Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register – Zoznam osôb, ktoré môžu
byť vymazané (§ 768s OBZ)
Deň vydania: 01.12.2020
R202705
Okresný súd Bratislava I - Zoznam zapísaných osôb, ktoré môžu byť podľa § 768s Obchodného zákonníka
vymazané z obchodného registra:
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 688/B
Obchodné meno: Kornel Maťko - CONNIE
Sídlo/miesto podnikania: Komárnicka 24, 821 03 Bratislava
IČO: 03 209 039
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 702/B
Obchodné meno: Peter Štofko - MUSIC CLUB
Sídlo/miesto podnikania: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO: 10 867 651
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2012/B
Obchodné meno: SVEVIK
Sídlo/miesto podnikania: Páričkova 24, 821 08 Bratislava 2
IČO: 10 870 164
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1836/B
Obchodné meno: Alfa - Vážny
Sídlo/miesto podnikania: ambulantne 43, Nevidzany
IČO: 10 899 111
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2010/B
Obchodné meno: Zdenek Miškolci - HYDROTHERM
Sídlo/miesto podnikania: Grösslingova 20, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 10 941 541
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 90/B
Obchodné meno: ELÁN - Milan Šíry
Sídlo/miesto podnikania: Beskydská 12, Bratislava
IČO: 11 632 111
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 170/B
Obchodné meno: Rajmund Šmarda, Ing.                         " Východ - Západ Consulting"
Sídlo/miesto podnikania: Tolstého 2, 811 06 Bratislava
IČO: 11 632 127
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1639/B
Obchodné meno: P.Vajda - C.A. Turist
Sídlo/miesto podnikania: Miletičova 1, Bratislava
IČO: 11 633 042
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1626/B
Obchodné meno: IGRO  - Projekt
Sídlo/miesto podnikania: Novosvetská 4, Bratislava
IČO: 11 633 069
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1621/B
Obchodné meno: Grečo - ÁZIA
Sídlo/miesto podnikania: Fándlyho 11, Bratislava
IČO: 11 633 265
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 74/B
Obchodné meno: B L A N Á R
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 633 336
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 207/B
Obchodné meno: Ing. Vladimír Gažo - G.LAMINÁTOR
Sídlo/miesto podnikania: Palisády 15, 811 03 Bratislava
IČO: 11 633 760
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 15/B
Obchodné meno: MARTIN MANGUS
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 634 081
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1477/B
Obchodné meno: PAULUS
Sídlo/miesto podnikania: Dom služieb, Miletičova , Bratislava
IČO: 11 634 227
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 97/B
Obchodné meno: Irena Kahancová - Bufet s kuchyňou
Sídlo/miesto podnikania: Závodná 3, 821 06 Bratislava
IČO: 11 634 626
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 271/B
Obchodné meno: Ing. Dušan Mištík - TURIST - MARKETING SERVIS
Sídlo/miesto podnikania: ,Máchova 25, Bratislava
IČO: 11 634 782
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 292/B
Obchodné meno: Ing.Drozd - JUMA
Sídlo/miesto podnikania: Bodrianska 3, 821 07 Bratislava
IČO: 11 635 037
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1594/B
Obchodné meno: MEZZEI
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 635 304
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1637/B
Obchodné meno: SEVT
Sídlo/miesto podnikania: Parkova 7, Bratislava
IČO: 11 635 355
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 18/B
Obchodné meno: Miroslav Tibenský - ELEKTROKOMPLEX
Sídlo/miesto podnikania: Račianska 94, 831 02 Bratislava
IČO: 11 635 371
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 571/B
Obchodné meno: Anton Kemény
Sídlo/miesto podnikania: Janka Kráľa 34, 821 06 Bratislava
IČO: 11 635 398
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 5/B
Obchodné meno: Štefan Valentin
Sídlo/miesto podnikania: Trnavská 23, 831 04 Bratislava
IČO: 11 635 606
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1617/B
Obchodné meno: HUBERTUS
Sídlo/miesto podnikania: Vidlicova 2, Bratislava
IČO: 11 635 703
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1532/B
Obchodné meno: FITKOVÁ-BREFIT
Sídlo/miesto podnikania: Uhrova 24, Bratislava
IČO: 11 635 720
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 14/B
Obchodné meno: Ing. Ivan Hitka - cestovanie a marketing
Sídlo/miesto podnikania: Považská 30, Bratislava
IČO: 11 635 983
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 176/B
Obchodné meno: Marian Šebestian
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 636 106
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1542/B
Obchodné meno: PRESSO
Sídlo/miesto podnikania: ubytovňa CHZJD, Račianska 145, Bratislava
IČO: 11 636 521
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 671/B
Obchodné meno: Richard Holý - UNICAR
Sídlo/miesto podnikania: Tbiliská 23, 831 06 Bratislava
IČO: 11 637 323
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1678/B
Obchodné meno: Igor Hlavaj
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 637 455
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3502/B
Obchodné meno: Ján Tarek
Sídlo/miesto podnikania: Janka Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava
IČO: 11 637 749
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 731/B
Obchodné meno: Karol Veselý  LIGA - S
Sídlo/miesto podnikania: Drobného 9, 841 01 Bratislava
IČO: 11 637 897
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1541/B
Obchodné meno: Klimik
Sídlo/miesto podnikania: Pekníkova 13, Bratislava
IČO: 11 637 943
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1722/B
Obchodné meno: Matrka Jaroslav
Sídlo/miesto podnikania: Strmý bok 1 126, Bratislava
IČO: 11 638 184
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1539/B
Obchodné meno: SCHEIBEN
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 638 567
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 37/B
Obchodné meno: Ing. František Huňa - HCA
Sídlo/miesto podnikania: F. Kostku 1, 841 05 Bratislava
IČO: 11 638 966
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1452/B
Obchodné meno: Mezeiová
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 639 202
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1529/B
Obchodné meno: I B A
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 639 211
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1535/B
Obchodné meno: - PAPP - MIX -
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 639 270
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 204/B
Obchodné meno: Ing. Ľudovít Halák - TRAINTOUR
Sídlo/miesto podnikania: Hannova 11, 851 04 Bratislava
IČO: 11 639 598
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 310/B
Obchodné meno: Andrej Kalugerov - TRADING
Sídlo/miesto podnikania: Rovniankova 7, 851 02 Bratislava
IČO: 11 639 679
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1531/B
Obchodné meno:  A N D R E Š I Č
Sídlo/miesto podnikania: Warynského 17, Bratislava
IČO: 11 639 717
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1616/B
Obchodné meno: A.L.I.
Sídlo/miesto podnikania: Ševčenková 26, Bratislava
IČO: 11 640 626
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1803/B
Obchodné meno: ALPHA TECH
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 640 693
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 156/B
Obchodné meno: Doc. Ján Styk - INSTITUT
Sídlo/miesto podnikania: Števčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 11 640 855
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1697/B
Obchodné meno: Vladimír Bánsky
Sídlo/miesto podnikania: Cesta na Klanec 18, Bratislava
IČO: 11 641 258
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1533/B
Obchodné meno: Ing. Evžen Hečko - stavebný podnik
Sídlo/miesto podnikania: ul. kpt. Rašu 37, Bratislava
IČO: 11 641 941
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 729/B
Obchodné meno: Ing. Ivan Hulík - VIDEOEXPRES
Sídlo/miesto podnikania: Kpt. Rašu 5, 841 01 Bratislava
IČO: 11 642 041
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 614/B
Obchodné meno: Július Karaffa-SOFTCAR
Sídlo/miesto podnikania: Jamnického 2/94, 841 05 Bratislava
IČO: 11 642 238
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 372/B
Obchodné meno: Alfréd Lisý - "U FREDA"
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 642 637
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1761/B
Obchodné meno: ArtInAppleS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 643 081
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1795/B
Obchodné meno: ORION
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 643 084
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 153/B
Obchodné meno: Jozef Rózsa
Sídlo/miesto podnikania: Bakošova 28, Bratislava
IČO: 11 643 676
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 13/B
Obchodné meno: Václav Daniel - DAN - BAR
Sídlo/miesto podnikania: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
IČO: 11 644 214
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 53/B
Obchodné meno: Ing. Jaroslav Zapletal - SOFTLINE
Sídlo/miesto podnikania: Kremeľská 136, 841 05 Bratislava
IČO: 11 644 508
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1611/B
Obchodné meno: Zdena Grancová
Sídlo/miesto podnikania: Pod Lipovým 24, Bratislava
IČO: 11 644 583
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 682/B
Obchodné meno: Jozef Markulák - M+M Kovovýroba
Sídlo/miesto podnikania: Pútnická 15, 851 01 Bratislava
IČO: 11 644 834
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 685/B
Obchodné meno: Ladislav Malovič - M+M Kovovýroba
Sídlo/miesto podnikania: Pútnická 15, 841 01 Bratislava
IČO: 11 644 842
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 102/B
Obchodné meno: VITEX
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 647 647
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 229/B
Obchodné meno: Ing. Ladislav Lakota, Lakometal
Sídlo/miesto podnikania: Chrasťova 31, Bratislava
IČO: 11 647 680
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 378/B
Obchodné meno: Ing. Daniel Lovásko, Kobra
Sídlo/miesto podnikania: Cyprichova 70, Bratislava
IČO: 11 647 817
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3426/B
Obchodné meno: Ján Lukačovič
Sídlo/miesto podnikania: Pračanská 47, 831 07 Bratislava-Vajnory
IČO: 11 647 850
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 17/B
Obchodné meno: M A R A D A
Sídlo/miesto podnikania: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
IČO: 11 648 015
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 25/B
Obchodné meno: Jozef Matuška - METAPS
Sídlo/miesto podnikania: Učiteľská 19, 821 06 Bratislava
IČO: 11 648 112
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1703/B
Obchodné meno: Karol  Míček
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 648 210
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3452/B
Obchodné meno: Miroslav Lackovič - Helios
Sídlo/miesto podnikania: Horská 6-8, 831 02 Bratislava
IČO: 11 651 237
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1724/B
Obchodné meno: GLAJCH
Sídlo/miesto podnikania: Kafendova 20, Bratislava
IČO: 11 652 314
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 34/B
Obchodné meno: Ing. Zoltán Marko - ZOMA
Sídlo/miesto podnikania: Miletičova 90, 821 09 Bratislava
IČO: 11 652 756
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 253/B
Obchodné meno: Ing.Pavol Matis - APLISOFT
Sídlo/miesto podnikania: Nerudova 69, 821 04 Bratislava
IČO: 11 652 853
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 30/B
Obchodné meno: Wizard System
Sídlo/miesto podnikania: Ružinovská 28, 821 03 Bratislava
IČO: 11 653 639
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1713/B
Obchodné meno: JÁN RAUČINA
Sídlo/miesto podnikania: Kvetná 20, Bratislava
IČO: 11 655 933
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1659/B
Obchodné meno: Reklamná  a tlačová agentúra RETAAS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 656 034
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1548/B
Obchodné meno: FILO-MINI STUDIO  and ART GALERIA
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 657 006
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 23/B
Obchodné meno: František Heffner - GALÉRIA HEFFNER
Sídlo/miesto podnikania: 821 05 Bratislava
IČO: 11 657 391
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1718/B
Obchodné meno: VAPAS - Ing. V. Kapusník a syn Peter drotárstvo a šperkárstvo
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 657 880
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 122/B
Obchodné meno: Ing. Milan Karkalík - KARMAZ
Sídlo/miesto podnikania: Belopotockého 6, Bratislava
IČO: 11 658 681
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 52/B
Obchodné meno: Ing. Peter Benčič - A.P.S. Agency, Products  and systems
Sídlo/miesto podnikania: Šancova 78, 811 05 Bratislava
IČO: 11 659 327
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1784/B
Obchodné meno: JURÍČEK
Sídlo/miesto podnikania: Pri Suchom mlyne 29, Bratislava
IČO: 11 660 511
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1578/B
Obchodné meno: V. KAZNAKOV
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 660 627
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 241/B
Obchodné meno: MICROCOM
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 661 011
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1622/B
Obchodné meno: Masážny salón
Sídlo/miesto podnikania: Riečna 2, Bratislava
IČO: 11 661 097
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1623/B
Obchodné meno: R I CH T E R
Sídlo/miesto podnikania: Fialkové údolie 4, Bratislava
IČO: 11 661 887
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1868/B
Obchodné meno: AMMOS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 662 417
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1454/B
Obchodné meno: Š SZABO
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 662 565
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 440/B
Obchodné meno: Anton Szepéši - ELEKTROINŠTALÁCIE            Anton Szepéši a syn
Sídlo/miesto podnikania: Kmeťovo nám 3, 811 07 Bratislava
IČO: 11 662 620
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1857/B
Obchodné meno: TECH - PRO
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 662 964
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 188/B
Obchodné meno: Miroslav Slosiarik - PLASTIC FOLIES
Sídlo/miesto podnikania: Hradská 27, 821 07 Bratislava
IČO: 11 663 316
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 667/B
Obchodné meno: Alexander VYČÍTAL - V-ELEKTRIK
Sídlo/miesto podnikania: Drotárska cesta 47, 811 04 Bratislava
IČO: 11 663 758
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 21/B
Obchodné meno: JUDr. Juraj Široký - YMKA
Sídlo/miesto podnikania: Šancova , 811 05 Bratislava
IČO: 11 663 898
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1587/B
Obchodné meno: J.ŠAGÁT - OSVET obchodné služby
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 664 215
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 12/B
Obchodné meno: ALFRÉD RAJNIC CORPORATION
Sídlo/miesto podnikania: Opavská 18, 831 01 Bratislava
IČO: 11 664 789
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 36/B
Obchodné meno: Ing. Stanislav Vít, predaj a servis software a hardware
Sídlo/miesto podnikania: Kozia 24, 811 03 Bratislava
IČO: 11 665 173
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1634/B
Obchodné meno: EKARS
Sídlo/miesto podnikania: Mickiewiczova 3, Bratislava
IČO: 11 666 421
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1673/B
Obchodné meno: V. Mosný - AGROKONTAKT
Sídlo/miesto podnikania: Steinerova 12, Bratislava
IČO: 11 666 722
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1998/B
Obchodné meno: RNDr. Milan Maštena - INTERCOM
Sídlo/miesto podnikania: Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava
IČO: 11 667 672
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1888/B
Obchodné meno: OXICO
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 667 958
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1630/B
Obchodné meno: Ing. Ondrej Rohoň - ORIS II
Sídlo/miesto podnikania: Bellova 28, Bratislava
IČO: 11 668 700
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1585/B
Obchodné meno: Slávik Jiří
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 669 527
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 280/B
Obchodné meno: Ing Ján Konôpka - STAVBYT
Sídlo/miesto podnikania: Sološnická 10, 841 05 Bratislava
IČO: 11 671 025
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 96/B
Obchodné meno: Ing. Ján Skirkanič, CSc. - UNIA 5S
Sídlo/miesto podnikania: Podháj 61, 841 03 Bratislava
IČO: 11 671 840
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1730/B
Obchodné meno:  EMO  - Oldrich Synek
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 671 921
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 20/B
Obchodné meno: Jana Kirňáková MUDr. - COSMEDENT
Sídlo/miesto podnikania: Palisády 59, Bratislava
IČO: 11 673 711
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 6/B
Obchodné meno: L. Kucsera - RENOVA, stavebná a obchodná čin-nosť
Sídlo/miesto podnikania: Kladnianska 6, 821 05 Bratislava
IČO: 11 675 276
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 64/B
Obchodné meno: Ing. Vladimír Žilinský - TRANSSERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Šamorínska 58, Bebravská 18 , 821 06 Bratislava
IČO: 11 675 306
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1719/B
Obchodné meno: FLORA TRADING
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 675 691
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1652/B
Obchodné meno: ICHES
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 675 969
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1824/B
Obchodné meno: TPSI-CONSULTING
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 676 787
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo: 3533/B
Obchodné meno: Juraj Varga
Sídlo/miesto podnikania: Janka Kráľa 10742/40, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO: 11 679 221
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 359/B
Obchodné meno: Express travels and general agency /ETGA/
Sídlo/miesto podnikania: Miloslavov
IČO: 11 680 369
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1880/B
Obchodné meno: CSIKOSOVÁ
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 681 659
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1768/B
Obchodné meno: Ing. Robert Horváth
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 682 213
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 311/B
Obchodné meno: TRONIC
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 683 031
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1705/B
Obchodné meno: OKO - súkromná detektívna a informačná agentára
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 683 660
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 305/B
Obchodné meno: ISTROPOLIS
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 683 856
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1543/B
Obchodné meno: H O M E R
Sídlo/miesto podnikania: Zálužická 19, Bratislava
IČO: 11 684 801
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 457/B
Obchodné meno: RNDr. Pavol Kubošek - KAPA OPTICS
Sídlo/miesto podnikania: Kríkova 1, 811 04 Bratislava
IČO: 11 684 887
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 38/B
Obchodné meno: Ing. Eva Machciníková - REDI TOUR
Sídlo/miesto podnikania: Uršulínska 11, 811 07 Bratislava
IČO: 11 684 976
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 76/B
Obchodné meno: Ing. Ivan Tahotný - TIPL
Sídlo/miesto podnikania: Jašíkova 7, 821 03 Bratislava
IČO: 11 685 182
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 460/B
Obchodné meno: Ing. Ján Bíly
Sídlo/miesto podnikania: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
IČO: 11 685 221
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1618/B
Obchodné meno: BOSPORUS International
Sídlo/miesto podnikania: Čiližská 32, Bratislava
IČO: 11 685 280
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 200/B
Obchodné meno: Ján Pekník - S.O.K.S. - Pekník
Sídlo/miesto podnikania: Mierová 220, 821 05 Bratislava
IČO: 11 685 697
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1829/B
Obchodné meno: Juraj Kováč
Sídlo/miesto podnikania: Lediny 32, Bratislava
IČO: 11 686 146
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 2/B
Obchodné meno: Ing. Fekete Eduard, RENOSTAV
Sídlo/miesto podnikania: Hruškova 27, Bratislava
IČO: 11 686 570
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1624/B
Obchodné meno: PRUNDY - CAR
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 686 723
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 19/B
Obchodné meno: Ing. Dušan Chrenko - REMONT
Sídlo/miesto podnikania: Sadmelijská 5, 831 06 Bratislava
IČO: 11 687 215
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 458/B
Obchodné meno: Vladimír Jánošík - Autotransport -           Vlado Jánošík a syn
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 57, Bratislava
IČO: 11 688 262
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 597/B
Obchodné meno: Ing.Zuheir Kotroch - ORIENTAL
Sídlo/miesto podnikania: Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava
IČO: 11 688 815
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 45/B
Obchodné meno: Agentúra TOPPRESS
Sídlo/miesto podnikania: Klenová 12, Bratislava
IČO: 11 689 994
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3577/B
Obchodné meno: Igor Suchan
Sídlo/miesto podnikania: Novohorská 36, 831 06 Bratislava
IČO: 11 690 771
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1687/B
Obchodné meno: Design servis
Sídlo/miesto podnikania: Rozvodná 9, Bratislava
IČO: 11 690 798
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1798/B
Obchodné meno: T. Trading
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 690 950
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1540/B
Obchodné meno: I S T E R M E D
Sídlo/miesto podnikania: Račianska 7, Bratislava
IČO: 11 691 034
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1827/B
Obchodné meno: STOMBO Zoltán Václav
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 691 085
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 127/B
Obchodné meno: Peter Welnitz - WELMONT
Sídlo/miesto podnikania: Na Pasekách 22, 831 06 Bratislava
IČO: 11 691 379
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 454/B
Obchodné meno: JUDr. Vlastimil ZEMANDL - Uniob
Sídlo/miesto podnikania: Sklabinská 12, 831 06 Bratislava
IČO: 11 691 522
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 602/B
Obchodné meno: RELAX RECORDING STUDIO
Sídlo/miesto podnikania: Jadranská 13, 841 01 Bratislava
IČO: 11 691 638
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1536/B
Obchodné meno: BRENDZA-BREFIT
Sídlo/miesto podnikania: Hlavná 32, Bratislava
IČO: 11 691 999
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 451/B
Obchodné meno: SOMORA
Sídlo/miesto podnikania: Sadova 3, Bernolákovo
IČO: 11 692 278
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1168/B
Obchodné meno: COOPTEX
Sídlo/miesto podnikania: Pezinok
IČO: 11 692 341
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 47/B
Obchodné meno: BUTIQUE ALEXANDRA
Sídlo/miesto podnikania: Krátka 2, 903 01 Senec
IČO: 11 692 367
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 7/B
Obchodné meno: K o p o r e c
Sídlo/miesto podnikania: Láb 347, 900 67 Láb
IČO: 11 692 634
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1530/B
Obchodné meno: TIPTOUR
Sídlo/miesto podnikania: Gottwaldova 17, Modra
IČO: 11 692 669
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1721/B
Obchodné meno:  UNI
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 693 061
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1083/B
Obchodné meno: Ladislav Balogh - Balogh a syn
Sídlo/miesto podnikania: Budovateľská 6, Bernolákovo
IČO: 11 693 363
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1736/B
Obchodné meno: EDMUND KONTEK - A KETONK
Sídlo/miesto podnikania: Jakubovská cesta 107, Kostolište
IČO: 11 693 452
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1123/B
Obchodné meno: Jozef Valovič
Sídlo/miesto podnikania: Rybárska 72, Vysoká pri Morave
IČO: 11 695 064
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1104/B
Obchodné meno: Ing. Karol Kvál - KAMAC
Sídlo/miesto podnikania: Mierové nám. 7, 903 01 Senec
IČO: 11 695 471
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1200/B
Obchodné meno: ALOJZ KVAŠŠAY - KVAŠŠAY ALOJZ A SYN
Sídlo/miesto podnikania: Veselého 2731/11, 901 01 Malacky
IČO: 11 695 731
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 466/B
Obchodné meno: Ing. Karol Veselý - CONSET Bratislava
Sídlo/miesto podnikania: J. Stanislava , 841 05 Bratislava 4
IČO: 11 695 951
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3479/B
Obchodné meno: Štefan Slovák
Sídlo/miesto podnikania: Štúrová 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 11 695 994
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 42/B
Obchodné meno: GOLD Expert, Import
Sídlo/miesto podnikania: Nová 18, Ivanka pri Dunaji
IČO: 11 696 320
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1079/B
Obchodné meno: Ing. Marián Ištvánfi - Fi. STAVEX M.I.
Sídlo/miesto podnikania: Nalepkova 8, Senec
IČO: 11 697 997
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1056/B
Obchodné meno: Milan Róka
Sídlo/miesto podnikania: Kráľová pri Senci 503, 925 24 Kráľová pri Senci
IČO: 11 704 942
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1911/B
Obchodné meno: ALEXANDER
Sídlo/miesto podnikania: Nové Zámky
IČO: 11 731 311
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 215/B
Obchodné meno: PETER POLÁČEK - KETTYTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Studienka 357, 908 75 Studienka
IČO: 11 739 134
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 194/B
Obchodné meno: KAROL ŠEREŠ
Sídlo/miesto podnikania: Hrobákova 2, 851 02 Bratislava
IČO: 11 782 544
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1451/B
Obchodné meno: TRONET
Sídlo/miesto podnikania:
M.Majerovej 19, Bratislava
IČO:
11 782 633
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1632/B
Obchodné meno: Šmigura Jaroslav
Sídlo/miesto podnikania: Žehrianska 14, Bratislava
IČO: 11 783 125
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 269/B
Obchodné meno: RNDr. Milan Turek - AMIUM
Sídlo/miesto podnikania: Budatínska 3075/43, 851 06 Bratislava - Petržalka
IČO: 11 784 491
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 62/B
Obchodné meno: Ing. Vladimír Valenta - GARDEN SERVICE
Sídlo/miesto podnikania: Príjazdná 11, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory
IČO: 11 784 687
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1738/B
Obchodné meno: SLOVOR
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 785 322
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 67/B
Obchodné meno: Umelecká agentúra Paczelt
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 785 926
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1498/B
Obchodné meno: Umelecká agentúra Paczelt
Sídlo/miesto podnikania: Ľubinská 13, Bratislava
IČO: 11 785 926
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1612/B
Obchodné meno: SCHAUSCH a SPOL., koncertná a divadelná agentúra
Sídlo/miesto podnikania: Jungmannova 6, Bratislava
IČO: 11 785 977
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1832/B
Obchodné meno: BOHÓ JÚLIUS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 786 191
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1656/B
Obchodné meno: Mária Godovičová
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 786 582
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1823/B
Obchodné meno: Milan Kožúrik
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 786 906
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1650/B
Obchodné meno: Csinová
Sídlo/miesto podnikania: Tržnica , Bratislava
IČO: 11 787 571
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1568/B
Obchodné meno: TZB-KISS
Sídlo/miesto podnikania: Ulbrichtova 1, Bratislava
IČO: 11 788 046
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 51/B
Obchodné meno: MICHEL-GLASCENTRUM
Sídlo/miesto podnikania: Obchodná 44, 811 06 Bratislava
IČO: 11 790 121
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 851/B
Obchodné meno: Mgr. Alexander Maurer - ART VIDEO JOURNAL
Sídlo/miesto podnikania: Vígľašská 8, 851 07 Bratislava
IČO: 11 790 881
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 595/B
Obchodné meno: Ladislav Mezei
Sídlo/miesto podnikania: Holíčska 23, 851 02 Bratislava
IČO: 11 791 004
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 121/B
Obchodné meno: Pavel Pastorek Disco Agency
Sídlo/miesto podnikania: Gercenova 13, Bratislava
IČO: 11 792 523
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1558/B
Obchodné meno: CINDY
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 793 741
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1571/B
Obchodné meno: ROBUSTUS
Sídlo/miesto podnikania: nám. Hraničiarov 9, Bratislava
IČO: 11 793 881
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1840/B
Obchodné meno: Oto Baláž - ComSoft
Sídlo/miesto podnikania: Komenského 15, 900 01 Modra
IČO: 11 794 330
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 375/B
Obchodné meno: Magdaléna Baligová - LENA - DESIGN
Sídlo/miesto podnikania: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 11 794 372
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1627/B
Obchodné meno: Ján Cupci
Sídlo/miesto podnikania: Sawickej 2, Bratislava
IČO: 11 796 065
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1633/B
Obchodné meno: CZ & CZ
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 796 081
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1846/B
Obchodné meno: FARKAS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 796 936
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 41/B
Obchodné meno: GATE, Reklamná agentúra
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 797 908
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1619/B
Obchodné meno: INTERWERB
Sídlo/miesto podnikania: Lumumbova 26, Bratislava
IČO: 11 798 408
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 123/B
Obchodné meno: IVANEK- STAR VIDEO
Sídlo/miesto podnikania: Bierutova 10, Bratislava
IČO: 11 798 955
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1592/B
Obchodné meno: Jakubec
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 799 048
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1732/B
Obchodné meno: INTRONET
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 799 145
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1597/B
Obchodné meno: MTTC
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 800 259
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1901/B
Obchodné meno: Ing. Ľuboš Schramko
Sídlo/miesto podnikania: Bratislavská 55, 903 01 Senec
IČO: 11 800 810
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 50/B
Obchodné meno: Ing. Igor Očkay - FANTASY
Sídlo/miesto podnikania: Mlynarovičova 18, 851 03 Bratislava
IČO: 11 801 522
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 502/B
Obchodné meno: ProControl
Sídlo/miesto podnikania: Hakenova 2, Bratislava
IČO: 11 802 189
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 248/B
Obchodné meno: Ing. Karol Richter, CSc. - RITECH
Sídlo/miesto podnikania: Batkova 9, 841 01 Bratislava
IČO: 11 802 545
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 88/B
Obchodné meno: Turovský "EXTOR"
Sídlo/miesto podnikania: Repašského 14, 841 02 Bratislava
IČO: 11 802 553
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1723/B
Obchodné meno:  Autodoprava Lednár
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 802 642
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 40/B
Obchodné meno: Ľubomír Vojtek - VOIP, výroba, obnova        interiérných prvkov
Sídlo/miesto podnikania: Tabaková 1535, Bernolákovo
IČO: 11 803 584
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1591/B
Obchodné meno: Absolon Gejza
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 803 860
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1566/B
Obchodné meno: TICO
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 804 505
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1278/B
Obchodné meno: PhDr. Ľubomír Belák - TATRA ABB
Sídlo/miesto podnikania: Podjavorinskej 5 , 811 03 Bratislava
IČO: 11 804 661
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 245/B
Obchodné meno: MOSUP
Sídlo/miesto podnikania: Budyšinská 20, Bratislava
IČO: 11 806 457
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1763/B
Obchodné meno: S. Y. G. N. Y.
Sídlo/miesto podnikania: Robotnícka 3, Bratislava
IČO: 11 806 567
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 211/B
Obchodné meno: Ing. Marian Šipovský, BAUMAR
Sídlo/miesto podnikania: Vajnorská 6, 831 04 Bratislava
IČO: 11 806 737
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1562/B
Obchodné meno: GAMA
Sídlo/miesto podnikania: Gercenova 31/22, 851 01 Bratislava
IČO: 11 807 237
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1620/B
Obchodné meno: TVR - MUSIC PARTNER
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 807 717
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 309/B
Obchodné meno: Bohumila Králová - SALAŠ
Sídlo/miesto podnikania: Urxova 1, Bratislava
IČO: 11 808 560
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1729/B
Obchodné meno: WELLTEC
Sídlo/miesto podnikania: Vavilovova 10, Bratislava
IČO: 11 809 442
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1629/B
Obchodné meno: InterEco
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 809 787
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1686/B
Obchodné meno: AMS /Aplikácie mikroelektronických systémov/
Sídlo/miesto podnikania: Bezručova 8, Bratislava
IČO: 11 810 611
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 306/B
Obchodné meno: Peter Blödy - SPROPOV
Sídlo/miesto podnikania: Grösslingova 63, 811 09 Bratislava
IČO: 11 810 718
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1583/B
Obchodné meno: ŠTEFAN
Sídlo/miesto podnikania: Bezručova 6, Bratislava
IČO: 11 811 005
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1735/B
Obchodné meno: HERUC TURIST SERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Klemensova 6, Bratislava
IČO: 11 811 200
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1764/B
Obchodné meno: Academica Video
Sídlo/miesto podnikania: Fraňa Kráľa 1, Bratislava
IČO: 11 811 366
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1844/B
Obchodné meno: STILL STUDIO
Sídlo/miesto podnikania: Leningradská 18, 812 99 Bratislava
IČO: 11 811 692
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 107/B
Obchodné meno: Miroslav MRAVEC, Ing. - KARMINA
Sídlo/miesto podnikania: Inovecká 8, 811 01 Bratislava
IČO: 11 811 994
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1834/B
Obchodné meno: V a V
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 812 711
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1422/B
Obchodné meno: E.F.A. TEAM-Englisch for all
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 812 800
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1885/B
Obchodné meno: B.E.M.A.
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 813 075
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 115/B
Obchodné meno: Daňo
Sídlo/miesto podnikania: ul.kpt.Rašu 10, 841 01 Bratislava
IČO: 11 813 253
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 209/B
Obchodné meno: Paed. Dr. MILAN VAIGL - M V M
Sídlo/miesto podnikania: Blagoevova 18, 851 01 Bratislava
IČO: 11 813 512
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1752/B
Obchodné meno: Mera - Elektronika
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 11 813 792
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 35/B
Obchodné meno: Ing. Anton Viazanko
Sídlo/miesto podnikania: 841 04 Bratislava
IČO: 11 813 873
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1820/B
Obchodné meno: ODS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 814 527
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1628/B
Obchodné meno: V A R I A  N T
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 815 442
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 57/B
Obchodné meno: MERET
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 815 957
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1712/B
Obchodné meno: František Turňa
Sídlo/miesto podnikania: Bárdošova 6, Bratislava
IČO: 11 816 279
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel:
Firm
Vložka číslo:
1740/B
Obchodné meno: ES - SO
Sídlo/miesto podnikania: Vajnorská 5, Bratislava
IČO: 11 816 546
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1765/B
Obchodné meno: Slovan - hokejová škola
Sídlo/miesto podnikania: Cígeľská 8, Bratislava
IČO: 11 816 741
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1796/B
Obchodné meno: RÁCIO
Sídlo/miesto podnikania: Závadská 18, Bratislava
IČO: 11 817 488
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3453/B
Obchodné meno: Roman Žitný - ROMITRANS
Sídlo/miesto podnikania: Stolárska 17, 831 06 Bratislava
IČO: 11 817 721
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1753/B
Obchodné meno: Elektro univerzal centre
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 818 093
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 109/B
Obchodné meno: Tomáš Pisecký - ARM 333
Sídlo/miesto podnikania: Kovácsova 333, 851 10 Bratislava
IČO: 11 818 221
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1653/B
Obchodné meno: UNIBAU
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 818 395
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1792/B
Obchodné meno: Pavol Schultz - obchodný zástupca
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 819 430
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1791/B
Obchodné meno: Ing. Jozef GAŠPAR, obchodný zástupca
Sídlo/miesto podnikania: nám. Hraničiarov 7/33, Bratislava
IČO: 11 819 448
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1449/B
Obchodné meno: TÓTHOVÁ
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 820 021
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1806/B
Obchodné meno: PROSEKO
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 820 284
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 110/B
Obchodné meno: B. O. A. T.
Sídlo/miesto podnikania: Mehringova 13, Bratislava
IČO: 11 820 438
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 224/B
Obchodné meno: Ing. Peter Voleník - GLASSTOPLAST
Sídlo/miesto podnikania: Vígľašská 3, 851 07 Bratislava
IČO: 11 820 659
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1755/B
Obchodné meno: PARTNER - FILM
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 821 019
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 49/B
Obchodné meno: Anton Rác - TORA
Sídlo/miesto podnikania: 821 09 Bratislava
IČO: 11 821 281
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1625/B
Obchodné meno: Vittek a syn
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 821 507
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 66/B
Obchodné meno: B u n č e k
Sídlo/miesto podnikania: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 11 821 728
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1462/B
Obchodné meno: A S A
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 821 744
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1762/B
Obchodné meno: B.I.G. Inc.
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 821 761
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1777/B
Obchodné meno: Ološtiak - Nástroje a stroje.
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 821 906
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 80/B
Obchodné meno: Vladimír Mišiak - SLOVAKTA
Sídlo/miesto podnikania: Miletičova 46, 821 08 Bratislava
IČO: 11 822 295
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1599/B
Obchodné meno: R.T. HAMAR OBCHOD a SERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 822 571
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1601/B
Obchodné meno: Trade HaS
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 822 678
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 55/B
Obchodné meno: Stemp - Auto
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 822 732
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1856/B
Obchodné meno: PACHO
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 823 259
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1182/B
Obchodné meno: MEDIX
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 823 267
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1808/B
Obchodné meno: H E S T I A
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 823 399
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1674/B
Obchodné meno:  TOURIMPEX
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 823 593
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1889/B
Obchodné meno: Ondik
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 823 674
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1744/B
Obchodné meno: VEKTOR
Sídlo/miesto podnikania: Belinského 9, Bratislava
IČO: 11 823 917
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 81/B
Obchodné meno: Čerňanský a CO
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 824 735
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 91/B
Obchodné meno: Ing. Jozef Orgonáš - RM trading
Sídlo/miesto podnikania: Krásnohorská 16, 851 07 Bratislava
IČO: 11 824 859
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1773/B
Obchodné meno: I.E.I. /International-export-import/
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 824 883
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 79/B
Obchodné meno: Milan Boskovič - "BOSPRES"
Sídlo/miesto podnikania: Lamačská cesta 125, Bratislava
IČO: 11 825 863
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 564/B
Obchodné meno: Ján Kuročka - RESTAV
Sídlo/miesto podnikania: Pieskovcová 62, 841 07 Bratislava
IČO: 11 826 177
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1780/B
Obchodné meno: CANKOV - TANGRA
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 826 461
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1786/B
Obchodné meno: VLNATEX MÓDA
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 826 479
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 715/B
Obchodné meno: Ing. Ladislav Fülöp - SODIGEM
Sídlo/miesto podnikania: Bullova 3, 841 01 Bratislava
IČO: 11 826 894
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 712/B
Obchodné meno: Martin Pekař
Sídlo/miesto podnikania: Hanulova 7, 841 01 Bratislava
IČO: 11 826 932
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1631/B
Obchodné meno: B E R K O a spol.
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 827 092
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1584/B
Obchodné meno: Tlolka - " COPY EXPRES "
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 828 366
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1553/B
Obchodné meno: T.E.S. - VOLENíK
Sídlo/miesto podnikania: Ľadová 10, Bratislava
IČO: 11 828 901
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 396/B
Obchodné meno: PRO TES - Jozef Prôčka
Sídlo/miesto podnikania: Vysoká 4, Fazulova 1 , Bratislava
IČO: 11 829 133
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1557/B
Obchodné meno: ŠOŠOKA - ART- JAZZ AGENCY- AJA
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 829 338
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1170/B
Obchodné meno: Ing. František Augustinič - SERVEX
Sídlo/miesto podnikania: Družstevná 14, 900 81 Šenkvice
IČO: 11 830 336
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 101/B
Obchodné meno: Ing. Hanula - SERVIS VT
Sídlo/miesto podnikania: Modra
IČO: 11 831 081
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1445/B
Obchodné meno: Butik FERDO
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 833 041
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1088/B
Obchodné meno: Pavol Liptai - STAVSERVIS
Sídlo/miesto podnikania: Kalinkovo 150, Kalinkovo
IČO: 11 833 106
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 243/B
Obchodné meno: Flip
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 833 572
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 469/B
Obchodné meno: Repčíková Viera
Sídlo/miesto podnikania: Plavecký Štvrtok 498, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO:
11 834 030
Právna forma:
Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 103/B
Obchodné meno: Kiss - TRANSPORT
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 834 064
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3573/B
Obchodné meno: František Červenka FEROTRANS
Sídlo/miesto podnikania: Novomeského 9, 902 01 Pezinok
IČO: 11 834 544
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 151/B
Obchodné meno: AHAPRESS Pezinok
Sídlo/miesto podnikania: Panholec 1, 902 01 Pezinok
IČO: 11 834 935
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1172/B
Obchodné meno: Milan Mosný - BMA - MOSNA
Sídlo/miesto podnikania: Slnečná 14, 902 01 Pezinok
IČO: 11 835 168
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 113/B
Obchodné meno: MScH - centrum obchodných služieb
Sídlo/miesto podnikania: Žitavská 11, 903 01 Senec
IČO: 11 835 630
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 274/B
Obchodné meno: ROZSTAV S.S.P.
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: 11 848 553
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 246/B
Obchodné meno: Bokroš Ján
Sídlo/miesto podnikania: Nejedlého 43, 841 02 Bratislava
IČO: 11 884 665
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 94/B
Obchodné meno: JUDr. Ladislava Haplová - CESTA - Central    Slovakia Travel Agency
Sídlo/miesto podnikania: Segnerova 3, 841 04 Bratislava
IČO: 11 885 343
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 99/B
Obchodné meno: Ing. Jozef Zlehovec - SEMEZ
Sídlo/miesto podnikania: Chrobákova 1, 841 02 Bratislava
IČO: 11 885 467
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 83/B
Obchodné meno: Balážová - MODIT - ART
Sídlo/miesto podnikania: Tranovského 8, Bratislava
IČO: 11 886 790
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1771/B
Obchodné meno: JUPITER TOUR
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 886 803
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1579/B
Obchodné meno: Ciclosport
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 887 389
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1842/B
Obchodné meno: Butique - BUGACCIO
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 887 648
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1647/B
Obchodné meno: I.F. MEDIA - SERVICE
Sídlo/miesto podnikania: Bratislava
IČO: 11 887 711
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 105/B
Obchodné meno: M.C.S. - servisná firma
Sídlo/miesto podnikania: Staviteľská 1, 831 06 Bratislava
IČO: 11 888 393
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 157/B
Obchodné meno: Ján Šiška - Spotrebný tovar
Sídlo/miesto podnikania: Martinčekova 4, 821 09 Bratislava
IČO: 11 888 750
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 456/B
Obchodné meno: Martin Paták-PAMAR-Trading and Contracting
Sídlo/miesto podnikania: Sputnikova 4, 821 02 Bratislava
IČO: 11 888 954
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 575/B
Obchodné meno: PaedDr. Mária Szilárdová-cestovná kancelária Karpaty Tours
Sídlo/miesto podnikania: Geologická 18, 821 06 Bratislava
IČO: 11 889 284
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 3564/B
Obchodné meno: Jevgenij Oniščenko JOK.T.
Sídlo/miesto podnikania: Bodliakova 14719/2, 821 07 Bratislava
IČO: 11 889 411
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 54/B
Obchodné meno: Ing. Pavel Kasper - HYDROTEST
Sídlo/miesto podnikania: Jégeho 17, 821 08 Bratislava
IČO: 11 889 489
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1692/B
Obchodné meno: ŠKOLBOZ
Sídlo/miesto podnikania: Pri starom letisku 18, Bratislava
IČO: 11 890 291
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 486/B
Obchodné meno: Ing. Lubor Kianička, SHiCiT
Sídlo/miesto podnikania: Laskomerského 4, 831 03 Bratislava
IČO: 11 890 509
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 686/B
Obchodné meno: Eliška Brnová - MEA
Sídlo/miesto podnikania: Kadnárova 11, 831 05 Bratislava
IČO: 11 890 754
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 242/B
Obchodné meno: Miroslav Lupták - ECUMENA
Sídlo/miesto podnikania: Alstrova 37, 831 06 Bratislava
IČO: 11 891 068
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1731/B
Obchodné meno: Szendrey - Elsys
Sídlo/miesto podnikania: Dérerova 8, Bratislava
IČO: 11 891 599
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1775/B
Obchodné meno: STASTNATOUR
Sídlo/miesto podnikania: Záhradnícka 18, Bratislava
IČO: 11 892 374
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 1677/B
Obchodné meno: Reštauračné služby Ing, Slovak Andrej
Sídlo/miesto podnikania: café restaurant Arkádia, Beblavého 3, Bratislava
IČO: 11 893 028
Právna forma: Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Právny dôvod zaradenia do zoznamu: osoba zaradená do zoznamu podľa § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
Oddiel: Firm
Vložka číslo: 544/B
Obchodné meno: APISS
Sídlo/miesto podnikania: