Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register – Zoznam osôb, ktoré môžu
byť vymazané (§ 768s OBZ)
Deň vydania: 01.12.2020
R202712
Okresný súd Košice I - Zoznam zapísaných osôb, ktoré môžu byť podľa § 768s Obchodného zákonníka
vymazané z obchodného registra:
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3/V
Obchodné meno: MAPAM, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: ul. gen. Gastiloviča č. 4, Košice
IČO: 10 684 000
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 7/V
Obchodné meno: AVIMEX, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 684 026
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 604/V
Obchodné meno: Z-IMPEX
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 684 131
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 5/V
Obchodné meno: DOMINO
Sídlo/miesto podnikania: Šrobárova č. 9, Košice
IČO: 10 684 239
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 240/V
Obchodné meno: SAUER-AUTO - súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 684 247
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 971/V
Obchodné meno: KFM Progres - súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania: Čarnockého č. 8, 040 01 Košice
IČO: 10 684 964
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 21/V
Obchodné meno: Alica VAGNOLIOVÁ - Alica a Franco Vagnoli
Sídlo/miesto podnikania: Národná trieda 82, 040 01 Košice
IČO: 10 685 324
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 54/V
Obchodné meno: GRESPO Internationál a partner
Sídlo/miesto podnikania: Gottwaldová č. 3, Košice
IČO: 10 685 430
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1727/V
Obchodné meno: Ing. Július Kallay - MONTY
Sídlo/miesto podnikania: Ľudová 14, 040 11 Košice
IČO: 10 685 979
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 38/V
Obchodné meno: SYNCHRON
Sídlo/miesto podnikania: Ďumbierska 1, Pekná 1 , Košice
IČO: 10 686 134
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 20/V
Obchodné meno: E.C.C.I.S. - súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 686 312
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 26/V
Obchodné meno: Jozef Topor - OVOLAGÚNA
Sídlo/miesto podnikania: Nižné Kapustníky , Košice
IČO: 10 686 380
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 217/V
Obchodné meno: CSAJKA, súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania: Steinerova č. 24, Košice
IČO: 10 686 401
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 50/V
Obchodné meno: PAVOL TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY
Sídlo/miesto podnikania: Letná 27, Košice
IČO: 10 686 886
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 33/V
Obchodné meno: AUTO-SCHOP, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Skladná 42, Košice
IČO: 10 687 106
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 440/V
Obchodné meno: LEŠKO- súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Tr.SNP č. 52, 040 01 Košice
IČO: 10 688 170
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 60/V
Obchodné meno: VERONA - Košice
Sídlo/miesto podnikania: Národná trieda 7, Košice
IČO: 10 688 544
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 506/V
Obchodné meno: Ing. Viliam Sokoly - CASSOVIA TOUR
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 689 621
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 441/V
Obchodné meno: Ing. Lorand Varga, - LORAND-EKOTEST
Sídlo/miesto podnikania: Havanská 17, 040 13 Košice
IČO: 10 690 042
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 386/V
Obchodné meno: Ján Struk
Sídlo/miesto podnikania: Drevný trh 3, 040 01 Košice
IČO: 10 690 832
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 61/V
Obchodné meno: KISELY - SAUER
Sídlo/miesto podnikania: Kalininova 4, Košice
IČO: 10 691 707
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 465/V
Obchodné meno: IMPROWOOD, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Kuzmányho 41, 040 01 Košice
IČO: 10 692 037
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 55/V
Obchodné meno: Ján Soták - súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Južné nábrežie 12, Košice
IČO: 10 692 487
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 77/V
Obchodné meno: Kratochvíl - súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Benadova 7, Košice
IČO: 10 692 665
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 979/V
Obchodné meno: ZÁFY-T, súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 692 819
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 158/V
Obchodné meno: Lahôdky - Zlatka, súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Adlerová 9, Košice
IČO: 10 693 637
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2693/V
Obchodné meno: Ladislav Dobranský
Sídlo/miesto podnikania: Charkovská 4, 040 22 Košice
IČO: 10 695 079
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 276/V
Obchodné meno: KOŠIČAN - súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 695 214
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 544/V
Obchodné meno: VALKAY Attila - výroba, kúpa-predaj, súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania: lok. prednádražného priestoru-Slušovický stánok , Košice
IČO: 10 695 320
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 19/V
Obchodné meno: Imrich Mati - pekáreň
Sídlo/miesto podnikania: Slobody č. 28, Čaňa
IČO: 10 696 181
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 49/V
Obchodné meno: Ing. Peter Andrej, Košice
Sídlo/miesto podnikania: č. 295, Seňa
IČO: 10 696 636
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 29/V
Obchodné meno: Paňko - oprava drevených paliet, súkromný podnik, Moldava nad Bodvou
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 56, Moldava nad Bodvou
IČO: 10 696 849
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 28/V
Obchodné meno: Bartolomej Horváth - HOBAK
Sídlo/miesto podnikania: 137, Košická Polianka
IČO: 10 696 903
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 351/V
Obchodné meno: Benčík-Mikroturbo, súkromný podnikateľ, Čečejovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 697 373
