<
Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register – Zoznam osôb, ktoré môžu
byť vymazané (§ 768s OBZ)
Deň vydania: 01.12.2020
R202707
Okresný súd Trenčín - Zoznam zapísaných osôb, ktoré môžu byť podľa § 768s Obchodného zákonníka
vymazané z obchodného registra:
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 272/R
Obchodné meno: Dalibor Jurčák - JUC Jurčák - CONCORDIA
Sídlo/miesto podnikania: Mierové námestie 14, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 00 000 010
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10166/R
Obchodné meno: ADI
Sídlo/miesto podnikania: Udiča
IČO: 10 877 258
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 262/R
Obchodné meno: Ing. Daniel Lako - DELTAS
Sídlo/miesto podnikania: Športovcov 884/4, 020 01 Púchov
IČO: 10 877 363
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10349/R
Obchodné meno: Jozef Kľúčik
Sídlo/miesto podnikania: Prečín 277, 018 15 Prečín
IČO: 10 877 380
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10062/R
Obchodné meno: O P T I N AS
Sídlo/miesto podnikania: Púchov
IČO: 10 877 690
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 263/R
Obchodné meno: Ing. Milan Polka - R E P O
Sídlo/miesto podnikania: Gagarinova 975/6, Dubnica nad Váhom
IČO: 10 878 122
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 264/R
Obchodné meno: Ing. Gabriel Teleki - Teleki Holding International
Sídlo/miesto podnikania: Centrum l8/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 10 878 599
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10086/R
Obchodné meno: Ivan Remšík
Sídlo/miesto podnikania: Ilava - Skala 657, Ilava - Skala
IČO: 10 878 882
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 273/R
Obchodné meno: Jozef Straňák - SAREX
Sídlo/miesto podnikania: Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 10 879 714
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 331/R
Obchodné meno: Ján V o z a t á r
Sídlo/miesto podnikania: Považské Podhradie 53, 017 04 Považská Bystrica
IČO: 10 880 399
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 267/R
Obchodné meno: Paed.Dr. Milan Kališ - KONTASPOL
Sídlo/miesto podnikania: Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 10 880 607
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10157/R
Obchodné meno: Jánošík Ladislav
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 10 880 682
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10567/R
Obchodné meno: Jozef Labant
Sídlo/miesto podnikania: Pod Lachovcom 1203, 020 01 Púchov
IČO: 10 881 077
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10164/R
Obchodné meno: VIANTOUR - súkromná cestovná kancelária
Sídlo/miesto podnikania: ... SR, ...
IČO: 10 882 120
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10159/R
Obchodné meno: Peter Divinský - MULTITRONICK
Sídlo/miesto podnikania: Púchov
IČO: 10 882 138
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 344/R
Obchodné meno: Svetozár HUJO
Sídlo/miesto podnikania: SNP 1463/93-1, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 10 883 282
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10174/R
Obchodné meno: AUTO - PNEUSERVIS - Kľučka
Sídlo/miesto podnikania: Beluša
IČO: 10 884 157
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 334/R
Obchodné meno: Miroslav M A S L Á K
Sídlo/miesto podnikania: 018 22 Pružina
IČO: 10 884 386
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10155/R
Obchodné meno: Alfréd   B r e z n i č a n  - servis hydrauliky
Sídlo/miesto podnikania: Dubnica nad Váhom
IČO: 10 884 785
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 278/R
Obchodné meno: Milan Svorada - JAMP
Sídlo/miesto podnikania: Nerudova 740-39, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 10 884 823
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 266/R
Obchodné meno: Ján P a v l u s
Sídlo/miesto podnikania: SNP l455/7l-9, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 10 884 882
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10135/R
Obchodné meno: Žákovič Róbert
Sídlo/miesto podnikania: Dubnica nad Váhom
IČO: 10 886 290
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10097/R
Obchodné meno: STAVO - UNIVERZ - SERVIS - DIESEL
Sídlo/miesto podnikania: Prejtská 35/36, Dubnica nad Váhom
IČO: 10 886 613
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10165/R
Obchodné meno: BA.P
Sídlo/miesto podnikania: Púchov
IČO: 10 887 288
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10158/R
Obchodné meno: Súkromná autobusová doprava SLOVAKOTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 888 128
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 270/R
Obchodné meno: Róbert Bielik - FIRMA "BEL"                  výrobno-obchodná firma
Sídlo/miesto podnikania: Ul. Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
IČO: 10 888 314
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 179/R
Obchodné meno: Opravovňa hodín - STAŇO
Sídlo/miesto podnikania: Oslany
IČO: 10 888 403
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 389/R
Obchodné meno: Ing. Peter Ošvát - OPEN
Sídlo/miesto podnikania: Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 10 888 471
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 261/R
Obchodné meno: Igor Vavro - IVAR
Sídlo/miesto podnikania: Matice slovenskej 5/9, 971 01 Prievidza
IČO: 10 888 527
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10058/R
Obchodné meno: Pavel Kočner
Sídlo/miesto podnikania: Bojnice
IČO: 10 889 078
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 285/R
Obchodné meno: Ján Šramka - ELEKTROSERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Madvu 28, 971 01 Prievidza
IČO: 10 889 116
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10112/R
Obchodné meno: M A N D A T
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 889 167
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10114/R
Obchodné meno: EXPRES - SERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Necpalská 12, Prievidza
IČO: 10 889 442
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 290/R
Obchodné meno: Ing. Ľubomír Maliarik - SlovCom
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
IČO: 10 889 477
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10109/R
Obchodné meno: Ťažbové práce - Ďurina
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 889 701
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 269/R
Obchodné meno: Peter Haulik - Company
Sídlo/miesto podnikania: Hurbanova 62, 971 01 Prievidza
IČO: 10 890 726
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10151/R
Obchodné meno: JAROSLAV ÁRVAY - NÁKLADNÁ DOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 890 866
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 475/R
Obchodné meno: Ing. Eduard Pánis - EDYMA
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 87, 972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 10 890 963
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10160/R
Obchodné meno: Pletenie oceľových lán POL
Sídlo/miesto podnikania: Chrenovec 916, Chrenovec
IČO: 10 891 765
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10088/R
Obchodné meno: BARTOŠ COMPANY
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 892 184
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10036/R
