Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register – Zoznam osôb, ktoré môžu
byť vymazané (§ 768s OBZ)
Deň vydania: 01.12.2020
R202710
Okresný súd Banská Bystrica - Zoznam zapísaných osôb, ktoré môžu byť podľa § 768s Obchodného
zákonníka vymazané z obchodného registra:
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1223/S
Obchodné meno: Tohol
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 00 010 867
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 23/S
Obchodné meno: Miroslav Gábor - ILYNAF
Sídlo/miesto podnikania: Haškova 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 692 174
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1466/S
Obchodné meno: Ladislav Bálint
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Seč
IČO: 00 999 988
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 19/S
Obchodné meno: Ján Alexander Doman - INTRAERO Co.
Sídlo/miesto podnikania: Železná Breznica 29, Železná Breznica
IČO: 01 092 388
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1219/S
Obchodné meno: TOM TIP INFO
Sídlo/miesto podnikania: MPČL 27, Banská Bystrica
IČO: 01 193 527
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1436/S
Obchodné meno: J A N E Č K O
Sídlo/miesto podnikania: Hrochoť
IČO: 01 798 610
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 646/S
Obchodné meno: SO.S Služby obyvateľom-servis-súkromný       podnikateľ Revúca
Sídlo/miesto podnikania: poštová schránka 50, 050 01 Revúca
IČO: 10 752 684
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1221/S
Obchodné meno: J-S
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 180/10, Revúca
IČO: 10 755 217
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1172/S
Obchodné meno: J A F I
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 828 117
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1406/S
Obchodné meno: Firma TRENDEX
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 828 753
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 34/S
Obchodné meno: Ľubomír Hagara
Sídlo/miesto podnikania: 976 34 Králiky
IČO: 10 829 199
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1211/S
Obchodné meno: M I K R O S
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 829 253
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2/S
Obchodné meno: Ing. Anton Gálik - ALARM G.K.
Sídlo/miesto podnikania: Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 829 385
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 672/S
Obchodné meno: JUDr. František Čóri - ALFATOUR- cestovná kancelária
Sídlo/miesto podnikania: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 829 717
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 588/S
Obchodné meno: Ing. Jozef Petruška - SKLOMONT
Sídlo/miesto podnikania: Internátna 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 829 792
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3/S
Obchodné meno: Ing. Vladimír Vesel - obchodný podnik
Sídlo/miesto podnikania: Horná 38, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 10 830 278
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 187/S
Obchodné meno: Ing. Pavel Trnka - Súkromná bezpečnostná agentúra - /S.B.A./
Sídlo/miesto podnikania: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 830 367
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 411/S
Obchodné meno: Jaroslav Pôbiš
Sídlo/miesto podnikania: Braväcovo 19, 976 64 Braväcovo
IČO: 10 830 651
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 4/S
Obchodné meno: Ján Selecký - ČAJDES
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 831 916
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 7/S
Obchodné meno: Ing. Ladislav Doboš - LD ELEKTRONIK
Sídlo/miesto podnikania: Rudohorská 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 831 983
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1302/S
Obchodné meno: POKORNÝ
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 832 254
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 80/S
Obchodné meno: Tibor Szabosi - T I M E X
Sídlo/miesto podnikania: Nám.Slobody 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 832 343
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1593/S
Obchodné meno: Jozef Mešťan - nákladná doprava
Sídlo/miesto podnikania: Nevoľné 1090/33, 974 01 Riečka
IČO: 10 832 483
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 61/S
Obchodné meno: Ing. Miroslav Svrček - REDOSTA
Sídlo/miesto podnikania: Švantnerova 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 832 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 205/S
Obchodné meno: Ing. Štefan Snoha-INTERPOWER
Sídlo/miesto podnikania: Begova 5, 986 01 Lučenec
IČO: 10 832 726
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1265/S
Obchodné meno: R A S S E L - Huťka Milan
Sídlo/miesto podnikania: Brezno
IČO: 10 832 815
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1682/S
Obchodné meno: Ján Sedliak - nákladná doprava
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska ulica 161, 976 11 Selce
IČO: 10 833 251
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 157/S
Obchodné meno: Ing. Milan Tomaščík - TOMIFER
Sídlo/miesto podnikania: Oremburská 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 833 501
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1382/S
Obchodné meno: TERAPO
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 834 273
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1271/S
Obchodné meno: VÝVOJPROJEKTUM  BANSKÁ BYSTRICA
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 834 478
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 47/S
Obchodné meno: Ján Bartoš - PRE
Sídlo/miesto podnikania: 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 834 591
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1722/S
Obchodné meno: Ján Piecka - Autodoprava
Sídlo/miesto podnikania: Tajov 176, 976 34 Tajov
IČO: 10 834 605
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1798/S
Obchodné meno: Miroslav Greško - BIELOSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Jabriková 1, 976 34 Tajov
IČO: 10 835 016
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1275/S
Obchodné meno: TATRAVEL
Sídlo/miesto podnikania: Zápotockého 10, Banská Bystrica
IČO: 10 835 261
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 673/S
