Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register – Zoznam osôb, ktoré môžu
byť vymazané (§ 768s OBZ)
Deň vydania: 01.12.2020
R202711
Okresný súd Prešov - Zoznam zapísaných osôb, ktoré môžu byť podľa § 768s Obchodného zákonníka
vymazané z obchodného registra:
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 122/P
Obchodné meno: LISOVŇA PLASTICKÝCH HMOT, súkromný podnik,   Vranov nad Topľou
Sídlo/miesto podnikania: Febr. výťazstva 971, Vranov nad Topľou
IČO: 00 242 632
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 346/P
Obchodné meno: Mária PRIBULOVÁ, súkromný podnik, Rožkovany
Sídlo/miesto podnikania: Rožkovany č. 199, 082 71 Rožkovany
IČO: 01 437 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 523/P
Obchodné meno: Jozef Lindner, Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: L.Novomeského 6, 085 01 Bardejov
IČO: 03 063 223
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 40/P
Obchodné meno: MILY Jozef - súkromný podnikateľ Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Sázavského 8, Bardejov
IČO: 10 660 216
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 177/P
Obchodné meno: BETTY, súkromný podnik Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Pod papierňou 55, 085 01 Bardejov
IČO: 10 660 321
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 614/P
Obchodné meno: Jozef Kostura
Sídlo/miesto podnikania: J. Švermu 1, 085 01 Bardejov
IČO: 10 660 780
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 93/P
Obchodné meno: Anna Juhásová - šitie rukavíc, súkromná pod- nikateľka, Giraltovce
Sídlo/miesto podnikania: Tehelná 7, Giraltovce
IČO: 10 660 941
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 613/P
Obchodné meno: Ing. Ján Giba - BAGI
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 14, 085 01 Bardejov
IČO: 10 661 107
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 562/P
Obchodné meno: Jaroslav Jurák - J a J transport - spedition
Sídlo/miesto podnikania: Pod papierňou 37, 085 01 Bardejov
IČO: 10 661 727
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 65/P
Obchodné meno: UDIČ Peter - súkromný podnikateľ Beloveža
Sídlo/miesto podnikania: Beloveža 27, Beloveža
IČO: 10 662 421
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 575/P
Obchodné meno: Ing. František Kurilla
Sídlo/miesto podnikania: Fučíkova 25, Bardejov
IČO: 10 662 481
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 141/P
Obchodné meno: JUSKO - autolakírnictvo, súkromný podnikateľ Vyšná Voľa
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 662 812
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 144/P
Obchodné meno: Milan Duplinský - STAVREK
Sídlo/miesto podnikania: Smer B.N.VES , 085 01 Bardejov
IČO: 10 663 568
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 73/P
Obchodné meno: ESLAND - Mihňák Andrej
Sídlo/miesto podnikania: Koprivnica
IČO: 10 663 622
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10647/P
Obchodné meno: Peter Mačej - MADOS
Sídlo/miesto podnikania: Dlhá 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
IČO: 10 664 327
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 121/P
Obchodné meno: SOA - súkromný podnikateľ Kračunovce
Sídlo/miesto podnikania: Kračúnovce 62, Kračúnovce
IČO: 10 665 277
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 43/P
Obchodné meno: INTERNACIONÁL CLUB - súkromný podnikateľ Chminianska Nová Ves
Sídlo/miesto podnikania: Chminianska Nová Ves 141, Chminianska Nová Ves
IČO: 10 666 028
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 116/P
Obchodné meno: LOCUR- súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 666 371
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 15/P
Obchodné meno: Dušan Dudáš - DUVA
Sídlo/miesto podnikania: Železničiarska 6, 080 01 Prešov
IČO: 10 666 711
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 202/P
Obchodné meno: Jozef Trišč - Horizont-Vertikal
Sídlo/miesto podnikania: Svinia 115, Svinia
IČO: 10 667 334
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10542/P
Obchodné meno: Ján Jašenský
Sídlo/miesto podnikania: Župčany 248, 080 01 Župčany
IČO: 10 667 873
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 146/P
Obchodné meno: PRE-MIT, súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Sabinovská 77, Prešov
IČO: 10 669 281
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 129/P
Obchodné meno: PELLA-monitar, súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Mičurinova 14, Prešov
IČO: 10 669 582
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 84/P
Obchodné meno: EREXTAV, súkromný podnikateľ, Sabinov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 670 572
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 619/P
Obchodné meno: Anton Kravjanský - STAVO-TOUR
Sídlo/miesto podnikania: Dobrianskeho 1519/47, 069 01 Snina
IČO: 10 672 371
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 55/P
Obchodné meno: FINESA - súkromný podnikateľ Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 2509, Humenné
IČO: 10 673 121
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 25/P
Obchodné meno: Nikolová-Sáčky - súkromný podnikateľ, Snina
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 2043, Snina
IČO: 10 673 369
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 18/P
Obchodné meno: Ján Sivčák - SITEX
Sídlo/miesto podnikania: ul. Študentská, ul. lmája 2049, Snina
IČO: 10 673 571
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 82/P
Obchodné meno: Ján Karandyšovský - KMB
Sídlo/miesto podnikania: Udavské 73, 067 31 Udavské
IČO: 10 673 601
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10369/P
Obchodné meno: Pavel Bača LEMAN
Sídlo/miesto podnikania: Kpt. Nálepku 2973/7, 066 01 Humenné
IČO: 10 673 857
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 50/P
Obchodné meno: Pavol Cimbák
Sídlo/miesto podnikania: Študentská 1445/8, 069 01 Snina
IČO: 10 674 390
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10739/P
Obchodné meno: Jozef Štutika
Sídlo/miesto podnikania: Kalinčiakova 1944, 069 01 Snina
IČO: 10 675 027
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 174/P
Obchodné meno: JANA. odev.priem.predaj, súkromný podnikateľ Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Humenné
IČO: 10 675 612
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 71/P
Obchodné meno: Renáta Ďurková, súkromný podnik Dlhé nad     Cirochou
Sídlo/miesto podnikania: Dlhé nad Cirochou 182, Dlhé nad Cirochou
IČO: 10 676 155
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 81/P
Obchodné meno: HARVEX, súkromný podnik, Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Košická 30, Humenné
IČO: 10 677 542
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 166/P
Obchodné meno: Ing. Jozef Bujnovský - MICRO
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 2042/3, 069 01 Snina
IČO: 10 677 941
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 534/P
Obchodné meno: Rudolf Terefenko
Sídlo/miesto podnikania: Jilemnického sady 8, 066 01 Humenné
IČO: 10 677 984
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 163/P
Obchodné meno: BOSPOR
Sídlo/miesto podnikania: Kukorelliho 2, Humenné
IČO: 10 678 255
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 75/P
Obchodné meno: Peter Tomovčík - CULLIGAN
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 1571/20, Humenné
IČO: 10 678 565
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 77/P
Obchodné meno: Milan Andrejčík - Drevoplast
Sídlo/miesto podnikania: Sládkovičova 299, Snina
IČO: 10 678 875
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 85/P
Obchodné meno: SABO- súkromný podnik Udavské
Sídlo/miesto podnikania: Udavské č. 352, Udavské
IČO: 10 679 502
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 327/P
Obchodné meno: UBČA - súkromný podnikateľ STAKČÍN
Sídlo/miesto podnikania: Sadová 596, Stakčín
IČO: 10 680 322
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 199/P
Obchodné meno: Milan ROHÁČ
Sídlo/miesto podnikania: Krásny Brod 86, Krásny Brod
IČO: 10 680 501
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 150/P
Obchodné meno: Anna Uhyreková SPA súkromný podnik Snina
Sídlo/miesto podnikania: Gorkého 2242, 069 01 Snina
IČO: 10 682 368
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 555/P
Obchodné meno: Jaroslav Lukáč
Sídlo/miesto podnikania: Laborecká 21, 066 01 Humenné
IČO: 10 682 911
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 181/P
Obchodné meno: ZABUĎKO a spol. súkromný podnik, Snina
Sídlo/miesto podnikania: Komenského K-5, Snina
IČO: 10 683 151
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 214/P
Obchodné meno: MARCINEK-UNIVERZÁL, dom obchodných služieb, súkromný podnikateľ Snina
Sídlo/miesto podnikania: Komenského 2653/3, Snina
IČO: 10 683 283
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 164/P
Obchodné meno: Ing. Benjamín Petrík - podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Adidovce 84, 067 32 Adidovce
IČO: 10 683 461
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 17/P
Obchodné meno: BABONY
Sídlo/miesto podnikania: Čapajevova 2567/40, Poprad
IČO: 10 720 278
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 70/P
Obchodné meno: Ivan Fiala - TRANSPRES FM
Sídlo/miesto podnikania: Hozelec 158, 059 11 Hozelec
IČO: 10 721 070
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 102/P
Obchodné meno: Jozef Lajoš - Lajmex
Sídlo/miesto podnikania: Záborského 2914/7, 058 01 Poprad
IČO: 10 721 088
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 59/P
Obchodné meno: METAL - súkromný podnikateľ, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Malinovského 2425, Poprad
IČO: 10 722 815
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 374/P
Obchodné meno: Marián Mintal - Dubiňak
Sídlo/miesto podnikania: Tajovského 2606/7, 058 01 Poprad
IČO: 10 722 963
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 380/P
Obchodné meno: STEYW, súkromný podnik, Nová Lesná
Sídlo/miesto podnikania: 059 86 Nová Lesná
IČO: 10 724 940
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 91/P
Obchodné meno: VAGAŠ - súkromný podnikateľ, Spišský Štiavnik
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 724 991
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 13/P
Obchodné meno: Ing. Ján Hlaváčik - HIPON
Sídlo/miesto podnikania: Rybničná 367/6, Svit
IČO: 10 726 471
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 492/P
Obchodné meno: Jozef ŠČUKA
Sídlo/miesto podnikania: 058 01 Vikartovce
IČO: 10 726 888
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 78/P
Obchodné meno: ILAVSKÝ - súkromný podnikateľ Poprad
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 727 108
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 282/P
Obchodné meno: Július Šarišský, súkromný podnikateľ, Holumnica
Sídlo/miesto podnikania: Holumnica
IČO: 10 727 205
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 22/P
Obchodné meno: Patrik HARVAN - TRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: Lipová 108, 059 86 Nová Lesná
IČO: 10 728 716
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 11/P
Obchodné meno: GORALTURIST
Sídlo/miesto podnikania: Ždiar 101, Ždiar
IČO: 10 728 848
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 66/P
Obchodné meno: Pohorelec Július
Sídlo/miesto podnikania: Malinovského 2422, 058 01 Poprad
IČO: 10 730 311
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 264/P
Obchodné meno: HORIZONT, súkromný podnik, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Okružná 11, 058 01 Poprad
IČO: 10 731 512
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 61/P
Obchodné meno: LIŠTIAK - súkromný podnikateľ Svit
Sídlo/miesto podnikania: Mierova 58, Svit
IČO: 10 731 717
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 100/P
Obchodné meno: EKO-PLAST, súkromný podnikateľ Štrba
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 731 954
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10549/P
Obchodné meno: Dušan Komka - KOMEX
Sídlo/miesto podnikania: Pažica 2349/26, 080 06 Prešov
IČO: 10 732 012
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 221/P
Obchodné meno: Janka Fogarašová - BF DESIGN
Sídlo/miesto podnikania: Sabinovská 153, 080 01 Prešov
IČO: 10 732 756
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 62/P
Obchodné meno: VIERA - A - Z - súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Okrajová 12, Prešov
IČO: 10 733 124
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 4/P
Obchodné meno: Ing. Emil Lenďák
Sídlo/miesto podnikania: Mukačevská 51, 080 01 Prešov
IČO: 10 733 248
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 48/P
Obchodné meno: Ing. Karol Schneider - Projekt
Sídlo/miesto podnikania: Oravská 2, 080 01 Prešov
IČO: 10 733 426
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 19/P
Obchodné meno: Vladimír Semančík - SLOVAK TRADE AND INVEST COMPANY
Sídlo/miesto podnikania: Bernolákova 12, Prešov
IČO: 10 733 752
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 117/P
Obchodné meno: STARPORT- súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 734 279
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10724/P
Obchodné meno: Ján Hric - B & J združenie
Sídlo/miesto podnikania: Kvačany 72, 082 41 Kvačany
IČO: 10 734 821
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10/P
Obchodné meno: Ing. Štefan Ploskoň - AT
Sídlo/miesto podnikania: Jesenná 1, 080 01 Prešov
IČO: 10 735 526
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 105/P
Obchodné meno: FU-KA, súkromný podnikateľ, Veľký Šariš
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 736 042
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 6/P
Obchodné meno: ZELOKVET - Trojanovič Jozef, súkromný podnik, Sabinov
Sídlo/miesto podnikania: Sabinov
IČO: 10 736 557
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10686/P
Obchodné meno: Ján Sopata
