Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203197
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť Abraxas Tax s. r. o., reg. vo vložke Sro 30253/R-Zbl, so sídlom: Horná Streda 493, 916 24 Horná Streda, IČO: 47 706 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.10.2020
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 23.10.2020
-Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 23.10.2020

Spoločnosť Albatross s.r.o., reg. vo vložke Sro 35847/R-Zbl, so sídlom: Jána Prháčka 2221/20, 911 05 Trenčín, IČO: 51 294 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 07.11.2020
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 23.10.2020
-úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 23.10.2020
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.10.2020

Spoločnosť all4supp s. r. o., reg. vo vložke Sro 35481/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 2399/48, 911 08 Trenčín, IČO: 51 146 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.11.2020
-Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 27.10.2020
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 27.10.2020

Spoločnosť ALUTECH Slowakei s.r.o., reg. vo vložke Sro 13271/R-Zbl, so sídlom: Továrenská 4244/64, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 323 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 20.10.2020
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 20.10.2020

Spoločnosť Art In Games SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 31883/R-Zbl, so sídlom: Rudolfa Jašíka 159/10, 958 01 Partizánske, IČO: 48 242 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 16.10.2020
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.10.2020
-Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 16.10.2020

Spoločnosť Black Hat s.r.o., reg. vo vložke Sro 40923/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 2370/5, 911 08 Trenčín, IČO: 53 377 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 26.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 26.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 26.10.2020

Spoločnosť BM-corp s.r.o., reg. vo vložke Sro 26531/R-Zbl, so sídlom: Beckov 3, 916 38 Beckov, IČO: 46 736 379, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BRIAN spoločnosť s r.o. v konkurze, reg. vo vložke Sro 1984/R-Zbl, so sídlom: Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 564 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenia OS Trenčín č.k. 38K/47/2015-475, 462
Dátum doručenia: 18.11.2020

Spoločnosť Business Legal Faktoring s.r.o., reg. vo vložke Sro 40925/R-Zbl, so sídlom: Ferka Urbánka 14, 020 01 Púchov, IČO: 53 412 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 02.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.11.2020
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.11.2020

Spoločnosť C.U.C. Slovakia, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 120/R-Zbl, so sídlom: Opatovská 53, 911 01 Trenčín, IČO: 34 100 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Trenčín č.k. 38CbR/125/2017-33
Dátum doručenia: 27.10.2020

Spoločnosť Cityfarma Slovakia, a.s., reg. vo vložke Sa 10387/R-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 836 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Trenčín č.k. 38CbR/103/2018-34
Dátum doručenia: 21.10.2020

Spoločnosť DETAIL s.r.o., reg. vo vložke Sro 364/R-Zbl, so sídlom: Vajanského 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 110 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Trenčín č.k. 38CbR/24/2018-38
Dátum doručenia: 27.10.2020

Spoločnosť Dubnik Club, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17135/R-Zbl, so sídlom: Dubník 1032, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 686 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť E.G.E., s.r.o., reg. vo vložke Sro 28091/R-Zbl, so sídlom: Nábrežie sv. Metoda 125, 971 01 Prievidza, IČO: 47 113 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.10.2020
-Osvedčenie o živnostenkom oprávnení
Dátum doručenia: 29.10.2020

Spoločnosť ELAR SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 25820/R-Zbl, so sídlom: Dlhá 577/64, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 46 561 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ELSO GROUP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14424/R-Zbl, so sídlom: K výstavisku 15, 912 50 Trenčín, IČO: 36 333 557, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 20.10.2020
-dodatok č.1 k ZL
Dátum doručenia: 20.10.2020
-Živnostenské oprávnenie
Dátum doručenia: 20.10.2020

Spoločnosť Farma Beckov, družstvo, reg. vo vložke Dr 86/R-Zbl, so sídlom: 916 38 Beckov, IČO: 31 431 607, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Stanovy družstva
Dátum doručenia: 13.10.2020
-Zápisnica z VČS
Dátum doručenia: 13.10.2020

Spoločnosť FM – Trans SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 34879/R-Zbl, so sídlom: Kľačno 25, 972 15 Kľačno, IČO: 50 950 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2020
-Úplné znenie Zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 04.11.2020
-Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 04.11.2020

Spoločnosť Franeko s.r.o., reg. vo vložke Sro 37669/R-Zbl, so sídlom: Stavbárov 55/9, 971 01 Prievidza, IČO: 52 166 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 19.10.2020
-Zakladatelská listina
Dátum doručenia: 19.10.2020

Spoločnosť JAVORINA AKB s.r.o. v konkurze, reg. vo vložke Sro 16428/R-Zbl, so sídlom: Bzince pod Javorinou 534, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 36 351 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenia OS Trenčín č.k. 40K/21/2017-234, 247
Dátum doručenia: 04.11.2020

Spoločnosť JSC EUROPE s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 37473/R-Zbl, so sídlom: Karpatská 7722, 911 01 Trenčín, IČO: 52 087 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť KALAS Medical, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16372/R-Zbl, so sídlom: Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 350 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 24.09.2020
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.09.2020
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 24.09.2020

Spoločnosť KONEK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 2258/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 16, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 581 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok č.1 k ZL
Dátum doručenia: 31.07.1998

Spoločnosť KUK COILS Slovakia  s. r. o., reg. vo vložke Sro 23023/R-Zbl, so sídlom: Príles 1594/114, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 45 575 312, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2016
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Lee Snowden, s.r.o., reg. vo vložke Sro 40899/R-Zbl, so sídlom: Kukučínova 330/20, 971 01 Prievidza, IČO: 53 365 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 08.10.2020
-Podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 08.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 08.10.2020
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 08.10.2020

Spoločnosť LEONI Slovakia,  spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 1074/R-Zbl, so sídlom: Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO: 31 594 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 20.10.2020
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 20.10.2020

Spoločnosť LR cleaner s.r.o., reg. vo vložke Sro 26126/R-Zbl, so sídlom: J. Matušku 6/11, 971 01 Prievidza, IČO: 45 346 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Trenčín č.k. 38CbR/7/2017-37
Dátum doručenia: 28.10.2020

Spoločnosť LUTRANS - REAL, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 40065/R-Zbl, so sídlom: Nosice 233, 020 01 Púchov, IČO: 36 771 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ LUTRANS - REAL
Dátum doručenia: 10.09.2020
-Zápisnica z VZ LUTRANS - METAL
Dátum doručenia: 10.09.2020
-Zmluva o zlúčení vrátane úplného znenia spoločenskej zmluvy LUTRANS - REAL
Dátum doručenia: 10.09.2020
-Správa audítora
Dátum doručenia: 10.09.2020

Spoločnosť MATADOR Real Estate, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14309/R-Zbl, so sídlom: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, IČO: 36 332 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.10.2020
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 19.10.2020

Spoločnosť Matky v práci, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29128/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 7666/26, 911 01 Trenčín, IČO: 47 459 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť MBS real, s.r.o., reg. vo vložke Sro 38709/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 65, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 52 524 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ME - Tradex s. r. o., reg. vo vložke Sro 26977/R-Zbl, so sídlom: Severná 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 854 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.10.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 30.10.2020

Spoločnosť M-I, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17598/R-Zbl, so sídlom: Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín, IČO: 36 748 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Trenčín č.k. 38CbR/131/2017-29
Dátum doručenia: 28.10.2020

Spoločnosť MILAN HUDCOVSKÝ - MH s. r. o., reg. vo vložke Sro 40851/R-Zbl, so sídlom: Petrova Lehota 20, 913 26 Petrova Lehota, IČO: 53 352 882, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 05.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.10.2020
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 05.10.2020

Spoločnosť Nemesis Corp. s.r.o., reg. vo vložke Sro 34746/R-Zbl, so sídlom: 1. mája 166/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50 751 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.10.2020

Spoločnosť OneShot s. r. o., reg. vo vložke Sro 39696/R-Zbl, so sídlom: Hodžova 1481/17, 911 01 Trenčín, IČO: 52 943 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Živnostenské oprávnenie
Dátum doručenia: 23.10.2020
-Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 23.10.2020

Spoločnosť ONYX Holding s.r.o., reg. vo vložke Sro 36250/R-Zbl, so sídlom: Ľ.Podjavorinskej 2575/3B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51 632 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 19.10.2020
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.10.2020

Spoločnosť OSMEK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 37292/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 23, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 036 278, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.10.2020
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 27.10.2020
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 27.10.2020

Spoločnosť PJ KLAMP s. r. o., reg. vo vložke Sro 40926/R-Zbl, so sídlom: Turá Lúka 494, 907 03 Myjava, IČO: 53 406 427, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 29.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.10.2020
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 29.10.2020

Spoločnosť Pod Hrebienkom s. r. o., reg. vo vložke Sro 38707/R-Zbl, so sídlom: Rakoľuby 243, 916 31 Kočovce, IČO: 52 555 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2020
-Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 12.10.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.10.2020

Spoločnosť POLYFIT s. r. o., reg. vo vložke Sro 24233/R-Zbl, so sídlom: Za cintorínom 1258/7, 020 01 Púchov, IČO: 46 054 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 04.11.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2020
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.11.2020

Spoločnosť Považská združená a.s. v likvidácii, reg. vo vložke Sa 10058/R-Zbl, so sídlom: nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 299 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 10/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 10/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť PRO BTS spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 27071/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 866 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z mimoriadneho/riadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 23.10.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.10.2020

Spoločnosť profi LEAS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19878/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, IČO: 43 850 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Trenčín č.k. 38CbR/47/2016-60
Dátum doručenia: 28.10.2020

Spoločnosť REAL Štúdio K.F.A. Bratislava, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27181/R-Zbl, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 1706/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 35 748 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Trenčín č.k. 38CbR/81/2016-41
Dátum doručenia: 04.11.2020

Spoločnosť SOUTH cars s.r.o., reg. vo vložke Sro 40900/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 1359/144, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 53 330 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 11.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 11.10.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.
Dátum doručenia: 11.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.10.2020
-Podpisový vzor Králik
Dátum doručenia: 11.10.2020
-Podpisový vzor Holíček
Dátum doručenia: 11.10.2020

Spoločnosť SPOLSTAV, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1913/R-Zbl, so sídlom: Dohňany 422, 020 51 Dohňany, IČO: 31 559 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica o valnom zhromaždení
Dátum doručenia: 16.10.2020
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.10.2020

Spoločnosť STREŠNÉ CENTRUM Topoľčany s.r.o., reg. vo vložke Sro 26941/R-Zbl, so sídlom: Skačany 537, 958 53 Skačany, IČO: 46 846 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť TN Trans & Rent s.r.o., reg. vo vložke Sro 31854/R-Zbl, so sídlom: Dolné Pažite 155/31, 911 06 Trenčín, IČO: 48 233 480, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2019
Dátum doručenia: 02.11.2020

Spoločnosť Torelec, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12316/R-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 161, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 393 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť TOSITY s.r.o., reg. vo vložke Sro 34706/R-Zbl, so sídlom: Opatovská 703/179, 911 01 Trenčín, IČO: 50 888 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.10.2020

Spoločnosť TRN s.r.o., reg. vo vložke Sro 40898/R-Zbl, so sídlom: Moravská 13, 020 01 Púchov, IČO: 53 370 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.11.2020
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 13.10.2020
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 13.10.2020

Spoločnosť TYREMEX s.r.o., reg. vo vložke Sro 11264/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 155/41-5, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 305 987, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie
Dátum doručenia: 26.11.2020

Spoločnosť VALSABBIA SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14968/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 338 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VETY s.r.o., reg. vo vložke Sro 14566/R-Zbl, so sídlom: Pod Klepáčom 393/4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 334 863, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.10.2020
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.10.2020

Spoločnosť Zlievareň presných odliatkov, s. r. o., reg. vo vložke Sro 12759/R-Zbl, so sídlom: K výstavisku 13, 911 01 Trenčín, IČO: 36 319 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 26.10.2020
-Dodatok č.6 k ZL
Dátum doručenia: 26.10.2020
-Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 26.10.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1