Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203199
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť 29A, s. r. o., reg. vo vložke Sro 29179/T-Zbl, so sídlom: Krajinská 32, 921 01 Piešťany, IČO: 44 128 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť AD TOP  s.r.o., reg. vo vložke Sro 21165/T-Zbl, so sídlom: Pod Párovcami 7271/157, 921 01 Piešťany, IČO: 36 855 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 13.12.2007
-Prehlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.12.2007
-Podpisový vzor konateľov - Ing. Roman Jurda, Piešťany                                                         - Ing. Juraj Vrábel, Modrovka                                                         - Dušan Drobný, Piešťany
Dátum doručenia: 13.12.2007
-Zápisnica z MVZ 27.2.2012
Dátum doručenia: 08.03.2012

Spoločnosť AGRAMEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10438/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 00 Trnava, IČO: 36 222 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS TT 28CbR/135/2017
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť AgroSlo  s.r.o., reg. vo vložke Sro 23321/T-Zbl, so sídlom: Hurbanova 3055/57A, 905 01 Senica, IČO: 44 603 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS TT 28CbR/52/2018
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Alfastability s.r.o., reg. vo vložke Sro 37595/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 564 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť ALVERYST, s.r.o., reg. vo vložke Sro 189/T-Zbl, so sídlom: Nezábudková 1, 931 01 Šamorín, IČO: 34 099 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Peter Stankovič na Ing. Dušan Veselko
Dátum doručenia: 05.11.2020
-Zápisnica z MVZ z 21.09.2020
Dátum doručenia: 05.11.2020
-Prezenčná listina
Dátum doručenia: 05.11.2020
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 05.11.2020

Spoločnosť Arbitrade s.r.o., reg. vo vložke Sro 25976/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 8, 927 01 Šaľa, IČO: 35 959 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS TT 28CbR/15/2018
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Aréna Gastro, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36185/T-Zbl, so sídlom: Trstínska 9, 917 01 Trnava, IČO: 48 247 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 21.10.2020
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Iveta Satrapová na Peter Novotný
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Zoznam prítomných spoločníkov z MVZ z 21.10.2020
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť AUMY  s.r.o., reg. vo vložke Sro 23611/T-Zbl, so sídlom: Gombotášska 26, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 713 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BLM Centrum, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35305/T-Zbl, so sídlom: Kostolná Gala 275, 930 34 Holice, IČO: 48 001 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Bluemonster s. r. o., reg. vo vložke Sro 46656/T-Zbl, so sídlom: Dubovce 186, 908 62 Dubovce, IČO: 53 062 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 10.11.2020
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Marián Sekáč na Andrej Kubečka
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť CEE Venture Capital, a.s., reg. vo vložke Sa 10743/T-Zbl, so sídlom: Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava, IČO: 52 126 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť CK PRESSBURG KÚPEĽNÁ s.r.o., reg. vo vložke Sro 18447/T-Zbl, so sídlom: Odborárska 10, 921 01 Banka, IČO: 35 859 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka k 31.12.2003
Dátum doručenia: 27.07.2005
-Účtovná závierka k 31.12.2004
Dátum doručenia: 27.07.2005

Spoločnosť CORDATUM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18165/T-Zbl, so sídlom: Dechtice 541, 919 53 Dechtice, IČO: 36 281 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť CORMENS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21167/T-Zbl, so sídlom: Trstín 188, 919 05 Trstín, IČO: 43 887 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.12.2007
-Vyhlásenie zakladateľa
Dátum doručenia: 13.12.2007
-Prehlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.12.2007
-Podpisový vzor konateľa - Dagmar Brázdovičová, Smolenice
Dátum doručenia: 13.12.2007
-Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 07.02.2008
-Rozhodnutie TSK č.j. TA/3071/2008/Fa
Dátum doručenia: 07.02.2008

