Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register – Zoznam osôb, ktoré môžu
byť vymazané (§ 768s OBZ)
Deň vydania: 01.12.2020
R202706
Okresný súd Trnava - Zoznam zapísaných osôb, ktoré môžu byť podľa § 768s Obchodného zákonníka
vymazané z obchodného registra:
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 165/T
Obchodné meno: Vladimír Urban
Sídlo/miesto podnikania: ADB , 919 31 Jaslovské Bohunice
IČO: 00 587 796
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 249/T
Obchodné meno: FÖLDES BUTIK v likvidácii
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Meder
IČO: 11 698 101
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 677/T
Obchodné meno: MARSCHALL
Sídlo/miesto podnikania: Vŕbový rad 914, Gabčíkovo
IČO: 11 698 276
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 663/T
Obchodné meno: DS - CAMION
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 11 698 373
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 694/T
Obchodné meno: "ROL - EXPRES"
Sídlo/miesto podnikania: Zelená 700/22, Dunajská Streda
IČO: 11 698 411
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 612/T
Obchodné meno: Varga
Sídlo/miesto podnikania: Gabčíkovo
IČO: 11 698 519
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10439/T
Obchodné meno: Tibor Sántha - S MOBIL
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 2123/57, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 699 060
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 404/T
Obchodné meno: Silvia - súkromná obchodná firma
Sídlo/miesto podnikania: nám.SNP 195/39, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 699 655
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 603/T
Obchodné meno: Weki
Sídlo/miesto podnikania: Októbrova 6, Stolárska dielňa , Dunajská Streda
IČO: 11 700 301
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 178/T
Obchodné meno: Ing. Vojtech Homoly - Súkromná stavebná firma
Sídlo/miesto podnikania: Fábryho 1957/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 700 963
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 657/T
Obchodné meno: Fatonová
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Meder
IČO: 11 701 242
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 705/T
Obchodné meno: MEZOL
Sídlo/miesto podnikania: Dvorníky na Ostrove
IČO: 11 701 617
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 63/T
Obchodné meno: Ing.Ladislav Horváth - HILS
Sídlo/miesto podnikania: Nová Ves č.2217/2, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 701 757
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 302/T
Obchodné meno: Alexander ÁCS, PROBET
Sídlo/miesto podnikania: nám. Bélu Bartóka , 932 01 Veľký Meder
IČO: 11 701 986
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 704/T
Obchodné meno: Fekete-strojársko zámočnícka činnosť
Sídlo/miesto podnikania: Baka 267, Baka
IČO: 11 702 010
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 170/T
Obchodné meno: Ing.Papp - poradenská a sprostredkovateľská služba
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 11 702 354
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 224/T
Obchodné meno: Gábor Varju - BELLA DONNA - Butik
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná ulica , 931 01 Šamorín
IČO: 11 703 164
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 232/T
Obchodné meno: Zoltán Molnár - STAVMONT
Sídlo/miesto podnikania: Gazdovský rad 69, 931 01 Šamorín
IČO: 11 703 237
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10849/T
Obchodné meno: Mgr. István Péntek - MERKANTIL
Sídlo/miesto podnikania: Malotejedská 1458/49, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 703 792
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 177/T
Obchodné meno: František Beňo - BENO ELEKTROSERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Šoporňa 1378, 925 52 Šoporňa
IČO: 11 704 021
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 602/T
Obchodné meno: PETROSPOL
Sídlo/miesto podnikania: Galanta
IČO: 11 704 055
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 289/T
Obchodné meno: Daniel Holček - DREVEX
Sídlo/miesto podnikania: Sídl.SNP 955/C, 924 00 Galanta
IČO: 11 704 071
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10491/T
Obchodné meno: Ondrej Szarka - TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 110, 925 81 Diakovce
IČO: 11 704 179
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 661/T
Obchodné meno: DRÁBIK Marián
Sídlo/miesto podnikania: Sereď
IČO: 11 704 811
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 164/T
Obchodné meno: Ivan Štefánik
Sídlo/miesto podnikania: Vojanská 2568, 926 00 Sereď
IČO: 11 705 370
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10243/T
Obchodné meno: "AK - menegment"
Sídlo/miesto podnikania: Nálepkova 14, Šaľa
IČO: 11 705 451
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 681/T
Obchodné meno: TVAROŽEK
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičovo
IČO: 11 705 795
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10643/T
Obchodné meno: Štefan Tomančík
Sídlo/miesto podnikania: Stromová 168, 925 53 Pata
IČO: 11 705 981
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10232/T
Obchodné meno: Ladislav Špalek - murár
Sídlo/miesto podnikania: Hollého 8, 927 05 Šaľa
IČO: 11 707 160
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10542/T
Obchodné meno: Štefan Meszaroš
Sídlo/miesto podnikania: Hlohovecká 749/119, 925 53 Pata
IČO: 11 707 984
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 506/T
Obchodné meno: Štefan Molnár
Sídlo/miesto podnikania: Horné Saliby 432, 925 03 Horné Saliby
IČO: 11 708 263
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 619/T
Obchodné meno: OSTRADECZKÝ Drahomír
Sídlo/miesto podnikania: Galanta
IČO: 11 708 476
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 697/T
Obchodné meno: Kamen Ľudovít
Sídlo/miesto podnikania: Veľká Mača 970, Veľká Mača
IČO: 11 709 821
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 605/T
Obchodné meno: TRITEX
Sídlo/miesto podnikania: Šaštín - Stráže
IČO: 11 734 094
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 695/T
Obchodné meno: JELÍNEK
Sídlo/miesto podnikania: Senica
IČO: 11 734 451