Obchodné meno: Jozef Cíger - POTRAMONT
Sídlo/miesto podnikania: Bottova 19, Prievidza
IČO: 10 892 354
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 473/R
Obchodné meno: Soňa Draškovičová - A L F
Sídlo/miesto podnikania: Diviacka Nová Ves 122, 972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 10 892 729
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 265/R
Obchodné meno: Ing. Jozef Hodál - K O V O
Sídlo/miesto podnikania: Matice Slovenskej lO, 971 01 Prievidza
IČO: 10 893 342
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 469/R
Obchodné meno: Mária Ollerová - B U L L S
Sídlo/miesto podnikania: Dlhá 573/72, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 10 893 385
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10099/R
Obchodné meno: BIZNIS - OBCHOD
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 893 555
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 287/R
Obchodné meno: Metod Vážan - Obchodno-stavebná firma METOP
Sídlo/miesto podnikania: Matice Slovenske 3/1, 971 01 Prievidza
IČO: 10 894 179
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10089/R
Obchodné meno: ENGA
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 894 187
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10167/R
Obchodné meno: Výroba nábytku
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 896 333
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10156/R
Obchodné meno: Žitniak -  " NÁKLADNÁ DOPRAVA "
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 896 431
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10087/R
Obchodné meno: SWEDEX
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 896 953
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10134/R
Obchodné meno: TANIT Čavojská
Sídlo/miesto podnikania: Čereňany
IČO: 10 897 895
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10120/R
Obchodné meno: MARTINA KOIŠOVÁ
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 11 668 741
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 98/R
Obchodné meno: JUDr. Alojz Novák - NOVAKO
Sídlo/miesto podnikania: 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 11 693 312
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10185/R
Obchodné meno: SLOVDREVO Myjava
Sídlo/miesto podnikania: Myjava
IČO: 11 734 256
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10191/R
Obchodné meno: Paed. Dr. Bruno Salej - Cestovná a športová  agentúra RIVIERA
Sídlo/miesto podnikania: Hurbanova 333, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 11 737 123
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 196/R
Obchodné meno: Stanislav Koiš - AUTO - KOIŠ
Sídlo/miesto podnikania: Trenčianska cesta 62, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 11 741 279
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 232/R
Obchodné meno: Pavel Pálenik - IZOLPROJECT
Sídlo/miesto podnikania: Wurmova 1131/4, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO: 11 741 317
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10559/R
Obchodné meno: Ján Minarovič MINAROVIČ
Sídlo/miesto podnikania: Trenčianska cesta 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 11 742 372
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10200/R
Obchodné meno: Ján Durec - REKOSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Partizánske
IČO: 11 743 051
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10420/R
Obchodné meno: Ing. Štefan Čepko TLAKOSPOL
Sídlo/miesto podnikania: Hrdinov 126/27, 958 03 Malé Uherce
IČO: 11 743 891
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10214/R
Obchodné meno: NOVOTNÁ
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 11 744 014
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 224/R
Obchodné meno: Zdeno Bielický - Garant
Sídlo/miesto podnikania: Veľká Okružná 1025/18, 958 01 Partizánske
IČO: 11 744 651
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10286/R
Obchodné meno: Ladislav Chocina  AV CHOCINA
Sídlo/miesto podnikania: Trenčianska cesta 1794/58A, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 11 745 690
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 93/R
Obchodné meno: TOMALA a SPOL. - VÝSKUM, VÝVOJ, VÝROBA
Sídlo/miesto podnikania: Jilemnického , 911 01 Trenčín
IČO: 11 746 092
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 103/R
Obchodné meno: Ing. Milan Kotruch - EASTERN CONTROL SYSTEM
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova 20, 911 00 Trenčín
IČO: 11 746 564
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 100/R
Obchodné meno: Jaroslav Hřebíček - RENOVA
Sídlo/miesto podnikania: A. Hlinku 27/11, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 11 746 637
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 99/R
Obchodné meno: IN. FER. AL
Sídlo/miesto podnikania: Leningradská 8, 911 01 Trenčín
IČO: 11 746 891
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 144/R
Obchodné meno: Ing. František Šustek - FLY - FAN
Sídlo/miesto podnikania: Duklianskych hrdinov 12, 911 05 Trenčín
IČO: 11 747 129
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 104/R
Obchodné meno: Vladimír Heldes - H V TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Električná 5, 911 01 Trenčín
IČO: 11 747 722
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 109/R
Obchodné meno: Mária MATEJKOVÁ
Sídlo/miesto podnikania: Kubrická 3/109, Trenčín
IČO: 11 748 354
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 209/R
Obchodné meno: Milan Krchnavý - RELM
Sídlo/miesto podnikania: 916 21 Čachtice
IČO: 11 748 435
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 96/R
Obchodné meno: Ivan Križan - KRIŽAN
Sídlo/miesto podnikania: Športová 490/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 11 748 559
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 255/R
Obchodné meno: Milan Čelko - CTIBOR MODENS
Sídlo/miesto podnikania: 1. mája 231, 913 10 Beckov
IČO: 11 750 022
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10456/R
Obchodné meno: Milan Kuchta
Sídlo/miesto podnikania: Ivanovce 294, 913 05 Ivanovce
IČO: 11 750 073
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 97/R
Obchodné meno: PROVYSA
Sídlo/miesto podnikania: Javorova 6, 911 00 Trenčín
IČO: 11 750 201
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 203/R
Obchodné meno: Ing.Július Radecký
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 750 383
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10172/R
Obchodné meno: Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER
Sídlo/miesto podnikania: Železničná 714, 911 01 Trenčín
IČO: 11 751 398
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10354/R
Obchodné meno: Ľubomír Adamčí - Autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: Chocholná-Velčice 356, 913 04 Chocholná-Velčice
IČO: 11 751 681
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10515/R
Obchodné meno: Ivan Hlaváč HITOP
Sídlo/miesto podnikania: Cintorínska 40, 958 03 Partizánske
IČO: 11 764 066
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10203/R
Obchodné meno: Peter Hozák - ŽELSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Kolačno 51, 958 41 Kolačno
IČO: 11 768 703
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 164/R
Obchodné meno: Doc. Ing. Ján Kaščák, CSc.
