Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R285678

OBCHODNÉ MENO: LAND Residential, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3618/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 35 941 626

DEŇ ZÁPISU: 21.06.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,

2. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. administratívne práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Hempfinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 10482/48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 13.05.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Katarína Gajdárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 9117/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 01.10.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Alena Strempeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 14.01.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Milan Chrenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulíkova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 24.12.1978, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  39 840,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  39 840,000000 EUR

AKCIE

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno, len so súhlasom valného zhromaždenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.05.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 208/2005, Nz 22390/2005, NCRls 22102/2005 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2008.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1