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 356/T
Obchodné meno: Stanislav Hajdin - TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Sotiná 1211/66, 905 01 Senica
IČO: 11 736 836
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 607/T
Obchodné meno: Blahová Elena - "Boutique MERCA"
Sídlo/miesto podnikania: Lichardova 10, Skalica
IČO: 11 739 461
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10774/T
Obchodné meno: Pavel Šimunič - INTERTRANS
Sídlo/miesto podnikania: M. R. Štefánika 1015/27, 908 77 Borský Mikuláš
IČO: 11 739 959
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 672/T
Obchodné meno: BOBEK a SYN
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičova 2, Trnava
IČO: 11 752 068
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 650/T
Obchodné meno: Ivan Chrenko- M & I
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 11 752 220
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 615/T
Obchodné meno: Horváth Dušan
Sídlo/miesto podnikania: Suchá 20, Trnava
IČO: 11 752 254
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 218/T
Obchodné meno: KRUŽEL
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 11 752 262
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 166/T
Obchodné meno: Ing. Ivan Mrázik - JIMOS, export - import
Sídlo/miesto podnikania: Nám. 5. mája č. 3, hotel Satelit , 921 01 Piešťany
IČO: 11 752 483
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 313/T
Obchodné meno: "SIDÓNIA GUNIŠOVÁ"
Sídlo/miesto podnikania: Kupecká 17, Piešťany
IČO: 11 752 491
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 632/T
Obchodné meno: GORAL
Sídlo/miesto podnikania: Vajanského 1951/25, Piešťany
IČO: 11 753 765
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 601/T
Obchodné meno: K U P R E S O  /kúpa, predaj, sprostredkovanie, opravy /
Sídlo/miesto podnikania: Komarovova 29, Trnava
IČO: 11 754 184
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 679/T
Obchodné meno: H-KOZMETIKA
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 11 754 591
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 180/T
Obchodné meno: Ing. Robert Važan - KOVOVÉ KONŠTRUKCIE + likvidácie
Sídlo/miesto podnikania: Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 11 755 768
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 97/T
Obchodné meno: Ing. Dušan Piačka - TYRNA KONZORCIUM  "v konkurze"
Sídlo/miesto podnikania: OD Jednota, Zelený rínok 1, Trnava
IČO: 11 756 136
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 193/T
Obchodné meno: Tibor Hulka - ARGUS
Sídlo/miesto podnikania: Ostrov 444, 922 01 Ostrov
IČO: 11 756 497
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 628/T
Obchodné meno: TMT TIRNAMARKETING, Trnava
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 11 756 632
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 669/T
Obchodné meno: Jozef Bango
Sídlo/miesto podnikania: Kátlovce 114, Kátlovce
IČO: 11 756 659
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 5/T
Obchodné meno: Michal Hanko - HANKO Piešťany
Sídlo/miesto podnikania: Gaštanová 28, Piešťany
IČO: 11 757 621
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 714/T
Obchodné meno: Kudríková Margita
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 11 757 710
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10749/T
Obchodné meno: Ján Jančovič - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Malženice 206, 919 29 Malženice
IČO: 11 757 884
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 486/T
Obchodné meno: Ladislav Štern - NAOSTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Zelený kríček 6, 917 01 Trnava
IČO: 11 757 906
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 86/T
Obchodné meno: Tibor Tóth  -  T - Shop: Tóth
Sídlo/miesto podnikania: Teplická 2294/70, 921 01 Piešťany
IČO: 11 771 216
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 684/T
Obchodné meno: Stavebné a obchodné združenie
Sídlo/miesto podnikania: Prietrž 297, Prietrž
IČO: 11 836 652
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 634/T
Obchodné meno: PÁTEK-Drevovýroba
Sídlo/miesto podnikania: Šaštín - Stráže
IČO: 11 836 857
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 24/T
Obchodné meno: Vladimír Dobiáš - RENOVEX
Sídlo/miesto podnikania: Čáčov 132, 905 03 Senica
IČO: 11 837 004
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 169/T
Obchodné meno: Ján Skala - STAVOIMPEX
Sídlo/miesto podnikania: Námestie Mieru č. 20, 908 51 Holíč
IČO: 11 838 574
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 734/T
Obchodné meno: Vašek Rastislav
Sídlo/miesto podnikania: Čáčov , Senica
IČO: 11 839 015
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 712/T
Obchodné meno: Miroslav Šimek - "Trans Sokol"
Sídlo/miesto podnikania: Čáry 295, 908 43 Čáry
IČO: 11 839 236
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 498/T
Obchodné meno: Jozef Čajko - Setour Senica
Sídlo/miesto podnikania: IBV Záhrady 1220, 905 01 Senica
IČO: 11 839 724
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 604/T
Obchodné meno: Dušan Filípek-autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: Hlboké
IČO: 11 840 889
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10447/T
Obchodné meno: Štefan Kudoláni
Sídlo/miesto podnikania: Štefanov 45, 906 45 Štefanov
IČO: 11 841 451
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 610/T
Obchodné meno: Razgyel - transport
Sídlo/miesto podnikania: Zlaté Klasy
IČO: 11 848 162
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 623/T
Obchodné meno: S T O J K A
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Meder
IČO: 11 848 561
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 384/T
Obchodné meno: Matej Saláth
Sídlo/miesto podnikania: Vrakúň 174, 930 25 Vrakúň
IČO: 11 849 002
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 437/T
Obchodné meno: Viktor Varga - Vi - VA
Sídlo/miesto podnikania: Topoľníky
IČO: 11 849 886
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 238/T
Obchodné meno: Gizela Horváthová - "SPRINT - HORVÁTHOVÁ"
Sídlo/miesto podnikania: Neratovické nám. 2146/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 850 205
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10537/T
Obchodné meno: Vojtech Szerencsés - FIRMA Szerencsés
Sídlo/miesto podnikania: Rohovce 223, 930 30 Rohovce
IČO: 11 850 574
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 227/T
Obchodné meno: Ing. Jozef Burger - "JOSBURG - export-import-služby a obchod"
Sídlo/miesto podnikania: ul. Biskupa Kondého 2, Dunajská Streda
IČO: 11 850 639
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 182/T
Obchodné meno: Stanislav Kříž - ELMES
Sídlo/miesto podnikania: Smetanov háj 291/26, Dunajská Streda
IČO: 11 851 813
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10442/T
Obchodné meno: Teodor Szabó Szabó - Trans
Sídlo/miesto podnikania: Masnikovo 15, 930 37 Lehnice
IČO: 11 851 961
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 216/T
Obchodné meno: Vojtech Lukács - QULITÄT
Sídlo/miesto podnikania: Étreho 21/2, 930 03 Kráľovičove Kračany
IČO: 11 852 160
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 144/T
Obchodné meno: Ing.Alexander Néveri
Sídlo/miesto podnikania: Orechová 356/14, 932 01 Veľký Meder
IČO: 11 852 186
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10550/T
Obchodné meno: Štefan Podhorný VARIANT
Sídlo/miesto podnikania: Vinohradnícka 364/30, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 852 712
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 192/T
Obchodné meno: Pavol Németh - EUROTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná č. 247, 930 11 Topoľníky
IČO: 11 853 387
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 633/T
Obchodné meno: Barci
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 11 853 441
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 620/T
Obchodné meno: ZVARSERVIS Ing. Ján Hidvéghy, Západná ul. 20, Trnava
Sídlo/miesto podnikania: Západná 20, Trnava
IČO: 11 855 045
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 625/T
Obchodné meno: BAZAR - Belák
Sídlo/miesto podnikania: ul. 29. augusta 50, Hlohovec
IČO: 11 855 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 629/T
Obchodné meno: " Pišoja Štefan "
Sídlo/miesto podnikania: Hlohovec
IČO: 11 857 226
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 459/T
Obchodné meno: Ľubomír  Jamrich-DENT
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Lopašov č. 344, 922 04 Dolný Lopašov
IČO: 11 857 251
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 642/T
Obchodné meno: E M
Sídlo/miesto podnikania: Majcichov
IČO: 11 857 463
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 606/T
Obchodné meno: ELEKTRA OLYMP
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 11 857 846
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 203/T
Obchodné meno: Ing. Ľubomír Marko - SMF - Stavebno - montážna firma Marko
Sídlo/miesto podnikania: Bratislavská 4, 917 02 Trnava
IČO: 11 859 296
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 609/T
Obchodné meno: Peter Sláma
Sídlo/miesto podnikania: Karpatská 26, Piešťany
IČO: 11 859 601
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10438/T
Obchodné meno: Viktor Molnár - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Nám. SNP 196/42, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 866 781
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10728/T
Obchodné meno: Izabela Bábicsová - IZATRANS
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 154, 930 06 Ňárad
IČO: 11 866 942
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 682/T
Obchodné meno: T É K A
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 11 867 990
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 630/T
Obchodné meno: Tajnay - AUTO-FRANZ
Sídlo/miesto podnikania: Kvetoslavov
IČO: 11 868 601
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 653/T
Obchodné meno: CUCZ
Sídlo/miesto podnikania: Michal na Ostrove
IČO: 11 868 899
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 318/T
Obchodné meno: Ľudovít Sághy
Sídlo/miesto podnikania: Jilemnického 203, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 869 003
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 664/T
Obchodné meno: Sárközi - zelenina, ovocie
Sídlo/miesto podnikania: Októbrová ulica , Dunajská Streda
IČO: 11 869 470
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 250/T
Obchodné meno: Ing.Gabriel Teleky - Renova
Sídlo/miesto podnikania: Bratislavská č. 88, 931 01 Šamorín
IČO: 11 869 607
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 720/T
Obchodné meno: TERRA CO.
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 11 870 613
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 493/T
Obchodné meno: Karol Mikus
Sídlo/miesto podnikania: Vojtechovce 613, 930 38 Nový Život
IČO: 11 871 296
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 420/T
Obchodné meno: Vladimír Mikušovič - MONTOS
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova 715, 905 01 Senica
IČO: 11 872 454
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 701/T
Obchodné meno: Dvorský Martin-doprava
Sídlo/miesto podnikania: Senica
IČO: 11 874 317
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 724/T
Obchodné meno: Križo Andy - Drevospol
Sídlo/miesto podnikania: Galanta
IČO: 11 878 703
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 414/T
Obchodné meno: Alexander Vincze - Alvin
Sídlo/miesto podnikania: pojazdná predajňa , Galanta
IČO: 11 879 025
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10231/T
Obchodné meno: Ing. Daniel Tóth - "CK - DANN - TOUR"
Sídlo/miesto podnikania: nám. Svätej trojice 5, 927 00 Šaľa
IČO: 11 879 092
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10248/T
Obchodné meno: KÖRÖS záhradkárske potreby
Sídlo/miesto podnikania: Žihárec č. 88, Žihárec
IČO: 11 879 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 608/T
Obchodné meno: RIGO Ján
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičovo
IČO: 11 881 879
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 214/T
Obchodné meno: Martin Schmidt - "ELEKTRONIK - POLOTOVARY"
Sídlo/miesto podnikania: Nemocničná 626, 924 00 Galanta
IČO: 11 882 051
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo: 10855/T
Obchodné meno: ČIERNIK - Čerstvá zelenina
Sídlo/miesto podnikania: ČSFR
IČO: 11 882 611
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 181/T
Obchodné meno: SAVING S.A.
