Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R285540

OBCHODNÉ MENO: Cyber SD, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7482/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 54 932 491

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Vedenie účtovníctva

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Dušan Krčmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1615/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 09.04.1961, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Jaššo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piesková 10095/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 09.11.1978, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Alušíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 2560/87, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 03.09.1985, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Monika Heráková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4456/22, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 17.05.1974, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1