Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203200
Okresný súd Košice I - Zbierka listín

Spoločnosť "BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10982/V-Zbl, so sídlom: Čárskeho 7, 040 01 Košice, IČO: 36 191 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť blueMinds, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24933/V-Zbl, so sídlom: Hrnčiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 45 362 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.01.2010

Spoločnosť Cassopharm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28034/V-Zbl, so sídlom: Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 46 252 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Čorejovka s.r.o., reg. vo vložke Sro 21305/V-Zbl, so sídlom: Tyršova 304/49, 073 01 Sobrance, IČO: 43 960 243, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor - Michal Čorej
Dátum doručenia: 05.03.2009

Spoločnosť DS Smith Packaging Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 23107/V-Zbl, so sídlom: Námestie baníkov 8/31, 048 01 Rožňava, IČO: 31 719 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Správa nezávislého audítora2004, účt. záv.
Dátum doručenia: 28.07.2005
-zápisnica z MVZ,Plná moc ,Splnomocnenie
Dátum doručenia: 02.05.2005

Spoločnosť FEREY s. r. o., reg. vo vložke Sro 32876/V-Zbl, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 45 693 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 22.7.2010
Dátum doručenia: 05.08.2010
Listina je vyhotovená: vo francúzkom jazyku
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy 22.4.2013
Dátum doručenia: 27.05.2013
-Zápisnica z valného zhromaždenia 19.4.2013
Dátum doručenia: 27.05.2013
-Účtovná závierka za rok 2010
Dátum doručenia: 20.09.2012
-Účtovná závierka za rok 2011
Dátum doručenia: 20.09.2012
-Účtovná závierka za rok 2012
Dátum doručenia: 02.07.2013

Spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 25207/V-Zbl, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 674 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Správa audítora 2011,účtovná závierka,
Dátum doručenia: 02.08.2012
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.04.2009
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.04.2009
-zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.08.2009
-zakladateľská listina
Dátum doručenia: 27.11.2009
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.11.2009
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.10.2007
-Zakladateľská listina spoločnosti
Dátum doručenia: 30.10.2007
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.05.2007
-Zakladateľská listina spoločnosti
Dátum doručenia: 02.05.2007
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.05.2007
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.05.2007
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 31.07.2008
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 31.07.2008
-Výročná správa2007, účtovná závierka, správa audítora
Dátum doručenia: 27.06.2008
-Účtovná závierka  2006, Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.06.2007
-Správa audítora 2010,účtovná závierka
Dátum doručenia: 01.08.2011
-Výročná správa 2009,účtovná závierka
Dátum doručenia: 02.07.2010
-Výročná správa 2008,účtovná závierka
Dátum doručenia: 09.07.2010

Spoločnosť IRKON s.r.o., reg. vo vložke Sro 35125/V-Zbl, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 47 654 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Kameňolom Dobšiná, spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. vo vložke Sro 7387/V-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 983, 049 25 Dobšiná, IČO: 31 721 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn.: 7K/93/2001-680
Dátum doručenia: 29.10.2020

Spoločnosť Load Control International SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 41058/V-Zbl, so sídlom: Letisko Košice , 041 75 Košice IV, IČO: 50 783 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MA-KU invest, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24930/V-Zbl, so sídlom: Adlerova 1, 040 22 Košice, IČO: 45 336 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.01.2010

Spoločnosť MAPIER PRODUCTION, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 25852/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 8, 071 01 Michalovce, IČO: 31 693 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-účt. záv. 2004 , Výročná správa, Zápisnica, Správa audítora
Dátum doručenia: 19.07.2005
-účt.záv. 2003,Výr.správa,
Dátum doručenia: 15.07.2004

Spoločnosť Mestský športový klub Kráľovský Chlmec s.r.o., reg. vo vložke Sro 13418/V-Zbl, so sídlom: Ľ. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 215 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Obecné služby Domaňovce, s.r.o., reg. vo vložke Sro 39767/V-Zbl, so sídlom: Domaňovce 92, 053 02 Domaňovce, IČO: 50 466 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť PANDA - KOŠICE s.r.o., reg. vo vložke Sro 24934/V-Zbl, so sídlom: Wurmova 6, 040 23 Košice, IČO: 45 361 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.01.2010

Spoločnosť P-STEEL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24931/V-Zbl, so sídlom: Žilinská 1, 040 11 Košice, IČO: 45 360 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor - Ing. Peter Rusnák
Dátum doručenia: 19.01.2010
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.01.2010

Spoločnosť RogTek, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21306/V-Zbl, so sídlom: Viedenská 2642/5, 040 13 Košice, IČO: 43 997 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor - Alain Francois Roger
Dátum doručenia: 22.02.2008
-Podpisový vzor konateľa - Alain Francois Roger
Dátum doručenia: 14.08.2013

Spoločnosť Solkaris, s.r.o. „v likvidácii", reg. vo vložke Sro 22621/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 36 035 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor:  Ing. Michálik Ján, Ing. Tokarčik Jozef, Neudekerová Oľga
Dátum doručenia: 22.01.2003
-účtovná závierka 2001,Výročná správa
Dátum doručenia: 18.10.2002

Spoločnosť VSK PRO - ZEO s. r. o., reg. vo vložke Sro 25499/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36 494 046, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Banské oprávnenie
Dátum doručenia: 14.07.2005
-podpisový vzor :  Ing. J. Vološin
Dátum doručenia: 19.05.2004
-Vyhláseniesprávcu vkladu
Dátum doručenia: 19.05.2004
-Živnostenský list č. Žo-2004/02039/
Dátum doručenia: 19.05.2004
-Not. záp. Nz 39683/2004  Nz 39683/04: Osvedčenie o spísaní zakadateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti
Dátum doručenia: 19.05.2004
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.06.2005
-Výročná správa 2011,SA,účtovná závierka
Dátum doručenia: 16.05.2012

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1