Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R285539

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: BRAINOMIX EUROPE LIMITED – organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8853/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 54 952 093

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Dr. Michail Papadakis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cotswold Meadow 22, Názov obce: Witney, PSČ: OX28 5FB , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 19.01.1979, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je splnomocnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky, pričom sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému označeniu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby pripojí svoj podpis.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: BRAINOMIX EUROPE LIMITED

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suite 10380, Upper Pembroke Street 26/27, Názov obce: Dublin, PSČ: D02 X361 , Štát: Írsko 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Číslo zápisu: 683049

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Dr. Michail Papadakis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cotswold Meadow 22, Názov obce: Witney, PSČ: OX28 5FB , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 19.01.1979, Deň vzniku funkcie: 25.11.2020

Meno a priezvisko: Ann Jacqueline Naylor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reynards Road 54, Názov obce: Welwyn, Hertfordshire, PSČ: AL6 9TP , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 23.11.1956, Deň vzniku funkcie: 25.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu: samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1