Sídlo/miesto podnikania: Richterova 1152, Sládkovičovo
IČO: 11 883 537
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 689/T
Obchodné meno: VARIATEX
Sídlo/miesto podnikania: Veľké Úľany
IČO: 11 883 545
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 658/T
Obchodné meno: SORTEC
Sídlo/miesto podnikania: Hlohovec
IČO: 11 902 027
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 676/T
Obchodné meno: RO - JI
Sídlo/miesto podnikania: Červeník
IČO: 11 902 060
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 622/T
Obchodné meno: ATTEC
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 11 903 694
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 621/T
Obchodné meno: M A R E K   A   S Y N
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 11 905 361
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 529/T
Obchodné meno: Jozef Granec - Firma Grancova
Sídlo/miesto podnikania: Nám. K. Herdu 2, 917 01 Trnava
IČO: 11 906 588
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 198/T
Obchodné meno: Ján Botík
Sídlo/miesto podnikania: Družstevná 9, 917 00 Trnava
IČO: 11 907 339
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 614/T
Obchodné meno: Kaducová - MKK
Sídlo/miesto podnikania: Sídlisko V. 37/29, Sereď
IČO: 11 969 041
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 611/T
Obchodné meno: "MARTRANS" Rajská Marta
Sídlo/miesto podnikania: Sereď
IČO: 11 971 622
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 626/T
Obchodné meno: Dömény Arpád
Sídlo/miesto podnikania: Čierny Brod 66, Čierny Brod
IČO: 11 972 076
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10256/T
Obchodné meno: Gmeynerová "SPANIEN TOURIST"
Sídlo/miesto podnikania: Družstevná 3, Šaľa
IČO: 11 972 092
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10244/T
Obchodné meno: Štibrániová Mária
Sídlo/miesto podnikania: Trnovec nad Váhom č. 724, Trnovec nad Váhom
IČO: 11 972 173
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10241/T
Obchodné meno: Ladislav Varga - V - CENTER
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičova 35, 927 00 Šaľa
IČO: 11 973 021
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 618/T
Obchodné meno: Tedáš Michal
Sídlo/miesto podnikania: Jelka
IČO: 11 973 595
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 616/T
Obchodné meno: Taxicar
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 12 691 054
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 646/T
Obchodné meno: CENTRUM
Sídlo/miesto podnikania: Winterova 29, Piešťany
IČO: 12 695 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 715/T
Obchodné meno: TOMTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Sobotište
IČO: 12 707 708
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 617/T
Obchodné meno: TONČKO Alexander
Sídlo/miesto podnikania: Dolné Saliby 303, Dolné Saliby
IČO: 12 798 169
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 226/T
Obchodné meno: Jarmila Šlapáková
Sídlo/miesto podnikania: Pažitná 1015/25, 926 00 Sereď
IČO: 12 798 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 678/T
Obchodné meno: Stojka Ján
Sídlo/miesto podnikania: Sereď
IČO: 12 798 894
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10716/T
Obchodné meno: Vladimír Mikoš
Sídlo/miesto podnikania: Rohovce 98, 930 30 Rohovce
IČO: 14 033 038
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 513/T
Obchodné meno: Ing. Jozef Tarkai - ROMANTIK
Sídlo/miesto podnikania: Dolné Paseky 201, 906 11 Prietrž
IČO: 14 052 822
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 635/T
Obchodné meno: Linka
Sídlo/miesto podnikania: ČA 49, Šamorín
IČO: 14 058 570
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 321/T
Obchodné meno: Karol Drenyovszký - Frigoservis
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 14 058 600
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 636/T
Obchodné meno: Sandy butik
Sídlo/miesto podnikania: Fučikova ul. , Dunajská Streda
IČO: 14 060 191
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 687/T
Obchodné meno: Végh Jozef - rozličný tovar
Sídlo/miesto podnikania: Vrakúň
IČO: 14 060 663
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 670/T
Obchodné meno: Kiss PLAY-TRANS-SPEDICION
Sídlo/miesto podnikania: Rohovce
IČO: 14 060 957
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 58/T
Obchodné meno: Ján Mezei - MEDHOS
Sídlo/miesto podnikania: Orechová Potôň 345, 930 02 Orechová Potôň
IČO: 14 062 704
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 639/T
Obchodné meno: Megy
Sídlo/miesto podnikania: Šamorín
IČO: 14 063 034
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 674/T
Obchodné meno: Stojka
Sídlo/miesto podnikania: Sereď
IČO: 14 064 324
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 627/T
Obchodné meno: Virág Ľubomír
Sídlo/miesto podnikania: Šintava
IČO: 14 064 731
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 706/T
Obchodné meno: Mate
Sídlo/miesto podnikania: Pionierska 603, Sládkovičovo
IČO: 14 065 142
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 725/T
Obchodné meno: "Mix Market"
Sídlo/miesto podnikania: Horné Saliby
IČO: 14 065 924
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 726/T
Obchodné meno: "ROKO-TOUR"
Sídlo/miesto podnikania: Kajal
IČO: 14 068 036
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10230/T
Obchodné meno: Rudolf Šarközi - "SARUX"
Sídlo/miesto podnikania: Pažitná č.4, 927 00 Šaľa
IČO: 14 068 150
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 395/T
Obchodné meno: Anton Velický - SPOLEH TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Lakšárska Nová Ves 279, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO: 14 088 754
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 644/T
Obchodné meno: Han - Sen
Sídlo/miesto podnikania: Senica
IČO: 14 089 769
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 82/T
Obchodné meno: Miroslav Ujhely - Spedittrans
Sídlo/miesto podnikania: 908 77 Borský Mikuláš
IČO: 14 089 874
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 652/T
Obchodné meno: S-trans
Sídlo/miesto podnikania: Skalica
IČO: 14 090 139
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 204/T
Obchodné meno: Jozef Laurinec
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 14 100 967
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 637/T
Obchodné meno: NEUPAUER Štefan
Sídlo/miesto podnikania: Spartakovská 15, Trnava
IČO: 14 101 033
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10742/T
Obchodné meno: Imrich Minárik SKLENÁRSTVO
Sídlo/miesto podnikania: Dvorníky 151, 920 56 Dvorníky
IČO: 14 104 393
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 215/T
Obchodné meno: Alojz Oravec
Sídlo/miesto podnikania: Boleráz 64, 919 08 Boleráz
IČO: 14 118 238
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 235/T
Obchodné meno: Kazimír Žák - CAREL
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičova 26, 917 01 Trnava
IČO: 14 119 919
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10040/T
Obchodné meno: RNDr. František Okruhlica a synovia, OK - PLAST
Sídlo/miesto podnikania: Skladová 2, 917 01 Trnava
IČO: 14 122 308
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 101/T
Obchodné meno: Václav Jurčaga - ELMOS
Sídlo/miesto podnikania: Pivovarská 281, 925 51 Šintava
IČO: 14 130 483
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 354/T
Obchodné meno: František Warenich
Sídlo/miesto podnikania: Nebojsa 65, 925 31 Galanta
IČO: 14 133 083
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 643/T
Obchodné meno: ŠEVEČKOVÁ "priemyselný tovar"
Sídlo/miesto podnikania:
Sereď
IČO:
14 133 440
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10762/T
Obchodné meno: Ján Karkuš AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Neded 1151, 925 85 Neded
IČO: 14 134 233
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 641/T
Obchodné meno: MIKOKAR
Sídlo/miesto podnikania: Kráľov Brod
IČO: 14 134 322
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 640/T
Obchodné meno: Tomčányi Juraj
Sídlo/miesto podnikania: Sereď
IČO: 14 135 639
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 443/T
Obchodné meno: Imrich Nagy - TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 14 152 541
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 348/T
Obchodné meno: Ernest Tóth - EURIMPEX AGENTUR
Sídlo/miesto podnikania: Veľké Dvorníky č. 156, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 14 152 827
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 229/T
Obchodné meno: Vladimír Moravčík - MC SPOOS
Sídlo/miesto podnikania: Jazdecká 11, 931 01 Šamorín
IČO: 14 153 408
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 471/T
Obchodné meno: Koloman Szabó
Sídlo/miesto podnikania: Kúpelná ul. , 932 01 Veľký Meder
IČO: 14 153 432
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 718/T
Obchodné meno: Jefimov
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 14 153 611
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10811/T
Obchodné meno: Alexander Gróf PEGAS
Sídlo/miesto podnikania: Vrakúň 795, 930 25 Vrakúň
IČO: 14 153 823
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10860/T
Obchodné meno: Ing. Ľudovít Guban - AGROTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Kráľov Brod 377, 925 41 Kráľov Brod
IČO: 17 370 094
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 660/T
Obchodné meno: Vladimír Jakáb
Sídlo/miesto podnikania: Brestová 982, Senica
IČO: 17 538 173
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10408/T
Obchodné meno: VALENTÍN VACH - KOVOVÝROBA
Sídlo/miesto podnikania: Dojč 426, 906 02 Dojč
IČO: 17 539 153
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10700/T
Obchodné meno: Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM
Sídlo/miesto podnikania: Vajanského 5, 917 01 Trnava
IČO: 17 542 154
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 688/T
Obchodné meno: 4M systém
Sídlo/miesto podnikania: Palárikova 5, Piešťany
IČO: 17 542 243
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 406/T
Obchodné meno: P a P
Sídlo/miesto podnikania: Krajinská cesta 2928/3, 921 01 Piešťany
IČO: 17 544 742
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10751/T
Obchodné meno: Silvester Pikus - PITRANS,Hollého 15,Sokolovce
Sídlo/miesto podnikania: Hollého 293/15, 922 31 Sokolovce
IČO: 17 545 951
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 294/T
Obchodné meno: Ján Zenkay - REKOSTA
Sídlo/miesto podnikania: Ostrov č.419, 922 01 Ostrov
IČO: 17 547 075
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10820/T
Obchodné meno: Jozef Čmehýl D-O-S Doprava - Obchod - Služby
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 628, 919 51 Špačince
IČO: 17 547 521
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 651/T
Obchodné meno: KARIN
Sídlo/miesto podnikania: Pata
IČO: 17 550 441
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 645/T
Obchodné meno: SIM-PAV
Sídlo/miesto podnikania: Trstice
IČO: 17 550 700
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10803/T
Obchodné meno: Jozef Rišňovský WAYTRANS SLOVAKIA
Sídlo/miesto podnikania: Veľká Mača 954, 925 32 Veľká Mača
IČO: 17 553 130
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 239/T
Obchodné meno: TIBOR MIKLÓS - TIMI
Sídlo/miesto podnikania: Vydrany 37, 930 16 Vydrany
IČO: 17 566 711
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 649/T
Obchodné meno: "NATURATÉKA-Kovács"
Sídlo/miesto podnikania: Šamorín
IČO: 17 569 915
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10428/T
Obchodné meno: Michal Rásó
Sídlo/miesto podnikania: Cukrovarská 77/12, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 17 570 662
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10852/T
Obchodné meno: Peter Majka PEMATECH
Sídlo/miesto podnikania: Zemianske Sady 27, 925 54 Zemianske Sady
IČO: 17 590 701
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10455/T
Obchodné meno: František Pavelka
Sídlo/miesto podnikania: Mlynárska 38/32, 926 01 Sereď
IČO: 17 593 701
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10515/T
Obchodné meno: Boris Hanák
Sídlo/miesto podnikania: Pionierska 1761/12, 926 01 Sereď
IČO: 17 593 794
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 671/T
Obchodné meno: "PALMETA"
Sídlo/miesto podnikania: Železničiarska 1440/44, Galanta
IČO: 17 594 421
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 656/T
Obchodné meno: Troskovič
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 17 608 295
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 647/T
Obchodné meno: Gorlický a Toman
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 17 608 961
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 402/T
Obchodné meno: BUSTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Zavar
IČO: 17 609 798
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10489/T
Obchodné meno: Jozef Korec
Sídlo/miesto podnikania: Pusté Sady 213, 925 54 Pusté Sady
IČO: 17 644 852
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10235/T
Obchodné meno: Belo Rakovský Ing. - RAKO oceľ. konštrukcie
Sídlo/miesto podnikania: Trnovec nad Váhom 389, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO: 17 645 140
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 53/T
Obchodné meno: Milan Szuda-SUD-ex v konkurze
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičovská 429, 925 22 Veľké Úľany
IČO: 17 645 662
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10571/T
Obchodné meno: Jaroslav Tlachač
Sídlo/miesto podnikania: Široká 29, 909 01 Skalica
IČO: 17 651 905
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 665/T
Obchodné meno: ERBERT
Sídlo/miesto podnikania: Holíč
IČO: 17 652 413
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 266/T
Obchodné meno: Štefan Masár - EXIMM
Sídlo/miesto podnikania: Cerová 147, 906 33 Cerová
IČO: 17 653 347
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 317/T
Obchodné meno: Štefan Pagáč - výroba textilných krúžkov
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 483, Senica
IČO: 17 654 483
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10772/T
Obchodné meno: Ľuboš Genčúr
Sídlo/miesto podnikania: Trstín 560, 919 05 Trstín
IČO: 17 668 816
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 655/T
Obchodné meno: M I D A K
Sídlo/miesto podnikania: Sasinkovo 80, Sasinkovo
IČO: 17 669 103
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 662/T
Obchodné meno: ELECTRONIC
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 17 671 027
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 675/T
Obchodné meno: Slížik
Sídlo/miesto podnikania: Sasinkovo
IČO: 17 671 850
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 262/T
Obchodné meno: Jozef Svátek - TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Vrbovská cesta , 921 01 Piešťany
IČO: 17 673 313
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10773/T
Obchodné meno: Oliver Chreno
Sídlo/miesto podnikania: Martina Benku 26, 917 01 Trnava
IČO: 17 673 411
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 246/T
Obchodné meno: Emil Šudy - LESANKA PD
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova 98, 920 01 Hlohovec
IČO: 17 673 445
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 733/T
Obchodné meno: HELIOS - stredisko praktického vyučovania
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 17 674 638
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 275/T
Obchodné meno: Martin Šudy - DIDO - Autopreprava
Sídlo/miesto podnikania: Gorkého 91, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 17 675 065
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 355/T
Obchodné meno: Ing.Miroslav Kúdela
Sídlo/miesto podnikania: Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
IČO: 17 675 260
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 666/T
Obchodné meno: CONTACT
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 17 675 529
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10535/T
Obchodné meno: Tibor Puha AVIA-TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Lúč na Ostrove 77, 930 03 Lúč na Ostrove
IČO: 17 676 533
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 326/T
Obchodné meno: Alica Gerhartová, Biozóna
Sídlo/miesto podnikania: ul. ČA 462, Veľký Meder
IČO: 17 676 967
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10551/T
Obchodné meno: Imrich Szakál - SPEDITION
Sídlo/miesto podnikania: Imre Madácha 2033/12, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 17 677 840
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 729/T
Obchodné meno: QUICK CONTACT
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Meder
IČO: 17 678 421
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 659/T
Obchodné meno: Ladislav Kovács
Sídlo/miesto podnikania: Šamorín
IČO: 17 678 625
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 495/T
Obchodné meno: Ladislav Kovács - NATURATÉKA
Sídlo/miesto podnikania: Vodárenská 7, 931 01 Šamorín
IČO: 17 678 625
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 17/T
Obchodné meno: Anna Kádárová - HORIZONT
Sídlo/miesto podnikania: Žitnoostrovská 514/49, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 17 679 087
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10713/T
Obchodné meno: Peter Pápay P+P transport
Sídlo/miesto podnikania: Cintorínska 963/18, 951 31 Močenok
IČO: 17 685 061
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10580/T
Obchodné meno: Ernest Kiác
Sídlo/miesto podnikania: Dlhoveská 1424/6, 927 05 Šaľa - Veča
IČO: 17 687 713
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10570/T
Obchodné meno: Ján Stasinka
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Grob 386, 925 27 Veľký Grob
IČO: 17 689 082
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 716/T
Obchodné meno: LudyLux-Hrabovská
Sídlo/miesto podnikania: hl.ulica 537, Matúškovo
IČO: 17 690 897
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 463/T
Obchodné meno: Gabriel Lörincz-GABOTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 555, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 17 690 951
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 258/T
Obchodné meno: Ladislav Racík - PROCOMMERCE
Sídlo/miesto podnikania: Mierova 1508/4, 921 01 Piešťany
IČO: 17 698 821
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10757/T
Obchodné meno: Viliam Baxa ABAX
Sídlo/miesto podnikania: Šelpice 126, 919 09 Šelpice
IČO: 17 699 461
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 691/T
Obchodné meno: VIREX - import - export
Sídlo/miesto podnikania: Veterná 6, Trnava
IČO: 17 699 592
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10600/T
Obchodné meno: Pavol Minarovič
Sídlo/miesto podnikania: Boleráz 637, 919 08 Boleráz
IČO: 17 702 241
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo:
457/T
Obchodné meno: BOHUMIL Mihál - autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: Hradište pod Vrátnom 306, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO: 17 716 098
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 685/T
Obchodné meno: Vašek a Vašek
Sídlo/miesto podnikania: Senica
IČO: 17 716 829
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 332/T
Obchodné meno: Jozef Zajíc
Sídlo/miesto podnikania: Moravský Ján 715, 908 71 Moravský Ján
IČO: 17 717 647
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 7/T
Obchodné meno: Margita Ivánková - PEKÁREŇ
Sídlo/miesto podnikania: Kollárova 348, 908 48 Kopčany
IČO: 17 719 411
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10775/T
Obchodné meno: Marian Šulek
Sídlo/miesto podnikania: Dubovce 101, 908 62 Dubovce
IČO: 17 720 753
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10800/T
Obchodné meno: Vladimír Holič
Sídlo/miesto podnikania: Prievaly 331, 906 34 Prievaly
IČO: 17 720 966
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 265/T
Obchodné meno: Miroslav Budovič - BUNO
Sídlo/miesto podnikania: Kátovská 31, 908 51 Holíč
IČO: 17 721 466
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 686/T
Obchodné meno: Jurech
Sídlo/miesto podnikania: Skalica
IČO: 17 721 598
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10127/T
Obchodné meno: SAMARIA
Sídlo/miesto podnikania: Šamorín
IČO: 17 728 053
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 276/T
Obchodné meno: Zoltán Veselý Ing. - MGV
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 53, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 17 728 258
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 693/T
Obchodné meno: Ing. Koczó Jozef
Sídlo/miesto podnikania: Vrakúň
IČO: 17 730 821
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 39/T
Obchodné meno: MUDr. Teodor Fucker - PAWLA - UNIVERSAL
Sídlo/miesto podnikania: Veľkoblahovská 26, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 17 731 534
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 51/T
Obchodné meno: Ľudovít Horný - Obchod s rozličným tovarom
Sídlo/miesto podnikania: Holice č. 56, 930 34 Holice
IČO: 17 731 771
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 667/T
Obchodné meno: Marko and Marko
Sídlo/miesto podnikania: Horný Bar
IČO: 17 732 263
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10475/T
Obchodné meno: Ladislav Almási EUROTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Hortobáďska 441/74, 930 12 Ohrady
IČO: 17 732 565
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 283/T
Obchodné meno: Mgr. Jaroslav Matějka - MATIMPEX
Sídlo/miesto podnikania: Bajanova 5, 909 01 Skalica
IČO: 17 750 237
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 507/T
Obchodné meno: Štefan Varga Ing. - V & V Elektronika
Sídlo/miesto podnikania: 8. mája 7, 926 00 Sereď
IČO: 17 760 283
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10236/T
Obchodné meno: Alexej Špendla - UNIVERZÁL A. Š.
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 12, 927 00 Šaľa
IČO: 17 761 018
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 702/T
Obchodné meno: Attila Špót
Sídlo/miesto podnikania: Veľké Úľany
IČO: 17 762 570
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 491/T
Obchodné meno: Dušan Šedivý - Stolárstvo VYRONA
Sídlo/miesto podnikania: Sadová 158, 908 77 Borský Mikuláš
IČO: 17 772 443
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 738/T
Obchodné meno: Vaši František
Sídlo/miesto podnikania: Prietržka
IČO: 17 774 438
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 156/T
Obchodné meno: Paed.Dr. Dagmar Ondrášiková
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičova 30, 917 01 Trnava
IČO: 17 904 145
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 8/T
Obchodné meno: Ladislav Hamara - FÉNIX IMAGE PLUS drevovýroba
Sídlo/miesto podnikania: Pribinova č. 8, 920 01 Hlohovec
IČO: 18 029 574
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 307/T
Obchodné meno: Ing. Jaroslav HANZEL
Sídlo/miesto podnikania: Majcichov 488, 919 22 Majcichov
IČO: 18 032 508
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 709/T
Obchodné meno: Jozef Tresta - Dopravca
Sídlo/miesto podnikania: Sekule
IČO: 18 043 984
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 673/T
Obchodné meno: JAZO
Sídlo/miesto podnikania: Senica
IČO: 18 044 905
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 28/T
Obchodné meno: Peter Jančík
Sídlo/miesto podnikania: 909 01 Skalica
IČO: 18 184 987
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 654/T
Obchodné meno: "AFG"
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 22 691 111
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 521/T
Obchodné meno: Vladimír Abrman - LALKO
Sídlo/miesto podnikania: Žilinská 76, 921 01 Piešťany
IČO: 22 691 448
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10137/T
Obchodné meno: Ing. Pavol Sobotovič
Sídlo/miesto podnikania: Pribinova 77, 920 01 Hlohovec
IČO: 22 692 908
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 690/T
Obchodné meno: DUPAS
Sídlo/miesto podnikania: Boleráz
IČO: 22 692 941
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 708/T
Obchodné meno: Keramika Siladice - pracovisko praktického vyučovania
Sídlo/miesto podnikania: Siladice
IČO: 22 694 226
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 228/T
Obchodné meno: IVAN ČULÁK - KLIMATI
Sídlo/miesto podnikania: Hlohovec
IČO: 22 732 055
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10721/T
Obchodné meno: Dominik Blaško DOMINO
Sídlo/miesto podnikania: Záhumenská 495/20, 919 26 Zavar
IČO: 22 732 390
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 209/T
Obchodné meno: Safwan Sammani - "GLOBUS" export - import
Sídlo/miesto podnikania: Paulínska č. 12, 917 01 Trnava
IČO: 22 733 639
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10620/T
Obchodné meno: Pavol Ábrahám
Sídlo/miesto podnikania: Trnovec nad Váhom 363, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO: 22 799 591
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 279/T
Obchodné meno: Zoltán Lipkovics - Csillabár, Export-Import
Sídlo/miesto podnikania: Gabčíkovo , Dunajská Streda
IČO: 22 834 150
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 337/T
Obchodné meno: ZETA
Sídlo/miesto podnikania: Ružový háj 1379, Dunajská Streda
IČO: 22 834 303
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 638/T
Obchodné meno: Czuczová
Sídlo/miesto podnikania: Michal na Ostrove
IČO: 22 835 211
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 699/T
Obchodné meno: "CSILLAG"
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Meder
IČO: 30 014 565
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 303/T
Obchodné meno: Marcela Kulcsárová
Sídlo/miesto podnikania: ul. Mládeže 2035/13, 932 01 Veľký Meder
IČO: 30 014 824
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 680/T
Obchodné meno: L.D. - TRANS - Bódis
Sídlo/miesto podnikania: Vrakúň
IČO: 30 016 304
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10814/T
Obchodné meno: Juraj Soóky
Sídlo/miesto podnikania: Petöfiho 2098/74, 932 01 Veľký Meder
IČO: 30 016 878
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 415/T
Obchodné meno: Ladislav Csomor - CS - SPEDITION
Sídlo/miesto podnikania: Smetanov háj 292/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 30 017 041
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10557/T
Obchodné meno: Csaba Molnár - M&C STARTCOOP
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 147/157, 930 11 Topoľníky
IČO: 30 017 777
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 683/T
Obchodné meno: TKS - Tibor Knapp
Sídlo/miesto podnikania: Dánoš 1008, Sládkovičovo
IČO: 30 018 676
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 735/T
Obchodné meno: "FRAM"
Sídlo/miesto podnikania: Cukrovarská, Sereď 145, Pata
IČO: 30 018 714
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10238/T
Obchodné meno: Vojtech Valenský
Sídlo/miesto podnikania: Hollého č. 20, 927 00 Šaľa
IČO: 30 019 931
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 306/T
Obchodné meno: Róbert Kohlmann - CK PRESSBURG
Sídlo/miesto podnikania: SNP č. 29, 919 04 Smolenice
IČO: 30 050 111
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 297/T
Obchodné meno: "L & L"
Sídlo/miesto podnikania: Panelové sídl. 1133/33, Sereď
IČO:
30 051 266
Právna forma:
Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 42/T
Obchodné meno: Rudolf Bocman - MBM - TRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 312/9, 905 01 Senica
IČO: 30 060 371
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 310/T
Obchodné meno: Vašek a Vašek
Sídlo/miesto podnikania: Senica
IČO: 30 063 787
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10560/T
Obchodné meno: Ladislav Hájas
Sídlo/miesto podnikania: Nový rad 405/29, 930 12 Ohrady
IČO: 30 078 032
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10784/T
Obchodné meno: Michal Kiss
Sídlo/miesto podnikania: Štvrtok na Ostrove 463, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO: 30 079 110
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 732/T
Obchodné meno: FRICOKOV
Sídlo/miesto podnikania: dielňa 184, Lehnice
IČO: 30 079 616
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 692/T
Obchodné meno: " LZ TRADE "
Sídlo/miesto podnikania: Dunajská Streda
IČO: 30 081 149
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 397/T
Obchodné meno: Zoltán Szalai - DOPRAVA Sz. Z
Sídlo/miesto podnikania: Záhradnícka 19, 930 11 Topoľníky
IČO: 30 081 173
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 703/T
Obchodné meno: Fatonová Anna
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Meder
IČO: 30 081 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 46/T
Obchodné meno: Rudolf László, LáBaCH - TRANZIT
Sídlo/miesto podnikania: Gorkého 1924/101, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 30 081 980
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 393/T
Obchodné meno: Szalai
Sídlo/miesto podnikania: sídlisko Východ , Dunajská Streda
IČO: 30 082 722
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 312/T
Obchodné meno: Ivan Frank
Sídlo/miesto podnikania: Mudrocha 1356/25, 905 01 Senica
IČO: 30 090 270
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10573/T
Obchodné meno: Milan Vereš
Sídlo/miesto podnikania: Fučíkova 1175/14, 908 51 Holíč
IČO: 30 094 275
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 451/T
Obchodné meno: Miloš Kočár - Stavebné materiály
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova 68, 921 01 Piešťany
IČO: 30 097 444
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 713/T
Obchodné meno: JANA
Sídlo/miesto podnikania: Piešťany
IČO: 30 097 720
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 698/T
Obchodné meno: ESOP
Sídlo/miesto podnikania: Trnava
IČO: 30 098 335
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10808/T
Obchodné meno:  KOPAVA  Kohút Ján
Sídlo/miesto podnikania: Šaľa
IČO: 30 109 302
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 363/T
Obchodné meno: Zuzana Lachová - "PRESLA"
Sídlo/miesto podnikania: Fučíkova 144, Sládkovičovo
IČO: 30 111 111
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1/T
Obchodné meno: Ing. Dušan Letovanec - COLETTI
Sídlo/miesto podnikania: Trojičné námestie č. 10, 917 01 Trnava
IČO: 30 340 896
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 396/T
Obchodné meno: Anna Medovičová - MEDKOVIČKA
Sídlo/miesto podnikania: Buková 244, 919 10 Buková
IČO: 30 341 264
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 723/T
Obchodné meno: "Gabi"
Sídlo/miesto podnikania: Poroská 382, Pusté Úľany
IČO: 30 342 481
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10484/T
Obchodné meno: Ladislav Király KIRÁLY-TRANZ
Sídlo/miesto podnikania: Stoličná 121/3, 925 23 Jelka
IČO: 30 346 576
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 499/T
Obchodné meno: Ambróz Pintér Jr.
Sídlo/miesto podnikania: Boriny 1367/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 30 368 383
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 365/T
Obchodné meno: Eva Szabóová - ES - QUIT - FITNES CENTRUM
Sídlo/miesto podnikania: Smetanov háj 282, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 30 369 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10595/T
Obchodné meno: Július Filko TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Blažov 121, 929 01 Kútniky
IČO: 30 369 401
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 403/T
Obchodné meno: "Ing. Oto Mucska"
Sídlo/miesto podnikania: Šamorín
IČO: 30 369 649
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 383/T
Obchodné meno: Miroslav Kollár - "NIKI"
Sídlo/miesto podnikania: Ružový háj 1354, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 30 371 341
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 44/T
Obchodné meno: Ján Kováč - "KOWALD"
Sídlo/miesto podnikania: Trstice 1123, 925 42 Trstice
IČO: 30 373 883
Právna forma:<