Sídlo/miesto podnikania: Pod Brezinou 9, 911 01 Trenčín
IČO: 11 770 180
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 200/R
Obchodné meno: Jaroslav Kianička - KANCELA
Sídlo/miesto podnikania: Družstevná 30, 911 01 Trenčín
IČO: 11 770 350
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10153/R
Obchodné meno: CSJ - umelecká drevovýroba
Sídlo/miesto podnikania: Trenčianska Teplá
IČO: 11 770 678
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 235/R
Obchodné meno: Ĺuboš Mosný - T R A M O
Sídlo/miesto podnikania: Poštová 256, 916 23 Pobedim
IČO: 11 771 500
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 64/R
Obchodné meno: László Paulovics
Sídlo/miesto podnikania: Rastislavova 18, 911 01 Trenčín
IČO: 11 772 719
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 102/R
Obchodné meno: Dipl. Ing. Vladimír Černý AGP - AGROPROGRES  výrobno - spracovateľský a
obchodno -        komerčný podnik
Sídlo/miesto podnikania: Odborárská 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 11 773 006
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 108/R
Obchodné meno: KORONA, PC, elektro
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 773 286
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10079/R
Obchodné meno: CHMELÍK  FRANTIŠEK
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 11 774 649
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 118/R
Obchodné meno: Holba Peter
Sídlo/miesto podnikania: Nová Bošáca 308, 913 08 Nová Bošáca
IČO: 11 774 983
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 42/R
Obchodné meno: Pavel Horňák - SUSSMAN
Sídlo/miesto podnikania: Legionárska 1, 911 01 Trenčín
IČO: 11 775 505
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 169/R
Obchodné meno: ARA - CENTRUM
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 775 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10552/R
Obchodné meno: Ing. Vladimír Mikušinec
Sídlo/miesto podnikania: Vážska 279/15, 911 05 Trenčín
IČO: 11 775 939
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10457/R
Obchodné meno: Peter Klasovitý - Klasovitý Transport
Sídlo/miesto podnikania: Turá Lúka 296, 907 03 Myjava
IČO: 11 841 125
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10256/R
Obchodné meno: Miki Software Design
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 11 874 058
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10331/R
Obchodné meno: Pavol Dekánek - DEKABUS
Sídlo/miesto podnikania: Sídlisko Dušana Jurkoviča 421/19, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 11 876 531
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10336/R
Obchodné meno: Juraj Staňo - STADOP
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičova 618, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 11 935 146
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10136/R
Obchodné meno: DIMĆO DIMĆEV
Sídlo/miesto podnikania: Lednické Rovne
IČO: 11 935 626
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10306/R
Obchodné meno: Milan Hamšík
Sídlo/miesto podnikania: Mládežnícka 1430/4, 020 01 Púchov
IČO: 11 936 177
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 299/R
Obchodné meno: Jozef Vančo
Sídlo/miesto podnikania: Bodiná 5, 018 15 Bodiná
IČO: 11 936 193
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 274/R
Obchodné meno: PhDr. Vladimír Opršal - AUTOCENTRUM
Sídlo/miesto podnikania: Kpt. Nálepku 766, 020 01 Púchov
IČO: 11 936 495
Právna forma:
Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 321/R
Obchodné meno: František BRIESTENSKÝ  -  "BAX"
Sídlo/miesto podnikania: Podvažie 205, 017 04 Považská Bystrica
IČO: 11 936 843
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10091/R
Obchodné meno: GELATERIA FRANCESCO
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 11 937 319
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10106/R
Obchodné meno: C H  U D Ý   Anton
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 11 937 980
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 49/R
Obchodné meno: Ivan Kozinka - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: SNP 384/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 11 975 008
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10145/R
Obchodné meno: Elektroslužby Stanislav Hučko
Sídlo/miesto podnikania: Vaďovce 191, Vaďovce
IČO: 11 975 377
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10081/R
Obchodné meno: Vojtech Babinec
Sídlo/miesto podnikania: Duklianskych hrdinov 6, Trenčín
IČO: 11 977 531
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 107/R
Obchodné meno: AUTOSERVIS LOBÍK
Sídlo/miesto podnikania: Nové Mesto nad Váhom
IČO: 11 977 736
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 188/R
Obchodné meno: Ján Meravý - MERAVY TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Inovecká 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 11 978 686
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10334/R
Obchodné meno: Anton Bolfa BOTEX
Sídlo/miesto podnikania: Matice slovenskej 1261/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 11 981 202
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10205/R
Obchodné meno: Ladislav Zmajkovič
Sídlo/miesto podnikania: Makarenkova 645/21, 958 01 Partizánske
IČO: 11 982 136
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10209/R
Obchodné meno: Hollán
Sídlo/miesto podnikania: sídlisko Luhy , Partizánske
IČO: 11 982 951
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 129/R
Obchodné meno: PIANO BAR - DOLO
Sídlo/miesto podnikania: Partizánske
IČO: 11 983 426
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10542/R
Obchodné meno: Viliam Košík
Sídlo/miesto podnikania: Nám. hrdinov 490/2, 956 33 Chynorany
IČO: 11 984 074
