Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R285568

OBCHODNÉ MENO: SEWAI a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7481/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 8,10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 54 986 061

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Administratívne služby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Vedenie účtovníctva

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ivana Hlinková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olivová 7251/4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 14.05.1971, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Hlinka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olivová 7251/4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 10.10.1968, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Bílik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olivová 7251/4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 11.01.1996, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Katarína Vidová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3961/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 23.03.1991, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Rudolf Vido, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3961/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 11.05.1988, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie spoločnosti vydané ako akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1