Sa 706

2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.7.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 125/94, N 131/94. Stary spis: Sa 706

3. Notárska zápisnica N 411/95, Nz 379/95 napísaná dňa 17.10.1995 notárom JUDr. Vierou Kalinovou osvedčujúca zhromaždenie zamestnancov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 57/96, N 64/96 napísaná dňa 01.03.1996 notárkou JUDr. Milušou Peterkovou. Stary spis: Sa 706

4. Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1996 vo forme notárskej zápisnice N 60/96, Nz 59/96 spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou. Stary spis: Sa 706 Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 178/96 zo dňa 13.8.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného KMART SR, a.s.

5. Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schvá- lená zmena stanov. Stary spis: Sa 706

6. Notárska zápisnica N 107/97, Nz 105/97 zo dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 706

7. Zápisnica z valného zhromaždenia N 143/98, Nz 141/98 zo dňa 30.6.1998, zápisnica z VZ zo dňa 30.6.1998.

8. Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 706

9. Zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k stanovám a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 12.1.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99, Nz 10/99 zo dňa 18.1.1999.

10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1998 č. N 414/98, Nz 382/98 na ktorom bola schválená zmena stanov a menovaný člen predstavenstva.

11. Povolenie na pobyt v SR MC 212 852.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 4.8.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 204/99 napísanej dňa 4.8.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou.

13. Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 25.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 276/99, Nz 272/99.

14. Na valnom zhromaždení dňa 18.12.00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 231/00, Nz 228/00 napísanej dňa 18.12.00 notárom JUDr.Blahom bola schválená zmena v dozornej rade.

15. Zmena členov dozornej rady, zmena stanov a zlúčenie spoločnosti so spoločnosťami TSSR Reality, s.r.o. a SLOVTES a.s. schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 179/2001, Nz 174/2001. Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky ako aj celé imanie zrušenej spoločnosti TSSR Reality, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 36 534 579 a SLOVTES a.s., Vajnorská 134/A, 832 07 Bratislava, IČO 35 782 536 dňom 1.11.2001.

16. Akcionár spoločnosti: TESCO Holding B.V. sídlo: 7 de Boelelaan, Officina I., 1083 HJ Amsterdam, Holandské kráľovstvo

17. Notárska zápisnica č. N 170/2002, Nz 162/02 zo dňa 17. 4. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.

18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12. 2002. Priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 539/2002, Nz 513/2002.

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2003.

20. Rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/03, NZ 380/03 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme ich úplného znenia. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, NZ 380/2003 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to aj viackrát, za podpmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6 000 000 000,- Sk.

21. Simon Theodore King, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Ing. Miroslv Friml, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rowley Ager, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2003.

22. Vymazuje sa: Rozhodnutie akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, Nz 380/2003 zo dňa 16.06.2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s, oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Zapisuje sa: Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 o zmene stanov a o zlúčení so spoločnosťou SANO D s.r.o., IČO: 35 833 483 so sídlom Kamenné nám. 1/A, Bratislava, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Po nej preberá všetok majetok, práva, povinnosti, záväzky, pohľadávky i neznáme.

23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2005, Nz 9902/2005, NCRls 9792/2005 zo dňa 07.03.2005 o schválení zmluvy o zlúčení s obchodnými spoločnosťami IS Reality, a.s, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 36 184 004 a REALITY B.B. a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 770 953. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 79/2005, Nz 9864/2005, NCRls 9767/2005 zo dňa 07.03.2005. Spoločnosti boli zrušené dňa 07.03.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TESCO STORES, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá dňom 31.03.2005 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie zrušených spoločností.

24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 164/2005, Nz 19893/2005, NCRls 19603/2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005.

25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2006. Rozhodnutie akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 151/2006, Nz 16292/2006, NCRls 16191/2006 zo dňa 28.04.2006.

26. Notárska zápisnica č. NZ 11/2008, N 12/2008 zo dňa 07.01.2008 spísaná notárkou JUDr. Miluší Peterkovou.

27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008.

28. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.11.2008 o zlúčení so spoločnosťami Ten Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 895 381, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3386/B a Old Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 892 544, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3369/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 366/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 370/2008, Nz 52978/2008 zo dňa 28.11.2008 stáva právnym nástupcom spoločností Ten Reality, a. s. a Old Reality, a. s. a preberá všetky ich práva a záväzky.

29. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N271/2009, Nz 29800/2009 z 4.9.2009.

30. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2010, Nz 7314/2010 zo dňa 4.3.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.5.2010.

31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2010.

32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2010

33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.12.2010.

34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2011.

35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2012.

36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2012

37. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.06.2012.

38. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 322/2013, Nz 6236/2013, NCRls 6393/2013 zo dňa 25.02.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: 1. Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 46 142 592, 2. Lekáreň Tesco Lamač s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 962 014, 3. Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 961 751 a nástupníckou spoločnosťou TESCO STORES SR a. s., so sídlom Kamenné nám 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., Lekáreň Tesco Lamač s. r. o. a Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o.

39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2013 o prevzatí imania.

40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.11.2013.

41. Rozhodnutie jediného spoločníka akcionára zo dňa 24.05.2014.

42. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06. 2014.

43. Notárska zápisnica č. N 1160/2014, NZ 32311/2014 zo dňa 03.09.2014.

44. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2015 a 01.06.2015.

45. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.

46. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2017.

47. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1