Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285667

OBCHODNÉ MENO: INVEST 30 - Kubániho dvory Zvolen a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7201/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 53 624 807

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2021

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva

2. predaj nehnuteľností

3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 30.07.1970, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Marian Duraj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sama Chalupku 458/8, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 20.02.1976, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Farkaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedákova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 28.05.1972, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 21.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Matej Godál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revúcka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.02.1975, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: 365. invest Capital FKI o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: -

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1