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 166/V
Obchodné meno: Ing. Peter Hudák - HUDASON
Sídlo/miesto podnikania: Kalvínska 181/20, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 10 698 027
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 339/V
Obchodné meno: KOVOTEP, súkromný podnik, Ruskov
Sídlo/miesto podnikania: č. 246, Ruskov
IČO: 10 698 183
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 68/V
Obchodné meno: DIAK - zasielkový obchod, súkromný podnik Drienovec
Sídlo/miesto podnikania: 369, Drienovec
IČO: 10 698 311
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1456/V
Obchodné meno: Dezider Bodnár - DULBOD o.k
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 699 091
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 182/V
Obchodné meno: EKOMONT FaR - Bertoš, súkromný podnikateľ Baška
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 699 431
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 644/V
Obchodné meno: JUDr. Jozef Mižák - M-Silvex
Sídlo/miesto podnikania: Kozmonautická 35, Čaňa
IČO: 10 699 643
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 381/V
Obchodné meno: STAVOFINIŠ
Sídlo/miesto podnikania: č. 39, Opiná
IČO: 10 699 791
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 194/V
Obchodné meno: Vojtech Maguľák - MAG - chladiarenská technika
Sídlo/miesto podnikania: 235, Bohdanovce
IČO: 10 700 129
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 267/V
Obchodné meno: EURO-TIM
Sídlo/miesto podnikania: č. 11, Buzica
IČO: 10 700 501
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 498/V
Obchodné meno: Miroslav Jurík - CONELEC
Sídlo/miesto podnikania: Skladná 1, Čaňa
IČO: 10 701 044
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 265/V
Obchodné meno: SABA, súkromný podnik Krásna pri Hornáde
Sídlo/miesto podnikania: č.285, Družstevná pri Hornáde
IČO: 10 701 656
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2602/V
Obchodné meno: Imrich Čamaj
Sídlo/miesto podnikania: 176, 044 58 Kechnec
IČO: 10 701 672
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 310/V
Obchodné meno: Oľga Márkušová - GALKUS
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 22, Moldava nad Bodvou
IČO: 10 702 270
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 406/V
Obchodné meno: AUTOCENTRUM INTERNATIONAL, súkromný podnik Ruskov
Sídlo/miesto podnikania: 246, Ruskov
IČO: 10 702 741
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1248/V
Obchodné meno: Ing.Ľubomíra Štefanová - SLOVOPTIMUS
Sídlo/miesto podnikania: Južná trieda 93, hotel Strojár , 040 01 Košice
IČO: 10 703 616
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1729/V
Obchodné meno: František Schmidt
Sídlo/miesto podnikania: 197, Kechnec
IČO: 10 704 167
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1567/V
Obchodné meno: František Hrehor, Boliarov
Sídlo/miesto podnikania: 27, 044 47 Boliarov
IČO: 10 704 647
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 420/V
Obchodné meno: AUTO-GARAGE- súkromný podnik, Ruskov
Sídlo/miesto podnikania: 246, Ruskov
IČO: 10 704 892
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 458/V
Obchodné meno: JUDr. Milan Šušor - SOLUTIO
Sídlo/miesto podnikania: č. 309, Kysak
IČO: 10 705 333
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 433/V
Obchodné meno: Ľubomír Tököly - TK - ferr
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 7, Košice
IČO: 10 705 643
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 610/V
Obchodné meno: ALARM-SY, súkromný podnik, Péder
Sídlo/miesto podnikania: č.42, Peder
IČO: 10 705 783
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1813/V
Obchodné meno: Andrej Malejčík - obchodná činnosť MAZOX
Sídlo/miesto podnikania: Hnilecká 14, 056 01 Gelnica
IČO: 10 705 911
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1130/V
Obchodné meno: Szentpéteri, súkromný podnik, Moldava nad Bodvou
Sídlo/miesto podnikania: Budulovská 6, Moldava nad Bodvou
IČO: 10 706 542
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 534/V
Obchodné meno: Tibor Sanisló - KATÓ
Sídlo/miesto podnikania: Drienovec č. 54, Miesto vedľ. prevádzky , Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova č.280
IČO: 10 706 674
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 586/V
Obchodné meno: Szentpéteri
Sídlo/miesto podnikania: Budulovská č. 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 10 706 925
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 830/V
Obchodné meno: G S G - súkromná firma
Sídlo/miesto podnikania: Trebejov
IČO: 10 707 093
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 24/V
Obchodné meno: Michal Šaro Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Michalovce
IČO: 10 708 065
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2767/V
Obchodné meno: Július Rokyta - ROKYTRANS
Sídlo/miesto podnikania: 52, 072 51 Orechová
IČO: 10 708 731
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 383/V
Obchodné meno: P and P, súkromný podnikateľ, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Sídlisko SALAŠ - Medvedia hora , Zemplínska Šírava
IČO: 10 708 910
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 13/V
Obchodné meno: SLOVPOL
Sídlo/miesto podnikania: ul. kpt. Nálepku č. 20, Michalovce
IČO: 10 709 061
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 148/V
Obchodné meno: GUJDA - súkromný podnikateľ Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: SNP 14, Michalovce
IČO: 10 709 401
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 6/V
Obchodné meno: MIROSLAV LAZUKA, RLČ - EXPRES
Sídlo/miesto podnikania: nám. Osloboditeľov 62 , 071 01 Michalovce
IČO: 10 709 436
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 263/V
Obchodné meno: Ing. Ladislav Staško
Sídlo/miesto podnikania: 1.mája 8 , 071 01 Michalovce
IČO: 10 710 264
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 57/V
Obchodné meno: Ing. Michal Kutáš, Slavkovce č. 64
Sídlo/miesto podnikania: 64, Slavkovce
IČO: 10 710 447
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 357/V
Obchodné meno: N. A. X.
