Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R285548

OBCHODNÉ MENO: Finforyou s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164722/B

SÍDLO:  Názov obce: Kráľová pri Senci 2035, PSČ: 900 50 

IČO: 54 963 168

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Bognár, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 2035, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 13.11.1974, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Bognár, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 2035, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 13.11.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1