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10054/R
Obchodné meno: R O Z M U S S
Sídlo/miesto podnikania: Dubnica nad Váhom
IČO: 12 054 531
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10090/R
Obchodné meno: R.comp
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 12 611 999
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10211/R
Obchodné meno: Alexander Hulman
Sídlo/miesto podnikania: Partizánske
IČO: 12 810 461
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10215/R
Obchodné meno: P. Stručka - obchodná činnosť
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 12 811 009
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10072/R
Obchodné meno: ASYAVOX
Sídlo/miesto podnikania: Husitská 1258/3-7, Bánovce nad Bebravou
IČO: 12 813 192
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 112/R
Obchodné meno: Milan Dorička - Kovo Dor
Sídlo/miesto podnikania: Hasičská 531/5, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 12 823 473
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 111/R
Obchodné meno: Ján Skrúcaný - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 12 823 929
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 51/R
Obchodné meno: Dušan Mazanec
Sídlo/miesto podnikania: Trenčín
IČO: 12 824 496
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 117/R
Obchodné meno: AQA
Sídlo/miesto podnikania: Trenčín
IČO:
12 826 472
Právna forma:
Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10108/R
Obchodné meno: ORÁVIK Ladislav
Sídlo/miesto podnikania: Prečín
IČO: 12 852 333
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10161/R
Obchodné meno: ŠPORTODBYT - Pekár
Sídlo/miesto podnikania: SNP 1464/97-3, Považská Bystrica
IČO: 12 854 794
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 128/R
Obchodné meno: ACIP
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 046 784
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 9/R
Obchodné meno: PhDr. Ján Švacho - TAXON
Sídlo/miesto podnikania: Moravské Lieskové 455, 916 42 Moravské Lieskové
IČO: 14 047 241
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 119/R
Obchodné meno: Ivan Kadlečík - K & B
Sídlo/miesto podnikania: M. R. Štefánika 366, 916 01 Stará Turá
IČO: 14 048 248
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 146/R
Obchodné meno: SECOND HAND
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 050 315
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 236/R
Obchodné meno: Igor POMAJBO
Sídlo/miesto podnikania: Pobedim 170, 916 23 Pobedim
IČO: 14 050 455
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 121/R
Obchodné meno: LUPTÁKOVÁ
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 050 706
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10033/R
Obchodné meno: Dušan - Sika - STELAR
Sídlo/miesto podnikania: Lysiná 737, 916 21 Čachtice
IČO: 14 051 231
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10190/R
Obchodné meno: Ing. Anton Gašparík-SAGA
Sídlo/miesto podnikania: Ferdinanda Pátka 342, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 14 089 050
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10187/R
Obchodné meno: P + P
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 285/3, Myjava
IČO: 14 089 858
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10529/R
Obchodné meno: Turanský Karol
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 090 058
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10186/R
Obchodné meno: Ivan Podmajerský
Sídlo/miesto podnikania: ul. Samka Dudíka č. 4 , Myjava
IČO: 14 092 646
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10206/R
Obchodné meno: Ivan Hudec - EUROPONK
Sídlo/miesto podnikania: Skačany 418, 958 53 Skačany
IČO: 14 095 564
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10520/R
Obchodné meno: Ing. Rastislav Bezák - BEZÁK - HOLZ - CHYNORANY
Sídlo/miesto podnikania: Nupodská 553/3, 956 33 Chynorany
IČO: 14 097 486
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10216/R
Obchodné meno: PODIMEX
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 14 098 156
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10217/R
Obchodné meno: Roman Podoba
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 14 098 164
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10195/R
Obchodné meno: Jozef Beňo - KOROS Partizánske
Sídlo/miesto podnikania: Riečna 971/25, 958 01 Partizánske
IČO: 14 099 608
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 189/R
Obchodné meno: Peter Toráč
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 124 611
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 192/R
Obchodné meno: Jozef Sedláček - OPTOC - Sedláček
Sídlo/miesto podnikania: Palkovičova 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 14 125 480
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 228/R
Obchodné meno: Alexander Pelikán
Sídlo/miesto podnikania: Švermova 8/1621, 911 01 Trenčín
IČO: 14 128 098
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 76/R
Obchodné meno: Vladimír Kostka - KABEL - SAT
Sídlo/miesto podnikania: Hasičská 414/35, Trenčianska Teplá
IČO: 14 128 977
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 248/R
Obchodné meno: Ján Žák
Sídlo/miesto podnikania: Podolie 579, 916 22 Podolie
IČO: 14 129 566
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 282/R
Obchodné meno: Ing. Peter Hlinka
Sídlo/miesto podnikania: Žilinská 785/12, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 14 190 559
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10105/R
Obchodné meno: L U C I
Sídlo/miesto podnikania: Dubnica nad Váhom
IČO: 14 190 591
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 364/R
Obchodné meno: František Kvasnica - BOLD SOFTWARE /c/ F.K.