Sídlo/miesto podnikania: kpt. Nálepku 31 , 071 01 Michalovce
IČO: 10 710 914
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 120/V
Obchodné meno: DZVONÍK - súkromný podnikateľ Iňačovce
Sídlo/miesto podnikania: 191, Iňačovce
IČO: 10 711 627
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 188/V
Obchodné meno: BOSA
Sídlo/miesto podnikania: Nad Laborcom 48, Michalovce
IČO: 10 711 872
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 986/V
Obchodné meno: MACKOVIČ, súkromný podnikateľ Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Michalovce
IČO: 10 711 961
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 72/V
Obchodné meno: ŠOSE - súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Okružná 110, Michalovce
IČO: 10 712 241
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1438/V
Obchodné meno: Dušan Kudelás - Požiarny servis SPAD
Sídlo/miesto podnikania: 75, 072 16 Vrbnica
IČO: 10 712 283
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1566/V
Obchodné meno: Gabriel Várady, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Bernolákova 11, 071 01 Michalovce
IČO: 10 712 402
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 600/V
Obchodné meno: TANCOŠ-BOUTIQUE U DVOCH PÁNOV- VERITAS, súkromný podnikateľ,
Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska č. 1, 071 01 Michalovce
IČO: 10 712 437
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 473/V
Obchodné meno: KILIANBURGER, súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Michalovce
IČO: 10 713 000
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 99/V
Obchodné meno: Slavomír Feňovčík
Sídlo/miesto podnikania: Osloboditeľov, hotel Jalta , Michalovce
IČO: 10 713 034
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 281/V
Obchodné meno: MAGURA - súkromný podnikateľ, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 713 085
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1726/V
Obchodné meno: Marianna Koščová
Sídlo/miesto podnikania: Fraňa Kráľa 66, 071 01 Michalovce
IČO: 10 713 174
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1063/V
Obchodné meno: RUSTIC-IMPEX, súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce
IČO: 10 713 417
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 735/V
Obchodné meno: Ing. Štefan Bulík
Sídlo/miesto podnikania: Plynárenská 3, Michalovce
IČO: 10 713 697
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 227/V
Obchodné meno: Juraj Pavlík
Sídlo/miesto podnikania: A. Kmeťa č. 7 , 071 01 Michalovce
IČO: 10 713 867
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 901/V
Obchodné meno: OKAVY - súkromný podnik Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Okružná č. 16, 071 01 Michalovce
IČO: 10 714 367
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1731/V
Obchodné meno: Ing. Michal Mindžák - KERAMIKA
Sídlo/miesto podnikania: č. 594, 072 31 Vinné
IČO: 10 714 502
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 106/V
Obchodné meno: FaMa - súkromný podnikateľ Sobrance
Sídlo/miesto podnikania: ul. Štefánikova č. 15, Sobrance
IČO: 10 714 855
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 190/V
Obchodné meno: GH - súkromný podnikateľ Hažín
Sídlo/miesto podnikania: 55, Hažín
IČO: 10 715 410
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1401/V
Obchodné meno: ALDI, súkromný podnik, Závadka
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 716 360
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 179/V
Obchodné meno: PARTEX - súkromný podnikateľ, Sobrance
Sídlo/miesto podnikania: Kúpeľská 9, Sobrance
IČO: 10 716 416
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 225/V
Obchodné meno: GOJAN, súkromný podnik Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: 1143/2, Zalužice
IČO: 10 716 564
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 222/V
Obchodné meno: Martin Verešpej - MARTIN - LINE
Sídlo/miesto podnikania: Fialkova 7, 071 01 Michalovce
IČO: 10 716 637
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 175/V
Obchodné meno: TRANS-EXPRES - súkromný podnikateľ, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 716 912
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1556/V
Obchodné meno: Ing. Jozef Novák - Polygrafia
Sídlo/miesto podnikania: A. Kmeťa 4 , 071 01 Michalovce
IČO: 10 717 013
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 770/V
Obchodné meno: FALTUS, FALVIT, súkromný podnik Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: 071 01 Michalovce
IČO: 10 717 030
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 224/V
Obchodné meno: GOJAN, súkromný podnik, Senné
Sídlo/miesto podnikania: č. 129, Senné
IČO: 10 717 552
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 209/V
Obchodné meno: Trans-Export, súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Leningradska 14, Michalovce
IČO: 10 718 222
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 651/V
Obchodné meno: Ing. Miroslav Harman
Sídlo/miesto podnikania: Hollého 779, 071 01 Michalovce
IČO: 10 718 265
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 916/V
Obchodné meno: M § M HAGAX - súkromný podnikateľ, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Hollého č. 779, 071 01 Michalovce
IČO: 10 718 427
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1096/V
Obchodné meno: Jozef Dlužanský, súkromný podnikateľ, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Gagarinova 16, 071 01 Michalovce
IČO: 10 718 508
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 250/V
Obchodné meno: SLIVKA-EXPORT-IMPORT, súkromný podnik, Zalužice
Sídlo/miesto podnikania: č. 409, Zalužice
IČO: 10 718 737
Právna forma:
Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 296/V
Obchodné meno: REMESELNÍCKE KUMULOVANÉ PRÁCE - súkromný podnikateľ Petrovce
n/Laborcom
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 718 851
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 249/V
Obchodné meno: Ing.Michal Miňo
Sídlo/miesto podnikania: Saleziánov 8, 071 01 Michalovce
IČO: 10 718 869
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 316/V
Obchodné meno: VÝROBAPLAST, súkromný podnikateľ, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 718 885
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 248/V
Obchodné meno: ŠEPEĽÁK - export-import, súkromný podnik, Zalužice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 718 893
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 412/V
Obchodné meno: PIZZERIA, súkromný podnik, Nižná Rybnica
Sídlo/miesto podnikania: nám. Osloboditeľov , 071 01 Michalovce
IČO: 10 719 083
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 314/V
Obchodné meno: PLASTVÝROBA, súkromný podnikateľ Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 719 130
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 595/V
Obchodné meno: Gombita - TORTEX, súkromný podnik, Zalužice
Sídlo/miesto podnikania: 417, Zálužice
IČO: 10 719 393
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 367/V
Obchodné meno: ŠEHERÁZADA - súkromná podnikateľka, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 719 563
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 379/V
Obchodné meno: ANGELIKA SOMEZ, súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 719 784
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 345/V
Obchodné meno: Jozef Soročina
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 719 849
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 478/V
Obchodné meno: Ľudovít Tkáč - GT - IMPEX
Sídlo/miesto podnikania: Továrenská 6, 071 01 Michalovce
IČO: 10 719 903
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 150/V
Obchodné meno: REKLAMNÉ ŠTÚDIO JOKER - súkromný podnikateľ Rožňava
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 746 846
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 541/V
Obchodné meno: Hedmeg - Bazár, súkromný podnik, Rožňava
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 6, 048 01 Rožňava
IČO: 10 747 931
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 472/V
Obchodné meno: Štefan Bendík - Drevobal, Nižná Slaná
Sídlo/miesto podnikania: Nižná Slaná
IČO: 10 748 253
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 363/V
Obchodné meno: PETERGÁČ - automechanik, súkromný podnik, Rožňava
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 748 768
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 275/V
Obchodné meno: SZABADOS trans.co.- súkromný podnik, Hrušov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 750 151
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1488/V
Obchodné meno: Jozef Szöllös
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 751 424
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1577/V
Obchodné meno: Ing. Ľudmila Leskovjanská, Gemerská Poloma
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 751 700
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 359/V
Obchodné meno: NAGY, súkromný podnikateľ, Rožňava
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 752 251
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1051/V
Obchodné meno: VES a SPOL, obchodná činnosť, export-import, súkromný podnik Licince
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 752 587
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 452/V
Obchodné meno: POLEKONT, súkromný podnikateľ, Meliata
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 752 692
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 510/V
Obchodné meno: MAXIM - butik, súkromný podnik, Rožňava
Sídlo/miesto podnikania: 048 01 Rožňava
IČO: 10 753 265
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 536/V
Obchodné meno: VYOOP - Slovik, Súkromný podnik, Rožňava
Sídlo/miesto podnikania: Čsl. A., Železničná 1, 30 , Plešivec
IČO: 10 753 427
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 500/V
Obchodné meno: Vojtech MAYER -  UNIVERSAL
Sídlo/miesto podnikania: Železničná 621, Plešivec
IČO: 10 753 524
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 736/V
Obchodné meno: Tibor POLGÁRY
Sídlo/miesto podnikania: Kyjevská 3, 048 01 Rožňava
IČO: 10 754 032
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2727/V
Obchodné meno: Benjamín Mezei nákladná doprava
Sídlo/miesto podnikania: Hrnčiarska 36, 048 01 Rožňava
IČO: 10 754 253
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 711/V
Obchodné meno: Skurková - predaj textilu
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 754 351
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1146/V
Obchodné meno: SABAMA, súkromný podnik, Rožňava
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 754 377
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 568/V
Obchodné meno: "MAREX, súkromný podnik , Košice"
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 754 482
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1635/V
Obchodné meno: Štefan Bodnár, súkromný podnikateľ - ELBOREX
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 755 080
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1105/V
Obchodné meno: Ing. Alexander Bodnár - POSAM, súkromný podnik
Sídlo/miesto podnikania: č.388, 049 12 Gemerská Hôrka
IČO: 10 755 225
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1594/V
Obchodné meno: Milan SOLDÁN - INTER-SO
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 755 519
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 8/V
Obchodné meno: Dušan Čupák
Sídlo/miesto podnikania: Zimná ul. 60 , 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 10 756 183
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 18/V
Obchodné meno: BRANISKO, súkromný podnik, Spišské Vlachy
Sídlo/miesto podnikania: Švermova ul. č. 36, Spišské Vlachy
IČO: 10 756 663
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 397/V
Obchodné meno: AGROKOR, súkromný podnikateľ, Spišská Nová Ves
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 757 074
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 82/V
Obchodné meno: Bašista - súkromný podnikateľ Spišská Nová Ves
Sídlo/miesto podnikania: Štúrovo nábr. 12, Spišská Nová Ves
IČO: 10 758 453
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2766/V
Obchodné meno: Jaroslav Hazes
Sídlo/miesto podnikania: Dubová 1274/21, 056 01 Gelnica
IČO: 10 758 631
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 94/V
Obchodné meno: Ing. Jozef Pavlík
Sídlo/miesto podnikania: 283, Teplička
IČO: 10 760 067
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2161/V
Obchodné meno: Anton Polomský
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova č. 4, 054 01 Levoča
IČO: 10 760 270
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 487/V
Obchodné meno: Ing. Natália Cymorková
Sídlo/miesto podnikania: Moravská 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 10 761 063
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1673/V
Obchodné meno: Adrian Parajňák - AQUA
Sídlo/miesto podnikania: Topoľová 13/2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 10 761 951
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1437/V
Obchodné meno: Alena Litecká - ALENA - CESTOVNÁ KANCELÁRIA
Sídlo/miesto podnikania: Brezová č. 15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 10 762 591
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2168/V
Obchodné meno: Škropek Juraj, súkromný podnik Spišské Podhradie
Sídlo/miesto podnikania: SNP 63, Spišské Podhradie
IČO: 10 762 906
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2163/V
Obchodné meno: Ing. Rudolf Jánoš - PRÍZA
Sídlo/miesto podnikania: Prešovská 62, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 10 762 965
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 255/V