Obchodné meno: Ľubomír Čavoj - STATIC
Sídlo/miesto podnikania: Fatranská 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 835 288
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 10/S
Obchodné meno: Ing. Vladimír Kašpar - UNIELEKTRO
Sídlo/miesto podnikania: Iliašská cesta 2, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 10 835 377
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1387/S
Obchodné meno: K Y B E K O
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 836 535
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 150/S
Obchodné meno: František Cesnak
Sídlo/miesto podnikania: Poľná 109, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 837 116
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 118/S
Obchodné meno: Jozef Švidraň - AUTO LINE
Sídlo/miesto podnikania: Podháj 3831/20, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová
IČO: 10 837 566
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 75/S
Obchodné meno: Milan F u r d i k
Sídlo/miesto podnikania: Astrova 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 837 639
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1518/S
Obchodné meno: Ján Kosec - KOSEC TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Mlynská 199, 976 75 Jasenie
IČO: 10 837 795
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1256/S
Obchodné meno: L + R TRUCKT
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 837 817
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1311/S
Obchodné meno: DAREXIM
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 838 198
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 41/S
Obchodné meno: Ing. Július Lintner
Sídlo/miesto podnikania: Javornícka 31, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 838 856
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1564/S
Obchodné meno: Ján Kliment-dopravné služby
Sídlo/miesto podnikania: Banícka 48, 974 01 Malachov
IČO: 10 839 283
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1307/S
Obchodné meno: B E E R   Juraj
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 839 771
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1241/S
Obchodné meno: B I A S O N O , obchodný podnik
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 10 864 105
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 221/S
Obchodné meno: Ing. František Doležel ENGINEERING
Sídlo/miesto podnikania: Zvolenská cesta 32, 984 01 Lučenec
IČO: 10 864 491
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1338/S
Obchodné meno: B I H Á R Y
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 10 865 721
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 52/S
Obchodné meno: Ing. arch. Juraj Dobrocký - DID
Sídlo/miesto podnikania: Dr. Vodu 21, 984 01 Lučenec
IČO: 10 866 787
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1179/S
Obchodné meno: Madonna
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 32, Lučenec
IČO: 10 867 091
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1177/S
Obchodné meno: M á r t o n - MN
Sídlo/miesto podnikania: Fiľakovo
IČO: 10 867 562
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1291/S
Obchodné meno: Koloman Rác - KR
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 10 867 645
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 407/S
Obchodné meno: Ing. Augustín Hajko - HAJKOSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Gagarinova 8, 984 01 Lučenec
IČO: 10 868 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1273/S
Obchodné meno: D Ó Ž A  Štefan
Sídlo/miesto podnikania: Halič
IČO: 10 868 313
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 417/S
Obchodné meno: Dušan Kožiak - DUKO
Sídlo/miesto podnikania: ČSFR , Cinobaňa
IČO: 10 868 411
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 262/S
Obchodné meno: Július  K o r i m  - Dopravná a obchodná     činnosť
Sídlo/miesto podnikania: Jána Jiskru 6, 984 01 Lučenec
IČO: 10 868 631
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 289/S
Obchodné meno: Silvester Haško - TRANSSILV
Sídlo/miesto podnikania: Zavoda 182/40, 985 11 Stará Halič
IČO: 10 869 298
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1285/S
Obchodné meno: IMPESS Fridrich Vladimír
Sídlo/miesto podnikania: Poltár
IČO: 10 869 662
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1453/S
Obchodné meno: ARABIA EXPORT  IMPORT - ATS
Sídlo/miesto podnikania: Prievidza
IČO: 10 888 632
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1240/S
Obchodné meno: V L K - združené stavebné práce
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 10 900 004
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1263/S
Obchodné meno: Firma Hronček
Sídlo/miesto podnikania: ul. Mieru 52, Rimavská Sobota
IČO: 10 900 152
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1178/S
Obchodné meno: S N A D
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 10 900 233
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1322/S
Obchodné meno: KÖKÉNY
Sídlo/miesto podnikania: Tornaľa
IČO: 10 900 268
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1264/S
Obchodné meno: DREVOKRST - drevovýroba
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 10 900 446
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 325/S
Obchodné meno: Štefan  F a r s a n g - H O R T U S
Sídlo/miesto podnikania: TSK 24/233, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 901 221
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1200/S
Obchodné meno: Jaroslav Dobiáš - S N A D
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 10 901 582
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 25/S
Obchodné meno: Zoltán Balog - BALIMPEX
Sídlo/miesto podnikania: Veterná 36, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 902 279
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 15/S
Obchodné meno: Ladislav Tóth
Sídlo/miesto podnikania: Šimonovce 151, 980 03 Šimonovce
IČO: 10 902 333
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1268/S
Obchodné meno: B ë d  - klampiarske a pokrývačské práce
Sídlo/miesto podnikania: Jesenské
IČO: 10 902 481
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 556/S
Obchodné meno: Jozef Nagy
Sídlo/miesto podnikania: Konrádovce 18, 980 32 Konrádovce
IČO: 10 902 651