Sídlo/miesto podnikania: Košeca 482, 018 64 Košeca
IČO: 14 191 008
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 289/R
Obchodné meno: Ján Kuruc - DYNAX
Sídlo/miesto podnikania: I. Krasku 253/7, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 14 192 896
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10137/R
Obchodné meno: PAVLÍK Jaroslav
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 14 193 311
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10050/R
Obchodné meno: Vladimír GRAMBLIČKA
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 14 194 392
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10168/R
Obchodné meno: Leit Bus
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 14 196 450
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10094/R
Obchodné meno: Farma BELA VAL
Sídlo/miesto podnikania: Valaská Belá 1026, Valaská Belá
IČO: 14 256 835
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 477/R
Obchodné meno: Ján Iliaš - AUTOSERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 378/5, 972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 14 257 386
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 286/R
Obchodné meno: Bc. Zdenko Majer a dcéra
Sídlo/miesto podnikania: Priemyselná 13, 971 01 Prievidza
IČO: 14 258 013
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10083/R
Obchodné meno: FORS - Gregor
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 14 258 901
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10065/R
Obchodné meno: FORS - Beláček
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 14 258 919
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10115/R
Obchodné meno: AUTOSTEPS  Šesták
Sídlo/miesto podnikania: Horná Ves 101, Horná Ves
IČO: 14 259 257
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10056/R
Obchodné meno: PROSPERA
Sídlo/miesto podnikania: Handlová
IČO: 14 260 026
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 296/R
Obchodné meno: Ing. Víťazoslav Chicevič - E.A. CHICO
Sídlo/miesto podnikania: T. Vansovej 41, 971 01 Prievidza
IČO: 14 260 794
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10093/R
Obchodné meno: Dopravná spoločnosť Dubina
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 261 791
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 379/R
Obchodné meno: Ing. Ľubomír Bista - LUMINEK
Sídlo/miesto podnikania: Okružná l424, 020 01 Púchov
IČO: 14 264 609
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10198/R
Obchodné meno: Peter Novotný
Sídlo/miesto podnikania: Malinovského 1151/2, 958 01 Partizánske
IČO: 14 414 104
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10497/R
Obchodné meno: Pavol Koleno
Sídlo/miesto podnikania: Trenčianska cesta 1602/71, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 14 414 252
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 225/R
Obchodné meno: Ľudovít HÝROŠŠ
Sídlo/miesto podnikania: Vystrkov 1147/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 14 414 431
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10210/R
Obchodné meno: TV - servis
Sídlo/miesto podnikania: časť Malé Uherce 25, Partizánske
IČO: 14 415 411
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10199/R
Obchodné meno: Viktor Pilát - PVS
Sídlo/miesto podnikania: Skačany 478, 958 53 Skačany
IČO: 14 417 162
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 215/R
Obchodné meno: Miroslav SEČANSKÝ
Sídlo/miesto podnikania: kpt.Jaroša 8, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 14 417 260
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10528/R
Obchodné meno: Ďuríšek Pavol
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 17 537 550
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10511/R
Obchodné meno: Ing. Igor Smatlánek AUTOTRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: Jána Zemana 59, 911 01 Trenčín
IČO: 17 560 551
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 30/R
Obchodné meno: Ivan Kováčik - AUTO - FITSERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislavská V/57, Trenčín
IČO: 17 562 457
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10293/R
Obchodné meno: Jaroslav Gajar - Nákladná doprava
Sídlo/miesto podnikania: SNP 261/35, 916 01 Stará Turá
IČO: 17 563 437
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 174/R
Obchodné meno: SILVESTER GAJDOŠECH
Sídlo/miesto podnikania: Lúka 154, 916 34 Lúka
IČO: 17 563 739
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 133/R
Obchodné meno: K O N E X
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 17 563 771
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10141/R
Obchodné meno: LAZARČÍK Pavol
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 17 563 810
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10071/R
Obchodné meno: DENÍN - SHOP , cudzojazyčné názvy: Maumômimiuôa
Sídlo/miesto podnikania: Nové Mesto nad Váhom, , Trenčín
IČO: 17 563 984
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10546/R
Obchodné meno: Zdenko Podhradský - ZP
Sídlo/miesto podnikania: Košikárska 1421, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 17 564 441
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 135/R
Obchodné meno: Milan Trgo - TRGO MILAN
Sídlo/miesto podnikania: Kálnica 144, 913 09 Kálnica
IČO: 17 564 671
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 220/R
Obchodné meno: Peter Paulech
Sídlo/miesto podnikania: Modrová 109, 916 35 Modrová
IČO: 17 565 383
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 25/R
Obchodné meno: Ing. Štefan Maňák - MARPER
Sídlo/miesto podnikania: K nemocnici 1 195/43, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 17 622 140
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 136/R
Obchodné meno: HELLER MEAT-SYSTEMS-CONSULTING
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 17 622 433
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 197/R
Obchodné meno: Pavol Beňovič - PNEU-AGRE
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 17 657 491
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 172/R
Obchodné meno: Pavel Škodáček - HERBEX
Sídlo/miesto podnikania: Hrašné 77, 916 14 Hrašné
IČO: 17 662 001
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10312/R
Obchodné meno: Ján Potoček - Autodoprava - Potoček Ján
Sídlo/miesto podnikania: Lúka 101, 916 34 Lúka
IČO: 17 663 504
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 151/R
Obchodné meno: Ing. Samuel Plesník - SAMO
Sídlo/miesto podnikania: Sasinkova 19/543, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 17 665 361
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 163/R
Obchodné meno: Juraj Kukuča - KUMIPEK
Sídlo/miesto podnikania: Bošáca 138, 913 07 Bošáca
IČO: 17 665 698
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10280/R
Obchodné meno: Ján Zima - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: SNP 3/16, 916 01 Stará Turá
IČO: 17 666 422
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10069/R
Obchodné meno: Cápalka Vladimír
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 17 667 160
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10371/R
Obchodné meno: Anton Kolárik - FLORA centrum
Sídlo/miesto podnikania: Slatina nad Bebravou 197, 956 53 Slatina nad Bebravou
IČO: 17 696 283
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 152/R
Obchodné meno: Eva Prosňanská - DAPP
Sídlo/miesto podnikania: Palackého 12, 911 01 Trenčín
IČO: 17 746 400
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 6/R
Obchodné meno: Janka Enderleová - REGION TRAVELLING
Sídlo/miesto podnikania: Šmidkeho 18, 911 01 Trenčín
IČO: 17 747 236
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 149/R
Obchodné meno: Tuček
Sídlo/miesto podnikania: Kuzmányho 3, Trenčín
IČO: 17 747 741
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 170/R
Obchodné meno: Ing. Július Strnád - JUMACO s.f.
