Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285697

OBCHODNÉ MENO: Midleton a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3624/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 35 942 177

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie cestovnej agentúry,

2. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi,

6. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software,

7. marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. vydavateľská činnosť v rámci voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Radka Kotíšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obecní 131, Názov obce: Mukařov, PSČ: 251 62 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.03.1969, Deň vzniku funkcie: 14.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revoluční 1403/28, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.10.1965, Deň vzniku funkcie: 25.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Romuald Kopún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Křivce 1399/21, Názov obce: Praha 10, PSČ: 101 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.07.1969, Deň vzniku funkcie: 25.06.2020

Meno a priezvisko: Ing. Ján Franek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Libušské sokolovny 523/28, Názov obce: Praha 4 - Libuš, PSČ: 142 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.03.1971, Deň vzniku funkcie: 25.06.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 939,180000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 939,180000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   165 969,590000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou - notárska zápisnica N 91/2005, NZ 24272/2005, NCRls 23952/2005 zo dňa 30.05.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2009.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.08.2012.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010.

5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.05.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1