Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R285571

OBCHODNÉ MENO: Victory Slovakia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164713/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 6849/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 54 952 646

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

6. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

9. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Komínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 1452/17, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 06.06.1987, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Komínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 1452/17, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 06.06.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1