Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203195
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť AB - STATIK s.r.o., reg. vo vložke Sro 15447/N-Zbl, so sídlom: Kamenná 71, 949 01 Nitra, IČO: 36 566 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ABE - AS s.r.o., reg. vo vložke Sro 15381/N-Zbl, so sídlom: Kamenná 71 , 949 01 Nitra, IČO: 36 565 644, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Adart s. r. o., reg. vo vložke Sro 52863/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 9, 934 01 Levice, IČO: 53 352 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 27.10.2020
-Vyhlasenie konatela o ustanoveni do funkcie.asice
Dátum doručenia: 27.10.2020

Spoločnosť ADOS - Dôvera, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17310/N-Zbl, so sídlom: Koceľova 29 , 949 01 Nitra, IČO: 35 964 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ALVA, spol. s r.o., v likvidácii, reg. vo vložke Sro 594/N-Zbl, so sídlom: Poľovnícka 375/43, 955 01 Tovarníky, IČO: 17 642 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor likvidátora.asice
Dátum doručenia: 23.09.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 23.09.2020

Spoločnosť BESTPALLET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 50669/N-Zbl, so sídlom: Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 52 944 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie SZ.zep
Dátum doručenia: 24.08.2020
-Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 24.08.2020

Spoločnosť BLICK Trading s.r.o., reg. vo vložke Sro 52551/N-Zbl, so sídlom: Hlavná, Nová Stráž 30, 945 04 Komárno, IČO: 53 264 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 22.10.2020
-podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 22.10.2020
-zapisnica.asice
Dátum doručenia: 22.10.2020

Spoločnosť Bóna LABELS s.r.o., reg. vo vložke Sro 17022/N-Zbl, so sídlom: Vinohrady 11031/9A, 940 02 Nové Zámky, IČO: 35 951 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Boomin s. r. o., reg. vo vložke Sro 50718/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 51/25, 953 05 Čierne Kľačany, IČO: 52 973 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 04.09.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL), Kaderníctvo, 100707.zep
Dátum doručenia: 28.08.2020

Spoločnosť BOŽIK POTERY s.r.o., reg. vo vložke Sro 45422/N-Zbl, so sídlom: Závada 124, 955 01 Závada, IČO: 51 639 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BRAMOS PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 47431/N-Zbl, so sídlom: Bartóková 24, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 199 967, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 20.08.2020

Spoločnosť Camfil s.r.o., reg. vo vložke Sro 19276/N-Zbl, so sídlom: Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 8, 934 01 Levice, IČO: 36 650 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť CELL B s.r.o., reg. vo vložke Sro 17845/N-Zbl, so sídlom: Na Lúkach 2, 934 01 Levice, IČO: 36 285 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Centrum Firemného Rozvoja, s. r. o., reg. vo vložke Sro 42684/N-Zbl, so sídlom: Levická ul. č. 3, 949 01 Nitra, IČO: 47 463 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť CONTROLECO s.r.o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 23196/N-Zbl, so sídlom: Nový Tekov 510, 935 33 Nový Tekov, IČO: 44 392 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 23.09.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka  I.
Dátum doručenia: 23.09.2020

Spoločnosť COOL - MONT s.r.o., reg. vo vložke Sro 44580/N-Zbl, so sídlom: Kostolná ulica 164/41, 951 06 Vinodol, IČO: 36 731 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Coolbox s. r. o., reg. vo vložke Sro 52423/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 315 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 25.09.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 25.09.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.09.2020
-Podpisový vzor-László Péli.zep
Dátum doručenia: 25.09.2020
-Podpisový vzor-Péter Péter.zep
Dátum doručenia: 25.09.2020

Spoločnosť DaLeS s.r.o., reg. vo vložke Sro 35437/N-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 431/5, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 47 462 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 10.09.2020
-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 10.09.2020
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 10.09.2020

Spoločnosť Data System Soft BB, spol. s r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 31864/N-Zbl, so sídlom: Baničova 520/8, 949 11 Nitra, IČO: 31 606 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť DnD s.r.o., reg. vo vložke Sro 52582/N-Zbl, so sídlom: Jelenec 295, 951 73 Jelenec, IČO: 53 317 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.10.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení - remeselná.asice
Dátum doručenia: 05.10.2020
-Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 30.09.2020

Spoločnosť ENSECO, a.s., reg. vo vložke Sa 10494/N-Zbl, so sídlom: Hollého 10/1499, 949 01 Nitra, IČO: 36 220 370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Euro home s. r. o., reg. vo vložke Sro 37186/N-Zbl, so sídlom: Zbehy 648, 951 42 Zbehy, IČO: 46 794 336, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť EURÓPSKA AUKČNÁ A DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., reg. vo vložke Sro 34963/N-Zbl, so sídlom: Levická 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 287 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Express Line s.r.o., reg. vo vložke Sro 36791/N-Zbl, so sídlom: Dlhá 60/4, 935 21 Tlmače, IČO: 47 561 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL).zep
Dátum doručenia: 28.10.2020
-Spoločenská zmluva  - úplné znenie (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 28.10.2020

Spoločnosť Flex Works s. r. o., reg. vo vložke Sro 41374/N-Zbl, so sídlom: Za kaštieľom 3752/36, 949 01 Nitra, IČO: 50 395 246, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL) (alla trade 98233).asice
Dátum doručenia: 13.08.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 13.08.2020

Spoločnosť František Havetta FENESTRASK-ZM s.r.o., reg. vo vložke Sro 38893/N-Zbl, so sídlom: Nám. A. Hlinku 26, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 48 160 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-dodatok.asice
Dátum doručenia: 02.09.2020
-zápisnica.asice
Dátum doručenia: 02.09.2020
-prezenčná listina .asice
Dátum doručenia: 02.09.2020
-spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 02.09.2020

Spoločnosť Granus International s.r.o., reg. vo vložke Sro 39342/N-Zbl, so sídlom: Tatranská 4615/25A, 934 01 Levice, IČO: 48 256 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti a nové znenie zakladacej listiny..zepx
Dátum doručenia: 09.10.2020

Spoločnosť GT TVR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 44609/N-Zbl, so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 51 253 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť GYTAP - P s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 34501/N-Zbl, so sídlom: Nová Stráž, Jazmínová 11, 945 04 Komárno, IČO: 47 201 444, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Hamburger Recycling Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 19225/N-Zbl, so sídlom: P. Blahu 9827/7A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 721 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť IMPEX MARKET s. r. o., reg. vo vložke Sro 52001/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 207 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 22.09.2020
-Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 23.09.2020
-Spoločenská zmluva-úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 23.09.2020
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 23.09.2020

Spoločnosť JASIS SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 52575/N-Zbl, so sídlom: Malinová 2421/41, 955 01 Topoľčany, IČO: 53 339 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 02.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 02.10.2020
-Podpisový vzor prvého konateľa.zep
Dátum doručenia: 02.10.2020
-zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 02.10.2020

Spoločnosť KLOBOUCKÁ LESNÁ s.r.o.,, reg. vo vložke Sro 43297/N-Zbl, so sídlom: Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 307 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ŽO
Dátum doručenia: 27.08.2020
-ZL
Dátum doručenia: 27.08.2020
-Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 27.08.2020

Spoločnosť KLOP s.r.o., reg. vo vložke Sro 26570/N-Zbl, so sídlom: Veľké Chrašťany 66, 951 75 Beladice, IČO: 43 869 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Popdisový vzor - Stanislav Lipták
Dátum doručenia: 06.12.2007

Spoločnosť Lkw-Bau-Leasing s.r.o., reg. vo vložke Sro 49553/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 705 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 27.08.2020
-Spoločenská zmluva-úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 27.08.2020

Spoločnosť M&M cam. solution s. r. o., reg. vo vložke Sro 52647/N-Zbl, so sídlom: Bátovce 375/4, 935 03 Bátovce, IČO: 53 379 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.zepx
Dátum doručenia: 19.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.10.2020

Spoločnosť MARTUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10212/N-Zbl, so sídlom: Považská 67, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36 520 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MATAP s. r. o., reg. vo vložke Sro 52829/N-Zbl, so sídlom: Lipová 407/2, 951 93 Topoľčianky, IČO: 53 364 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.11.2020
-Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 02.11.2020

Spoločnosť MAX TRAVEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 45259/N-Zbl, so sídlom: Veľká Urbánková 724/11, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 51 232 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MEDdistribution s.r.o., reg. vo vložke Sro 10141/N-Zbl, so sídlom: Piaristická 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 519 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 28.08.2020
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 28.08.2020
-Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 28.08.2020

Spoločnosť MJM STAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 33076/N-Zbl, so sídlom: Malý Báb 542, 951 34 Báb, IČO: 46 898 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.08.2020
-Lincencia.asice
Dátum doručenia: 27.08.2020
-Rozhodnutie Okresného úradu.asice
Dátum doručenia: 27.08.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 27.08.2020

Spoločnosť MK Krby, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25447/N-Zbl, so sídlom: Zbehy 289, 951 42 Zbehy, IČO: 45 247 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť NetLife Guru s.r.o., reg. vo vložke Sro 36298/N-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 3934/19, 934 05 Levice, IČO: 47 596 996, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 13.08.2020
-rozhodnutie spolocnika.zep
Dátum doručenia: 13.08.2020

Spoločnosť NEW ECO GENERATION s. r. o., reg. vo vložke Sro 51948/N-Zbl, so sídlom: Horný rad 40, 946 03 Kolárovo, IČO: 53 195 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 06.11.2020

Spoločnosť NRPCB, s. r. o., reg. vo vložke Sro 52864/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 7, 949 01 Nitra, IČO: 53 410 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.11.2020
-podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.11.2020

Spoločnosť ODALEX s.r.o., reg. vo vložke Sro 30259/N-Zbl, so sídlom: Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 406 336, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ORBIS Nitra a.s., reg. vo vložke Sa 10543/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, IČO: 52 043 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Patrícia Balkó, s.r.o., reg. vo vložke Sro 40884/N-Zbl, so sídlom: Lisztova 221/1, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 50 328 379, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Plex Media, s.r.o., reg. vo vložke Sro 49578/N-Zbl, so sídlom: Školská 479/9, 044 71 Čečejovce, IČO: 52 496 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-RJS.zep
Dátum doručenia: 21.08.2020
-ZL.zep
Dátum doručenia: 21.08.2020

Spoločnosť PN202 s.r.o., reg. vo vložke Sro 44224/N-Zbl, so sídlom: Jána Husa 590/6, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 585 579, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 04.09.2020

Spoločnosť PraceStudenckie s.r.o., reg. vo vložke Sro 51026/N-Zbl, so sídlom: Jelenecká 2302/26, 949 01 Nitra, IČO: 53 027 698, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s prezenčnou listinou.zep
Dátum doručenia: 03.09.2020
-Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 03.09.2020

Spoločnosť PUBLICA s. r. o., reg. vo vložke Sro 52648/N-Zbl, so sídlom: Čulenova 193/66, 949 01 Nitra, IČO: 53 364 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 19.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 19.10.2020
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 19.10.2020
-zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 19.10.2020

Spoločnosť Revolutech s.r.o., reg. vo vložke Sro 45549/N-Zbl, so sídlom: 1. Mája 6, 943 60 Nána, IČO: 51 641 208, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.zep
Dátum doručenia: 31.08.2020
-Pod. vzor.zep
Dátum doručenia: 31.08.2020

Spoločnosť Royal Business Centrum s.r.o., reg. vo vložke Sro 52022/N-Zbl, so sídlom: Hlavná, Nová Stráž 30, 945 04 Komárno, IČO: 52 983 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 04.09.2020
-spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 04.09.2020
-zapisnica.asice
Dátum doručenia: 04.09.2020
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 10.08.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 10.08.2020
-ŽO
Dátum doručenia: 10.08.2020
-podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 10.08.2020

Spoločnosť ROYAL LAND, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32610/N-Zbl, so sídlom: Za Humnami 44, 949 01 Nitra, IČO: 46 834 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva aktuálne znenie.zep
Dátum doručenia: 25.09.2020
-Rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 25.09.2020

Spoločnosť RS design s.r.o., reg. vo vložke Sro 46716/N-Zbl, so sídlom: Martinská dolina 21B, 949 01 Nitra, IČO: 51 959 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SABUSO s. r. o., reg. vo vložke Sro 50245/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 52 879 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie .asice
Dátum doručenia: 22.10.2020
-rozhodnutie jedineho spol..asice
Dátum doručenia: 22.10.2020
-podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 22.10.2020

Spoločnosť Steeltec s.r.o., reg. vo vložke Sro 26541/N-Zbl, so sídlom: Sitnianska 671/1 , 949 01 Nitra, IČO: 45 532 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Tabula Vita s. r. o., reg. vo vložke Sro 46995/N-Zbl, so sídlom: Dunajská 51/35, 946 19 Číčov, IČO: 48 269 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ + listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 31.08.2020

Spoločnosť The Hunter s. r. o., reg. vo vložke Sro 52366/N-Zbl, so sídlom: Malé Chyndice 114, 951 54 Malé Chyndice, IČO: 53 310 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.09.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 23.09.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.09.2020
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín), The Hunter, 102370.asice
Dátum doručenia: 23.09.2020

Spoločnosť TOMTEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 46050/N-Zbl, so sídlom: Iža 453, 946 39 Iža, IČO: 51 813 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VIXXIS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 40947/N-Zbl, so sídlom: Danielova 627, 946 39 Iža, IČO: 50 316 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 28.10.2020
-Zapisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 28.10.2020
-Spolocenska zmluva 1_2.asice
Dátum doručenia: 28.10.2020

Spoločnosť Wellen s.r.o., reg. vo vložke Sro 34113/N-Zbl, so sídlom: Závada 135, 955 01 Závada, IČO: 47 091 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 21.08.2020
-osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 21.08.2020
-rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 21.08.2020
-spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 21.08.2020

Spoločnosť WINE HOUSE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 50943/N-Zbl, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53 006 046, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z konania valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 04.08.2020
-Spoločenská zmluva spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 04.08.2020
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.08.2020
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.08.2020
-Listina prítomných na valnom zhromaždení.asice
Dátum doručenia: 04.08.2020

Spoločnosť X2 business s. r. o., reg. vo vložke Sro 32544/N-Zbl, so sídlom: Košická 24/1, 945 01 Komárno, IČO: 45 413 207, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 18.08.2020
-Odstúpenie z funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 18.08.2020
-Podpisový vzor štatutárneho zástupcu.asice
Dátum doručenia: 12.08.2020
-Zakladateľská listina v úplnom znení.asice
Dátum doručenia: 18.08.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1