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 48/S
Obchodné meno: Štefan Kovács - FRUKOTEX
Sídlo/miesto podnikania: Vinica 64/3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 903 186
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 164/S
Obchodné meno: Ladislav Bálint
Sídlo/miesto podnikania: 980 42 Rimavská Seč
IČO: 10 903 496
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1365/S
Obchodné meno: VETRÁKOVÁ Mária
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 10 903 623
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 24/S
Obchodné meno: Milan  Okruhlica
Sídlo/miesto podnikania: Víťazstva 14, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 903 712
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 450/S
Obchodné meno: Zoltán B á s t i
Sídlo/miesto podnikania: Tachty 135, 980 34 Tachty
IČO: 10 903 763
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1205/S
Obchodné meno: Alexander Vašš
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Seč
IČO: 10 904 263
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1460/S
Obchodné meno: C S I B I
Sídlo/miesto podnikania: Šafárikovo
IČO: 10 904 808
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 177/S
Obchodné meno: Ján Feješ - STROJTECHNIKA - GEMODEV
Sídlo/miesto podnikania: Tornaľa
IČO: 10 905 341
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1340/S
Obchodné meno: T Ó B I A
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 10 905 405
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1454/S
Obchodné meno: Heaven Hells
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 10 905 715
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1309/S
Obchodné meno: Jozef Kepka
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 10 905 791
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1462/S
Obchodné meno: E V A
Sídlo/miesto podnikania: Šafárikovo
IČO: 10 906 193
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1603/S
Obchodné meno: Tomáš Václavik PEKO
Sídlo/miesto podnikania: B. Nemcovej 17, 982 01 Tornaľa
IČO: 10 906 339
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 82/S
Obchodné meno: Ing. Ladislav Ibos - IBOS
Sídlo/miesto podnikania: Mieru 299, 980 22 Veľký Blh
IČO: 10 906 452
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 223/S
Obchodné meno: Tibor Máté - FIERMATE
Sídlo/miesto podnikania: Komsomolská 22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 906 703
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1520/S
Obchodné meno: Štefan Antol
Sídlo/miesto podnikania: Včelince 114, 980 50 Včelince
IČO: 10 907 131
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1461/S
Obchodné meno: D O L L Y
Sídlo/miesto podnikania: Šafárikovo
IČO: 10 907 904
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1266/S
Obchodné meno: Štefan Csolti
Sídlo/miesto podnikania: Vyšné Valice
IČO: 10 908 170
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1206/S
Obchodné meno: ANDERKO LADISLAV - Súkromný podnikateľ
Sídlo/miesto podnikania: Jánošíkova 18, Rimavská Sobota
IČO: 10 908 994
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 148/S
Obchodné meno: Ing. Viktor Csank - VIKTÓRIA
Sídlo/miesto podnikania: O. Klokoča 12/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 909 117
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 312/S
Obchodné meno: Ing. Vlastimil N e j e d l ý - ELBIS
Sídlo/miesto podnikania: O.Klokoča 4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 909 362
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 81/S
Obchodné meno: Ladislav Kováč - GEMTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Cestárska 4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 909 419
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 254/S
Obchodné meno: Mikuláš  K L I N Č Á K
Sídlo/miesto podnikania: Pionierska 8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 909 664
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1189/S
Obchodné meno: RESTROJ
Sídlo/miesto podnikania: Rimavské Janovce
IČO: 10 909 711
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 62/S
Obchodné meno: Tibor Chromek - SOLAR
Sídlo/miesto podnikania: Tulipánova 44, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 10 910 158
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1317/S
Obchodné meno: SKYFY
Sídlo/miesto podnikania: Tornaľa
IČO: 10 911 146
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 181/S
Obchodné meno: Ing. Ladislav Bolyky - Agromarket TAMBO
Sídlo/miesto podnikania: 980 02 Jesenské
IČO: 10 911 502
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1260/S
Obchodné meno: I G O  Barnabáš
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Seč
IČO: 10 911 936
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 345/S
Obchodné meno: DREVOVÝROBA ROJÍK
Sídlo/miesto podnikania: Banícka 703/14, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 10 912 428
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 26/S
Obchodné meno: H E R M E S
Sídlo/miesto podnikania: Banícka 6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 10 912 517
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1779/S
Obchodné meno: Ján Pavlov PEKÁREŇ - CUKRÁREŇ
Sídlo/miesto podnikania: Stredné Plachtince 243, 991 24 Stredné Plachtince
IČO: 10 912 568
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1449/S
Obchodné meno: Obchodný dom Ipeľ
Sídlo/miesto podnikania: Slovenské Ďarmoty
IČO: 10 912 967
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1197/S
Obchodné meno: C A R P O S - Kristína Karlinová
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Krtíš
IČO: 10 913 084
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 93/S
Obchodné meno: AGE-TRADE Závada
Sídlo/miesto podnikania: 991 12 Závada
IČO: 10 913 203
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1437/S
Obchodné meno: Mojmír Kopányi - Stavebná montáž
Sídlo/miesto podnikania: Modrý Kameň
IČO: 10 913 238
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo: 1347/S
Obchodné meno: F A R K A Š
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Krtíš
IČO: 10 913 301
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 95/S
Obchodné meno: Anton Brindza - AB TRANS
Sídlo/miesto podnikania: Kosihovce 189, 991 25 Kosihovce
IČO: 10 913 742
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 36/S
Obchodné meno: Marián Vladovič - Obchodno-zábavná a reklamná agentúra  OZAREA
Sídlo/miesto podnikania: nám. A.H.Škutétyho bl. 35, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 10 914 153
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 43/S
Obchodné meno: Mária Láslóová - Módny salón - ZLATÁ PALMA
Sídlo/miesto podnikania: Gottwaldová , 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 10 914 234
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1315/S
Obchodné meno: KOLLA - Ing. Kolla Anton
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Krtíš
IČO: 10 914 447
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1455/S
Obchodné meno: REAL
Sídlo/miesto podnikania: Lučenecká 43, Veľký Krtíš
IČO: 10 914 480
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1202/S
Obchodné meno: VámoSoft - Ing. Gabriel  V á m o š
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Krtíš
IČO: 10 914 633
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1287/S
Obchodné meno: MILBEL
Sídlo/miesto podnikania: Veľký Krtíš
IČO: 10 914 749
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 44/S
Obchodné meno: Sedláčeková Alžbeta - JUNIORS
Sídlo/miesto podnikania: Zvolenská 152/3, 992 01 Modrý Kameň
IČO: 10 914 935
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1323/S
Obchodné meno: Nákladná doprava Paučo Vladimír
Sídlo/miesto podnikania: 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 10 915 389
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1332/S
Obchodné meno: U HUDECOV
Sídlo/miesto podnikania: Kamenné Kosihy
IČO: 10 915 761
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1286/S
Obchodné meno: Milan Dolinský
Sídlo/miesto podnikania: Senohrad 306, 962 43 Senohrad
IČO: 10 915 877
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 461/S
Obchodné meno: Georgína Balatoniová - GINA
Sídlo/miesto podnikania: Vinohradnícka 21, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 10 916 105
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 464/S
Obchodné meno: OROSZLANY - Oroszlány Ladislav
Sídlo/miesto podnikania: Lipová 33, 991 28 Vinica
IČO: 10 916 407
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1751/S
Obchodné meno: Milan Násali ELMOUR
Sídlo/miesto podnikania: Kamenné Kosihy 138, 991 27 Kamenné Kosihy
IČO: 10 917 152
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1244/S
Obchodné meno: L I G N A - Michelčík
Sídlo/miesto podnikania: Kováčová
IČO: 10 918 060
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1731/S
Obchodné meno: Tibor Viňanský Autodielňa
Sídlo/miesto podnikania: Poľovnícka 606/3, 962 31 Sliač
IČO: 10 918 400
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1297/S
Obchodné meno: Barták
Sídlo/miesto podnikania: Dudince
IČO: 10 918 477
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1334/S
Obchodné meno: Barták co
Sídlo/miesto podnikania: Krupina
IČO: 10 918 485
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1367/S
Obchodné meno: BEKO
Sídlo/miesto podnikania: Sliač
IČO: 10 918 523
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1426/S
Obchodné meno: REAL TOUR ORF
Sídlo/miesto podnikania: ul. 1. mája , Sliač
IČO: 10 919 082
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1262/S
Obchodné meno: Peter KASTL - špedícia
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 920 030
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 16/S
Obchodné meno: ANKRA
Sídlo/miesto podnikania: 960 01 Zvolen
IČO: 10 920 099
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 115/S
Obchodné meno: Rudolf K u r č í k
Sídlo/miesto podnikania: Tajovského 10, 960 01 Zvolen
IČO: 10 920 226
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 79/S
Obchodné meno: Ing. Ján Matúš - WIMAK
Sídlo/miesto podnikania: Okružná 2403/4, 960 01 Zvolen
IČO: 10 920 641
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 5/S
Obchodné meno: Ján Urban - URBANEX
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 1, 960 01 Zvolen
IČO: 10 921 061
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1272/S
Obchodné meno: EKOHOSPODÁRNOSŤ - Lihocký
Sídlo/miesto podnikania: Krupina
IČO: 10 922 105
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1296/S
Obchodné meno: OŤAHEL - stavebné obklady
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 922 962
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1187/S
Obchodné meno: Lietava HITECH ELECTRONIC
Sídlo/miesto podnikania: Zvolenská Slatina
IČO: 10 924 531
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 504/S
Obchodné meno: Ivan Pohorelec
Sídlo/miesto podnikania: Asmolovova 1992/38, 960 01 Zvolen
IČO: 10 924 876
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1217/S
Obchodné meno: Nosál - EXPORT - IMPORT
Sídlo/miesto podnikania: O. Klokoča 1968/15, Zvolen
IČO: 10 924 949
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1353/S
Obchodné meno: HOSTINEC JUPI
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 924 990
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 12/S
Obchodné meno: Michal Bešina - Bekul
Sídlo/miesto podnikania: Bystrická rad 25, 960 01 Zvolen
IČO: 10 925 279
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 159/S
Obchodné meno: Ing. Ondrej Šmál - Smal Public Buildings and Accessories
Sídlo/miesto podnikania: Kpt. Nálepku 10, 962 31 Sliač
IČO: 10 925 414
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 77/S
Obchodné meno: Ing. Igor Kantorák - EL SHOP
Sídlo/miesto podnikania: Kozačeka 146/13, 960 01 Zvolen
IČO: 10 927 450
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1203/S
Obchodné meno: SKY CHANNEL - ŠL - BV - prepravná spoločnosť
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 927 727
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 352/S
Obchodné meno: Jozef Geregay - DE-VO
Sídlo/miesto podnikania: ul. Dukelských hrdinov 40, 960 01 Zvolen
IČO: 10 927 999
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 142/S
Obchodné meno: Ing. Ladislav Murín - UNITHERM
Sídlo/miesto podnikania: Na Štepnici 1, 960 01 Zvolen
IČO: 10 929 681
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1783/S
Obchodné meno: Radomír Čekan CK ČEKAN
Sídlo/miesto podnikania: Družstevná 814/32, 962 31 Sliač
IČO: 10 929 932
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1220/S
Obchodné meno: SERVICE COMPUTER - Podhorányi