Sídlo/miesto podnikania: Skala 50, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO: 17 748 933
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10066/R
Obchodné meno: GRÁČ
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 17 750 075
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 5/R
Obchodné meno: Miroslav Tuchyňa - TUMA
Sídlo/miesto podnikania: Svätoplukova 1339/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 17 765 838
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10476/R
Obchodné meno: Milan Jánoš
Sídlo/miesto podnikania: Myjavská 484/29, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 17 773 016
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10510/R
Obchodné meno: Ježovica Jozef - DAVO
Sídlo/miesto podnikania: Lazy pod Makytou 841, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO: 17 779 481
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 288/R
Obchodné meno: F A J T H  Vladimír
Sídlo/miesto podnikania: Domaniža 338, 018 16 Domaniža
IČO: 17 779 812
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10107/R
Obchodné meno: Obchodná firma - MK
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 17 779 952
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10111/R
Obchodné meno: Miroslav Smrek - SM - TRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 17 824 141
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 291/R
Obchodné meno: Juraj Ulbrik - CY-SY, cestoviny a špagety
Sídlo/miesto podnikania: Hlboká 5, 972 51 Handlová
IČO: 17 824 800
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 293/R
Obchodné meno: Agneša Čierna - AUTO-IMPORT
Sídlo/miesto podnikania: Trenčianska cesta , 972 74 Nováky
IČO: 17 824 893
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10084/R
Obchodné meno: PRIMAT
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 17 826 501
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 358/R
Obchodné meno: Ing. Karol Kytka - Ovocie a zelenina
Sídlo/miesto podnikania: Nitrica 481, 972 22 Nitrica
IČO: 17 827 043
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 325/R
Obchodné meno: Ing. Vladimír Hagara - POMONT-HAGARA
Sídlo/miesto podnikania: M. Rázusa 13/14, 971 01 Prievidza
IČO: 17 827 256
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 352/R
Obchodné meno: Viliam Danihel - DUNHYL
Sídlo/miesto podnikania: Bojnická cesta 61/3, 971 01 Prievidza
IČO: 17 829 364
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10098/R
Obchodné meno: KRANOV - LÚČ
Sídlo/miesto podnikania: Lazy pod Makytou
IČO: 17 842 964
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 339/R
Obchodné meno: Mária De Riggová
Sídlo/miesto podnikania: l.mája 88O, 020 01 Púchov
IČO: 17 843 625
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 295/R
Obchodné meno: Ing. Július Vavrek
Sídlo/miesto podnikania: I. Krasku 248/2-5, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 17 843 898
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo: 202/R
Obchodné meno: Patrik Holas - Trabi
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 17 847 702
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10110/R
Obchodné meno: Jaroslav Mazáň - Jaroslav - TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Nitrianske Rudno
IČO: 17 882 421
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10131/R
Obchodné meno: TONY  - Burianová Renáta
Sídlo/miesto podnikania: Dubnica nad Váhom
IČO: 17 906 652
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 298/R
Obchodné meno: Ing. Ladislav Živčič - L + M Export-Import
Sídlo/miesto podnikania: ul. Pod hájom 956/8, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 17 907 365
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10095/R
Obchodné meno: VEREŠ
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 17 907 373
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10130/R
Obchodné meno: JK - 37
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 17 907 772
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10129/R
Obchodné meno: NEDELJAK - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 17 945 356
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10055/R
Obchodné meno: KOVAR - VARGA
Sídlo/miesto podnikania: Rudnianska Lehota
IČO: 17 945 771
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10064/R
Obchodné meno: DANIŠ - KAMIÓNOVÁ DOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 17 949 106
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10132/R
Obchodné meno: FARTANIAN
Sídlo/miesto podnikania: Považská Bystrica
IČO: 17 969 361
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10308/R
Obchodné meno: Ľudovít Kadlec
Sídlo/miesto podnikania: Lysá pod Makytou 257, 020 54 Lysá pod Makytou
IČO: 17 969 981
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 271/R
Obchodné meno: Jozef Nechala - JONA-TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Mateja Bellu 962, 972 71 Nováky
IČO: 22 610 103
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 114/R
Obchodné meno: POLÁK, výroba parkiet
Sídlo/miesto podnikania: ul. Čsl. armády 348/14, 907 01 Myjava
IČO: 22 707 573
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10506/R
Obchodné meno: Milan Habarda AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: SNP 410/7, 907 01 Myjava
IČO: 22 739 246
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 221/R
Obchodné meno: Ing. Miroslav SKOVAJSA - ASYAVOX
Sídlo/miesto podnikania: Husitská 1258/3-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 22 813 195
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 223/R
Obchodné meno: Dušan Hlatký - JAVORINASTAV
Sídlo/miesto podnikania: Hurbanova 21, 916 01 Stará Turá
IČO: 22 822 241
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 240/R
Obchodné meno: Anna Fantová - FANSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Hurbanova 157, 916 01 Stará Turá
IČO: 22 822 259
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 145/R
Obchodné meno: Ing. Juraj Zahradník
Sídlo/miesto podnikania: Gen. Svobodu 9/32, 911 01 Trenčín
IČO: 22 822 852
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10322/R
Obchodné meno: Marián Simeon
Sídlo/miesto podnikania: Ľ. Podjavorinskej 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 22 823 913
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10379/R
Obchodné meno: Jaroslav Prekop AUTOŠKOLA
Sídlo/miesto podnikania: Brnianska 1, 911 05 Trenčín
IČO: 22 824 804
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10355/R
Obchodné meno: Ladislav Kren Expres
Sídlo/miesto podnikania: Pravenec 271/A, 972 16 Pravenec
IČO: 22 847 774
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 347/R
Obchodné meno: Jozef Rus - R U S M A T
Sídlo/miesto podnikania: Rastislavova 2, 972 71 Nováky
IČO: 22 847 898
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 302/R
Obchodné meno: Alojz Roháč - ROKAVONPRESS
Sídlo/miesto podnikania: Záskalie 498, 020 01 Púchov
IČO: 22 853 251
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 360/R
Obchodné meno: Ing. Ľubomír Kováč - STAMOS,                 stavebno-montážne a obchodné služby
Sídlo/miesto podnikania: Nám. Slobody 1408/6, 020 01 Púchov
IČO: 22 853 405
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10566/R
Obchodné meno: Andrej Labant
Sídlo/miesto podnikania: Pod Lachovcom 1203/2, 020 01 Púchov
IČO: 22 853 855
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 335/R
Obchodné meno: Jozef Budjač
Sídlo/miesto podnikania: Bolešov 373, 018 53 Bolešov
IČO: 22 854 754
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10450/R
Obchodné meno: Ondrej Ripka
Sídlo/miesto podnikania: Ľ. Stárka 2144/2, 911 05 Trenčín
IČO: 30 024 404
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10162/R
Obchodné meno: Ing. Jozef Hano
Sídlo/miesto podnikania: Velčice 530, 913 04 Chocholná-Velčice
IČO: 30 025 346
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 180/R
Obchodné meno: Peter Rau - ZAZOK
Sídlo/miesto podnikania: Beckov 100, 913 10 Beckov
IČO: 30 031 851
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 173/R
Obchodné meno: BYKEN
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 30 032 121
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 177/R
Obchodné meno: QUEEN
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 30 033 225
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10571/R
Obchodné meno: Slávka Hurtíková - palivá - stavivá
Sídlo/miesto podnikania: Železničná 4, 916 21 Čachtice
IČO: 30 033 390
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10509/R
Obchodné meno: Miroslav Stančík - AUTODOPRAVCA
Sídlo/miesto podnikania: Vaďovce 126, 916 13 Vaďovce
IČO: 30 034 205
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 237/R
Obchodné meno: Pavel Mihálik - Interservice - PEMID, obchod-no-sprostredkovateľská agentúra
Sídlo/miesto podnikania: 1. mája 311/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 30 034 621
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 217/R
Obchodné meno: Dušan Sekera - Pekáreň u Sekeru
Sídlo/miesto podnikania: Krátka 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 30 034 744
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 4/R
Obchodné meno: Sartoris Ferdinand
Sídlo/miesto podnikania: Inovecká 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 30 035 139
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 184/R
Obchodné meno: Vladimír Polák - V + J Polák
Sídlo/miesto podnikania: nám.Slobody 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 30 035 201
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10373/R
Obchodné meno: Dalibor Žiška - "ŽIŠKA"
Sídlo/miesto podnikania: Beckovská 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 30 035 422
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10550/R
Obchodné meno: Miroslav Sakaloš
Sídlo/miesto podnikania: Prvá za parkom 142/10, 958 04 Partizánske
IČO: 30 046 246
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10311/R
Obchodné meno: Peter Vavrík
Sídlo/miesto podnikania: Udiča 491, 018 01 Udiča
IČO: 30 180 805
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10316/R
Obchodné meno: Peter Abík AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Jasenica 172, 018 17 Jasenica
IČO: 30 183 758
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 162/R
Obchodné meno: METEOR
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 30 324 777
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10196/R
Obchodné meno: Ing. Milan Pokus - NICO
Sídlo/miesto podnikania: Javorova 2774/4, 958 01 Partizánske
IČO: 30 329 621
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 260/R
Obchodné meno: Miroslav Zámečník - ZAMKO
Sídlo/miesto podnikania: J. Fabu 4, 911 01 Trenčín
IČO: 30 349 290
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10285/R
Obchodné meno: Miroslav Ondris - AVIA TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Chocholná-Velčice 92, 913 04 Chocholná-Velčice
IČO: 30 349 991
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10278/R
Obchodné meno: Karol Vančo - PAVA
Sídlo/miesto podnikania: Soblahovská 1112/45, 911 01 Trenčín
IČO: 30 350 174
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10277/R
Obchodné meno: Jozef Sabo-SA-VA-S
Sídlo/miesto podnikania: Bernolákova 5, 914 41 Nemšová
IČO: 30 351 961
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10063/R
Obchodné meno: I D V - MARIA VASILE
Sídlo/miesto podnikania: I. Krasku 39, Prievidza
IČO: 30 420 253
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10059/R
Obchodné meno: S E Z A M  - PLAŠTIAKOVÁ
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 30 422 736
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 306/R
Obchodné meno: Ing. Vladimír Iliaš - Výrobňa pletiva a pes- tovateľská pálenica
Sídlo/miesto podnikania: 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO:
30 423 295
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 304/R
Obchodné meno: Rastislav Košovský - Nákladná doprava
Sídlo/miesto podnikania: Lúčna 14/35, 971 01 Prievidza
IČO: 30 423 741
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10128/R
Obchodné meno: Beneda - Benetrans
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 30 423 872
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10096/R
Obchodné meno: KONDOR - Baniar
Sídlo/miesto podnikania: Osľany
IČO: 30 424 445
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10053/R
Obchodné meno: L J  I-Líška
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 30 427 053
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 305/R
Obchodné meno: 3 WEST EXPORT-IMPORT-Jaško Aladár
Sídlo/miesto podnikania: Dlhá 12/4, 971 01 Prievidza
IČO: 30 427 142
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 374/R
Obchodné meno: Igor Švihlík - I.S.F.
Sídlo/miesto podnikania: Tolstého 15/7, 971 01 Prievidza
IČO: 30 428 378
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 430/R
Obchodné meno: Jozef Urík - T A U R U S
Sídlo/miesto podnikania: Francisciho 1/6, 971 01 Prievidza
IČO: 30 428 971
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 311/R
Obchodné meno: Ing. Peter Bezák - ŠPORTSTAV PRIEVIDZA
Sídlo/miesto podnikania: Ľ.Ondrejova 25/3, 971 01 Prievidza - Vápenica
IČO: 30 431 441
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10100/R
Obchodné meno: HONŠÚ - Danko
Sídlo/miesto podnikania: Bojnická cesta 81/16, Prievidza
IČO: 30 431 522
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10057/R
Obchodné meno: MINKA - doprava
Sídlo/miesto podnikania: Jilemnického 21/2, Prievidza
IČO: 30 431 930
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 303/R
Obchodné meno: Ing. Krystyna Dubíková
Sídlo/miesto podnikania: ul. Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 30 481 902
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10061/R
Obchodné meno: L ´ ESCARGOT SLOVAK
Sídlo/miesto podnikania: Plevník - Drienové 12, Plevník - Drienové
IČO: 30 482 208
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 310/R
Obchodné meno: Miroslav Nevola
Sídlo/miesto podnikania: Nemocničná 989/4-4, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 30 483 573
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 373/R
Obchodné meno: Ing. Pavol  B e l o b r a d
Sídlo/miesto podnikania: Staničná 340/7, 018 61 Beluša
IČO: 30 484 448
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10101/R
Obchodné meno: Vladimír Šíp
Sídlo/miesto podnikania: Prečín
IČO: 30 484 561
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 300/R
Obchodné meno: Anton Jankovič - Liehovar na pestov. pálenie
Sídlo/miesto podnikania: 018 52 Pruské
IČO: 30 486 718
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 343/R
Obchodné meno: Vincent Csányi
Sídlo/miesto podnikania: Súhradka 124, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 30 589 533
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 315/R
Obchodné meno: Ing. Vladimír Ševčík CSc. - PROPHARM
Sídlo/miesto podnikania: Strážovská 397/8, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 30 592 305
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10527/R
Obchodné meno:  EVA
Sídlo/miesto podnikania: Čsfr
IČO: 30 691 125
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10496/R
Obchodné meno: Martin Kováč - Autodopravca
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 381/27, 907 01 Myjava
IČO: 30 739 551
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10315/R
Obchodné meno: Marián Charvát
Sídlo/miesto podnikania: Šmidkeho 428/4, 914 41 Nemšová
IČO: 30 876 192
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 195/R
Obchodné meno: Milan Minárik
Sídlo/miesto podnikania: Soblahovská 10, 911 01 Trenčín
IČO: 30 877 741
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10430/R
Obchodné meno: Milan Drážovský
Sídlo/miesto podnikania: Husitská 1324/25, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 30 882 427
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10212/R
Obchodné meno:  B E K A N
Sídlo/miesto podnikania: bez určenia , ...
IČO: 30 884 101
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10208/R
Obchodné meno: Vladimír Radosa OK RADOSA
Sídlo/miesto podnikania: Jilemnického 1268/40, 958 01 Partizánske
IČO: 30 884 705
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10417/R
Obchodné meno: Anton Toma - doprava
Sídlo/miesto podnikania: Kolačno 295, 958 41 Kolačno
IČO: 30 949 211
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10333/R
Obchodné meno: Jozef Mikuš
Sídlo/miesto podnikania: Mojmírova 1296/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 30 949 386
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10201/R
Obchodné meno: Ing. Vladimír Ščigulinský
Sídlo/miesto podnikania: Horská 1306/27, 958 01 Partizánske
IČO: 30 949 971
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10188/R
Obchodné meno: Peter Podmajerský
Sídlo/miesto podnikania: Samka Dudíka 4/165, 907 01 Myjava
IČO: 30 976 197
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 318/R
Obchodné meno: Ivan H L U Š E K
Sídlo/miesto podnikania: Prečín
IČO: 31 032 818
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10565/R
Obchodné meno: Jozef Labant, Ľudmila Labantová - právny nástupca
Sídlo/miesto podnikania: Pod Lachovcom 1203, 020 01 Púchov
IČO: 31 034 250
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10374/R
Obchodné meno: Miroslav Pavlík
Sídlo/miesto podnikania: SNP 1479/130, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 034 951
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 317/R
Obchodné meno: Ing. Peter  R O S I N A
Sídlo/miesto podnikania: Pod Zábrehom 1562/17, 020 01 Púchov
IČO: 31 035 396
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 390/R
Obchodné meno: Stanislav Pobežal - stavebno-obchodný podnik
Sídlo/miesto podnikania: Vieska-Bezdedov 30, 020 01 Púchov
IČO: 31 035 868
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 361/R
Obchodné meno: Milan Slugeň - Mitrans
Sídlo/miesto podnikania: ul. Kukučínova 473, 019 01 Ilava
IČO: 31 037 755
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10347/R
Obchodné meno: Ing. Jozef Záhumenský - SEZA - TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Tuchyňa 35, 018 55 Tuchyňa
IČO: 31 037 976
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10366/R
Obchodné meno: Ján Mahďar
Sídlo/miesto podnikania: Okružná 297/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31 040 764
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10102/R
Obchodné meno: EMMI - VALO
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 31 048 471
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.