Obchodné meno: EUROPALETY IMPORT EXPORT - súkromný podnikateľ Krompachy
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 763 589
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 475/V
Obchodné meno: STAVCENTRUM
Sídlo/miesto podnikania: Kolárska 5/30, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 10 765 620
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 462/V
Obchodné meno: Jozef Holečko
Sídlo/miesto podnikania: Slovenská č. 15, Markušovce
IČO: 10 766 537
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 279/V
Obchodné meno: PEEKĹANSKÝ - NÁKLADNÁ DOPRAVA - súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 766 642
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 270/V
Obchodné meno: SLOBUS, súkromný podnik, Spišská Nová Ves
Sídlo/miesto podnikania: Brezova 2/7 , Spišská Nová Ves
IČO: 10 767 533
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2563/V
Obchodné meno: Peter Lapšanský
Sídlo/miesto podnikania: Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 10 767 819
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 461/V
Obchodné meno: Michal Žiaran
Sídlo/miesto podnikania: Čergovská č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 10 767 843
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1551/V
Obchodné meno: Stanislav Trojčák
Sídlo/miesto podnikania: Opatovská 63, 040 01 Košice
IČO: 10 774 424
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 63/V
Obchodné meno: Inštalačné zariadenie - Šolc - súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 774 777
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 117/V
Obchodné meno: Ing. Peter Pavlák - PEXIM
Sídlo/miesto podnikania: Tr. SNP 78, 040 01 Košice
IČO: 10 776 729
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 235/V
Obchodné meno: PENOR, súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania: Huskova 21, Košice
IČO: 10 776 753
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 439/V
Obchodné meno: SOFTRONIC, súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania: Urbánkova č. 10, 040 01 Košice
IČO: 10 776 818
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 269/V
Obchodné meno: Peter NIŠPONSKÝ - N + K Service
Sídlo/miesto podnikania: Hutnícka 1, Košice
IČO: 10 777 083
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1411/V
Obchodné meno: VORB - súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 777 687
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 481/V
Obchodné meno: REA- obchodná firma - súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Orgovánova 3, 040 01 Košice
IČO: 10 778 217
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1434/V
Obchodné meno: Albert Klein - EXPORT - IMPORT
Sídlo/miesto podnikania: Klimkovičova č.16, 040 01 Košice
IČO: 10 779 264
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1543/V
Obchodné meno: Dušan Kovalčík
Sídlo/miesto podnikania: Zombova 13, 040 11 Košice
IČO: 10 779 400
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 466/V
Obchodné meno: Ing. Božena Puciová - PUCI-KVOS, koordinátor výroby obchodu a služieb
Sídlo/miesto podnikania: Starozagorská 7, 040 01 Košice
IČO: 10 779 591
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 156/V
Obchodné meno: FLEŠAR - súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania: Varšavská 15, Košice
IČO: 10 786 201
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 113/V
Obchodné meno: MARTIN end MARTIN, súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania: Kostolánska 85, Košice
IČO: 10 786 503
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2685/V
Obchodné meno: Štefan Petro CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA,
Sídlo/miesto podnikania: Čermeľská 1459/15, 040 01 Košice
IČO: 10 787 704
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 146/V
Obchodné meno: MK-FLOCK-súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania: Republiky rád 13, Košice
IČO: 10 788 018
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 517/V
Obchodné meno: IDEA, súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 788 646
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1613/V
Obchodné meno: Ing. Ladislav Varga - Košice V-Service
Sídlo/miesto podnikania: Junácka 10, 040 01 Košice
IČO: 10 789 936
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 291/V
Obchodné meno: VYDAVATEĹSTVO HENRIETA - súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 789 944
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 153/V
Obchodné meno: KING-M, súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania: Švermova 9, Košice
IČO: 10 790 802
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 134/V
Obchodné meno: Štefan Andrejko
Sídlo/miesto podnikania: J. Bačíka 11, 040 01 Košice
IČO: 10 791 001
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 488/V
Obchodné meno: Marián Bednár, revízie a opravy výťahov, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Klimkovičova 24, 040 01 Košice
IČO: 10 791 116
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 59/V
Obchodné meno: ARVAI
Sídlo/miesto podnikania: Berehovská 2217/17, Trebišov
IČO: 10 792 813
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 373/V
Obchodné meno: Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova 713/342, 075 01 Trebišov
IČO: 10 792 848
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 103/V
Obchodné meno: Tomáš Cáboczký - CÁBOCZKÝ
Sídlo/miesto podnikania: Nemocničná 21, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 10 793 682
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 104/V
Obchodné meno: KISS Štefan, drevovýroba záhradkárskych stolov a stoličiek, súkromný podnik,
Čičarovce
Sídlo/miesto podnikania: 60, Čičarovce
IČO: 10 793 780
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 105/V
Obchodné meno: NAGY Ján - drevovýroba záhradkárskych stolov a stoličiek, súkromný podnik
Čičarovce
Sídlo/miesto podnikania: č. 159, Čičarovce
IČO: 10 793 798
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 203/V
Obchodné meno: PhDr. Priska Štefanová - súkromná podnikateľka
Sídlo/miesto podnikania: Vinohradnícka č. 569, 076 34 Streda nad Bodrogom
IČO: 10 794 056
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 90/V
Obchodné meno: CAPÍK, súkromný podnikateľ Trebišov
Sídlo/miesto podnikania: Hollého č. 991, Trebišov
IČO: 10 794 115
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 463/V
Obchodné meno: GYGES - súkromný podnikateľ Trebišov
Sídlo/miesto podnikania: Hodvábna č. 2275/12, 075 01 Trebišov
IČO: 10 794 174
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 195/V
Obchodné meno: MUVAX - súkromný podnikateľ, výrobno-obchodný a sprostredkovateľský podnik
Čierna nad Tisou
Sídlo/miesto podnikania: l.mája 16, Čierna nad Tisou
IČO: 10 794 590
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 152/V
Obchodné meno: MOTOREST DARGOV - súkromný podnikateľ Dargov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 794 921
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 142/V
Obchodné meno: BELEJ - súkromný podnikateľ Trebišov
Sídlo/miesto podnikania: Komenského 2137, Trebišov
IČO: 10 795 081
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 211/V
Obchodné meno: BAČKO - autodoprava, súkromný podnik Trebišov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 795 944
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 191/V
Obchodné meno: PLASTMETAL - súkromný podnikateľ Milhostov
Sídlo/miesto podnikania: 3, Milhostov
IČO: 10 795 995
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2712/V
Obchodné meno: Václav Horňák - YANKEE
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 116/94, 076 05 Brehov
IČO: 10 796 266
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2754/V
Obchodné meno: Štefan Borovský DREVOPOL
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 305/1, 076 17 Nižný Žipov
IČO: 10 796 681
Právna forma:
Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1077/V
Obchodné meno: Jaroslav Lajčiak - GAPLAST
Sídlo/miesto podnikania: Úpor - objekt SŠM , 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO: 10 797 319
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 479/V
Obchodné meno: VEREB, súkromný podnikateľ, Bôľ
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 797 904
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 551/V
Obchodné meno: Ľuboš Remeš - REMOSTAV
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 798 102
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1641/V
Obchodné meno: Marián Lisý, súkromný podnikateľ, Trebišov
Sídlo/miesto podnikania: Orechová 1197/5, 075 01 Trebišov
IČO: 10 798 609
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 297/V
Obchodné meno: Ing. Jozef Hajdu - EURO-HORIZONT
Sídlo/miesto podnikania: Trakanská 19, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO: 10 799 150
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 352/V
Obchodné meno: Štefan Béreš
Sídlo/miesto podnikania: 183, Čičarovce
IČO: 10 799 460
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 480/V
Obchodné meno: CK-ANNA, súkromná podnikateľka, Hraň
Sídlo/miesto podnikania: J. Husa 23/11, 075 01 Trebišov
IČO: 10 799 672
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 592/V
Obchodné meno: Andrej Hajaš - INSPO, súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Sovietskej armády 195, 076 03 Hraň
IČO: 10 799 885
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 361/V
Obchodné meno: KURUC- súkromný podnikateľ Trebišov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 799 893
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 360/V
Obchodné meno: AUTODOPRAVA OROS - súkromný podnikateľ, Trebišov
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 799 907
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 392/V
Obchodné meno: OPRYSKA
Sídlo/miesto podnikania: ul. SNP č. 809 , Trebišov
IČO: 10 799 966
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 393/V
Obchodné meno: ŠIRÁK, súkromný podnik, Trebišov
Sídlo/miesto podnikania: ul.Čsl.armády č. 1782 , 075 01 Trebišov
IČO: 10 799 974
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1257/V
Obchodné meno: Jozef STANKOVIČ- PREDAJ KORENÍ, súkromný podnik, Veľké Kapušany
Sídlo/miesto podnikania: Veľké Kapušany
IČO: 10 799 991
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 400/V
Obchodné meno: GERLIDA, súkromný podnik Somotor
Sídlo/miesto podnikania: Somotor
IČO: 10 800 344
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1388/V
Obchodné meno: Štefan Bencsik-súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: ul. Ibrányiho, Obchodné stredisko , Kráľovský Chlmec
IČO: 10 800 395
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1621/V
Obchodné meno: Anna Kvočáková, súkromná podnikateľka, Trebišov
Sídlo/miesto podnikania: Záhradná 18, 075 01 Trebišov
IČO: 10 800 727
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2687/V
Obchodné meno: Jozef Piecka Ing. - Trebišov, Varichovská 90, Ing. Mária Piecková - právny
nástupca
Sídlo/miesto podnikania: Varichovská 2224/90, 075 01 Trebišov
IČO: 10 801 588
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 226/V
Obchodné meno: JUDr. Vladimír Michalík - INDUSTRIAL LEASING TORINO 83
Sídlo/miesto podnikania: Strojárenská 3, Košice
IČO: 10 810 145
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1191/V
Obchodné meno: ELSAK, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 810 293
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2542/V
Obchodné meno: Peter Košťanský
Sídlo/miesto podnikania: Prasličková 174/1, 040 17 Košice-Šebastovce
IČO: 10 812 385
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 418/V
Obchodné meno: VOX, súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 812 415
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 258/V
Obchodné meno: František Gmitter, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Sokolovská 10, Košice
IČO: 10 812 822
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 531/V
Obchodné meno: "VALBO"
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 814 272
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1707/V
Obchodné meno: Karol BRIČ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Gerlachovská 26, 040 01 Košice
IČO: 10 815 368
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 259/V
Obchodné meno: Jaroslav Kratochvíl - JERRY
Sídlo/miesto podnikania: Rastislavova 40, Košice
IČO: 10 815 627
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 546/V
Obchodné meno: Ing. Szczecina Tomáš
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 816 577
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 497/V
Obchodné meno: E.M.HOBBY /INTERNACIONAL/, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Pod kaštieľom 11, 040 01 Košice
IČO: 10 816 763
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 454/V
Obchodné meno: JANEČKOVÁ DANICA, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Starozagorská č. 9, 040 01 Košice
IČO: 10 817 166
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 591/V
Obchodné meno: Ing. Anton Kurta - OSTOUR
Sídlo/miesto podnikania: Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 10 818 731
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 309/V
Obchodné meno: SUDEK, súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
10 819 002
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1464/V
Obchodné meno: Alexander Budai
Sídlo/miesto podnikania: Rožňavská č. 2, 040 01 Košice
IČO: 10 819 215
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 877/V
Obchodné meno: ORION, súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania: Poľská 9, 040 01 Košice
IČO: 10 819 355
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 371/V
Obchodné meno: Štefan Novák - CAR-SHOP AUTO MOTO SLUŽBY
Sídlo/miesto podnikania: Moldavská 45, Košice
IČO: 10 819 363
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1532/V
Obchodné meno: Bohumil Hodermarský - KESON
Sídlo/miesto podnikania: Letná 17, 040 01 Košice
IČO: 10 820 124
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 251/V
Obchodné meno: JBM - súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 820 621
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 505/V
Obchodné meno: AFV-ANTIK, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Užhorodská 37, 040 01 Košice
IČO: 10 820 787
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 377/V
Obchodné meno: Rudolf Vršanský - VRŠO
Sídlo/miesto podnikania: Požiarnicka ul. COTTBUS , 040 01 Košice
IČO: 10 821 112
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 851/V
Obchodné meno: VAZA, stavebná firma - súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 821 139
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1647/V
Obchodné meno: František ŠOLTÝS - Košice
Sídlo/miesto podnikania: Južna č. 20, 040 01 Košice
IČO: 10 822 348
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 504/V
Obchodné meno: ORION-HALASZ, súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania: Rovníkova 7, 040 01 Košice
IČO: 10 822 526
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 520/V
Obchodné meno: Ján Senk
Sídlo/miesto podnikania: Paulínyho 29, 040 01 Košice
IČO: 10 822 666
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1636/V
Obchodné meno: Ing. Imrich Bugorčík, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Kuzmányho 17, 040 01 Košice
IČO: 10 822 979
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 268/V
Obchodné meno: EMPA- súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 823 077
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 464/V
Obchodné meno: Ladislav Medvec - MXM elektronix
Sídlo/miesto podnikania: Šoltésova 38, Košice
IČO: 10 823 328
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 515/V
Obchodné meno: SUIMEX, súkromný podnik Košice
Sídlo/miesto podnikania: Bardejovská ul. , 040 01 Košice
IČO: 10 824 260
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1724/V
Obchodné meno: Ing. Ladislav Skala - Skala
Sídlo/miesto podnikania: Braniskova 11, Košice
IČO: 10 825 932
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 395/V
Obchodné meno: ARTEMIS, súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania: Franckova 8, 040 01 Košice
IČO: 10 826 246
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 374/V
Obchodné meno: ASIA, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Zombova 9, 040 01 Košice
IČO: 10 826 807
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 202/V
Obchodné meno: Gejza Jurčák - pojazdný bufet, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Alejova č. 5, Košice
IČO: 10 827 633
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1682/V
Obchodné meno: Doc.Vasiľ Dornič, DrSc. - STAVEX
Sídlo/miesto podnikania: Brnenská 28, 040 01 Košice
IČO: 10 827 943
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 501/V
Obchodné meno: ŠIFFEL, súkromný podnik, Spišská Nová Ves
Sídlo/miesto podnikania: Javorova 1/14, Spišská Nová Ves
IČO: 11 950 994
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2157/V
Obchodné meno:
Ing. Vladimír Bocan - DOMOS
Sídlo/miesto podnikania:
Nám. Majstra Pavla 63, 054 01 Levoča
IČO: 11 952 920
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 552/V
Obchodné meno: FERMAT, súkromný podnik, Letanovce
Sídlo/miesto podnikania: Slovenského raja 110, Letanovce
IČO: 11 953 365
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 450/V
Obchodné meno: GAMAG, Manguševský Anton, súkromný podnikateľ Spišská Nová Ves
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 954 787
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1041/V
Obchodné meno: DA INTERNATIONAL, súkromný podnik Spišská Nová Ves
Sídlo/miesto podnikania: Tr. 1. mája 1/1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 11 955 091
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2617/V
Obchodné meno: Michal Novák - TANA
Sídlo/miesto podnikania: 51, 055 63 Helcmanovce
IČO: 11 955 651
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 384/V
Obchodné meno: EURO TRANS - súkromný podnikateľ, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 956 909
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 687/V
Obchodné meno: STAMAT - súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Moskovská 8, 071 01 Michalovce
IČO: 11 956 925
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 723/V
Obchodné meno: SINGA
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 957 034
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 844/V
Obchodné meno: IVANA
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 958 260
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1584/V
Obchodné meno: Tibor Počatko - Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Nám. Červenej armády , 071 01 Michalovce
IČO: 11 959 509
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1752/V
Obchodné meno: Milan Ivanko, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Timravy 15, Michalovce
IČO: 11 959 703
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 423/V
Obchodné meno: VIHORTA
Sídlo/miesto podnikania: Sibírska 4, 071 01 Michalovce
IČO: 11 960 302
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 448/V
Obchodné meno: TAVAPO
Sídlo/miesto podnikania: Borošová č. 3, Michalovce
IČO: 11 960 710
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 570/V
Obchodné meno: Ing. Rudolf Varady - R M V
Sídlo/miesto podnikania: Brezová 8, 071 01 Michalovce
IČO: 11 960 817
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 682/V
Obchodné meno: ROTEX - súkromný podnikateľ Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 961 058
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 511/V
Obchodné meno: PODIUM, súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 961 996
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 424/V
Obchodné meno: CSERMELYI
Sídlo/miesto podnikania: Vihorlatská 38, 040 01 Košice
IČO: 11 962 071
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 528/V
Obchodné meno: NOČNÝ VIETOR CS, súkromný podnik, Košice-Šaca
Sídlo/miesto podnikania: Šemšianska 34, Košice - mestská časť Šaca
IČO: 11 962 381
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 437/V
Obchodné meno: MAIKO, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Štrbská 6, 040 01 Košice
IČO: 11 962 976
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1445/V
Obchodné meno: Ing. Ján Jágerský - MEDLAB - service - engi- neering
Sídlo/miesto podnikania: Povrazová 76, 040 16 Košice - mestská časť Myslava
IČO: 11 964 146
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2632/V
Obchodné meno: Jaroslav Lenárt
Sídlo/miesto podnikania: Wurmová 17, 040 23 Košice
IČO: 11 964 928
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 455/V
Obchodné meno: BARNETT, súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Laca Novomeského č. 5, 040 01 Košice
IČO: 11 966 211
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 300/V
Obchodné meno: Anton Mikula - autodoprava
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 967 293
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2774/V
Obchodné meno: Ľubomír Skála
Sídlo/miesto podnikania: 34, 044 42 Hrašovík
IČO: 11 992 867
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 432/V
Obchodné meno: GARDOŠ, súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Matuškova 16, 040 01 Košice
IČO: 11 993 413
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 344/V
Obchodné meno: JUDr. Dušan Antol, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Južná trieda 2/A , 040 01 Košice
IČO: 11 993 847
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 470/V
Obchodné meno: STAFIMA - stavebno-montážne práce, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Jarná 21, Košice
IČO: 11 995 751
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 499/V
Obchodné meno: ASIA, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Odborárska 17, 040 01 Košice
IČO: 11 996 595
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 409/V
Obchodné meno: Ing. Jozef Očvár - INGAS, súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Baltická č.12, 040 00 Košice
IČO: 11 996 633
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 477/V
Obchodné meno: BUTIK EVI- súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Slovenská 28, 040 01 Košice
IČO: 11 996 846
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 614/V
Obchodné meno: Ladislav Tóth - LATORA
Sídlo/miesto podnikania: Brečtanova č. 36, Košice
IČO: 11 997 290
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 460/V
Obchodné meno: KÖTELES, súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Miškovecká č. 22, 040 01 Košice
IČO: 11 998 130
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 782/V
Obchodné meno: BYT, obchod s nábytkom
Sídlo/miesto podnikania: Krakovská 11, 040 01 Košice
IČO: 11 998 351
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 429/V
Obchodné meno: Ing. Juraj Gágyor - TEXO G
Sídlo/miesto podnikania: Ludmanská 3, 040 01 Košice
IČO: 11 998 547
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 627/V
Obchodné meno: Ing. Hájek Dušan
Sídlo/miesto podnikania: Pujmanovej č. 10, 040 01 Košice
IČO: 11 998 903
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 630/V
Obchodné meno: Tibor Štefan - LELO DESIGN STUDIO
Sídlo/miesto podnikania: Werferova 3, 040 01 Košice
IČO: 11 999 837
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 286/V
Obchodné meno: FOTOLUX - súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 12 842 001
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 419/V
Obchodné meno: J.O.S.- súkromný podnikateľ Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 298 589
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 563/V
Obchodné meno: Ing. Anton Andreánsky - AVIS
Sídlo/miesto podnikania: Slovenskej Jednoty 27, 040 01 Košice
IČO: 14 299 887
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1189/V
Obchodné meno: RUŽINTOUR-SHOP, súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Meteorova 1 a Rastislavova 69 , Košice
IČO: 14 299 976
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1569/V
Obchodné meno: Ján Jevčák, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Tokajícka č. 6, 040 22 Košice
IČO: 14 299 992
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1572/V
Obchodné meno: Ing. Milan Babej, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Zombova 39, 040 11 Košice
IČO: 14 300 796
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1156/V
Obchodné meno: ŠEBEŇ- súkromný podnik, Košice
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 302 268
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2812/V
Obchodné meno: Jozef Szentkuti - MIKADO
Sídlo/miesto podnikania: Ťahanovská 57, 040 13 Košice - Ťahanovce
IČO: 14 304 732
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo:
867/V
Obchodné meno: CENTRUM SLOVARTIST, súkromný podnikateľ, Košice
Sídlo/miesto podnikania: Makarenkova č. 4, 040 01 Košice
IČO: 14 305 127
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1435/V
Obchodné meno: RNDr. Ján Kováč - Data Centrum
Sídlo/miesto podnikania: Moravská 30, 040 01 Košice
IČO: 14 307 235
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1310/V
Obchodné meno: Ing. Peter Puzder
Sídlo/miesto podnikania: Matúškova 8, Košice
IČO: 14 308 821
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1794/V
Obchodné meno: František Hanudel - LUCKY
Sídlo/miesto podnikania: Húskova 1, 040 11 Košice
IČO: 14 308 851
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1470/V
Obchodné meno: Ladislav Hudeček
Sídlo/miesto podnikania: Myslavská č. 214, 040 16 Košice
IČO: 14 309 297
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 613/V
Obchodné meno: BADŽO
Sídlo/miesto podnikania: Š. Fidlíka č. 15, 071 01 Michalovce
IČO: 14 328 356
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 523/V
Obchodné meno: JOSIP 'S Export Import
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova č. 35, 071 01 Michalovce
IČO: 14 328 569
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 554/V
Obchodné meno: AVECO, súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania: Jána Hollého 83, Michalovce
IČO: 14 329 093
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 558/V
Obchodné meno: BARNEX, export-import, Rázusova 2, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 329 131
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 580/V
Obchodné meno: Michal Scholz
Sídlo/miesto podnikania: Štefánikova č. 54, 071 01 Michalovce
IČO: 14 329 328
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1210/V
Obchodné meno: Ing. Norbert Franta
Sídlo/miesto podnikania: 168, Podhoroď
IČO: 14 329 433
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 893/V
Obchodné meno: IMA, súkromný podnik, Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 329 760
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 690/V
Obchodné meno: BORKO "LÝDIA", súkromný podnikateľ Michalovce
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 330 261
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 653/V
Obchodné meno: Kovaľ
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 14 330 351
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: