Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203196
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť baddy s. r. o., reg. vo vložke Sro 35956/P-Zbl, so sídlom: Vislanka 104, 065 41 Vislanka, IČO: 51 430 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BIOENERGIA SOĽ, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 25728/P-Zbl, so sídlom: Soľ 12, 094 35 Soľ, IČO: 46 561 587, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, reg. vo vložke Sro 29/P-Zbl, so sídlom: Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov, IČO: 00 695 599, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť INKAMED s. r. o., reg. vo vložke Sro 21831/P-Zbl, so sídlom: Fintická 20/2193, 080 01 Prešov, IČO: 44 780 427, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť LEONE Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 39402/P-Zbl, so sídlom: Rampová 2735/4, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 52 162 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie konateľa .zep
Dátum doručenia: 26.10.2020

Spoločnosť LESY SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 41135/P-Zbl, so sídlom: Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 47 473 002, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť LG TRADE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17786/P-Zbl, so sídlom: Joliota Curie 734/31, 058 01 Poprad, IČO: 36 678 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MOPAX, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1975/P-Zbl, so sídlom: Rovná 4242/5, 058 01 Poprad, IČO: 31 697 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť PAHA s. r. o., reg. vo vložke Sro 37805/P-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 240 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 12.11.2020

Spoločnosť People Elec., s.r.o., reg. vo vložke Sro 35174/P-Zbl, so sídlom: Vajanského 43, 080 01 Prešov, IČO: 51 097 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Poľnonákup TATRY, a.s., reg. vo vložke Sa 10026/P-Zbl, so sídlom: Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 447 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Real found CZ s. r. o., reg. vo vložke Sro 21897/P-Zbl, so sídlom: Fejova 2, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 44 855 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2020.asice
Dátum doručenia: 05.11.2020
-podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.11.2020

Spoločnosť TAMAT, a. s., reg. vo vložke Sa 208/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad, IČO: 31 706 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VELOMET, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23766/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 3681/12, 080 01 Prešov, IČO: 45 897 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1