Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285688

OBCHODNÉ MENO: Meaning Holdings, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6930/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 52 271 447

DEŇ ZÁPISU: 18.04.2019

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Matej Michalko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tower, Jumeriah Village St, 1 Lazuward SW 108, Názov obce: Dubaj, Štát: Spojené arabské emiráty , Dátum narodenia: 18.01.1990, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marek Procháska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedákova 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 02.04.1990, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019

Meno a priezvisko: Peter Michalko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 04.02.1996, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019

Meno a priezvisko: Xiaomin Wang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 12.11.1986, Deň vzniku funkcie: 05.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie vydané ako akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií v prípade zamýšľaného prevodu akcií na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti. Súhlas však musí byť udelený, pokiaľ by išlo o zamýšľaný prevod na osobu blízku akcionárovi spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 685/2019, Nz 5974/2019, NCRls 6095/2019 zo dňa 26.02.2019 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1