Sídlo/miesto podnikania: Žiar nad Hronom
IČO: 10 930 485
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 84/S
Obchodné meno: Milan Čech - ČECHOTAX
Sídlo/miesto podnikania: Janova Lehota 200, 966 24 Janova Lehota
IČO: 10 931 031
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1432/S
Obchodné meno: POSPOL - ORÉMUS
Sídlo/miesto podnikania: Hodruša - Hámre
IČO: 10 931 287
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1277/S
Obchodné meno: ČECH - zemné práce strojmi
Sídlo/miesto podnikania: Žiar nad Hronom
IČO: 10 931 295
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 427/S
Obchodné meno: Jozef Garaj - G a r č í k
Sídlo/miesto podnikania: Veľká Lehota 165, 966 41 Veľká Lehota
IČO: 10 931 996
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 106/S
Obchodné meno: Mária Škvarková - Š - M
Sídlo/miesto podnikania: 969 82 Močiar
IČO: 10 933 352
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1471/S
Obchodné meno: REASPROSK SIMONA - Kršiak
Sídlo/miesto podnikania: Lovčica - Trubín
IČO: 10 933 379
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1183/S
Obchodné meno: I N F O R G E N
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 933 654
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 171/S
Obchodné meno: Mária Škvarková - DREVOBAL
Sídlo/miesto podnikania: Močiar 93, 969 82 Močiar
IČO: 10 933 841
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1327/S
Obchodné meno: LARGO - BIENEK
Sídlo/miesto podnikania: Žarnovica
IČO: 10 933 948
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 136/S
Obchodné meno: Marián Piovarči - M.P. nákup, sprostredkovanie, predaj
Sídlo/miesto podnikania:
SNP 129, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO:
10 935 444
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 545/S
Obchodné meno: Ján Pardupa - A - TEAM
Sídlo/miesto podnikania: Kuzmányho 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 966 200
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1303/S
Obchodné meno: B E L Á K  Cyril
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 967 907
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 40/S
Obchodné meno: SLOVJUN, Ján Strnad
Sídlo/miesto podnikania: Beskydská 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 968 059
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1208/S
Obchodné meno: Miroslav K a r o l
Sídlo/miesto podnikania: Strojárenská 36, Rimavská Sobota
IČO: 10 968 806
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 222/S
Obchodné meno: Ing. Jozef Hrčka - HOS
Sídlo/miesto podnikania: Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 969 306
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1214/S
Obchodné meno: Hugo - Musik and Dekor
Sídlo/miesto podnikania: Gliderova 37/4, Banská Bystrica
IČO: 10 969 560
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1281/S
Obchodné meno: L & B TRUCK
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 970 274
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 204/S
Obchodné meno: Jaroslav Šuniar - J A V E X
Sídlo/miesto podnikania: Gagarinova 18, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 970 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 14/S
Obchodné meno: Jaroslav Sukop - INTEREXIM, export - import
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 970 452
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 18/S
Obchodné meno: Ondrej Dobrota - VČEL - PAM
Sídlo/miesto podnikania: Rázusova 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 970 592
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 108/S
Obchodné meno: Jozef MONDL
Sídlo/miesto podnikania: Dr. Clementisa 26, 977 01 Brezno
IČO: 10 971 394
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1407/S
Obchodné meno: P A E X
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 971 459
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 17/S
Obchodné meno: Peter Košč - K O V A
Sídlo/miesto podnikania: Badín 3, 976 32 Badín
IČO: 10 971 807
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1451/S
Obchodné meno:  D U K O V
Sídlo/miesto podnikania: Teplička nad Váhom
IČO: 10 978 852
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 165/S
Obchodné meno: Ján Gálus - Stavoservis GaN
Sídlo/miesto podnikania: 9.mája 4, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 10 985 158
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 364/S
Obchodné meno: Petronela Gerbačová - P E T R A
Sídlo/miesto podnikania: Dolná 7, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 10 985 310
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1147/S
Obchodné meno: Ing. Ján Benčo
Sídlo/miesto podnikania: Poľná 53, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 986 014
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1556/S
Obchodné meno: Stanislav Blažíček
Sídlo/miesto podnikania: Banícka 59, 974 05 Malachov
IČO: 10 986 162
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 28/S
Obchodné meno: Ing. Peter Weis
Sídlo/miesto podnikania: Lazovná 69, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 10 986 308
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1371/S
Obchodné meno: Ťažký Ján - Húsenica Ivan
Sídlo/miesto podnikania: Brezno
IČO: 10 986 499
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 78/S
Obchodné meno: Ing. Miroslav Settey - STM - DATA
Sídlo/miesto podnikania: Gagarinova 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 986 707
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 29/S
Obchodné meno: Ing. Ján Profant - EXPORT - IMPORT
Sídlo/miesto podnikania: Ml. Budovateľov 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 986 740
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1199/S
Obchodné meno: ZEBESIT - T. Šupka
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 987 002
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1238/S
Obchodné meno: IMEXBUD - Krutel Jozef
Sídlo/miesto podnikania: Brezno
IČO: 10 987 771
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1201/S
Obchodné meno: Predajný a objednávkový obchod frimy Neckermann
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 10 988 254
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 30/S
Obchodné meno: Ján Tibor - export - import
Sídlo/miesto podnikania: Horná 18, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 988 319
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1330/S
Obchodné meno: S E N Š
Sídlo/miesto podnikania: Valaská
IČO: 10 988 734
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1394/S
Obchodné meno: INTEX - Juraj Richvalský
Sídlo/miesto podnikania: L.Exnára 3, Banská Bystrica
IČO: 10 989 587
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 487/S
Obchodné meno: Miroslav Adamčiak - SUPER AA
Sídlo/miesto podnikania: Švermova 43, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 989 595
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1344/S
Obchodné meno: I M A G
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 990 020
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1168/S
Obchodné meno: ŽIGMUNDOVÁ - SENOHRAD
Sídlo/miesto podnikania: Senohrad
IČO: 10 990 259
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1385/S
Obchodné meno: SRŇÁK
Sídlo/miesto podnikania: Dukelských hrdinov 2197/12, Zvolen
IČO: 10 990 321
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 198/S
Obchodné meno: Marian Minka - GLOBUS "PMP"
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 990 844
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 21/S
Obchodné meno: Ing. Štefan Ukrop - AGROUKDO
Sídlo/miesto podnikania: Slobody 252/73, 962 61 Dobrá Niva
IČO: 10 991 085
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1216/S
Obchodné meno: M A R O L O
Sídlo/miesto podnikania: Febr. víť. 952/23, Sliač
IČO: 10 991 492
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1300/S
Obchodné meno: FORWARD DESIGN
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 991 522
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 32/S
Obchodné meno: Prof. Dušan Zachar DrSc. - ICCO
Sídlo/miesto podnikania: J. Jiskru 4, 960 01 Zvolen
IČO: 10 991 689
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1180/S
Obchodné meno: FRANCO - SLOVE POULS
Sídlo/miesto podnikania: Pionierska 10, Sliač
IČO: 10 991 841
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1181/S
Obchodné meno: FRANCO - SLOVE POULS
Sídlo/miesto podnikania: Pionierska 10, Sliač
IČO: 10 991 859
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 210/S
Obchodné meno: Ján Kašica - KAJMA
Sídlo/miesto podnikania: Bellu IV. 9, 960 01 Zvolen
IČO: 10 992 006
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1198/S
Obchodné meno: M I A M I
Sídlo/miesto podnikania: Devičie 4, Zvolen
IČO: 10 992 596
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1308/S
Obchodné meno: TAKÁČ - SPOTREBNÝ TOVAR
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 992 880
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1680/S
Obchodné meno: Jozef Bláha
Sídlo/miesto podnikania: Fraňa Kráľa 664/9, 962 63 Pliešovce
IČO: 10 993 096
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 35/S
Obchodné meno: Ing. Alena Popálená - N.C.D. KAMION
Sídlo/miesto podnikania: Nešporovoa 16, 960 01 Zvolen
IČO: 10 993 193
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1414/S
Obchodné meno: B A L K O V Á  -  Devičie
Sídlo/miesto podnikania: Devičie
IČO: 10 993 746
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1204/S
Obchodné meno: GAJDOŠ - CND
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 993 886
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1399/S
Obchodné meno: STAMON QC
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 994 025
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 218/S
Obchodné meno: PETRANZ
Sídlo/miesto podnikania: 096 27 Dudince
IČO: 10 994 491
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 466/S
Obchodné meno: Ing. Tomáš Grünfeld - GLOBÁL obchod s rozličným tovarom
Sídlo/miesto podnikania: Dobronivská cesta 6, 960 01 Zvolen
IČO: 10 994 815
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 130/S
Obchodné meno: Ing. Ladislav Čech - L & Z - Čech
Sídlo/miesto podnikania: Janka Kráľa 1228/2, 960 01 Zvolen
IČO: 10 995 048
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1185/S
Obchodné meno: CÚTH - NIVA - EXPRES
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 995 056
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1301/S
Obchodné meno: Kramer Kramer
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 10 995 099
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 343/S
Obchodné meno: Pavel Hrčka - PLAST Zvolen
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 10 995 323
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1339/S
Obchodné meno: D o b a r
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 891 301
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1359/S
Obchodné meno: K U C O
Sídlo/miesto podnikania: Žarnovica
IČO: 11 926 490
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1413/S
Obchodné meno: A U R A
Sídlo/miesto podnikania: Nová Baňa
IČO: 11 926 678
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1540/S
Obchodné meno: Jaroslav Pacalaj
Sídlo/miesto podnikania: Trubín 9, 966 23 Lovčica - Trubín
IČO: 11 928 344
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 46/S
Obchodné meno: Ing. Miloslav Ďurčík - UniNet
Sídlo/miesto podnikania: Javornícka 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 11 929 332
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1377/S
Obchodné meno: Gálus
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 11 930 322
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1441/S
Obchodné meno: SIEŤOTLAČ
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 11 930 357
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 310/S
Obchodné meno: Milan Čonka - MIŇO
Sídlo/miesto podnikania: Uľanská cesta 86, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 11 930 381
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1169/S
Obchodné meno: GAMO Elektronik
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 11 930 446
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1267/S
Obchodné meno: D O B R O T A
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 11 930 535
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 116/S
Obchodné meno: Vladimír Ličko - STAVOMODEX
Sídlo/miesto podnikania: Partizánska 14, Banská Bystrica
IČO: 11 930 543
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1375/S
Obchodné meno: TEXTILOS
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 11 930 608
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo:
1325/S
Obchodné meno: PROCES elektronik
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 11 931 221
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1326/S
Obchodné meno: Ing. Uhrinovský Jozef
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 11 931 418
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1324/S
Obchodné meno: RAGAN
Sídlo/miesto podnikania: Dolná 38, Banská Bystrica
IČO: 11 931 990
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 55/S
Obchodné meno: Vladimír Koška - NAFTEX SLOVAKIA
Sídlo/miesto podnikania: Fabianka - Sad 2034, 984 01 Lučenec
IČO: 11 932 465
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1345/S
Obchodné meno: CHILDEN BUTIQUE
Sídlo/miesto podnikania: Fiľakovo
IČO: 11 933 259
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 253/S
Obchodné meno: Július Makula - APOLLO - M
Sídlo/miesto podnikania: 984 01 Lučenec
IČO: 11 933 313
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1333/S
Obchodné meno: Ondruš
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 11 933 500
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1337/S
Obchodné meno: W E A S T E X
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 11 934 255
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 612/S
Obchodné meno: Róbert Svetlík - SK Company
Sídlo/miesto podnikania: Hodruša - Hámre 296, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO: 12 606 898
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 686/S
Obchodné meno: Vladimír Brnák-TELESAT
Sídlo/miesto podnikania: Mládežnícka 21, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 12 606 987
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1335/S
Obchodné meno: Jakuš a syn
Sídlo/miesto podnikania: Hliník nad Hronom
IČO: 12 607 045
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1224/S
Obchodné meno: K O B R A - Truska
Sídlo/miesto podnikania: Klakovská 16/1, Žarnovica
IČO: 12 607 053
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1544/S
Obchodné meno: Jozef Klacek - MANUEL
Sídlo/miesto podnikania: Janova Lehota 140, 966 24 Janova Lehota
IČO: 12 607 461
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1254/S
Obchodné meno: E K O F I L T E R
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 12 627 542
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1328/S
Obchodné meno: PECARDI
Sídlo/miesto podnikania: Slovenská Ľupča
IČO: 12 628 867
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1194/S
Obchodné meno: MAG - ING
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 12 713 536
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1209/S
Obchodné meno: Majer - ZEMPRA
Sídlo/miesto podnikania: Mládežnícka 43, Banská Bystrica
IČO: 12 715 158
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1213/S
Obchodné meno: IKTA - Igor Kupčok Travel Agency
Sídlo/miesto podnikania: Štúrova 19, Brezno
IČO: 12 716 481
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1329/S
Obchodné meno: Jaroslav  G R A D O V
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 12 717 088
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1186/S
Obchodné meno: MADLEN - NIVA - EXPRES
Sídlo/miesto podnikania: Breziny
IČO: 12 876 721
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1170/S
Obchodné meno: ORBAN - NÁKLADNÁ DOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Krupina
IČO: 12 877 000
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1162/S
Obchodné meno: ELEKTRO - SAX
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 12 883 298
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1182/S
Obchodné meno: PIRO INTERTRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 14 155 141
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1218/S
Obchodné meno: TIP - TOP EXPO
Sídlo/miesto podnikania: Dolná 32, Banská Bystrica
IČO: 14 155 150
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 64/S
Obchodné meno: Peter Kríž - Elmonta
Sídlo/miesto podnikania: Banská Bystrica
IČO: 14 156 652
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1210/S
Obchodné meno: P O L Y N E X, obchodná organizácia
Sídlo/miesto podnikania: Stupy 18, Banská Bystrica
IČO: 14 157 195
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1429/S
Obchodné meno: Špila Pavol corp.
Sídlo/miesto podnikania: Predajná
IČO: 14 157 241
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 94/S
Obchodné meno: Ing. Miroslav Dzurianik
Sídlo/miesto podnikania: Oremburská 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 14 157 853
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 124/S
Obchodné meno: Mgr. Miroslav Veselovský - PRESS TREND - vydavateľstvo, reklamné štúdio
Sídlo/miesto podnikania: Skuteckého 19/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 14 158 302
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 72/S
Obchodné meno: Ing. arch. Jozef Feriančík - A R J O F E
Sídlo/miesto podnikania: Radvanská 29, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 14 158 957
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 71/S
Obchodné meno: Ing. Emil Lauko - ISOKMAN - trading - export - import
Sídlo/miesto podnikania: Haličská cesta 2193/30, 984 01 Lučenec
IČO: 14 178 141
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1316/S
Obchodné meno: VELLA
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 14 178 559
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 74/S
Obchodné meno: Eva Gáspárová - GALALI
Sídlo/miesto podnikania: Biskupice 175, Biskupice
IČO: 14 178 800
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1744/S
Obchodné meno: Marian Juhaniak - S.O.F. - DREVOVÝROBA
Sídlo/miesto podnikania: Holiša 179, 985 57 Holiša
IČO: 14 179 652
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1227/S
Obchodné meno: ASTOR - Piroška
Sídlo/miesto podnikania: Hollého B/6 1214/7, Fiľakovo
IČO: 14 179 784
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1226/S
Obchodné meno: ASTOR-Klára
Sídlo/miesto podnikania: 1.mája 733/19, Fiľakovo
IČO: 14 179 881
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1176/S
Obchodné meno: Oláhová
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 14 180 456
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1363/S
Obchodné meno: ASPENDOS
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 14 181 134
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 162/S
Obchodné meno: M a M
Sídlo/miesto podnikania: 984 01 Lučenec
IČO: 14 181 266
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1236/S
Obchodné meno: S O N I C
Sídlo/miesto podnikania: Fiľakovo
IČO: 14 182 009
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 243/S
Obchodné meno: František Skýpala - FGS
Sídlo/miesto podnikania: Leninovo námestie 2, 984 01 Lučenec
IČO: 14 182 441
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1295/S
Obchodné meno: M. C.  trans
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 14 182 581
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 85/S
Obchodné meno: Ondrej Šimon - ALTEX
Sídlo/miesto podnikania: Starohorská 72, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 14 182 874
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 114/S
Obchodné meno: Ing. DOBAIEŠOVÁ Jarmila - DO - PaS
Sídlo/miesto podnikania: Vajanského 17, 984 01 Lučenec
IČO: 14 182 882
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1280/S
Obchodné meno: Dancso - Priemyselný tovar
Sídlo/miesto podnikania: Lučenec
IČO: 14 183 030
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 174/S
Obchodné meno: Ján Dymo - CRISTAL
Sídlo/miesto podnikania: Zlatno 65, 985 03 České Brezovo
IČO: 14 183 170
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 332/S
Obchodné meno: Ružena Demeová - DEMEZEL
Sídlo/miesto podnikania: Ľadovo , 984 01 Lučenec
IČO: 14 183 323
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1123/S
Obchodné meno: Milan  K á k a - AUTODOPRAVA
Sídlo/miesto podnikania: Maša 493, 985 22 Cinobaňa
IČO: 14 183 480
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1248/S
Obchodné meno: K O K I
Sídlo/miesto podnikania: Francisciho 16, Lučenec
IČO: 14 183 935
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1175/S
Obchodné meno: G R U Ľ O
Sídlo/miesto podnikania: Fiľakovo
IČO:
14 191 843
Právna forma:
Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 57/S
Obchodné meno: Ing. Georges Mahfoud - NATALI Export - Import
Sídlo/miesto podnikania: Belu IV 9, 960 01 Zvolen
IČO: 14 202 069
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1282/S
Obchodné meno: HA & MI - ŠPORT
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 14 202 948
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 634/S
Obchodné meno: Ondrej Hvížďalka - AUTOKAM
Sídlo/miesto podnikania: Dudince 262, 962 71 Dudince
IČO: 14 203 189
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 107/S
Obchodné meno: Jaroslav Baláž - KBP
Sídlo/miesto podnikania: Dukelských hrdinov 20, 960 01 Zvolen
IČO: 14 204 436
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1350/S
Obchodné meno: VODOTHERM - súkromný podnik
Sídlo/miesto podnikania: Tŕnie, okr. Zvolen
IČO: 14 205 416
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1212/S
Obchodné meno: JAPA - trans - Pavel Jankovský
Sídlo/miesto podnikania: Nová 2922/28, Lieskovec
IČO: 14 205 688
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 90/S
Obchodné meno: Ladislav Halaj - Mäso a Lahôdky
Sídlo/miesto podnikania: Štúrova 1, 960 01 Zvolen
IČO: 14 206 935
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1173/S
Obchodné meno: I M Z A
Sídlo/miesto podnikania: Zvolen
IČO: 14 206 986
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 309/S
Obchodné meno: Jozef Cipcer - TRANZCER
Sídlo/miesto podnikania: Sebechleby 332, 962 66 Sebechleby
IČO: 14 207 036
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 105/S
Obchodné meno: Anton Ferik - FEOL
Sídlo/miesto podnikania: Jesenského 17, 960 01 Zvolen
IČO: 14 207 745
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1166/S
Obchodné meno: Obchod - market - Krátky
Sídlo/miesto podnikania: Banská Štiavnica
IČO: 14 209 349
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1160/S
Obchodné meno: Tlačiareň a vydavateľstvo - Sitno
Sídlo/miesto podnikania: Banská Štiavnica
IČO: 14 209 675
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1408/S
Obchodné meno: EM - Technik
Sídlo/miesto podnikania: Žarnovica
IČO: 14 210 436
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1411/S
Obchodné meno: Predajňa - bufet - Návarka
Sídlo/miesto podnikania: Nová Baňa
IČO: 14 210 541
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1298/S
Obchodné meno: ŽETON
Sídlo/miesto podnikania: Žiar nad Hronom
IČO: 14 210 649
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1163/S
Obchodné meno: SCROLAND - Ladický
Sídlo/miesto podnikania: Banská Štiavnica
IČO: 14 211 424
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 406/S
Obchodné meno: Ing. Richard Rečlo - PERFECT SERVICE
Sídlo/miesto podnikania: Jegorovova 8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 14 211 611
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1409/S
Obchodné meno: Super tranzit - Ziman
Sídlo/miesto podnikania: Žarnovica
IČO: 14 211 769
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1422/S
Obchodné meno: JOGO - Goral
Sídlo/miesto podnikania: Žarnovica
IČO: 14 211 866
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1165/S
Obchodné meno: Obchod pre Vás MIČURA
Sídlo/miesto podnikania: Banská Štiavnica
IČO: 14 213 699
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 456/S
Obchodné meno: Anton Kaškötö - A.K.A. - S L U Ž B A
Sídlo/miesto podnikania: Štiavnické Bane 140, 969 81 Štiavnické Bane
IČO: 14 213 702
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1228/S
Obchodné meno: DAMAŠEK
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 14 232 065
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1305/S
Obchodné meno: ČISIMIX
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 14 232 251
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1358/S
Obchodné meno: Gabirel Mihály
Sídlo/miesto podnikania: Jesenské
IČO: 14 233 134
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1193/S
Obchodné meno: H E L I X
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 14 233 631
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1419/S
Obchodné meno: STAVOBAZÁR
Sídlo/miesto podnikania: Rimavská Sobota
IČO: 14 234 092
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 373/S
Obchodné meno: Ľubomír L a p í n
Sídlo/miesto podnikania: Bottovo 54, 980 41 Bottovo
IČO: