Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203194
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť AKTIV PARK a. s., reg. vo vložke Sa 10701/L-Zbl, so sídlom: Korňa 509, 023 21 Korňa, IČO: 31 651 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ATTACK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 13469/L-Zbl, so sídlom: Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, IČO: 36 404 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za obdobie 04/2019 - 03/2020
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Avea, a. s., reg. vo vložke Sa 10601/L-Zbl, so sídlom: Kamenná cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 808 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť AVSTrans s. r. o., reg. vo vložke Sro 74867/L-Zbl, so sídlom: Štiavnička 31, 034 01 Štiavnička, IČO: 53 094 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Licencia.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Rozhodnutie OU ZA.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 23.11.2020
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.11.2020

Spoločnosť BENEFIT Sport s. r. o., reg. vo vložke Sro 76055/L-Zbl, so sídlom: M. Šinského 646/8, 010 07 Žilina, IČO: 53 449 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 24.11.2020
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Podpis.vzor konateľa a súhlas konateľa_A. Štefancová.zep
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Podpis.vzor konateľa a súhlas konateľa_Š. Štefanec.zep
Dátum doručenia: 18.11.2020

Spoločnosť C.R.F.I. s.r.o., reg. vo vložke Sro 69957/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 51 680 572, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť CLOSERVIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 67272/L-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 50 726 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka s pôsobnosťou valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť Čerešňový sad, s.r.o., reg. vo vložke Sro 75647/L-Zbl, so sídlom: Čremošné 43, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 254 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 18.11.2020

Spoločnosť DENTELI, s. r. o., reg. vo vložke Sro 74875/L-Zbl, so sídlom: Jesenského 641/11, 027 43 Nižná, IČO: 53 098 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 15.11.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.11.2020
-Zakladateľská listina spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 15.11.2020
-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 23.11.2020

Spoločnosť DISPLAY INNOVATION, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19469/L-Zbl, so sídlom: Závodná 958, 027 43 Nižná, IČO: 36 831 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3549/L-Zbl, so sídlom: Horelica 13, 022 01 Čadca, IČO: 36 008 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 23.11.2020
-Dodatok č. 8.zep
Dátum doručenia: 23.11.2020
-Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 10.11.2020
-Prezenčná listina.zep
Dátum doručenia: 10.11.2020
-Dodatok č. 8.zep
Dátum doručenia: 10.11.2020

Spoločnosť EBECO SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16270/L-Zbl, so sídlom: Závodná 459, 027 43 Nižná nad Oravou, IČO: 36 431 036, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť EBECO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14050/L-Zbl, so sídlom: Závodná 958, 027 43 Nižná, IČO: 36 410 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť FAREN SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20348/L-Zbl, so sídlom: Robotnícka 5441, 036 01 Martin, IČO: 44 076 436, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2017
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2018
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť FLAVA SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 10204/L-Zbl, so sídlom: Palárikova 1605/6, 036 01 Martin, IČO: 36 370 177, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisový vzor konateľa .asice
Dátum doručenia: 05.11.2020
-rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Dátum doručenia: 05.11.2020
-spoločenská zmluva v úplnom znení.asice
Dátum doručenia: 05.11.2020

Spoločnosť GEO - NET, s. r. o., reg. vo vložke Sro 15612/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36 424 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Hotel IMPOZANT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 62346/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 47 713 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Hromi, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 62426/L-Zbl, so sídlom: 1. mája 183/53, 038 52 Podhradie, IČO: 47 596 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia s rozhodnutím o schválení konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnej závierky zostavenej ku dňu skončenia likvidácie.zep
Dátum doručenia: 23.11.2020
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia s rozhodnutím o zrušení spoločnosti s likvidáciou.zep
Dátum doručenia: 23.11.2020
-Schválená konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie.zep
Dátum doručenia: 23.11.2020
-Schválená účtovná závierka zostavená ku dňu skončenia likvidácie.zep
Dátum doručenia: 23.11.2020

Spoločnosť Industrial Revolution, s.r.o., reg. vo vložke Sro 71077/L-Zbl, so sídlom: Za plavárňou 8530/11, 010 08 Žilina, IČO: 52 020 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť InterTechnic s. r. o., reg. vo vložke Sro 52835/L-Zbl, so sídlom: Lesnícka 197, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 538 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť KORSO Invest, a. s., reg. vo vložke Sa 11019/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 53 427 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Stanovy.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.11.2020
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 12.11.2020

Spoločnosť LIFE JM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 50463/L-Zbl, so sídlom: Partizánska 408/11, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44 498 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť LIPTARCH, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 158/L-Zbl, so sídlom: Vrbická 2072/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 615 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť LOCUS IN s. r. o., reg. vo vložke Sro 76050/L-Zbl, so sídlom: Uhorská Ves 26, 032 03 Uhorská Ves, IČO: 53 448 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Podpisový vzor Galánek.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Podpisový vzor Šebo.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť MaH Servis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 66319/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 50 492 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MaKra MT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 76049/L-Zbl, so sídlom: Budovateľov 3971/5, 036 01 Martin, IČO: 53 454 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť M-family, s.r.o., reg. vo vložke Sro 70250/L-Zbl, so sídlom: Hybe 23, 032 31 Hybe, IČO: 51 738 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 05.11.2020
-Listina pritomnych.asice
Dátum doručenia: 05.11.2020
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.11.2020

Spoločnosť MK CHIRURG, s. r. o., reg. vo vložke Sro 58372/L-Zbl, so sídlom: Hlavná 14/14, 032 02 Závažná Poruba, IČO: 47 010 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie spoločenskej zmluvy .asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť MM Privacy s. r. o., reg. vo vložke Sro 76053/L-Zbl, so sídlom: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 53 404 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok č. 1 k zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 23.11.2020
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.10.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.10.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 29.10.2020
-Vyhlásenie a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 29.10.2020

Spoločnosť MUDr. Eva Markuljaková, s.r.o., reg. vo vložke Sro 50210/L-Zbl, so sídlom: Republikánska 6, 038 61 Vrútky, IČO: 44 413 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 18.11.2020

Spoločnosť Multiform sk, s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 19201/L-Zbl, so sídlom: Podzávoz 2822, 022 01 Čadca, IČO: 36 803 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Muth s. r. o., reg. vo vložke Sro 72546/L-Zbl, so sídlom: Predmestská 1631/66, 010 01 Žilina, IČO: 48 136 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 09.11.2020

Spoločnosť NASSAUM s.r.o., reg. vo vložke Sro 62211/L-Zbl, so sídlom: I. Houdeka 1944/57, 034 01 Ružomberok, IČO: 47 427 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť NEBBIA SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 76023/L-Zbl, so sídlom: Dlhá 74/85, 010 09 Žilina, IČO: 45 552 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť NEBBIA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 72591/L-Zbl, so sídlom: Dlhá 74/85, 010 09 Žilina, IČO: 52 469 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ODEKO LM 18 s. r. o., reg. vo vložke Sro 74449/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 013 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť ODEKO LM 19 s. r. o., reg. vo vložke Sro 74415/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 013 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť ODEKO LM 2 s. r. o., reg. vo vložke Sro 74427/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 011 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť ODEKO LM 3 s. r. o., reg. vo vložke Sro 74413/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 011 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť ODEKO LM 4 s. r. o., reg. vo vložke Sro 74414/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 013 107, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť ODEKO LM 5 s. r. o., reg. vo vložke Sro 74440/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 011 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť P. S. TRANS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 68710/L-Zbl, so sídlom: Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 51 112 914, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-SZ-úplné zn., P. S. TRANS, s. r. o..zep
Dátum doručenia: 08.10.2020
-Zápisnica z VZ(rozhod.jed. spol.)+PL, P. S. TRANS, s. r. o..zep
Dátum doručenia: 08.10.2020

Spoločnosť P.S. INVEST, s. r. o., reg. vo vložke Sro 51886/L-Zbl, so sídlom: Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 968 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-00260 Zápisnica, P.S. INVEST-Papánová, Z., vymenovanie za konateľa (2020-0333).asice
Dátum doručenia: 11.11.2020
-00190 Súhlas s men. do f. konateľa, P.S. INVEST-Papánová, Z., vymenovanie za konať. (2020-0333).asice
Dátum doručenia: 11.11.2020

Spoločnosť PBO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 65356/L-Zbl, so sídlom: M. Galandu 4612/4, 036 01 Martin, IČO: 47 980 648, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 03.11.2020
-Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 03.11.2020
-Živnostenské oprávnenie 1.asice
Dátum doručenia: 03.11.2020
-Živnostenské oprávnenie 2.asice
Dátum doručenia: 03.11.2020
-Živnostenský úrad - úradný záznam.asice
Dátum doručenia: 03.11.2020

Spoločnosť PEBYREAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 66468/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 50 544 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť PK trade s.r.o., reg. vo vložke Sro 69974/L-Zbl, so sídlom: Baničova 3391/25, 010 15 Žilina, IČO: 51 682 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 20.11.2020
-Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť POHO Nábytok s.r.o., reg. vo vložke Sro 76044/L-Zbl, so sídlom: Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 53 405 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.11.2020
-Podpisový vzor- Kliestik.zep
Dátum doručenia: 16.11.2020
-Podpisový vzor Solárik.zep
Dátum doručenia: 16.11.2020
-Konatel-Kliestik-Solarik.zep
Dátum doručenia: 16.11.2020

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom, reg. vo vložke Dr 164/L-Zbl, so sídlom: Dubové 28, 038 23 Dubové, IČO: 00 196 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť PPG Deco Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3950/L-Zbl, so sídlom: Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO: 31 633 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2018
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2017
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť RH auto, s.r.o., reg. vo vložke Sro 72621/L-Zbl, so sídlom: Cesta do Rudiny 2936, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 52 484 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 12/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Roľnícke družstvo v Pribyline, reg. vo vložke Dr 117/L-Zbl, so sídlom: 032 42 Pribylina, IČO: 00 195 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica.asice
Dátum doručenia: 06.11.2020
-zápis volebnej komisie.asice
Dátum doručenia: 06.11.2020

Spoločnosť ROSS s.r.o., reg. vo vložke Sro 362/L-Zbl, so sídlom: Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO: 31 560 385, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SPORT REVOLUTION SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 76051/L-Zbl, so sídlom: Demänovská Dolina 293, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 53 416 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.11.2020
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.11.2020
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.11.2020
-podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.11.2020

Spoločnosť STAVO  ARTIKEL - SLOVAKIA, spol.  s r.o., reg. vo vložke Sro 11473/L-Zbl, so sídlom: Kolárovská 1023, 014 01 Bytča, IČO: 36 384 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť TOMIRTECH, s. r. o., reg. vo vložke Sro 10130/L-Zbl, so sídlom: Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 369 365, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VOMS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10376/L-Zbl, so sídlom: Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36 372 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť XXeurope, s.r.o., reg. vo vložke Sro 71110/L-Zbl, so sídlom: Makovického 15, 010 01 Žilina, IČO: 52 015 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy .zep
Dátum doručenia: 19.11.2020
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť Znalecká organizácia PBT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 55408/L-Zbl, so sídlom: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO: 46 352 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť ZTS uniprotect, s.r.o. „v likvidácii“, reg. vo vložke Sro 12491/L-Zbl, so sídlom: ČSA 3, 036 01 Martin, IČO: 36 394 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 20.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1