Sídlo/miesto podnikania: Volgogradská 92/4797, 080 01 Prešov
IČO: 10 736 913
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10752/P
Obchodné meno: Ing. Anton Priščák - JAMF
Sídlo/miesto podnikania: Prostějovská 4821/5, 080 01 Prešov
IČO: 10 737 006
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 16/P
Obchodné meno: Jozef Dorčák - MANDALA
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 91, Prešov
IČO: 10 737 120
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10513/P
Obchodné meno: Slavomír Žilka, kamionová preprava
Sídlo/miesto podnikania: Štúrova 3670/5, 080 01 Prešov
IČO: 10 738 711
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 53/P
Obchodné meno: Elektronik - súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Prešov
IČO: 10 739 823
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 29/P
Obchodné meno: Kovalský - súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania: M.Benku 3, Prešov
IČO: 10 740 441
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 60/P
Obchodné meno: Anton Frič - FRITSCH
Sídlo/miesto podnikania: Levočská 2, 080 01 Prešov
IČO: 10 740 911
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 31/P
Obchodné meno: JELATO - súkromný podnikateľ, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Bajkalská 12, Prešov
IČO: 10 741 763
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 30/P
Obchodné meno: Derevjanik - súkromný podnikateľ, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Švábska 33, Prešov
IČO: 10 742 450
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 123/P
Obchodné meno: MARTEZ, súkromný podnik Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Pavla Horova 18, 080 01 Prešov
IČO: 10 742 549
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 149/P
Obchodné meno: Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL
Sídlo/miesto podnikania: Protifašistických bojovníkov 7, 080 01 Prešov
IČO: 10 742 573
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 104/P
Obchodné meno: Ing. Peter Sedlák
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 764 674
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 92/P
Obchodné meno: Rozličný tovar - Ján Kolcun - súkromný podni-kateľ Ruská Voľa
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 768 033
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 109/P
Obchodné meno: ELMOVIP, súkromný podnikateľ Hniezdne
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 768 220
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 27/P
Obchodné meno: TEHLOVÝROBA - Šugerek, Fedorek, súkromný podnikateľ Forbasy
Sídlo/miesto podnikania: Forbasy
IČO: 10 769 501
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 89/P
Obchodné meno: Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL
Sídlo/miesto podnikania: Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 10 769 625
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 359/P
Obchodné meno: Ing. Milan Štupák
Sídlo/miesto podnikania: Plavnica 54, Plavnica
IČO: 10 769 676
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 179/P
Obchodné meno: WALD, súkromný podnikateľ Hniezdne
Sídlo/miesto podnikania: Hniezdne
IČO: 10 770 399
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 392/P
Obchodné meno: Vladimír Hrebík
Sídlo/miesto podnikania: Hniezdne 376, 065 01 Hniezdne
IČO: 10 771 026
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 520/P
Obchodné meno: Peter Frnka
Sídlo/miesto podnikania: Haligovce 68, 064 01 Haligovce
IČO: 10 773 185
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 20/P
Obchodné meno: SENBRO STROPKOV, súkromný podnikateľ Stropkov
Sídlo/miesto podnikania: Stropkov
IČO: 10 780 394
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 616/P
Obchodné meno: Peter Kaňuk - NAMALE
Sídlo/miesto podnikania: Duklianska 16/L, 089 01 Svidník
IČO: 10 780 921
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 96/P
Obchodné meno: Pavol Hric, Fijaš
Sídlo/miesto podnikania: Fijaš 25, Fijaš
IČO: 10 780 947
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 95/P
Obchodné meno: Juraj Štefaník
Sídlo/miesto podnikania: Valkovce 36, Valkovce
IČO: 10 781 056
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 156/P
Obchodné meno: TREND - súkromný podnikateľ Svidník
Sídlo/miesto podnikania: 9.mája 494/19, Svidník
IČO: 10 781 242
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10496/P
Obchodné meno: Ing. Peter Bochnovič BOPER
Sídlo/miesto podnikania: Stropkovská 1427, 089 01 Svidník
IČO: 10 781 439
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 155/P
Obchodné meno: P.M. Produkcion - súkromný podnikateľ,   Stropkov
Sídlo/miesto podnikania: Stropkov
IČO: 10 781 501
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10464/P
Obchodné meno: Ján Laca - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: 8. mája 634/24, 089 01 Svidník
IČO: 10 782 192
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10751/P
Obchodné meno: Marián Bednárik MABED
Sídlo/miesto podnikania: Cintorínska 575/28, 091 01 Stropkov
IČO: 10 783 661
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 236/P
Obchodné meno: Jaroslav Mňahončák TOMEX súkromný podnikateľ Svidník
Sídlo/miesto podnikania: Svidník
IČO: 10 784 233
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo: 232/P
Obchodné meno: "JARKO", súkromný podnikateľ Mlynárovce
Sídlo/miesto podnikania: Mlynárovce
IČO: 10 784 276
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 215/P
Obchodné meno: MALOKU, súkromný podnikateľ, Kečkovce,
Sídlo/miesto podnikania: Kečkovce
IČO: 10 784 292
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 216/P
Obchodné meno: Jaroslav Paňko - EMONA
Sídlo/miesto podnikania: Kutuzovova 443/8, 089 01 Svidník
IČO: 10 784 306
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 301/P
Obchodné meno: "Jozef KESELICA", súkromný podnikateľ, Nižný  Mirošov
Sídlo/miesto podnikania: Nižný Mirošov 67, Nižný Mirošov
IČO: 10 784 934
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 401/P
Obchodné meno: Zajaroš, súkromný podnik, Stropkov
Sídlo/miesto podnikania: Kalinčiakova 19, Stropkov
IČO: 10 785 795
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3/P
Obchodné meno: Ing. Bohdan Hlavinka, súkromný podnik, Kladzany
Sídlo/miesto podnikania: Kladzany
IČO: 10 804 480
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 26/P
Obchodné meno: PÚTNIK - súkromný podnikateľ Vranov n/Topľou
Sídlo/miesto podnikania: Vranov nad Topľou
IČO: 10 804 846
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 56/P
Obchodné meno: SLAŽANSKÝ - súkromný podnikateľ Vranov nad Topľou
Sídlo/miesto podnikania: ul. 1. mája , Vranov nad Topľou
IČO: 10 806 547
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 76/P
Obchodné meno: Viera Semenďáková
Sídlo/miesto podnikania: Sídlisko II 1213, Vranov nad Topľou
IČO: 10 806 679
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 57/P
Obchodné meno: TEX - ŠPORT Hanušovce n/T.
Sídlo/miesto podnikania: ul. kpt.Nálepku 8, Hanušovce nad Topľou
IČO: 10 807 055
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 115/P
Obchodné meno: Peter Juhás - lešenie a nátery, súkromný     podnik KLADZANY
Sídlo/miesto podnikania: Kladzany
IČO: 10 808 108
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 240/P
Obchodné meno: MICHĽO, súkromný podnik, Kladzany
Sídlo/miesto podnikania: Kladzany 42, Kladzany
IČO: 10 808 612
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10076/P
Obchodné meno: Ján Čonka Firma u Jána
Sídlo/miesto podnikania: Duklianskych hrdinov 1683, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 10 809 899
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 506/P
Obchodné meno: Ján TAKÁČ
Sídlo/miesto podnikania: L. Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad
IČO: 11 944 901
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10462/P
Obchodné meno: Marcel Kručinský
Sídlo/miesto podnikania: Uherova 2909/23, 058 01 Poprad
IČO: 11 945 303
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 130/P
Obchodné meno: PARÍŽEK, súkromný podnikateľ Poprad
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 945 796
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 556/P
Obchodné meno: Fratišek Leibitzer - Umelecká a sprostredkovateľská agentúra "Prvá PP"
Sídlo/miesto podnikania: Šrobárova 40, 058 01 Poprad
IČO: 11 946 342
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 87/P
Obchodné meno: KROMKA, EXPORT IMPORT- súkromný podnikateľ   Poprad
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 948 353
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 142/P
Obchodné meno: SALAŠ - Starý Mlyn, súkromný podnik, Štrba
Sídlo/miesto podnikania: Štrba
IČO: 11 948 671
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 114/P
Obchodné meno: HEBERMANN BEDŘICH Fy
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 948 809
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 350/P
Obchodné meno: Vojtech Vajani - ELTEX
Sídlo/miesto podnikania: Košice
IČO: 11 993 782
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 113/P
Obchodné meno: Paed. Dr. Miroslav Bandura - ANIMEX
Sídlo/miesto podnikania: Kvetná 16, 080 01 Prešov
IČO: 12 906 000
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 180/P
Obchodné meno: BOUTIQUE Gabriela, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: 17.novembra 170, Prešov
IČO: 12 906 387
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 86/P
Obchodné meno: EXKLUZIV - súkromný podnikateľ,Prešov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 12 909 891
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 175/P
Obchodné meno: SaL, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Jána Kostru 15, Prešov
IČO: 12 910 350
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 305/P
Obchodné meno: STYREX, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Nejedlého 15, Bratislava
IČO: 13 979 540
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 592/P
Obchodné meno: LOS - Ing. Latka
Sídlo/miesto podnikania: Žilina
IČO: 14 215 918
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10631/P
Obchodné meno: Vladimír Ksenič - súkromná nákladná autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: Ľubovec 16, 082 42 Ľubovec
IČO: 14 275 376
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 159/P
Obchodné meno: LABOREX Education, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Popradská 7, 080 01 Prešov
IČO: 14 275 562
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10482/P
Obchodné meno: Jozef Cauner -ODF- Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Jelšová 24/2694, 080 05 Prešov
IČO: 14 276 623
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10732/P
Obchodné meno: Róbert Jurašek
Sídlo/miesto podnikania: Teriakovce 75, 080 05 Teriakovce
IČO: 14 276 836
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 210/P
Obchodné meno: Plančár Jozef
Sídlo/miesto podnikania: Sídl. 1. mája , 082 13 Demjata
IČO: 14 276 925
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 472/P
Obchodné meno: TDM, súkromný podnik Drienov
Sídlo/miesto podnikania: Žižkova 17, Drienov
IČO: 14 277 875
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 235/P
Obchodné meno: TANAN
Sídlo/miesto podnikania: Tokajícka 4, Prešov
IČO: 14 278 294
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 495/P
Obchodné meno: Frič František - Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Fučíkova 908, 058 01 Poprad
IČO: 14 281 589
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 245/P
Obchodné meno: "CK Horec"
Sídlo/miesto podnikania: Fučíkova 907/16, 058 01 Poprad
IČO: 14 283 719
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 269/P
Obchodné meno: EUROTRANS-POLÁČEK, súkromný podnikateľ Štrba
Sídlo/miesto podnikania: Hviezdoslavova 707, Štrba
IČO: 14 284 138
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 197/P
Obchodné meno: "BB - plus"
Sídlo/miesto podnikania: Popradskej brigády 741, 058 01 Poprad
IČO: 14 285 185
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 208/P
Obchodné meno: CUKRÁREŇ - ŠKUTA, súkromný podnik Poprad
Sídlo/miesto podnikania: nám. Duk.hrdinov 25-26, 058 01 Poprad
IČO: 14 285 215
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 176/P
Obchodné meno: GOPOLAN, súkromný podnik, Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Čapajevova 46, Bardejov
IČO: 14 287 536
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 612/P
Obchodné meno: Jozef Mačej - SVOS
Sídlo/miesto podnikania: Andrejová 63, 085 01 Andrejová
IČO: 14 288 681
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 532/P
Obchodné meno: Dušan Biľ - UNIVERZÁLNE obchodné centrum
Sídlo/miesto podnikania: Hertník 84, 086 42 Hertník
IČO: 14 288 893
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 303/P
Obchodné meno: Anna Kalapáčová - predaj rozličného tovaru,  súkromný podnik, Zborov
Sídlo/miesto podnikania: Podhradie 16, Zborov
IČO: 14 289 768
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 203/P
Obchodné meno: Miron Slimák - MERSAK
Sídlo/miesto podnikania: Pod Papierňou 34, Bardejov
IČO: 14 290 120
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 399/P
Obchodné meno: V. PETREŇ - súkromný podnik Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Jedáleň , Smilno
IČO: 14 291 703
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 577/P
Obchodné meno: František Feigl
Sídlo/miesto podnikania: 26.novembra , 066 01 Humenné
IČO: 14 292 122
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 581/P
Obchodné meno: Jozef Dický - výroba modelov a makiet, Snina
Sídlo/miesto podnikania: Jesenského 1744, 069 01 Snina
IČO: 14 292 378
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 364/P
Obchodné meno: Zozuľák, súkromný podnik, Čertižné
Sídlo/miesto podnikania: Čertižné 34, Čertižné
IČO: 14 292 998
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 490/P
Obchodné meno: Martin Chautur
Sídlo/miesto podnikania: Jána Bottu 193/53, 069 01 Snina
IČO: 14 293 137
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10578/P
Obchodné meno: Peter Šutor
Sídlo/miesto podnikania:
Vyšné Ružbachy 130, 065 02 Vyšné Ružbachy
IČO:
14 310 431
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 138/P
Obchodné meno: VILORA, súkromný podnik, Stará Ľubovňa
Sídlo/miesto podnikania: Nová Ľubovňa
IČO: 14 310 465
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 409/P
Obchodné meno: Milan Jozefík
Sídlo/miesto podnikania: Kolačkov .93, 065 11 Kolačkov
IČO: 14 310 660
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 325/P
Obchodné meno: Eva Sasaráková, súkromná podnikateľka, Stará Ľubovňa
Sídlo/miesto podnikania: Stará Ľubovňa
IČO: 14 312 565
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 430/P
Obchodné meno: RELIEF - súkromný podnik, Stará Ľubovňa
Sídlo/miesto podnikania: Letná 4, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 14 312 972
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 228/P
Obchodné meno: EUROTRANS - DOPIRÁK MIROSLAV
Sídlo/miesto podnikania: Andrejová 336, Andrejová
IČO: 14 313 120
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 198/P
Obchodné meno: S.I.R. PROXIMA, súkromný podnikateľ, Stará   Ľubovňa
Sídlo/miesto podnikania: Stará Ľubovňa
IČO: 14 313 987
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 535/P
Obchodné meno: Karol Schneider
Sídlo/miesto podnikania: Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 14 315 521
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 367/P
Obchodné meno: HINEX, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Važecká 10, Prešov
IČO: 14 316 188
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 371/P
Obchodné meno: RXA, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Slovenská č. 67, 080 01 Prešov
IČO: 14 318 326
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 189/P
Obchodné meno: DERAX, súkromný podnik Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Lúčna 2, 080 01 Prešov
IČO: 14 318 831
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 467/P
Obchodné meno: Imrich Šintal - STAVMONTA
Sídlo/miesto podnikania: Kapušany 471, Kapušany
IČO: 14 319 519
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 414/P
Obchodné meno: MIKOLAJ, súkromný podnik Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Suvorova 32, Prešov
IČO: 14 321 503
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 486/P
Obchodné meno: Rudolf Moľ, Prešov-Ľubotice
Sídlo/miesto podnikania: Floriánova 10, 080 01 Prešov
IČO: 14 321 980
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 557/P
Obchodné meno: Ján Drozd, Vranov nad Topľou
Sídlo/miesto podnikania: Okulka Y/2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 14 322 404
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 340/P
Obchodné meno: POSTAP- súkromný podnik Vranov n/T.
Sídlo/miesto podnikania: sídlisko JUH , Vranov nad Topľou
IČO: 14 324 504
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 225/P
Obchodné meno: Jozef Závadský - "PLASTIMEX"
Sídlo/miesto podnikania: Nižný Hrabovec 85, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO: 14 324 750
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 211/P
Obchodné meno: GECI-BOROV Milan - súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: sídl. JUH bl. F 1048, Vranov nad Topľou
IČO: 14 324 903
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 516/P
Obchodné meno: Miroslav Jevčák
Sídlo/miesto podnikania: Ondavská 949, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 14 325 730
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10524/P
Obchodné meno: Ing. Zdenko Kmec
Sídlo/miesto podnikania: Čaklov 890, 094 35 Čaklov
IČO: 14 326 159
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 271/P
Obchodné meno: Duňa Ján, súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Čierne nad Topľou 107, Čierne nad Topľou
IČO: 14 326 833
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 574/P
Obchodné meno: Ján Frena
Sídlo/miesto podnikania: Dlhé Klčovo 263, Dlhé Klčovo
IČO: 14 327 643
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 205/P
Obchodné meno: ONDKOVO
Sídlo/miesto podnikania: Michalovce
IČO: 14 329 425
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 188/P
Obchodné meno: DATAFLOW - ELEKTRONIKA - MARKO
Sídlo/miesto podnikania: 058 01 Poprad
IČO: 14 340 429
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 254/P
Obchodné meno: CK Moutour, P.F.Extra - súkromný podnikateľ, Štôla
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 341 514
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 191/P
Obchodné meno: TATRA TRANS - Panáček, súkromný podnik,   Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 3266/4, 058 01 Poprad
IČO: 14 341 701
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 192/P
Obchodné meno: FOTO-COLOR, Vysoké Tatry, súkromný podnikateľ  Stará Lesná
Sídlo/miesto podnikania: Stará Lesná
IČO: 14 341 735
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 347/P
Obchodné meno: SLANGER - KYSEĹA, súkromný podnik, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Podjavorinskej 3377/24, Poprad
IČO: 14 344 131
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 345/P
Obchodné meno: PROCHÁDZKA, súkromný podnik Svit
Sídlo/miesto podnikania: Horská 63, Svit
IČO: 14 344 751
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 234/P
Obchodné meno: HONEX - Kozáková, súkromný podnikateľ, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Čapajevova 2465/61, 058 01 Poprad
IČO: 14 344 785
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 522/P
Obchodné meno: Ing. Jozef Repiščák
Sídlo/miesto podnikania: Budovateľská 35, 058 01 Poprad
IČO: 14 345 455
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 229/P
Obchodné meno: KOLUX-súkromný podnik Lipany
Sídlo/miesto podnikania: Lipany
IČO: 14 358 123
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 246/P
Obchodné meno: S-BUSENESS, súkromný podnikateľ Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Prešov
IČO: 14 358 921
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10423/P
Obchodné meno: Pavol Skalický - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Chminianska Nová Ves 18, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO: 14 359 375
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 331/P
Obchodné meno: Ivan Jacko, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Prešov
IČO: 14 359 782
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 207/P
Obchodné meno: Ing. Andrej Antuš - SLOVBIZ - obchodná firma
Sídlo/miesto podnikania: Levočská 5, Prešov
IČO: 14 360 357
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 222/P
Obchodné meno: CDR - súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Ďumbierska č. 21, Prešov
IČO: 14 360 578
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 267/P
Obchodné meno: KOELS
Sídlo/miesto podnikania: Dubová 3, Prešov
IČO: 14 364 310
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10598/P
Obchodné meno: Peter Smrek
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 571/89, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 14 364 735
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10535/P
Obchodné meno: Tomáš Miženko - TOMM TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Československej armády 13, 080 01 Prešov
IČO: 14 364 760
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 407/P
Obchodné meno: BOST, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: 17. novembra 176, Prešov
IČO: 14 364 930
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10528/P
Obchodné meno: Ján Stašík
Sídlo/miesto podnikania: Víťaz 218, 082 38 Víťaz
IČO: 14 366 886
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 248/P
Obchodné meno: ALORA, súkromný podnikateľ, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Prešov
IČO: 14 368 935
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 584/P
Obchodné meno: František Valovič
Sídlo/miesto podnikania: Trnkov č. 45, 080 11 Trnkov
IČO: 14 369 052
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 223/P
Obchodné meno: bratia Kamenickí
Sídlo/miesto podnikania: Važecká 12, Prešov
IČO: 14 369 605
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 312/P
Obchodné meno: "HOLANIA"
Sídlo/miesto podnikania: Prostějovká 71, Prešov
IČO: 14 430 851
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10428/P
Obchodné meno: Andrej Daňko - DAFTOUR
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 53/165, 082 16 Záhradné
IČO: 14 431 556
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 365/P
Obchodné meno: Ing. Juraj Vehec - Ex Unid
Sídlo/miesto podnikania: Volgogradská 56, 080 01 Prešov
IČO: 14 431 921
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 298/P
Obchodné meno: Súkromná galéria MARKOVIČ, Prešov /v skratke SÚGAM/
Sídlo/miesto podnikania: 080 01 Prešov
IČO: 14 432 099
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10708/P
Obchodné meno: Jozef Reištetter - REITRANS
Sídlo/miesto podnikania: Strojnícka 5B/11949, 080 06 Prešov
IČO: 14 433 745
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 310/P
Obchodné meno: "HABYT"
Sídlo/miesto podnikania: Bretejovce
IČO: 14 435 764
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 302/P
Obchodné meno: Obchod u Német-Mikula, súkromný podnik Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Jarková 101, Prešov
IČO: 14 435 918
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 253/P
Obchodné meno: KASSAY
Sídlo/miesto podnikania: Ševčenkova 30, Prešov
IČO: 14 436 167
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 530/P
Obchodné meno: Pavol Baláž, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Stavbárska 21, 080 01 Prešov
IČO: 14 437 228
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10495/P
Obchodné meno: Jozef Pollák - AC - POLL
Sídlo/miesto podnikania: Kojatice 153, 082 32 Kojatice
IČO: 14 438 496
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 287/P
Obchodné meno: VATAS - výroba-autotransport-techniky, auto-opravárenské služby, súkromný
podnik  Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Domášska 1, Prešov - Ľubotice
IČO: 14 439 727
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 292/P
Obchodné meno: HELLER ALI, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Justičná 1, 080 01 Prešov
IČO: 14 439 735
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 390/P
Obchodné meno: RAZANT, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: M. Čulena 47, Prešov
IČO: 14 441 900
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 699/P
Obchodné meno: Mychail Voryňak
Sídlo/miesto podnikania: Sídlisko Okulka 16/14, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 17 068 363
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 230/P
Obchodné meno: Ladislav Kovács, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Poprad
IČO: 17 110 149
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 209/P
Obchodné meno: INTER-EXPORT POPRAD
Sídlo/miesto podnikania: Poprad
IČO: 17 110 726
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 206/P
Obchodné meno: Ján Drblík - PEKÁREŇ - Drblík a syn
Sídlo/miesto podnikania: Štúrova 74, Tatranská Štrba
IČO: 17 111 331
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 220/P
Obchodné meno: Baláž
Sídlo/miesto podnikania: Lanškrounská 26, Kežmarok
IČO: 17 112 362
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10351/P
Obchodné meno: Ján Tomeček TOM-TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Schmoerova 5575/24, 058 01 Poprad
IČO: 17 112 664
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 226/P
Obchodné meno: Obchod Britaňák
Sídlo/miesto podnikania: Soviestskej armády 17, Spišská Belá
IČO: 17 114 004
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10509/P
Obchodné meno: Martin Svitaň
Sídlo/miesto podnikania: Veterná 159/34, 058 01 Gánovce
IČO: 17 114 462
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 469/P
Obchodné meno: FUN AND SPORT TOURS, súkromný podnik Kežmarok
Sídlo/miesto podnikania: Hradné námestie 22, Kežmarok
IČO: 17 114 713
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 260/P
Obchodné meno: Miroslav Zeman -MKR-SHOPING, súkromný podnik,Poprad - Veľká
Sídlo/miesto podnikania: Velické nám. 1173/5, Poprad - Veľká
IČO: 17 116 112
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 443/P
Obchodné meno: HUDÁK and.F., súkromný podnik Batizovce
Sídlo/miesto podnikania: Štúrova 428, 059 35 Batizovce
IČO: 17 117 674
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 286/P
Obchodné meno: FEMIZO - Michal Melchioris, súkromný podnikateľ Spišská Teplica
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 5/478, 058 01 Poprad
IČO: 17 118 514
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10705/P
Obchodné meno: Milan Štefaňák
Sídlo/miesto podnikania: Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad
IČO: 17 118 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 570/P
Obchodné meno: Vladimír Pospíšil - POTRAVINY U POSPÍŠILA
Sídlo/miesto podnikania: Zimná č. 8, 059 01 Spišská Belá
IČO: 17 118 590
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 243/P
Obchodné meno: MLYNARČÍK - súkromný podnikateľ VERNÁR
Sídlo/miesto podnikania: Vernár 255, Vernár
IČO: 17 118 671
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10570/P
Obchodné meno: Dušan Gildein - SOGI
Sídlo/miesto podnikania: Hôrka 352, 059 12 Hôrka
IČO: 17 119 278
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10609/P
Obchodné meno: Ján Legutký LEXITRANS
Sídlo/miesto podnikania: Družstevná 181/48, 060 01 Malý Slavkov
IČO: 17 119 855
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 244/P
Obchodné meno: D O F  -  dodávateľsko-obchodná firma,       súkromný podnik, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Karpatská 15, 058 01 Poprad
IČO: 17 120 292
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 294/P
Obchodné meno: "PETY" súkromný podnik Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Poprad
IČO: 17 120 918
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 251/P
Obchodné meno: KUBASKÁ, súkromný podnik, Spišská Teplica
Sídlo/miesto podnikania: Areál Jednoty SD , Spišská Teplica
IČO: 17 121 752
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 551/P
Obchodné meno: Juraj Husár - Poprad-Veľká
Sídlo/miesto podnikania: Scherffelová , Poprad
IČO: 17 121 949
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 231/P
Obchodné meno: Alžbeta Fáberová - ovocie, zelenina
Sídlo/miesto podnikania: nákupné stredisko , Hniezdne
IČO: 17 122 201
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 370/P
Obchodné meno: PROGRES-PREDAJ, súkromný podnik, Hromoš
Sídlo/miesto podnikania: Hromoš 127, Hromoš
IČO: 17 123 160
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10085/P
Obchodné meno: Alexander Šiklódy, súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Hažín nad Cirochou 112, 066 01 Hažín nad Cirochou
IČO: 17 135 419
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 316/P
Obchodné meno: LUCIA - súkromný podnik Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Kultúrny dom Kamenica nad Cirochou , Kamenica nad Cirochou
IČO: 17 136 679
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 283/P
Obchodné meno: SLOVTRADING, súkromný podnik Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Košická 36, 066 01 Humenné
IČO: 17 136 881
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 315/P
Obchodné meno: ZGIBOR - nákladná doprava, súkromný podnikateľ Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Košická 11, Humenné
IČO: 17 137 691
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 323/P
Obchodné meno: CONCUST, súkromný podnikateľ Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Humenné
IČO: 17 138 507
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10086/P
Obchodné meno: Martin Liptak
Sídlo/miesto podnikania: Krásny Brod
IČO: 17 139 171
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 394/P
Obchodné meno: JOZEF ZLACKÝ - súkromný podnik Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Dlhý rad , Bardejov
IČO: 17 142 822
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 238/P
Obchodné meno: JUNINA - súkromný podnikateľ, Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Pod papierňou 37, Bardejov
IČO: 17 142 971
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 417/P
Obchodné meno: ČEGIŇ Jozef, súkromný podnik Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Radničné námestie , Bardejov
IČO: 17 142 997
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10597/P
Obchodné meno: František Andráš - HELIA
Sídlo/miesto podnikania: Federátov 6500/10, 080 01 Prešov
IČO: 17 152 071
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10531/P
Obchodné meno: Eduard Straka - STRED + S
Sídlo/miesto podnikania: Široké 556, 082 37 Široké
IČO: 17 152 526
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 546/P
Obchodné meno: Július Čaja, Veľký Šariš
Sídlo/miesto podnikania: Letná 4, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 17 153 328
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10654/P
Obchodné meno: Mikuláš Šofranko
Sídlo/miesto podnikania: Široké 530, 082 37 Široké
IČO: 17 153 905
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10404/P
Obchodné meno: František Bartoš - FEBA-TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Široké 511, 082 37 Široké
IČO: 17 154 391
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 363/P
Obchodné meno: ML Comp Servis, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: M. Čulena 47, Prešov
IČO: 17 155 029
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 488/P
Obchodné meno: Stanislav Kaleja, Sabinov
Sídlo/miesto podnikania: Moyzesova 3, 083 01 Sabinov
IČO: 17 155 126
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 428/P
Obchodné meno: CROWN-TRADING, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Suchomlynská 4, 080 01 Prešov
IČO: 17 157 331
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 379/P
Obchodné meno: ZEBRA, súkromný podnik, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 705, Poprad
IČO: 17 201 217
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 373/P
Obchodné meno: Elisa Čepeová, súkromný podnik Kežmarok
Sídlo/miesto podnikania: Odbojárov 35, Kežmarok
IČO: 17 201 284
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10406/P
Obchodné meno: Július Pribylinec I.T.P.
Sídlo/miesto podnikania: Okružná 789/16, 058 01 Poprad
IČO: 17 201 489
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10058/P
Obchodné meno: Ing. Zachar Jozef
Sídlo/miesto podnikania: Prostějovská 89, 080 01 Prešov
IČO: 17 206 176
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10050/P
Obchodné meno: EUROPRODUCT - Zuzana Čekanová, súkromný podnik, Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 11, Prešov
IČO: 17 208 530
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 362/P
Obchodné meno: Marianna Čižeková - Ezotour
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 2, 080 01 Prešov
IČO:
17 208 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 420/P
Obchodné meno: FAJMON, súkromný podnik Prešov
Sídlo/miesto podnikania: Baštová 41, 080 01 Prešov
IČO: 17 209 056
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 376/P
Obchodné meno: MOTO-ŠPORT, Ing. Jozef Tomko, súkromný podnikPrešov
Sídlo/miesto podnikania: Volgogradská 62, Prešov
IČO: 17 209 781
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 461/P
Obchodné meno: ŠKORPION, súkromný podnik Prešov
Sídlo/miesto podnikania: J. Nováka 37, 080 01 Prešov
IČO: 17 210 879
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10633/P
Obchodné meno: František Straka - FESTRA
Sídlo/miesto podnikania: Široké 630, 082 37 Široké
IČO: 17 210 887
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10416/P
Obchodné meno: Dušan Fabian - Doprava a obchod
Sídlo/miesto podnikania: Vŕbova 16, 080 01 Haniska
IČO: 17 211 778
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 342/P
Obchodné meno: GALATOUR cestovná kancelária, súkromný podnikPrešov
Sídlo/miesto podnikania: Prešov
IČO: 17 211 875
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 427/P
Obchodné meno: IVE SCHUSTER - súkromný podnik Stropkov
Sídlo/miesto podnikania: Hrnčiarska 1605/13, Stropkov
IČO: 17 213 916
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 351/P
Obchodné meno: Ján Frančák, súkromný podnik, Svidník
Sídlo/miesto podnikania: Komenského 314/21, Svidník
IČO: 17 213 975
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 361/P
Obchodné meno: "BARAN", súkromný podnik Stropkov
Sídlo/miesto podnikania: Krátka 165/2, Stropkov
IČO: 17 214 254
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 357/P
Obchodné meno: Pharm.Dr. Rudolf Hric - HRIC
Sídlo/miesto podnikania: Okrúhle č. 116, Okrúhle
IČO: 17 214 700
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10492/P
Obchodné meno: Mária Kostelníková KOLAM
Sídlo/miesto podnikania: Rovné 38, 090 16 Rovné
IČO: 17 215 315
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 381/P
Obchodné meno: REGIV - súkromný podnik, Stropkov
Sídlo/miesto podnikania: Kalinčiakova 1061/27, Stropkov
IČO: 17 215 781
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 412/P
Obchodné meno: EUROPTRANS, súkromný podnik Nižná Olšava
Sídlo/miesto podnikania: Nižná Olšava 5, Nižná Olšava
IČO: 17 216 389
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 438/P
Obchodné meno: JONO - súkromný podnik Stropkov
Sídlo/miesto podnikania: Hrnčiarska 1627/23, Stropkov
IČO: 17 216 401
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10511/P
Obchodné meno: Ján Braso DESA
Sídlo/miesto podnikania: Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
IČO: 17 221 021
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 352/P
Obchodné meno: Juraj Štenko - Autobazár, súkromný podnik    Humenné
Sídlo/miesto podnikania: Podskalka 8, 066 01 Humenné
IČO: 17 221 862
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 508/P
Obchodné meno: Michal Blisko
Sídlo/miesto podnikania: Krásny Brod 130, 067 03 Krásny Brod
IČO: 17 222 826
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 319/P
Obchodné meno: TRIMEX - súkromný podnikateľ Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Rhodyho 6, Bardejov
IČO: 17 272 408
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 285/P
Obchodné meno: AGRA - súkromný podnikateľ Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Fučíkova 17, 085 01 Bardejov
IČO: 17 274 397
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 313/P
Obchodné meno: KRAJŇÁK - stavebné a montážne práce, súkromný podnik, Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: J. Švermu 8, Bardejov
IČO: 17 274 885
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 348/P
Obchodné meno: BILIMEX - súkromný podnik Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: Engelsova č. 9, 085 01 Bardejov
IČO: 17 275 903
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 527/P
Obchodné meno: Ladislav Lesniak, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Záborského 3008/23, 058 01 Poprad
IČO: 17 275 976
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10438/P
Obchodné meno: JOZEF GUTT - GUMEXTOUR
Sídlo/miesto podnikania: Kľušov 80, 086 22 Kľušov
IČO: 17 276 748
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 433/P
Obchodné meno: RF-MG - Kovovýroba, súkromný podnik Raslavice
Sídlo/miesto podnikania: Raslavice
IČO: 17 277 418
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 404/P
Obchodné meno: IVAN RATVAJ - súkromný podnik, Bardejov
Sídlo/miesto podnikania: 29. augusta 2, Bardejov
IČO: 17 277 612
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 272/P
Obchodné meno: Peter Maňák
Sídlo/miesto podnikania: 29.augusta 51, Poprad
IČO: 17 278 503
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 389/P
Obchodné meno: IMBIE, súkromný podnik, Kežmarok
Sídlo/miesto podnikania: Pod lesom 5, Kežmarok
IČO: 17 281 458
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 289/P
Obchodné meno: Ján Šimonovič - SÚKROMNÝ PODNIK
Sídlo/miesto podnikania: Cintorínska 61/343, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 17 282 951
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 568/P
Obchodné meno: Pavol BABONY, Poprad
Sídlo/miesto podnikania: Suchoňova 3470/11, 058 01 Poprad
IČO: 17 282 977
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 514/P
Obchodné meno: Irena Čikovská - nákladná doprava
Sídlo/miesto podnikania: VHZ závod 03 , 060 01 Kežmarok
IČO: 17 283 876
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 277/P
Obchodné meno: Kolačkovský - BABA, súkromný podnikateľ Svit
Sídlo/miesto podnikania: Jilemnického, objekt BABA , Svit
IČO: 17 285 810
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 336/P
Obchodné meno: ALTERNA - Mak, súkromný podnik Svit
Sídlo/miesto podnikania: Horská 90, Svit
IČO: 17 286 981
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 354/P
Obchodné meno: S.F.JOKO, súkromný podnik, Lučivná
Sídlo/miesto podnikania: Lučivná č. 138, Lučivná
IČO: 17 287 596
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 432/P
Obchodné meno: Richvalský, súkromný podnik, Dolný Smokovec
Sídlo/miesto podnikania: Dolný Smokovec
IČO: 17 288 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 502/P
Obchodné meno: POLEŠ GUSTÁV
Sídlo/miesto podnikania: Sovietskej armády 69, Spišská Belá
IČO: 17 289 483
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 474/P
Obchodné meno: GAMA, súkromný podnik Vranov nad Topľou
Sídlo/miesto podnikania: Sadová 802, Vranov nad Topľou
IČO: 17 291 445
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 487/P
Obchodné meno: Eduard Nazad, Košarovce
Sídlo/miesto podnikania: 094 06 Košarovce
IČO: 17 293 758
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 583/P