Spoločnosť DAVY 2000, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21768/T-Zbl, so sídlom: Holého 662, 925 72 Selice, IČO: 35 860 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS TT 7CbR/76/2013
Dátum doručenia: 26.11.2020

Spoločnosť DIAGRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29073/T-Zbl, so sídlom: Horné Saliby 1097, 925 03 Horné Saliby, IČO: 46 564 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Erika Csölleová
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť DISCODERY Software Laboratory, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17980/T-Zbl, so sídlom: Báč 58, 930 30 Báč, IČO: 36 279 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa - Ing. Viliam Végh, Báč
Dátum doručenia: 10.01.2006
-Zápisnica z VZ 29.9.2008
Dátum doručenia: 09.10.2008
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Erik Csókás, Svodín na Ing. Viliam Végh, Báč
Dátum doručenia: 09.10.2008

Spoločnosť Duby, s.r.o., reg. vo vložke Sro 44752/T-Zbl, so sídlom: Dubovany 369, 922 08 Dubovany, IČO: 52 352 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Zápisnica z MVZ z 30.09.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť ENVIRAL, a.s., reg. vo vložke Sa 10293/T-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta , 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ERATOS s.r.o., reg. vo vložke Sro 46196/T-Zbl, so sídlom: Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 52 933 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa Silvia Lovichová
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Martin Noga na Silvia Lovichová
Dátum doručenia: 18.11.2020

Spoločnosť EURaccount s.r.o. - v likvidácii, reg. vo vložke Sro 17977/T-Zbl, so sídlom: Čepenská 1214/29, 926 01 Sereď, IČO: 36 279 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa - Ralf Dünchem - Neumann, Essen
Dátum doručenia: 05.01.2006
-Vyhlásenie spoločníka - Hans-Peter Supik, Krefeld
Dátum doručenia: 05.01.2006
-Vyhlásenie spoločníka - Ralf Dünchem-Neumann, Essen
Dátum doručenia: 05.01.2006
-Vyhlásenie spoločníka - Holger Gross, Ratingen
Dátum doručenia: 05.01.2006
-Vyhlásenie spoločníka - Isolde Lischko, Darmstadt
Dátum doručenia: 05.01.2006
-Zápisnica z VZ 13.6.2008
Dátum doručenia: 28.10.2008
Listina je vyhotovená: v nemeckom jazyku

Spoločnosť EVOGEAR s.r.o., reg. vo vložke Sro 42427/T-Zbl, so sídlom: Kátlovce 16, 919 55 Kátlovce, IČO: 51 744 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť EXATA GROUP, a.s., reg. vo vložke Sa 10696/T-Zbl, so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 36 744 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť FIT MIX, spol. s.r.o., reg. vo vložke Sro 21136/T-Zbl, so sídlom: Pionierska 335/26, 927 01 Šaľa, IČO: 43 846 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.11.2007
-Rozhodnutie jediného zakladateľa + Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 21.11.2007
-Vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 21.11.2007
-Podpisový vzor konateľa - Dana Duchoslavová, Šaľa
Dátum doručenia: 21.11.2007
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.10.2016

Spoločnosť FLORA Transport und Logistik, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21169/T-Zbl, so sídlom: Smetanov háj 288/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 43 879 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Podpisový vzor konateľa - Jozef Baumgartner, Langkampfen
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie zakladateľa
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Podpisový vzor prokuristu - Zoltán Rényi, Dunajská Streda
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.01.2009

Spoločnosť G&J Holdings s.r.o., reg. vo vložke Sro 42927/T-Zbl, so sídlom: Športová 99/11, 900 44 Tomášov, IČO: 51 916 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa Ing. Jozef Grežďo
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Ing. Tomáš Janísek
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Vyhlásenie o splatení vkladu
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Adam Gyökeres na NITI GROUP, s.r.o., GREMART, s.r.o.
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť GABRO CARE FOR STONE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21138/T-Zbl, so sídlom: Radlinského 1591/54, 921 01 Piešťany, IČO: 43 854 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Prehlásenie spoločníkov
Dátum doručenia: 23.11.2007
-Vyhlásenie konateľov
Dátum doručenia: 23.11.2007

Spoločnosť GRAVICON, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28879/T-Zbl, so sídlom: Kvetoslavov 438, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 46 544 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť H&H Potôčky, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 21134/T-Zbl, so sídlom: Pri kalvárii 8, 917 01 Trnava, IČO: 43 819 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Prehlásenie a podpisový vzor konateľa - Ing. Ľuboš Hačko, Horná Krupá
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Vyhlásenie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Vyhlásenie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Prehlásenie a podpisový vzor konateľa - Rudolf Hesko, Trnava
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Zápisnica z VZ 02.04.2012
Dátum doručenia: 13.02.2013
-Zápisnica z VZ 28.06.2013
Dátum doručenia: 26.11.2013

Spoločnosť HP-Cargo  s. r. o., reg. vo vložke Sro 35765/T-Zbl, so sídlom: Kútniky 635, 929 01 Kútniky, IČO: 45 911 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 4
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 4
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť J & S KORONA spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 32593/T-Zbl, so sídlom: Čierna Voda 175, 925 06 Čierna Voda, IČO: 47 383 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Jamina  s.r.o., reg. vo vložke Sro 19178/T-Zbl, so sídlom: Veterná 11, 926 01 Sereď, IČO: 36 694 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Johann Frischeis Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12439/T-Zbl, so sídlom: Hospodárska 448, 919 51 Špačince, IČO: 36 236 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.11.2020
Listina je vyhotovená: v nemeckom jazyku
-Podpisový vzor konateľa Andrea Schneider
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť K.O.T.A. s.r.o., reg. vo vložke Sro 21300/T-Zbl, so sídlom: Baltská 11995/31, 821 07 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 43 936 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Kernera s. r. o., reg. vo vložke Sro 47777/T-Zbl, so sídlom: Pod Párovcami 83, 921 01 Piešťany, IČO: 53 375 084, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 11.11.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Ad astra enterprises, s.r.o. na Patrik Kraus
Dátum doručenia: 25.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Jakub Malý na Patrik Kraus
Dátum doručenia: 25.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 25.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Patrik Kraus
Dátum doručenia: 25.11.2020
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť LAMIFLEX SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29807/T-Zbl, so sídlom: Moravany nad Váhom 247, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 46 730 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS TT 23CbR/31/2016
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Lycos - Trnava Malt House  s.r.o., reg. vo vložke Sro 21133/T-Zbl, so sídlom: Sladovnícka 15, 917 01 Trnava, IČO: 43 879 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 07.12.2007
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 07.12.2007
-Vyhlásenie spoločníka
Dátum doručenia: 07.12.2007
-Zápisnica z VZ 22.01.2008
Dátum doručenia: 28.01.2008

Spoločnosť MBM online, s.r.o., reg. vo vložke Sro 47908/T-Zbl, so sídlom: Vážska 1222, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 43 858 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 28.11.2007
-Živnstenský list
Dátum doručenia: 28.11.2007
-Podpisový vzor konateľov Ing. Jozef Adame, Ing. Vladimír Adame
Dátum doručenia: 28.11.2007
-Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
Dátum doručenia: 25.06.2008
-Zápisnica z VZ z 21.12.2009
Dátum doručenia: 23.12.2009
-Účtovná závierka k 31.12.2008
Dátum doručenia: 23.12.2009
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 23.12.2009

Spoločnosť MBM online, s.r.o., reg. vo vložke Sro 47908/T-Zbl, so sídlom: Vážska 1222, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 43 858 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 9.6.2008
Dátum doručenia: 25.06.2008

Spoločnosť MI-PA stav, s. r. o., reg. vo vložke Sro 21166/T-Zbl, so sídlom: Krátka 1108/7, 925 53 Pata, IČO: 43 875 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.12.2007
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.12.2007
-Účtovná závierka k 31.12.2007
Dátum doručenia: 26.03.2008
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 21.05.2009
-Rozhodnutie o premene
Dátum doručenia: 21.05.2009

Spoločnosť MOMO Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 31747/T-Zbl, so sídlom: Nám. J. Herdu 579/1, 917 01 Trnava, IČO: 47 166 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť MP Best, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14768/T-Zbl, so sídlom: Komenského 1214/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 791 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS TT 28CbR/121/2017
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť MTOP, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 19952/T-Zbl, so sídlom: Coburgova ulica 9005/82, 917 02 Trnava, IČO: 36 767 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť Multicorr s.r.o., reg. vo vložke Sro 26622/T-Zbl, so sídlom: Pplk. Pľjušťa 20, 909 01 Skalica, IČO: 45 887 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19361/T-Zbl, so sídlom: Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 713 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 12.11.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť NOVALINE SLOVAKIA, ú.s., reg. vo vložke Sa 303/T-Zbl, so sídlom: Dlhá 17,  Piešťany, IČO: 00 590 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS TT 7CbR/53/2012
Dátum doručenia: 26.11.2020

Spoločnosť NTC Property s.r.o., reg. vo vložke Sro 48010/T-Zbl, so sídlom: Šteruská cesta 792/3, 922 03 Vrbové, IČO: 53 455 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Marián Bartulák
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Mgr. Silvester Boškovič
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť ODAB s. r. o., reg. vo vložke Sro 25248/T-Zbl, so sídlom: Stavbárska 1045/2, 924 01 Galanta, IČO: 45 454 108, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 18.11.2020
Dátum doručenia: 24.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Gejza Dórák, Erika Dóráková na Mgr. Ivan Paľov
Dátum doručenia: 24.11.2020
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 24.11.2020

Spoločnosť ORAVEC MONTS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 46060/T-Zbl, so sídlom: Nitrianska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 851 877, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Rozhodnutie Okresného úradu Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť PAULOS - DLS  s.r.o., reg. vo vložke Sro 21172/T-Zbl, so sídlom: Zelená ul. 1193/48, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 43 852 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ 22.06.2009
Dátum doručenia: 01.07.2009
-Zápisnica z MVZ 15.08.2012
Dátum doručenia: 17.08.2012
-Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 17.08.2012
-Podpisový vzor konateľa - Ing. Zuzana Sebök Csonga, Dunajská Streda
Dátum doručenia: 17.08.2012
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 17.08.2012
-Zápisnica z MVZ 31.05.2013
Dátum doručenia: 13.06.2013

Spoločnosť PEGAS TRUCK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21170/T-Zbl, so sídlom: Nová Ves 2224/33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 43 886 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Koncesná listina
Dátum doručenia: 14.12.2007

Spoločnosť PEGAS TRUCK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21170/T-Zbl, so sídlom: Nová Ves 2224/33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 43 886 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie zakladateľa
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Podpisový vzor konateľa - Peter Šandal, Dunajská Streda
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
Dátum doručenia: 26.02.2009
-Zápisnica z MVZ 22.06.2009
Dátum doručenia: 01.07.2009

Spoločnosť PERSONAL DEVELOPMENT AGENCY S.K., s.r.o., reg. vo vložke Sro 21168/T-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 1669/1, 932 01 Veľký Meder, IČO: 43 896 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie konateľov
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie spoločníkov
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Podpisové vzory konateľov - Gyula Kaszab, Győr                                                                      - Andrea Sóoky, Győr
Dátum doručenia: 14.12.2007
-Podpisový vzor konateľov - László Bauer, Győr                                                                       - MUDr. Enikő Gútay, Dunajská Streda
Dátum doručenia: 26.02.2015

Spoločnosť PLAST THERM - okná, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26366/T-Zbl, so sídlom: Športová 951/37, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 895 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť Platon Technologies, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17979/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 279 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa - Martin Jombík, Bratislava
Dátum doručenia: 15.10.2007

Spoločnosť pneuservis u JESSU, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30379/T-Zbl, so sídlom: SNP 1677/15, 908 51 Holíč, IČO: 46 875 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notárska zápisnica N 338/2020, Nz 37804/2020
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Lukáš Jesenský
Dátum doručenia: 18.11.2020

Spoločnosť Polyklima, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25548/T-Zbl, so sídlom: Štvrtok na Ostrove 316, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 36 222 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 16.12.2004
Dátum doručenia: 20.01.2005

Spoločnosť Progres centrum s. r. o., reg. vo vložke Sro 36524/T-Zbl, so sídlom: Mliečňanská 18, 931 01 Šamorín, IČO: 48 325 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Re & Mo s.r.o., reg. vo vložke Sro 37840/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 818/70, 931 01 Šamorín, IČO: 50 324 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 19.11.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Prezenčná listina z MVZ z 19.11.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť RE PUBLIC GROUP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14415/T-Zbl, so sídlom: M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany, IČO: 36 256 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť RENT SM, spol. s r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 17615/T-Zbl, so sídlom: Nezábudková 8, 917 01 Trnava, IČO: 36 275 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.11.2020
-Konečná správa likvidátora
Dátum doručenia: 24.11.2020
-Účtovná závierka k 31.10.2020
Dátum doručenia: 24.11.2020

Spoločnosť RÉNYI s.r.o., reg. vo vložke Sro 17178/T-Zbl, so sídlom: Kútniky 635, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 4
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 4
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 4
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť RivaBase s. r. o., reg. vo vložke Sro 46503/T-Zbl, so sídlom: Orviský kút 84, 921 01 Piešťany, IČO: 53 020 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Filip Mičík na Nina Černoková
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Nina Černoková
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť SARIN s. r. o., reg. vo vložke Sro 35715/T-Zbl, so sídlom: Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 35 853 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka k 31.12.2006
Dátum doručenia: 11.04.2006

Spoločnosť SMIPE SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35876/T-Zbl, so sídlom: Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava, IČO: 35 853 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka k 31.12.2009
Dátum doručenia: 22.03.2010

Spoločnosť SMIPE SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 35876/T-Zbl, so sídlom: Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava, IČO: 35 853 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka k 31.12.2011
Dátum doručenia: 10.04.2012

Spoločnosť STY s.r.o., reg. vo vložke Sro 45129/T-Zbl, so sídlom: B. Němcovej 381/4, 927 01 Šaľa, IČO: 52 594 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Slavomíra Tóthová na STY - X, s.r.o.
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť TAKARTRANS s.r.o., reg. vo vložke Sro 30960/T-Zbl, so sídlom: Tešedíkovo 919, 925 82 Tešedíkovo, IČO: 47 003 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Licencia
Dátum doručenia: 12.11.2020

Spoločnosť TK - SAND, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21131/T-Zbl, so sídlom: Jána Hollého 586/69, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 43 850 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Podpisový vzor konateľa - Peter Totka, Borský Mikuláš
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Podpisový vzor konateľa - František Koporec, Láb
Dátum doručenia: 05.12.2007
-Zmluva o prevode obchodného podielu z František Koporec, Láb na Marián Kovačócy, Trnava
Dátum doručenia: 23.11.2011
-Výpis zo živnostenského registra
Dátum doručenia: 23.11.2011
-Zápisnica z VZ 31.07.2013
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Marián Kovačócy, Trnava na Peter Totka, Borský Mikuláš
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Zápisnica z VZ 03.08.2013
Dátum doručenia: 16.09.2013
-Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
Dátum doručenia: 16.09.2013
-Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
Dátum doručenia: 16.09.2013
-Zápisnica z VZ 30.09.2013
Dátum doručenia: 16.10.2013
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Marián Kovačócy, Trnava na Peter Totka, Borský Mikuláš
Dátum doručenia: 16.10.2013
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Peter Totka, Borský Mikuláš na Milena Zálesňáková, Láb
Dátum doručenia: 26.03.2015

Spoločnosť TO-ZSO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 21139/T-Zbl, so sídlom: Želiarska 481/2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 757 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 01.03.2007
-Živnostenský list
Dátum doručenia: 01.03.2007
-Podpisový vzor konateľa - Zsolt Varga, Sütto                                                                         - Tomáš Kováč, Čalovec
Dátum doručenia: 01.03.2007
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 01.03.2007
-Živnostenský list
Dátum doručenia: 01.03.2007
-Úradný záznam - zmena obchodného mena v živnostenskom liste
Dátum doručenia: 01.03.2007
-Podpisový vzor konateľov - Zsolt Varga, Sütto                                                                          - Tomáš Kováč, Čalovec
Dátum doručenia: 01.03.2007
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 03.07.2007
-Zápisnica z VZ 29.06.2007
Dátum doručenia: 03.07.2007
-Zápisnica z VZ 24.10.2007
Dátum doručenia: 26.10.2007
-Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 26.10.2007
-Zápisnica z MVZ 23.04.2008
Dátum doručenia: 28.04.2008
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Csaba Farkas, Veľký Meder na Lakatos Krisztina, Oroszlány
Dátum doručenia: 28.04.2008
-Vyhlásenie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.04.2008
-Vyhlásenie o prevzatí záväzku na peňažný vklad
Dátum doručenia: 28.04.2008
-Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Krisztina Lakatos, Oroszlány
Dátum doručenia: 28.04.2008
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 28.04.2008

Spoločnosť UBC 2020, k.s., reg. vo vložke Sr 10148/T-Zbl, so sídlom: Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníkov o udelení prokúry
Dátum doručenia: 24.11.2020

Spoločnosť Unicentre s.r.o., reg. vo vložke Sro 17978/T-Zbl, so sídlom: Hody 1666, 924 01 Galanta, IČO: 36 279 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie spoločníka
Dátum doručenia: 27.12.2005
-Zápisnica z VZ 02.02.2007
Dátum doručenia: 06.02.2007
-Rozhodnutie VZ 25.04.2007
Dátum doručenia: 10.05.2007

Spoločnosť UNICORR  s.r.o., reg. vo vložke Sro 31445/T-Zbl, so sídlom: Suchý riadok 1652/18, 909 01 Skalica, IČO: 47 112 077, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Vaše bývanie  s.r.o., reg. vo vložke Sro 20275/T-Zbl, so sídlom: Dechtice 104, 919 53 Dechtice, IČO: 36 799 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa Mgr. Mária Jágrová
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Zapisnica z VZ z 09.11.2020
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť VELES, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11589/T-Zbl, so sídlom: Ferka Urbánka 3872/34, 917 00 Trnava, IČO: 36 233 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Ervín Špajdel na Roman Laca
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Podpisový vzor konateľa Marián Vollmann
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť WALDE - TRUCK s.r.o., reg. vo vložke Sro 47869/T-Zbl, so sídlom: Vlčany 1316, 925 84 Vlčany, IČO: 47 849 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 16.03.2020
-Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 16.03.2020
-Podpisový vzor konateľa Katarína Kazíková
Dátum doručenia: 16.03.2020
-Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 16.03.2020
-Dodatok k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 29.09.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 29.09.2020

Spoločnosť way beyond s.r.o., reg. vo vložke Sro 40190/T-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany, IČO: 50 941 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Wellfood Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 47760/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 979/23, 924 01 Galanta, IČO: 45 655 898, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť YTEM  s.r.o., reg. vo vložke Sro 21135/T-Zbl, so sídlom: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava, IČO: 43 835 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie spoločníka
Dátum doručenia: 06.12.2007

Spoločnosť ŽOS Trnava, a.s., reg. vo vložke Sa 46/T-Zbl, so sídlom: Koniarekova 19, 917 21 Trnava, IČO: 34 108 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1