Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register – Zoznam osôb, ktoré môžu
byť vymazané (§ 768s OBZ)
Deň vydania: 01.12.2020
R202709
Okresný súd Žilina - Zoznam zapísaných osôb, ktoré môžu byť podľa § 768s Obchodného zákonníka
vymazané z obchodného registra:
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 79/L
Obchodné meno: František Habiňák - Fitys
Sídlo/miesto podnikania: Sedliacka Dubová 45, 027 55 Sedliacka Dubová
IČO: 00 000 001
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10138/L
Obchodné meno: KAZIMÍR Alojz - stavebné, murárske, tesárske, izolatérske práce,
Sídlo/miesto podnikania: Čadca
IČO: 10 840 095
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10148/L
Obchodné meno: ESP - EXPRESSPEDITION PRIVARA
Sídlo/miesto podnikania: Čadca
IČO: 10 840 508
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2/L
Obchodné meno: Z I Č - ZDENKA Č A V A J D O V Á
Sídlo/miesto podnikania: Oščadnica 88, 023 35 Oščadnica
IČO: 10 840 729
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10225/L
Obchodné meno: G U R M I K  -  montážno stavebná firma
Sídlo/miesto podnikania: Skalité
IČO: 10 840 877
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10396/L
Obchodné meno: Jozef Mazáň NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Ochodnica 698, 023 35 Ochodnica
IČO: 10 841 091
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 40/L
Obchodné meno: Ing. Vladimír Vavro - VAPOS
Sídlo/miesto podnikania: Rudinka 110, 023 31 Rudinka
IČO: 10 841 199
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10297/L
Obchodné meno: SPRINT
Sídlo/miesto podnikania: Kysucký Lieskovec
IČO: 10 841 440
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3/L
Obchodné meno: Martin Kubík
Sídlo/miesto podnikania: Komenského 1155, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10 841 725
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10196/L
Obchodné meno: M I B A
Sídlo/miesto podnikania: Zákopčie u Kľukov , Zákopčie
IČO: 10 841 971
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10045/L
Obchodné meno: Ing. Vladimír Strýček CORDAT ČADCA
Sídlo/miesto podnikania: 022 01 Čadca
IČO: 10 842 136
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10292/L
Obchodné meno: T A R G O Š
Sídlo/miesto podnikania: Čadca
IČO: 10 842 594
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 12/L
Obchodné meno: Š T R B Á K  FRANTIŠEK
Sídlo/miesto podnikania: Fučíkova 159, Čadca - Kýčerka
IČO: 10 843 515
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 329/L
Obchodné meno: Anna Jurečková - Valašský šenk - Makov
Sídlo/miesto podnikania: Makov - Valašský šenk 112, Makov - Valašský šenk
IČO: 10 843 876
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 53/L
Obchodné meno: Vilma Plechová - VICI
Sídlo/miesto podnikania: Ul. Palárikova 99, 022 01 Čadca
IČO: 10 844 503
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10156/L
Obchodné meno: B O D O R  Jaroslav
Sídlo/miesto podnikania: Čadca
IČO: 10 844 791
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 131/L
Obchodné meno: TEMPO - EMIL SIDORA
Sídlo/miesto podnikania: Bezručova 2356, 022 01 Čadca
IČO: 10 845 399
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10121/L
Obchodné meno: RENEX - GAJDOŚÍK - KRAUSS, obchodno reklamná a výrobná organizácia
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 10 846 000
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 423/L
Obchodné meno: Ing. Adam Cingel - CINGEL
Sídlo/miesto podnikania: M.R.Štefánika 1834/36, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 10 846 328
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10289/L
Obchodné meno: TOPOĽSKÝ - T O P A Z
Sídlo/miesto podnikania: Námestovo
IČO: 10 846 379
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10251/L
Obchodné meno: BLESK
Sídlo/miesto podnikania: Štefanov nad Oravou
IČO: 10 846 603
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10140/L
Obchodné meno: S l o v í k   Ivan
Sídlo/miesto podnikania: Rabčice 412, Rabčice
IČO: 10 846 786
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1/L
Obchodné meno: Ing. Augustín Ratica - M A J K A
Sídlo/miesto podnikania: Kamenická 803/1, 029 01 Námestovo
IČO: 10 847 120
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 225/L
Obchodné meno: Albín Vlčák - V A N A D
Sídlo/miesto podnikania: Novoť 118, 029 55 Novoť
IČO: 10 847 456
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 228/L
Obchodné meno: Ing. Miroslav S e m j a n
Sídlo/miesto podnikania: Okružná 2O57/11, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 10 847 481
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10158/L
Obchodné meno: MONABYT
Sídlo/miesto podnikania: Trstená
IČO: 10 847 723
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10142/L
Obchodné meno: Univerzál
Sídlo/miesto podnikania: Breza
IČO: 10 848 118
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 29/L
Obchodné meno: Ing. Ján Gregorec - PNEUSERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Tvrdošín - Vladina 736/87, 027 44 Tvrdošín - Vladina
IČO: 10 848 193
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10173/L
Obchodné meno: Ľubomír Š I Š I L A - súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Nižná nad Oravou
IČO: 10 848 312
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 6/L
Obchodné meno: Miroslav Virlič - MIRO TOURS
Sídlo/miesto podnikania: Florinova 928/9, 029 01 Námestovo
IČO: 10 848 983
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10448/L
Obchodné meno: Anton Jakubjak
Sídlo/miesto podnikania: Novoť 55, 029 55 Novoť
IČO: 10 849 114
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10286/L
Obchodné meno: I P A M A R O  -  Poláčik Ivan
Sídlo/miesto podnikania: Štefanov nad Oravou
IČO: 10 850 163
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10178/L
Obchodné meno: N O V A
Sídlo/miesto podnikania: Hruštín
IČO: 10 850 244
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10275/L
Obchodné meno: Hujčák Teofil
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 10 850 317
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10055/L
Obchodné meno: Roman Chomát - FITES
Sídlo/miesto podnikania: Hotel Košariská , 028 01 Trstená
IČO: 10 851 097
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 49/L
Obchodné meno: Jozef S o m o r a
Sídlo/miesto podnikania: Lokca 395, 029 51 Lokca
IČO: 10 851 208
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10041/L
Obchodné meno: Ján Turňa - Predajný servis
Sídlo/miesto podnikania: Bobrov 87, 029 42 Bobrov
IČO: 10 851 828
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10239/L
Obchodné meno: Cvengroš - TEAKO
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 852 263
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10186/L
Obchodné meno: Martin Pokorný- POKY
Sídlo/miesto podnikania: Jánovčíkova 632, 034 95 Likavka
IČO: 10 852 468
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10145/L
Obchodné meno: Č e m i c e
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 10 852 611
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10118/L
Obchodné meno: ANTI AQUA - izolácie
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 10 852 883
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10128/L
Obchodné meno: PROBTO - obchodný podnik
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 853 235
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10132/L
Obchodné meno: R A C I O N A L
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 853 782
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10115/L
Obchodné meno: D U N D Y
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 10 854 081
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10129/L
Obchodné meno: WOTEX - IMPORT - EXPORT
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 854 401
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10131/L
Obchodné meno: SLOV - HEAN
Sídlo/miesto podnikania: Likavka
IČO: 10 854 479
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10135/L
Obchodné meno: DALIS INPOR
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 854 584
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 289/L
Obchodné meno: Ing. Martin Uličný
Sídlo/miesto podnikania: Puškáreň 426, 034 95 Likavka
IČO: 10 855 165
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10715/L
Obchodné meno: Ivan Pjatek IP - LES
Sídlo/miesto podnikania: Ohradná ulica 504/8, 032 42 Pribylina
IČO: 10 855 271
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10296/L
Obchodné meno: M a t e j b u s
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Hrádok
IČO: 10 855 904
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10155/L
Obchodné meno: Otto a syn
Sídlo/miesto podnikania: Svätý Kríž
IČO: 10 856 617
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10165/L
Obchodné meno: K a m e n s k ý
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 856 692
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 200/L
Obchodné meno: Ing.Igor K o v á č
Sídlo/miesto podnikania: Lúčna 476/4, 032 02 Závažná Poruba
IČO: 10 856 943
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10657/L
Obchodné meno: Pavol Senaj AODAS
Sídlo/miesto podnikania: Ploštín 170, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 10 857 354
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 27/L
Obchodné meno: Doc. Ing. Boris Palovič CSc.                 - INŽINIERSKO-OBCHODNÉ SLUŽBY
Sídlo/miesto podnikania: Vrbická 18, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 10 857 834
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 201/L
Obchodné meno: Bobuľa Peter - TransBob
Sídlo/miesto podnikania: Bernolákova 19, 034 01 Ružomberok
IČO: 10 857 851
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10153/L
Obchodné meno: AG - V i n á r e ň
Sídlo/miesto podnikania: Bešeňová
IČO: 10 858 032
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10144/L
Obchodné meno: DATA REX
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 858 539
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10110/L
Obchodné meno: M E N D E R
Sídlo/miesto podnikania: Liptovská Štiavnica
IČO: 10 858 679
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10199/L
Obchodné meno: Obchodná, inštalatérska, poradenská a zmenárenská činnosť  G U L E J
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 10 858 792
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 19/L
Obchodné meno: Jozef Zobač
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Peter 223, 033 01 Liptovský Peter
IČO: 10 858 822
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10179/L
Obchodné meno: M. HROMJÁK - PONF Ružomberok
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 10 859 080
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10074/L
Obchodné meno: Jozef Babala
Sídlo/miesto podnikania: Lesná 16/15, 034 01 Ružomberok
IČO: 10 859 101
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10147/L
Obchodné meno: Hubová - ubytovanie, stravovanie
Sídlo/miesto podnikania: Valaská Dubová 125, Valaská Dubová
IČO: 10 860 126
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 147/L
Obchodné meno: Marian Striha - SPEEDEXIM
Sídlo/miesto podnikania: Prekážka 726/23, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 10 860 991
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10191/L
Obchodné meno: ŠTEFANCO - predaj tovaru
Sídlo/miesto podnikania: Dudová 3, Liptovský Mikuláš
IČO: 10 861 220
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 253/L
Obchodné meno: Ing. Peter Brestovanský - BENEX - management
Sídlo/miesto podnikania: Bystrická cesta , 034 01 Ružomberok
IČO: 10 861 912
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10182/L
Obchodné meno: B A L Á Ž  Jozef
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 10 863 001
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10068/L
Obchodné meno: Miroslav Dundek a spol.
Sídlo/miesto podnikania: Nová Hrboltová 24, 034 02 Ružomberok
IČO: 10 863 729
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10062/L
Obchodné meno: Helena Feníková - SLOVTOUR
Sídlo/miesto podnikania: Námestie Mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 10 863 826
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10632/L
Obchodné meno: Rudolf Haladej
Sídlo/miesto podnikania: R. Viesta 30, 036 01 Martin
IČO: 10 870 351
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10160/L
Obchodné meno: RAFF Trans
Sídlo/miesto podnikania: Rieka , Šútovo
IČO: 10 870 857
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10046/L
Obchodné meno: Alžbeta Spišiaková - BETTY - OBCHODNÝ DOM
Sídlo/miesto podnikania: Jilemnického 43, 036 01 Martin
IČO: 10 871 331
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 380/L
Obchodné meno: Vladimír Krnáč - VEMR
Sídlo/miesto podnikania: Čapajevova 17, 036 01 Martin
IČO: 10 872 167
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10167/L
Obchodné meno: UB - Priemyselná zákazková firma MARTIN
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 872 361
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10288/L
Obchodné meno: SKORKA a spol.
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 873 163
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10492/L
Obchodné meno: Milan Petrovič - M.P.A.
Sídlo/miesto podnikania: Príbovce 72, 038 42 Príbovce
IČO: 10 873 384
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10146/L
Obchodné meno: BYDOS
Sídlo/miesto podnikania: Sučany
IČO: 10 873 449
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10245/L
Obchodné meno: PLATOM
Sídlo/miesto podnikania: Kirovova 15/27, Martin
IČO: 10 873 716
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10218/L
Obchodné meno: CAD SERVIS - G r i g o r o v
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 874 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10244/L
Obchodné meno: KIAS
Sídlo/miesto podnikania: Horné Rakovce 1412/27, Turčianske Teplice
IČO: 10 874 712
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10551/L
Obchodné meno: Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY
Sídlo/miesto podnikania: Osloboditeľov 1100/173, 038 53 Turany
IČO: 10 874 721
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 248/L
Obchodné meno: Antonín Hanák - HANIMEX
Sídlo/miesto podnikania: Exnárova 16, 036 01 Martin
IČO: 10 875 000
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10208/L
Obchodné meno: KREJČÍR GLM
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 875 972
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10152/L
Obchodné meno: T E X T A
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 936 092
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10219/L
Obchodné meno: D r e d o
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 937 307
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10211/L
Obchodné meno: ELEKTROTECHNIK
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 937 561
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10177/L
Obchodné meno: S A N T A L
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 937 943
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10127/L
Obchodné meno: INCON - sprostredkovanie kúpy a predaja
Sídlo/miesto podnikania: Žilina - Bytčica
IČO: 10 938 061
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10631/L
Obchodné meno: Pavol Bolček
Sídlo/miesto podnikania: Na Majer 61/5, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 10 938 184
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10125/L
Obchodné meno: Igor Kabzan, kolkárske dráhy a liate podlahy
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 938 257
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 21/L
Obchodné meno: Ing. Vladimír Šupej - COPY
Sídlo/miesto podnikania: Bernolákova 5, 010 01 Žilina
IČO: 10 941 169
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10279/L
Obchodné meno: E M E S
Sídlo/miesto podnikania: Bytča
IČO: 10 941 436
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10238/L
Obchodné meno: W A R E K
Sídlo/miesto podnikania: Varín
IČO: 10 942 513
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 274/L
Obchodné meno: Helena Čibenková - MODES
Sídlo/miesto podnikania: Gaštanová 39, 010 01 Žilina
IČO: 10 942 891
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 292/L
Obchodné meno: Jozef Bitala - BIJOZ
Sídlo/miesto podnikania: Veľké Rovné 1019, 013 62 Veľké Rovné
IČO: 10 943 587
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 86/L
Obchodné meno: Ing. Ján Smrž, CSc., - Elektrosystem, súk.p.
Sídlo/miesto podnikania: Štefana Furdeka 10, 010 01 Žilina
IČO: 10 944 281
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10151/L
Obchodné meno: MOSEZ - š.p. Montáž, opravy, servis elektrotepelných zariadení
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 945 831
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10587/L
Obchodné meno: Peter Mičák - REKOSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Tatranská 3109/5, 010 01 Žilina
IČO: 10 945 873
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 4/L
Obchodné meno: Vladimír Franek - IZOMIT
Sídlo/miesto podnikania: Oslobodenia 175, 013 05 Belá
IČO: 10 946 268
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10114/L
Obchodné meno: Ing. Dušan    L e g í ň
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 947 060
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10555/L
Obchodné meno: Vincent Kotrbanec
Sídlo/miesto podnikania: Nová 475/42, 010 03 Žilina-Považský Chlmec
IČO: 10 947 124
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10524/L
Obchodné meno: Jozef Vaščík REZAB
Sídlo/miesto podnikania: Pod Laščeky 422/23, 010 03 Žilina
IČO: 10 947 272
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 32/L
Obchodné meno: Ing. Ján Bízik - SEMA - servis a výroba osob-ných počítačov
Sídlo/miesto podnikania: Bôrická 103, 010 01 Žilina
IČO: 10 948 082
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 30/L
Obchodné meno: Ing. Jozef Dúbravka - SLOVIMEX
Sídlo/miesto podnikania: Kmeťova 2, 010 01 Žilina
IČO: 10 948 970
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10452/L
Obchodné meno: František Vatrta
Sídlo/miesto podnikania: Hečkova 2534/32, 010 01 Žilina
IČO: 10 949 038
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo: 10050/L
Obchodné meno: Jozef Oravčík - Potak
Sídlo/miesto podnikania: Dlhé Pole 1104, 013 32 Dlhé Pole
IČO: 10 949 275
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10176/L
Obchodné meno: J O V O S
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 950 273
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 96/L
Obchodné meno: DUAS - Dubský
Sídlo/miesto podnikania: Predmestská 1350, 010 01 Žilina
IČO: 10 950 966
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10248/L
Obchodné meno: OSMOF - Vrábel
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 956 891
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10052/L
Obchodné meno: Ing. Vladimír Kanis - VIKA
Sídlo/miesto podnikania: J. Vojtaššáka 7/36, 010 01 Žilina
IČO: 10 957 260
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10047/L
Obchodné meno: Dušan Chudík - NAMAFA s.f.
Sídlo/miesto podnikania: Závodská 4, 010 01 Žilina
IČO: 10 958 380
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10072/L
Obchodné meno: Ing. Ivan Černák - KOIMPEX
Sídlo/miesto podnikania: Kalinčiakova 14, 010 01 Žilina
IČO: 10 958 941
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10382/L
Obchodné meno: Pavol Halas H&R Potraviny
Sídlo/miesto podnikania: Horný Hričov 267, 013 42 Horný Hričov
IČO: 10 959 351
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10255/L
Obchodné meno: DataMarket
Sídlo/miesto podnikania: Lietavská Svinná
IČO: 10 959 874
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10559/L
Obchodné meno: Jaroslav Pavelica
Sídlo/miesto podnikania: Polík 549/4, 038 53 Turany
IČO: 10 960 015
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 287/L
Obchodné meno: Pavel Danys - APRO
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 58, 036 01 Martin
IČO: 10 960 201
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10053/L
Obchodné meno: Ing. Pavol Finka - LegalSoft
Sídlo/miesto podnikania: J.C.Hronského 21, 036 01 Martin
IČO: 10 960 830
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10112/L
Obchodné meno: TRANSUNION
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 961 950
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10116/L
Obchodné meno: Soňa   L A C K O V  Á
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 962 492
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10183/L
Obchodné meno: GALIMEX - Ing. Gálik
Sídlo/miesto podnikania: Thurzova 15, Martin
IČO: 10 962 816
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 113/L
Obchodné meno: Miroslav Glejtek
Sídlo/miesto podnikania: Luxemburgova 7/41, 036 01 Martin
IČO: 10 962 948
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10189/L
Obchodné meno: O N S P O L - O
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 963 081
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 125/L
Obchodné meno: Ing. Juraj V i d o v e n e c
Sídlo/miesto podnikania: Gagarinova 46, 036 01 Martin
IČO: 10 965 297
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10192/L
Obchodné meno: Art klub - j - Ján Kraus
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 965 548
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10285/L
Obchodné meno: PM - ELEKTRONIK
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 10 971 527
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 73/L
Obchodné meno: Rudolf Čambora  -  Č a S
Sídlo/miesto podnikania: Čadca-Horelica 345, 022 01 Čadca-Horelica
IČO: 10 974 580
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 94/L
Obchodné meno: ŠTEFAN VLČEK - VESTAM, stavebná a montážna   firma
Sídlo/miesto podnikania: 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10 975 594
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 124/L
Obchodné meno: Peter Králik - BOLARE
Sídlo/miesto podnikania: Rudinka 123, 023 31 Rudinka
IČO: 10 976 116
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10200/L
Obchodné meno: J A M O N A
Sídlo/miesto podnikania: Raková
IČO: 10 977 198
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 169/L
Obchodné meno: Ľubomír Rachler - R A C H L E R
Sídlo/miesto podnikania: Zvolenská 16, 010 01 Žilina
IČO: 10 978 437
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10273/L
Obchodné meno: SLOV - GER
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 978 682
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10287/L
Obchodné meno: AG TRONIC
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 980 164
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10124/L
Obchodné meno: Drevoobchod
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 10 982 205
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10223/L
Obchodné meno:  E S P O L
Sídlo/miesto podnikania: Borová 26/14, Žilina
IČO: 10 983 881
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10720/L
Obchodné meno: Štefan Šuňavec TRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: Liptovská Kokava 425, 032 44 Liptovská Kokava
IČO: 10 986 529
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10048/L
Obchodné meno: Šimon Janotík - SIMONA - podnik služieb
Sídlo/miesto podnikania: Nemocničná 1949/57-67, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 10 996 915
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10240/L
Obchodné meno: Kováč Ladislav
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 10 997 377
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 111/L
Obchodné meno: Ing. Jozef Kadlubiak -  O r a v i a
Sídlo/miesto podnikania: Mieru 552, 028 01 Trstená
IČO: 10 997 563
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10049/L
Obchodné meno: Ján Kenéz - KENIM
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova 269, 029 01 Námestovo
IČO: 10 997 709
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10217/L
Obchodné meno: Šurina a spol.
Sídlo/miesto podnikania: Podbiel
IČO: 10 998 918
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10065/L
Obchodné meno: Peter Székely - KADET
Sídlo/miesto podnikania: Západ 1142/27-40, 028 01 Trstená
IČO: 10 999 787
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10298/L
Obchodné meno: PIATRIK
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 11 121 991
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10619/L
Obchodné meno: Dušan Kevický ALESSBus
Sídlo/miesto podnikania: Tomčany 10204, 036 01 Martin
IČO: 11 942 274
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10184/L
Obchodné meno: CHAMPAX
Sídlo/miesto podnikania: Turčianske Teplice
IČO: 11 942 428
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10006/L
Obchodné meno: Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED
Sídlo/miesto podnikania: 036 01 Martin
IČO: 11 943 254
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10117/L
Obchodné meno: D I M P E X
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 12 600 423
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10157/L
Obchodné meno: ING. HUBERT BEZAČINSKÝ
Sídlo/miesto podnikania: Krásno nad Kysucou
IČO: 12 603 139
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10195/L
Obchodné meno: DOPO Bronček (Dopravné podnikanie Bronček)
Sídlo/miesto podnikania: Kysucké Nové Mesto
IČO: 12 605 808
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10259/L
Obchodné meno: Ing. Novák - INPEKO-AKRA
Sídlo/miesto podnikania: Horný Hričov
IČO: 12 613 169
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10216/L
Obchodné meno: KYZEK a spol. WESTERN SHOP
Sídlo/miesto podnikania: Čadca
IČO: 12 615 510
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10159/L
Obchodné meno: Autoslužby - Jaroslav Mikula
Sídlo/miesto podnikania: Čadca
IČO: 12 616 664
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10169/L
Obchodné meno: B E M A
Sídlo/miesto podnikania: Čadca
IČO: 12 616 966
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10299/L
Obchodné meno: Kohút
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 12 634 107
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10149/L
Obchodné meno: DUPLASS - ELEKTRONIC
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 12 634 654
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10111/L
Obchodné meno: Dpt. Kubošek - C E N T I N G
Sídlo/miesto podnikania:
Žilina
IČO:
12 635 073
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10262/L
Obchodné meno: R E P O G - revízna a poradenská agentúra
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 12 720 020
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10141/L
Obchodné meno: MIBAT
Sídlo/miesto podnikania: Námestovo
IČO: 12 858 498
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10256/L
Obchodné meno: G A S
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 12 858 617
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10061/L
Obchodné meno: Marta Brodská - TENAROUR cestovná kancelária s rozšírenou obchodnou
činnosťou
Sídlo/miesto podnikania: Palárikova 1024, 022 01 Čadca
IČO: 14 161 613
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 126/L
Obchodné meno: PAVLÍK A SYN - NÁBYTOK
Sídlo/miesto podnikania: 023 56 Makov
IČO: 14 162 997
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10446/L
Obchodné meno: Jaroslav Labuda
Sídlo/miesto podnikania: Snežnica 174, 023 32 Snežnica
IČO: 14 163 667
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10228/L
Obchodné meno: SLOVAKIA-TANK
Sídlo/miesto podnikania: Námestovo
IČO: 14 166 151
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 231/L
Obchodné meno: Ing. Jozef Palider - Oravská Corporacia
Sídlo/miesto podnikania: Klinec II. 198, 029 43 Zubrohlava
IČO: 14 166 429
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10505/L
Obchodné meno: Ivan Šturek
Sídlo/miesto podnikania: Oravská Polhora 314, 029 47 Oravská Polhora
IČO: 14 167 042
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10230/L
Obchodné meno: ZEMKO Peter
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 14 169 258
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10026/L
Obchodné meno: Miroslav Přibyl - M + M EUROTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 14 170 621
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 155/L
Obchodné meno: Rudolf G r i g e ľ
Sídlo/miesto podnikania: Slnečná 165/22, 029 01 Námestovo
IČO: 14 171 155
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10056/L
Obchodné meno: Ing. Marián BULLA
Sídlo/miesto podnikania: Radlinského 46, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 14 171 724
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10224/L
Obchodné meno: R E M A  S P
Sídlo/miesto podnikania: Malatiná
IČO: 14 171 961
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10280/L
Obchodné meno:  JM
Sídlo/miesto podnikania: Nad Skalkou 3, Ružomberok
IČO: 14 172 208
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 212/L
Obchodné meno: Roman Baláž - SOTIM
Sídlo/miesto podnikania: Belanská štvrť , 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 14 173 697
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 68/L
Obchodné meno: Marcela Jiroušková - DTD
Sídlo/miesto podnikania: Demänová 235, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 14 175 533
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 67/L
Obchodné meno: Ján Droppa - MoDoU
Sídlo/miesto podnikania: Krátka 235, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 14 175 959
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10576/L
Obchodné meno: Ľudovít Omasta - zemné práce a autodoprava, Ľudovít Omasta - právny nástupca
Sídlo/miesto podnikania: Nová 312/74, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO: 14 177 412
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10242/L
Obchodné meno: Jozef Luštinský - Predaj rozličného tovaru
Sídlo/miesto podnikania: Lisková 236, Lisková
IČO: 14 177 722
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10123/L
Obchodné meno: L + J TURIST
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 14 177 731
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 46/L
Obchodné meno: Stanislav Dubovský, poskytovanie služieb
Sídlo/miesto podnikania: Podhora 1, 034 01 Ružomberok
IČO: 14 177 749
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10168/L
Obchodné meno: Gavorník  -  EXPORT,  IMPORT
Sídlo/miesto podnikania: Puškinova 4/19, Martin
IČO: 14 184 265
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 35/L
Obchodné meno: Interlink - Ing. Peter Novanský
Sídlo/miesto podnikania: Kozmonautov 34, 036 01 Martin
IČO: 14 184 303
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10051/L
Obchodné meno: Viliam Velický - obchod a služby
Sídlo/miesto podnikania: Košťany nad Turcom 238, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO: 14 188 228
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10136/L
Obchodné meno: C A M B E R - služby
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 14 189 273
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10249/L
Obchodné meno: LOS - Ing. Latka
Sídlo/miesto podnikania: Žilina - Budatín
IČO: 14 215 918
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10274/L
Obchodné meno: HARUŠTIAK
Sídlo/miesto podnikania: Jaseňová 22, Žilina
IČO: 14 217 082
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10143/L
Obchodné meno: Bednárová Viera
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 226 359
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 418/L
Obchodné meno: Cyril Rechtorík - LIMO - RE Žilina
Sídlo/miesto podnikania: 010 01 Žilina - Trnové
IČO: 14 226 472
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10702/L
Obchodné meno: Miroslaw Czechowicz
Sídlo/miesto podnikania: Žilinská cesta 26, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 14 226 715
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 215/L
Obchodné meno: Milan Harvančík - SKLAP
Sídlo/miesto podnikania: Športová 7, 010 01 Žilina
IČO: 14 228 122
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10303/L
Obchodné meno: Lonex
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 228 220
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10525/L
Obchodné meno: Čvartinský Vladimír-Nákl.autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: Višňové 739, 013 23 Višňové
IČO: 14 229 374
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10290/L
Obchodné meno: LAPOS - Lach - poradensko-obchodné služby
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 229 404
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10150/L
Obchodné meno: H A R D D A T
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 230 623
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10197/L
Obchodné meno: Čičkánik
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 231 077
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10392/L
Obchodné meno: Jozef Tabačár
Sídlo/miesto podnikania: Skalité 1221, 023 14 Skalité
IČO: 14 239 833
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10291/L
Obchodné meno: COMPAKT - KOPÁSEK
Sídlo/miesto podnikania: Kysucké Nové Mesto
IČO: 14 240 319
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10206/L
Obchodné meno: S U N R A Y
Sídlo/miesto podnikania: Kysucký Lieskovec
IČO: 14 240 955
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 38/L
Obchodné meno: JURAJ Š T R B Á K
Sídlo/miesto podnikania: Podzávoz 344, 022 01 Čadca
IČO: 14 241 731
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 205/L
Obchodné meno: JÁN ŠKORVÁNEK - K E N A V R O K
Sídlo/miesto podnikania: Čadečka 1192, 022 01 Čadca
IČO: 14 242 010
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10692/L
Obchodné meno: František Šadibol
Sídlo/miesto podnikania: Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica
IČO: 14 242 796
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 252/L
Obchodné meno: Dušan Nitriansky
Sídlo/miesto podnikania: Ľubľanská 7, 010 08 Žilina
IČO: 14 250 039
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 165/L
Obchodné meno: Ján Miho - J A M T E S
Sídlo/miesto podnikania: Mariánske nám. 20, 010 01 Žilina
IČO: 14 251 493
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10190/L
Obchodné meno: HAPPY TOURS
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 252 180
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10134/L
Obchodné meno: R O B E X
Sídlo/miesto podnikania: Nerudova 46, Žilina
IČO: 14 252 732
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10113/L
Obchodné meno: D A S A M
Sídlo/miesto podnikania: Strečno
IČO: 14 254 204
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10122/L
Obchodné meno: Butik
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 254 417
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10069/L
Obchodné meno: Jaromír Šmida - STAMOLA
Sídlo/miesto podnikania: Vážska 10, 010 01 Žilina
IČO: 14 254 913
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 142/L
Obchodné meno: Ján Gura - GAS
Sídlo/miesto podnikania: Fatranská 14, 010 01 Žilina
IČO: 14 255 316
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 187/L
Obchodné meno: Ing. Gabriel Lenárt - ELTRAN
Sídlo/miesto podnikania: Gaštanova 19/39, 010 01 Žilina
IČO: 14 255 448
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 93/L
Obchodné meno: Milan Hamer - SLOVENSKÁ PEKÁREŇ
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Val 133/30, 010 01 Žilina
IČO: 14 255 707
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo: 37/L
Obchodné meno: Ing.Ivan Otepka-OTA
Sídlo/miesto podnikania: Smetanova 8, 036 01 Martin
IČO: 14 265 184
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 161/L
Obchodné meno: Peter Kubáni - E K O S E R V I S
Sídlo/miesto podnikania: Ševčenkova 3/2l, 036 01 Martin
IČO: 14 265 435
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10281/L
Obchodné meno: MTC - Martin trade company - Michal JESENSKY
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 14 266 644
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10175/L
Obchodné meno: ToToCo - Ružička
Sídlo/miesto podnikania: Štefunkova 6/20, Martin
IČO: 14 266 784
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10648/L
Obchodné meno: Ján Koniar
Sídlo/miesto podnikania: Kollárova 4284/34, 036 01 Martin
IČO: 14 267 071
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10163/L
Obchodné meno: NAVIRAL
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 14 267 454
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10054/L
Obchodné meno: Milan Včela - LIMINA
Sídlo/miesto podnikania: Ondrašovecká 145, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 14 269 783
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10519/L
Obchodné meno: Jaroslav Stas - STAS JAROSLAV
Sídlo/miesto podnikania: Liesek 309, 027 12 Liesek
IČO: 14 271 494
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10283/L
Obchodné meno: FATRIMPEX - Búlik
Sídlo/miesto podnikania: Turčianske Teplice
IČO: 14 866 873
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10307/L
Obchodné meno: Ing. Lukáč
Sídlo/miesto podnikania: Gerlachovská 9/32, Žilina
IČO: 17 783 330
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 398/L
Obchodné meno: Ing. Ján Tabak - NERAST
Sídlo/miesto podnikania: Ľubľanská 7, 010 08 Žilina
IČO: 17 784 182
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 45/L
Obchodné meno: Ing. Milan Láznička - M I R O X
Sídlo/miesto podnikania: Predmetská 50/18, 010 01 Žilina
IČO: 17 786 738
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10198/L
Obchodné meno: E L I N O
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 17 789 486
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10137/L
Obchodné meno: G É C I
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 17 790 867
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10130/L
Obchodné meno:  Pod Kriváňom
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Peter
IČO: 17 791 251
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10691/L
Obchodné meno: Dušan Tekeljak - ATM TRANZ
Sídlo/miesto podnikania: Bobrovec 31, 032 21 Bobrovec
IČO: 17 791 367
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 256/L
Obchodné meno: Jaroslav Michalek
Sídlo/miesto podnikania: Stankovany 204, 034 92 Stankovany
IČO: 17 791 651
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10039/L
Obchodné meno: Ladislav Droppa
Sídlo/miesto podnikania: Liptovská Porúbka 515, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO: 17 791 693
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10164/L
Obchodné meno: Horák - služby
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Hrádok
IČO: 17 792 134
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10254/L
Obchodné meno: B.F.S. - ELEKTRONIK
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 17 792 533
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10162/L
Obchodné meno: MAKOMA
Sídlo/miesto podnikania: Kvačany
IČO: 17 793 874
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 42/L
Obchodné meno: Karol Balent
Sídlo/miesto podnikania: Vyšný Kubín 2, 027 01 Vyšný Kubín
IČO: 17 807 000
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10213/L
Obchodné meno: BAŠ - ka
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 17 807 247
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10203/L
Obchodné meno: Dyan a syn
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 17 808 448
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10215/L
Obchodné meno: FC - TOUR
Sídlo/miesto podnikania: Tvrdošín
IČO: 17 808 511
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10058/L
Obchodné meno: Anton Diežka -  INTERNACIONAL TRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: SNP 514/49, 027 44 Tvrdošín
IČO: 17 809 665
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10261/L
Obchodné meno: RANDIAK
Sídlo/miesto podnikania: Rabča
IČO: 17 809 835
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10057/L
Obchodné meno: Štefan Žuffa - ŽUFFA
Sídlo/miesto podnikania: Vladina 823, 027 44 Tvrdošín
IČO: 17 809 878
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10185/L
Obchodné meno: Milka-elektric-elektronic
Sídlo/miesto podnikania: Podbiel
IČO: 17 810 817
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 48/L
Obchodné meno: Ladislav Zápalka
Sídlo/miesto podnikania: Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov 665, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov
IČO: 17 814 758
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 148/L
Obchodné meno: Vincent Nemček - MAMIRA
Sídlo/miesto podnikania: Mudrochova 908/3, 015 01 Rajec
IČO: 17 818 249
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 70/L
Obchodné meno: Miroslav Ostrák - MONTIS
Sídlo/miesto podnikania: Jedľová 32, 010 01 Žilina
IČO: 17 818 737
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 47/L
Obchodné meno: Ján Rechtorík - TERCHOVAN
Sídlo/miesto podnikania: Námestie Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
IČO: 17 819 342
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 238/L
Obchodné meno: Jozef Lopušan - REMESLOSLUŽBA
Sídlo/miesto podnikania: Fraňa Mráza 5, 010 01 Žilina
IČO: 17 819 903
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10305/L
Obchodné meno: POLKORÁBOVÁ
Sídlo/miesto podnikania: Žilina - Závodie
IČO: 17 821 401
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10221/L
Obchodné meno: K - IMEX
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 17 821 525
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 43/L
Obchodné meno: Milan Ivaška - I S T A R
Sídlo/miesto podnikania: Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
IČO: 17 823 480
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10282/L
Obchodné meno: František Sliviak - SLINK
Sídlo/miesto podnikania: Murgašová 11, Žilina
IČO: 17 837 642
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10174/L
Obchodné meno: B M - TRANS  L. Božík
Sídlo/miesto podnikania: Dullova 46/67, Martin
IČO: 17 848 024
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10253/L
Obchodné meno: ELMONT - Ondrovičová
Sídlo/miesto podnikania: Horné Rakovce 1396/26, Turčianske Teplice
IČO: 17 849 055
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10247/L
Obchodné meno: VIDOS - Ing. Vinar
Sídlo/miesto podnikania: Sucháčkova 14/9, Martin
IČO: 17 850 347
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10537/L
Obchodné meno: Samuel Šluch - Autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: 1. čsl. brigády 10, 038 61 Vrútky
IČO: 17 851 947
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10308/L
Obchodné meno: Bratia Bernátovci a spol.
Sídlo/miesto podnikania: Gogoľova 24/65, Martin
IČO: 17 852 072
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10509/L
Obchodné meno: Jaroslav Párička PARMEX
Sídlo/miesto podnikania: Tolstého 6190/3, 036 01 Martin
IČO: 17 852 641
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 71/L
Obchodné meno: Ján Ing. Adam - SIGNO
Sídlo/miesto podnikania: Jesenského 18, 036 01 Martin
IČO: 17 853 222
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10270/L
Obchodné meno: H A V I O N
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 17 860 415
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 108/L
Obchodné meno: Ján Hláčik - H U B E R T U S
Sídlo/miesto podnikania: Gemerská 6, 010 01 Žilina
IČO: 17 861 292
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 184/L
Obchodné meno: Peter K n a p e k
Sídlo/miesto podnikania: Rudnayova 2/2567, 010 01 Žilina
IČO: 17 862 663
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10229/L
Obchodné meno: Juraj Leško
Sídlo/miesto podnikania: Teplička nad Váhom
IČO: 17 865 778
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 247/L
Obchodné meno: JÁN  Š A R L A K - stavebná firma
Sídlo/miesto podnikania: Dunajov 298, Dunajov
IČO:
17 866 324
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10241/L
Obchodné meno: Milan  D a n k o
Sídlo/miesto podnikania: Krásno nad Kysucou
IČO: 17 869 901
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 59/L
Obchodné meno: Peter Laclavík AUTO-MOTO CENTRUM
Sídlo/miesto podnikania: Štiavnička 160, Štiavnička
IČO: 17 873 355
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 203/L
Obchodné meno: Veronika Husarčíková - PRINCESS
Sídlo/miesto podnikania: Valaská Dubová 127, 034 96 Valaská Dubová
IČO: 17 873 916
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 62/L
Obchodné meno: Ing. František Bajnok - B and MK TRADING     CORPORATION
Sídlo/miesto podnikania: Nám.Osloboditeľov 41, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17 874 629
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 56/L
Obchodné meno: Daniel Mlynček - M - COMP
Sídlo/miesto podnikania: 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17 875 480
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10295/L
Obchodné meno: JÁN MIKUŠ
Sídlo/miesto podnikania: Východná
IČO: 17 875 528
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10207/L
Obchodné meno: SENIOR GREŠO
Sídlo/miesto podnikania: Liptovský Mikuláš
IČO: 17 875 587
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10227/L
Obchodné meno: B.O.B. /bezpečná ochrana bytu/
Sídlo/miesto podnikania: Ružomberok
IČO: 17 876 133
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 50/L
Obchodné meno: Ing. Štefan Molitoris - MOLITORIS EXPORT & IMPORT INTERNATIONALE
TRANSPORT-SPEDITION
Sídlo/miesto podnikania: 027 44 Tvrdošín
IČO: 17 878 365
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10059/L
Obchodné meno: Ján Brezničan - Chicco
Sídlo/miesto podnikania: Mládežnícka 360, 013 51 Predmier
IČO: 17 882 963
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10181/L
Obchodné meno: NESSERNESSE - obchodná spoločnosť
Sídlo/miesto podnikania: Trstená
IČO: 17 883 105
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10063/L
Obchodné meno: Peter Cvacho - OPTICUS
Sídlo/miesto podnikania: Do Stošky 21, 010 04 Žilina
IČO: 17 884 233
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 234/L
Obchodné meno: Ing. Juraj Ziman - M O N T I N G
Sídlo/miesto podnikania: Rastislavova 5, 010 01 Žilina
IČO: 17 885 515
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 55/L
Obchodné meno: Ing. Anton Kolenčík - T O N K O L
Sídlo/miesto podnikania: Teplička nad Váhom 898, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 17 885 949
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10277/L
Obchodné meno: K r i š t o f í k
Sídlo/miesto podnikania: Terchová
IČO: 17 887 526
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 52/L
Obchodné meno: Zdeněk Slavík - TRADE
Sídlo/miesto podnikania: Gaštanova 8/18, 010 01 Žilina
IČO: 17 889 448
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10166/L
Obchodné meno: DŽAMMY Matušáková Beáta
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 17 889 930
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10060/L
Obchodné meno: Ing. Štefan Tvrdý - TVAN
Sídlo/miesto podnikania: Sídlisko 1019, 014 01 Bytča
IČO: 17 915 261
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10269/L
Obchodné meno: POMSTAV - LIBIDUS
Sídlo/miesto podnikania: Lutiše
IČO: 17 917 077
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10278/L
Obchodné meno: IVCO
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 17 918 898
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 82/L
Obchodné meno: EKOFIN
Sídlo/miesto podnikania: Osikova 9/39, 010 01 Žilina
IČO: 17 926 459
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 65/L
Obchodné meno: Ing. Eva Riecka - U N I C O
Sídlo/miesto podnikania: Bajzova 4, 010 01 Žilina
IČO: 17 928 311
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 69/L
Obchodné meno: MILAN BEŇADIK - BESAM
Sídlo/miesto podnikania: 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 17 934 516
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 105/L
Obchodné meno: Juraj F U N I A K
Sídlo/miesto podnikania: Stredná 452, Liptovské Revúce
IČO: 17 942 128
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10243/L
Obchodné meno: VESELOVSKÝ - TRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: Liptovská Lúžna
IČO: 17 943 647
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10231/L
Obchodné meno: J A Š K O
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Kubín
IČO: 17 950 511
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10276/L
Obchodné meno: REKOSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Zázrivá
IČO: 17 950 821
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10235/L
Obchodné meno: REMA SP PALUGA
Sídlo/miesto podnikania: Malatiná
IČO: 17 950 953
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10263/L
Obchodné meno: PETRON a spol.
Sídlo/miesto podnikania: Sihelné
IČO: 17 951 186
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10205/L
Obchodné meno: Ladislav Lipničan
Sídlo/miesto podnikania:
Lokca 412, 029 51 Lokca
IČO: 17 951 194
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10250/L
Obchodné meno: P A N A X
Sídlo/miesto podnikania: Tvrdošín
IČO: 17 951 623
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 167/L
Obchodné meno: Milan Papán - AUTO KONTAKT
Sídlo/miesto podnikania: 027 54 Veličná
IČO: 17 954 487
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10271/L
Obchodné meno: Vladimír Rác - R A T I C O
Sídlo/miesto podnikania: Martin
IČO: 17 962 200
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 81/L
Obchodné meno: Vladimír Matejík - LAMA-VEGAL
Sídlo/miesto podnikania: Osloboditeľov 38, 036 01 Martin
IČO: 17 964 474
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10222/L
Obchodné meno: FACUNA
Sídlo/miesto podnikania: Nábrežná 15, Martin
IČO: 17 964 776
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10616/L
Obchodné meno: Ivan Brzák - Dopravex
Sídlo/miesto podnikania: Príbovce 175, 038 42 Príbovce
IČO: 17 965 713
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10638/L
Obchodné meno: Ján Škuta Autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: Ďanová 153, 038 42 Ďanová
IČO: 17 965 845
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10073/L
Obchodné meno: Miroslav Juva - MARTED
Sídlo/miesto podnikania: Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin
IČO: 17 966 345
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10554/L
Obchodné meno: Patrik Gőrner
Sídlo/mi