Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203198
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť ADITIVA, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 12643/S-Zbl, so sídlom: Tatranská 48, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 736 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o., reg. vo vložke Sro 27779/S-Zbl, so sídlom: Dlhá ulica 2039/6, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 257 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Aesthetica s.r.o., reg. vo vložke Sro 20960/S-Zbl, so sídlom: Školská 11A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 235 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZL
Dátum doručenia: 28.08.2014
-Rozhod. jed. spoloč.
Dátum doručenia: 28.08.2014

Spoločnosť APetra s.r.o., reg. vo vložke Sro 28133/S-Zbl, so sídlom: Starohorská 49, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 174 386, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť AUTODIELYBB s.r.o., reg. vo vložke Sro 755/S-Zbl, so sídlom: Kremnička 79, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 572 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Avero s.r.o., reg. vo vložke Sro 7856/S-Zbl, so sídlom: Nám. Slobody 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BAKIKO Consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20541/S-Zbl, so sídlom: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 267 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BB plus NP s.r.o., reg. vo vložke Sro 29567/S-Zbl, so sídlom: Mýtna Nová Ves 9, 956 11 Ludanice, IČO: 50 183 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rjs.asice
Dátum doručenia: 10.11.2020

Spoločnosť Bystrická inštalačná spoločnosť - BIS, s.r.o. "v konkurze", reg. vo vložke Sro 873/S-Zbl, so sídlom: Bez určenia, IČO: 31 575 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť College s.r.o., reg. vo vložke Sro 37333/S-Zbl, so sídlom: Galvaniho 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 654 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť CUPI TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12238/S-Zbl, so sídlom: Tajovského 7, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36 693 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť DIAGO SF s.r.o., reg. vo vložke Sro 6046/S-Zbl, so sídlom: Železničná 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 037 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ.asics
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Súhlas s ustanovením do funkcie.asics
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Spoločenská zmluva.asics
Dátum doručenia: 18.11.2020
-Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 18.11.2020

Spoločnosť DiDo s.r.o., reg. vo vložke Sro 24635/S-Zbl, so sídlom: Stožok 357, 962 12 Detva, IČO: 47 354 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Divona s.r.o., reg. vo vložke Sro 38104/S-Zbl, so sídlom: Nová Ves nad Váhom 137, 916 31 Nová Ves nad Váhom, IČO: 52 908 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spolocnika (1).zep
Dátum doručenia: 29.10.2020

Spoločnosť DK - EXTERIÉR s.r.o., reg. vo vložke Sro 14750/S-Zbl, so sídlom: Rakytovská cesta 67, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 146 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ewiGO Lučatín s.r.o., reg. vo vložke Sro 31821/S-Zbl, so sídlom: Pánska 18, 976 34 Králiky, IČO: 50 262 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ewiGO s.r.o., reg. vo vložke Sro 27379/S-Zbl, so sídlom: Pánska 18, 976 34 Králiky, IČO: 47 947 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Excel, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 628/S-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 569 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ikTl, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 21697/S-Zbl, so sídlom: Vlkanovská 179, 976 31 Vlkanová, IČO: 46 564 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť IPOS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 1803/S-Zbl, so sídlom: Horná 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 603 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť JAMATECH spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 37598/S-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 52 735 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť KVASNA-EXTERIÉR- STAVO s.r.o., reg. vo vložke Sro 8612/S-Zbl, so sídlom: Rakytovská cesta 67, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 620 432, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť LUBAJ s.r.o., reg. vo vložke Sro 16332/S-Zbl, so sídlom: Rimavská Baňa 172, 980 53 Rimavská Baňa, IČO: 44 711 832, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Lusty Software, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18118/S-Zbl, so sídlom: Tulská 70, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45 528 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Nemocnica AGEL Zvolen a.s., reg. vo vložke Sa 995/S-Zbl, so sídlom: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 594 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Olga Korepanova - Podnik zahraničnej osoby, reg. vo vložke Po 549/S-Zbl, so sídlom: Matejkova 3450/28, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 296 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 16.05.2019
-Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 16.05.2019
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.05.2019
-Rozhodnutie ZFO 1.asice
Dátum doručenia: 16.02.2020
-Rozhodnutie ZFO 2.asice
Dátum doručenia: 16.02.2020

Spoločnosť Podnik zahraničnej osoby - Lusik Vakorina, reg. vo vložke Po 462/S-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 928 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 19.02.2020
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 19.02.2020

Spoločnosť podnik zahraničnej osoby – LVD – Duy Luong Van, reg. vo vložke Po 628/S-Zbl, so sídlom: Špitálska ul. 2819/6, 945 01 Komárno, IČO: 52 477 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie zahraničnej fyzickej osoby.asics
Dátum doručenia: 25.09.2020

Spoločnosť Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., reg. vo vložke Sa 315/S-Zbl, so sídlom: 980 43 Číž, IČO: 31 642 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019 - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť pro ZOOM,s.r.o., reg. vo vložke Sro 6274/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť PROFFIS s.r.o., reg. vo vložke Sro 7093/S-Zbl, so sídlom: Mlynská 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 048 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť RENT REAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 5381/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 030 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Rufat Zenuni, reg. vo vložke Po 440/S-Zbl, so sídlom: Fučíkova 120/100, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 51 675 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 23.07.2020

Spoločnosť Szép consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 36865/S-Zbl, so sídlom: L.Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46 286 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nové znenie Zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 26.10.2020
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 26.10.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 26.10.2020
-vyhlásenie správcu vkladov.zep
Dátum doručenia: 26.10.2020

Spoločnosť V O N S C H  spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 579/S-Zbl, so sídlom: Budovateľská 13, 977 01 Brezno, IČO: 31 567 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1