Obchodný vestník 231/2020 Zbierka listín Deň vydania: 01.12.2020
R203193
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín

Spoločnosť 123 Plus spol. s r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 88808/B-Zbl, so sídlom: Medená 24, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 357 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť 3HMH,s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 92428/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 436 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť A.M.SK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 36157/B-Zbl, so sídlom: Ondrejovova 4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 936 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť A-BINLE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 132736/B-Zbl, so sídlom: Drotárska cesta 66, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 036 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Advokátska kancelária JUDr. Margita Lonská, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56829/B-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 25, 831 04 Bratislava, IČO: 36 862 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápis z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30.7.2014
Dátum doručenia: 07.08.2014
-Zakladateľská listina zo dňa 1.8.2014
Dátum doručenia: 07.08.2014

Spoločnosť Advokátska kancelária Mišík, s. r. o., reg. vo vložke Sro 57554/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36 862 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2014
Dátum doručenia: 10.12.2014

Spoločnosť aedifico  s. r. o., reg. vo vložke Sro 79536/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 5801/40A, 901 01 Malacky, IČO: 46 549 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť AFC Invest, a. s., reg. vo vložke Sa 5274/B-Zbl, so sídlom: Galantská cesta 699/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 082 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.03.2011
-Stanovy
Dátum doručenia: 28.03.2011
-písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum doručenia: 28.03.2011
-Podpisovy vzor
Dátum doručenia: 28.03.2011

Spoločnosť AG HORUS,  s. r. o., reg. vo vložke Sro 55364/B-Zbl, so sídlom: Kolárska 8, 811 06 Bratislava, IČO: 43 908 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-zmluva o zlúčení spoločností - notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť AGROSLAVIA SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56252/B-Zbl, so sídlom: Gajova 13, 811 09 Bratislava I, IČO: 36 861 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notárska zápisnica N 775/2014 Nz 21923/2014
Dátum doručenia: 10.06.2014
-Podpisový vzor Giusto Tretti
Dátum doručenia: 10.06.2014

Spoločnosť AL solution s.r.o., reg. vo vložke Sro 132696/B-Zbl, so sídlom: Devínska cesta 3752/22, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín, IČO: 52 039 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť ALICIA-C s. r. o., reg. vo vložke Sro 56236/B-Zbl, so sídlom: Riazanská 50, 831 03 Bratislava, IČO: 44 560 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notárska zápisnica N 817/2014 Nz 36031/2014
Dátum doručenia: 02.10.2014
-Rozhodnutie jedineho spoločníka zo dňa 2.10.2014
Dátum doručenia: 02.10.2014
-Rozhodnutie jediného spoločnka zo dňa 2.10.2014
Dátum doručenia: 02.10.2014

Spoločnosť ALT PROGRES, spol. s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 30557/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 379 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Alteram s.r.o., reg. vo vložke Sro 56778/B-Zbl, so sídlom: Na Pažiti 19, 831 01 Bratislava, IČO: 44 162 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2014
Dátum doručenia: 01.04.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.3.2014
Dátum doručenia: 01.04.2014

Spoločnosť altnuo s. r. o., reg. vo vložke Sro 62185/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 330 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť ALŽBETINKA, s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 132837/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 025 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisový vzor Ján Horný.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisový vzor Peter Horný.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť AM support s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 123227/B-Zbl, so sídlom: A. Gwerkovej 12, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 145 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI k 30.09.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020
-ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI k 31.10.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020
-ZOZNAM POHĽADÁVOK k 31.10.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť ANIMFILM, s. r. o., reg. vo vložke Sro 51651/B-Zbl, so sídlom: Škovránčia 1 , 811 02 Bratislava, IČO: 44 100 817, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť A-Point, s. r. o., reg. vo vložke Sro 58767/B-Zbl, so sídlom: Jakubovo nám.9 , 811 09 Bratislava, IČO: 44 798 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ARENDA s.r.o., reg. vo vložke Sro 133636/B-Zbl, so sídlom: Púpavová 691/25, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 119 297, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Arroz export, s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 129664/B-Zbl, so sídlom: Tuhovská 1, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 51 284 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť AŠ House, s.r.o., reg. vo vložke Sro 56457/B-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 27 , 821 08 Bratislava, IČO: 44 599 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notarska zápisnica N 1896/2014 Nz 60623/2014
Dátum doručenia: 30.12.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.12.2014
Dátum doručenia: 30.12.2014

Spoločnosť Auxerre accounting, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 56353/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 44 553 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.9.2014
Dátum doručenia: 12.09.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.9.2014
Dátum doručenia: 12.09.2014

Spoločnosť BADINI, a. s., reg. vo vložke Sa 5008/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 867 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ BADINI z 13.11.2020.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Ballymore Properties s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 28598/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 35 855 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Barberos s.r.o., reg. vo vložke Sro 132899/B-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 1, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 041 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť BAU-WERKE GROUP s. r. o. v likvidácií, reg. vo vložke Sro 24799/B-Zbl, so sídlom: Železničiarska 593, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 35 818 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 27.02.2020
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 05.08.2020
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 05.08.2020
-Podpisový vzor likvidátora.zep
Dátum doručenia: 05.08.2020

Spoločnosť BBG.73, s. r. o., reg. vo vložke Sro 113184/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 448 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-UZ_zakladat_lstiny.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Dodatok_1_Zakladat_listiny.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie_jedin_spoloc.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Be Better, s. r. o., reg. vo vložke Sro 62803/B-Zbl, so sídlom: Ľubovníková 4 , 841 07 Bratislava, IČO: 45 354 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BETA Bilancia, s. r. o., reg. vo vložke Sro 77472/B-Zbl, so sídlom: Jasovská 3069/2, 851 07 Bratislava, IČO: 46 435 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BETON SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 131762/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 50 546 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BIANCO FINANCE s.r.o., reg. vo vložke Sro 129839/B-Zbl, so sídlom: Záhumenská 22, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 51 806 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Bild Bau s.r.o., reg. vo vložke Sro 70768/B-Zbl, so sídlom: Fialová 2A, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 021 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisový vzor likvidátora.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Boleta s. r. o., reg. vo vložke Sro 56127/B-Zbl, so sídlom: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 44 544 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.9.2014
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2014
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 1.10.2014
Dátum doručenia: 01.10.2014

Spoločnosť Botti s.r.o., v likvidácii, reg. vo vložke Sro 104456/B-Zbl, so sídlom: Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 43 917 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť BRANDCENTRUM  s. r. o., reg. vo vložke Sro 59504/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 5/a, 821 03 Bratislava, IČO: 36 745 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Bratislava Digital Park Business Centre s.r.o., reg. vo vložke Sro 131157/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 897 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť BVA, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 56687/B-Zbl, so sídlom: Jasovská 10 , 851 07 Bratislava, IČO: 44 611 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.2.2014
Dátum doručenia: 13.02.2014
-Notárska zápisnica N 201/2014 Nz 5390/2014
Dátum doručenia: 13.02.2014

Spoločnosť Byty – Jilemnického-Malacky s.r.o., reg. vo vložke Sro 42338/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 1098, 901 01 Malacky, IČO: 36 676 225, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Canfax s. r. o., reg. vo vložke Sro 58996/B-Zbl, so sídlom: Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 814 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.04.2020
-Podpisový vzor konateľa - Andrej Bogár.asice
Dátum doručenia: 06.04.2020
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 16.06.2009
-vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 27.5.2009
Dátum doručenia: 16.06.2009
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 16.06.2009
-Podpisový vzor Mgr. Miroslav Dojčák
Dátum doručenia: 16.06.2009
-vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.06.2009
-Zápisnica č. 1/2012
Dátum doručenia: 09.02.2012
-Spoločenská zmluva zo dňa 30.1.2012
Dátum doručenia: 09.02.2012

Spoločnosť Carmen Slovakia a.s. v likvidácii, reg. vo vložke Sa 6699/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 51 278 570, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zoznam majetku.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť CELESTE SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 132590/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 050 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisovy vzor konatela a prijatie funkcie.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť CENTRAL RAILWAYS a.s., reg. vo vložke Sa 6889/B-Zbl, so sídlom: Horárska 12, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 907 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť CEREZ GROUP s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 132708/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 047 253, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Colsys Sk s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 116860/B-Zbl, so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 678 604, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Comi Consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 132594/B-Zbl, so sídlom: Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 022 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-konateľ.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť CONDOR HOLDINGS s.r.o., reg. vo vložke Sro 129814/B-Zbl, so sídlom: Parková 45, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 278 987, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Zápis rozhodnutia jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Cross Bus s.r.o., reg. vo vložke Sro 131128/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 905 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplne znenie Cross Bus s.r.o..zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Osvedcenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť CSS Home s. r. o., reg. vo vložke Sro 132687/B-Zbl, so sídlom: Jednoradová 1587/22, 909 01 Skalica, IČO: 52 028 542, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa 1 (ZL) (css 55075).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa 2 (ZL).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa 3 (ZL).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Cushman & Wakefield Slovakia s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 80503/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 583 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zoznam majetku spolocnosti
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Customer Helpline (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka, reg. vo vložke Po 5549/B-Zbl, so sídlom: Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 117 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie zriadovatela.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020
-Vypis ORCZ.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť CV SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 23378/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 35 805 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť D/V s. r. o., reg. vo vložke Sro 141423/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 11, 931 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 746 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť DATALAN  Quality Instruments s.r.o., reg. vo vložke Sro 9708/B-Zbl, so sídlom: Púchovská 8, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 31 403 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 18.11.2020
Dátum doručenia: 26.11.2020

Spoločnosť DATAMEDICAL s. r. o., reg. vo vložke Sro 56775/B-Zbl, so sídlom: Hargašova 12, 841 06 Bratislava, IČO: 44 620 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2014
Dátum doručenia: 30.09.2014

Spoločnosť DEBTEC a.s., reg. vo vložke Sa 5869/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 251 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ DEBTEC z 13.11.2020.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť DIA-TOP-MED s. r. o., reg. vo vložke Sro 68616/B-Zbl, so sídlom: Fibichova 7, 821 05 Bratislava, IČO: 45 914 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spoločenska zmluva.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-rozhodnutie jedineho spolocnika .zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť DM 1, s.r.o., reg. vo vložke Sro 128169/B-Zbl, so sídlom: Lazaretská 24, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 294 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť DMP SLOVAKIA s. r. o., reg. vo vložke Sro 146124/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 47 352 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Domat Control System s. r. o., reg. vo vložke Sro 56255/B-Zbl, so sídlom: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 44 570 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2014
Dátum doručenia: 19.11.2014
-Podpisový vzor Ing. Ľubomír Krištofič
Dátum doručenia: 19.11.2014

Spoločnosť DOVI, s. r. o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 65302/B-Zbl, so sídlom: Holíčska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 45 563 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Konečná správa.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Účtovná závierka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Dstore s. r. o., reg. vo vložke Sro 122697/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 096 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť E.S.G.W.E.L., s. r. o., reg. vo vložke Sro 73489/B-Zbl, so sídlom: Jasovská 49, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 209 760, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ECO FIT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 132910/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 026 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť EDUKATA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 53893/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 21/A , 821 08 Bratislava, IČO: 44 327 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spolocenska zmluva - aktualne znenie.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Efficiency Hospitality Services s. r. o., reg. vo vložke Sro 56365/B-Zbl, so sídlom: Koceľova 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 557 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie Per Rollam zo dňa 2.4.2014
Dátum doručenia: 03.04.2014

Spoločnosť EFI SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 57543/B-Zbl, so sídlom: Macharova 1116/9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 690 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor - Adriana Bauman
Dátum doručenia: 28.05.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.5.2014
Dátum doručenia: 28.05.2014
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2014
Dátum doručenia: 28.05.2014

Spoločnosť EFPROS winter s. r. o., reg. vo vložke Sro 132671/B-Zbl, so sídlom: Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 016 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-osvedcenie o podnikani.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-vyhlasenie spravcu vkladov.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisovy vzor - p, Niku.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisovy vzor - p. CHovanec.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Electro Trade House s.r.o., reg. vo vložke Sro 143426/B-Zbl, so sídlom: Budatínska 16, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 828 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa Marius Daukša zo dňa 16.10.2020
Dátum doručenia: 26.11.2020
Listina je vyhotovená: v ruskom jazyku
-Úplné znenie zakladateľskej listiny v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 16.10.2020
Dátum doručenia: 26.11.2020
Listina je vyhotovená: v ruskom jazyku

Spoločnosť EM PROPERTIES s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 117878/B-Zbl, so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 642 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť ENE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 74301/B-Zbl, so sídlom: Martinčekova 16/781, 821 09 Bratislava, IČO: 46 256 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ENERGOCOL s.r.o., reg. vo vložke Sro 61216/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 45 261 270, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ETICON spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 8682/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 31 392 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť EUROVEA Hotel, s.r.o., reg. vo vložke Sro 60861/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 45 235 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť EVENTS 2000 s.r.o., reg. vo vložke Sro 132697/B-Zbl, so sídlom: Ladislava Dérera 2753/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 029 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.10.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť F 4 U, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 61492/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 622 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo 13.11.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Farm Lučenec, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56266/B-Zbl, so sídlom: Gajova 13, 811 09 Bratislava I, IČO: 36 861 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notárska zápisnica N 774/2014 Nz 21922/2014
Dátum doručenia: 10.06.2014

Spoločnosť FARMA FRUIT, s.r.o.v likvidácii, reg. vo vložke Sro 132595/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 025 527, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisový vzor Ján Horný.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisový vzor Peter Horný.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť FICUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 68434/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 45 889 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spolocenska_z.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-zapisnica.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť For Partners s.r.o., reg. vo vložke Sro 143771/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 054 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť FORBUILDING s. r. o., reg. vo vložke Sro 56966/B-Zbl, so sídlom: Záleská cesta 149/11, 900 45 Malinovo, IČO: 44 628 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2014
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 8.4.2014
Dátum doručenia: 09.04.2014
-Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2014
Dátum doručenia: 19.02.2014
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 22.1.2014
Dátum doručenia: 19.02.2014

Spoločnosť Fortunet, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56684/B-Zbl, so sídlom: Pavla Blaha 23, 841 06 Bratislava, IČO: 44 567 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápis rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 21.10.2014
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Zakladateľská listina zo dňa 21.10.2014
Dátum doručenia: 21.10.2014

Spoločnosť Forum Poprad, a.s., reg. vo vložke Sro 44346/B-Zbl, so sídlom: Ventúrska 12, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 732 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Znalecky posudok .asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisovy vzor - van Dooyeweert.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisovy vzor - Filipczak.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisovy vzor - Tandler.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisovy vzor - Uhyrek.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť FUTURE Consulting, s. r. o., reg. vo vložke Sro 57407/B-Zbl, so sídlom: Rajská 10/a , 811 08 Bratislava, IČO: 44 682 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 21.8.2014
Dátum doručenia: 16.09.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.8.2014
Dátum doručenia: 16.09.2014

Spoločnosť Galmars s.r.o., reg. vo vložke Sro 136462/B-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 288 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Gamex s. r. o., reg. vo vložke Sro 132599/B-Zbl, so sídlom: Kollárova 3977/22, 902 01 Pezinok, IČO: 52 034 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (obch.reg. a ZL).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť GBH Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 56652/B-Zbl, so sídlom: Komárnická 11, 821 03 Bratislava, IČO: 44 618 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2014
Dátum doručenia: 08.04.2014
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 2.4.2014
Dátum doručenia: 08.04.2014

Spoločnosť GEOMATIX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 56206/B-Zbl, so sídlom: Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36 407 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.9.2014
Dátum doručenia: 02.10.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.9.2014
Dátum doručenia: 02.10.2014

Spoločnosť Gigant Stav s.r.o., reg. vo vložke Sro 132606/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 50 293 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Go-Lett s.r.o., reg. vo vložke Sro 123304/B-Zbl, so sídlom: Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 50 742 698, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Gordias, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15582/B-Zbl, so sídlom: Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, IČO: 35 727 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2005, zápisnica 29.6.2006
Dátum doručenia: 17.10.2011
-Účtovná závierka za rok 2006, zápisnica zo dňa 11.6.2007
Dátum doručenia: 17.10.2011

Spoločnosť GRAINFIELD s.r.o., reg. vo vložke Sro 90560/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 314 532, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor nového konateľa.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Grainseed s.r.o., reg. vo vložke Sro 90640/B-Zbl, so sídlom: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 314 516, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť GREAT Company s.r.o., reg. vo vložke Sro 44410/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 733 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť HAI BAO s. r. o., reg. vo vložke Sro 56435/B-Zbl, so sídlom: Račianská 150, 831 54 Bratislava, IČO: 44 591 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2014
Dátum doručenia: 06.05.2014

Spoločnosť Hasky, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 96561/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 9, 831 04 Bratislava-Nové mesto, IČO: 47 480 360, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor likvidátora.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Havlík-Rescue záchranná služba opatrovateľská s. r. o., reg. vo vložke Sro 132908/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 041 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (havlik 55211).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť HOME STAGER, s. r. o., reg. vo vložke Sro 88648/B-Zbl, so sídlom: Nerudova 7, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 099 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť HONOUR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56782/B-Zbl, so sídlom: Stavbárska 5223/54, 821 07 Bratislava, IČO: 44 559 119, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.2.2014
Dátum doručenia: 21.02.2014

Spoločnosť HP Trust s.r.o., reg. vo vložke Sro 132105/B-Zbl, so sídlom: Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 212 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ.zepx
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Hypotyp s.r.o., reg. vo vložke Sro 130442/B-Zbl, so sídlom: Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 843 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť IKEA Bratislava, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27940/B-Zbl, so sídlom: Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35 849 436, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Immocap Invest III, a.s., reg. vo vložke Sro 111690/B-Zbl, so sídlom: Hrebendova 7, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 340 018, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie per rollam.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o., reg. vo vložke Sro 56727/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 44 604 432, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor Karel Bor
Dátum doručenia: 13.10.2014
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.9.2014
Dátum doručenia: 13.10.2014

Spoločnosť INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRADING, s. r. o., reg. vo vložke Sro 105723/B-Zbl, so sídlom: Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 48 263 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť ionground s. r. o., reg. vo vložke Sro 19105/B-Zbl, so sídlom: Astronomická 11, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 766 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spolocenska zmluva.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-rozhdnutie.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť IQ real s. r. o., reg. vo vložke Sro 42373/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 1098, 901 01 Malacky, IČO: 36 677 019, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť IRID.solutions s. r. o., reg. vo vložke Sro 132596/B-Zbl, so sídlom: Vavrinecká 835/22, 900 91 Limbach, IČO: 52 053 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť ITIS.international s. r. o., reg. vo vložke Sro 140977/B-Zbl, so sídlom: Javorová 624/7, 033 01 Podtureň, IČO: 52 658 627, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Dodatok.zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.10.2019
-Zápisnica z mimoriadneho/riadneho valného zhromaždenia (do obch.reg. a Zbierky listín) (itis 82716).zep
Dátum doručenia: 31.03.2020
-Zápisnica z mimoriadneho VZ.asice
Dátum doručenia: 05.05.2020

Spoločnosť JAMARCK s.r.o., reg. vo vložke Sro 127883/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 677 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nove znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Rozhodnutie jedineho spoločnika.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Jazdecký klub NAPOLI, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56543/B-Zbl, so sídlom: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 44 597 185, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor Ing Miroslav Seruga
Dátum doručenia: 25.02.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.1.2014
Dátum doručenia: 25.02.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2014
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 14.7.2014
Dátum doručenia: 11.08.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.6.2014
Dátum doručenia: 11.08.2014
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.7.2014
Dátum doručenia: 11.08.2014

Spoločnosť Jessat s.r.o., reg. vo vložke Sro 132900/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 047 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor štatutárneho orgánu spoločnosti Jessat s.r.o..zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť JGM s. r. o., reg. vo vložke Sro 132911/B-Zbl, so sídlom: Jégého 191/11, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 030 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (jgm 55315).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť JLSPHARM s. r. o., reg. vo vložke Sro 113920/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 485 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť JOPRO s. r. o., reg. vo vložke Sro 56471/B-Zbl, so sídlom: Zimná 3271/2, 821 02 Bratislava, IČO: 44 586 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2014
Dátum doručenia: 06.06.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 06.06.2014

Spoločnosť JUTEX - Contract, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21648/B-Zbl, so sídlom: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 787 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť KAMI TRADE s.r.o., reg. vo vložke Sro 129341/B-Zbl, so sídlom: Kútniky 360, 929 01 Kútniky, IČO: 51 789 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie .asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-rozhodnutie .asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť KM TRANSPORT, s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 99409/B-Zbl, so sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 804 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť KMV BEV SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 6142/B-Zbl, so sídlom: Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31 362 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor prokuristu.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Knihycz s. r. o., reg. vo vložke Sro 56453/B-Zbl, so sídlom: Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava, IČO: 44 599 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva zo dňa 2.7.2014
Dátum doručenia: 26.11.2020
-Zápisnica o konaní valného zhromaždenia zo dňa 2.7.2014
Dátum doručenia: 29.07.2014

Spoločnosť L&G pro legal, s. r. o., reg. vo vložke Sro 57106/B-Zbl, so sídlom: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 44 644 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.1.2014
Dátum doručenia: 10.01.2014
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2014
Dátum doručenia: 10.01.2014

Spoločnosť Lamar Company s. r. o., reg. vo vložke Sro 111903/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 349 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť LAUDING s. r. o., reg. vo vložke Sro 57882/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 12188/5A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 712 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notárska zápisnica N 968/2014, Nz 57781/2014, NCRls 58648/2014
Dátum doručenia: 30.12.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.12.2014
Dátum doručenia: 30.12.2014

Spoločnosť lauteala, s .r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 112303/B-Zbl, so sídlom: Astrová 16639/2A, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 327 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Vzdanie sa funkcie.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť LEONIDAS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56928/B-Zbl, so sídlom: Kozmonautická 3, 821 03 Bratislava, IČO: 44 639 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.7.2014
Dátum doručenia: 06.08.2014
-Autorizačné osvedčenie zo dňa 11.1.2013
Dátum doručenia: 06.08.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 30.7.2014
Dátum doručenia: 06.08.2014
-Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 24.7.2014
Dátum doručenia: 06.08.2014

Spoločnosť Lex Global Marketing s. r. o., reg. vo vložke Sro 113728/B-Zbl, so sídlom: Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 464 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Lievre s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 89365/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, IČO: 47 166 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie spolocnika.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Logman a.s., reg. vo vložke Sa 5398/B-Zbl, so sídlom: Jaskový rad 75, 831 01 Bratislava, IČO: 46 343 008, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť LOHENGRIN s. r. o., reg. vo vložke Sro 127024/B-Zbl, so sídlom: Mestská 244/6, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 406 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť LUSKPRESS, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 6011/B-Zbl, so sídlom: Ľudovíta Fullu 62, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 31 361 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Majtri, s. r. o., reg. vo vložke Sro 133971/B-Zbl, so sídlom: Orchideová 40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 137 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MAK advisory s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 123325/B-Zbl, so sídlom: A. Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 146 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI k 30.09.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť MAKARA office s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 121452/B-Zbl, so sídlom: A. Gwerkovej 12, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 010 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI k 30.09.2020.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020
-ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI k 31.10.2020.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020
-ZOZNAM POHĽADÁVOK k 31.10.2020.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť MAKINO s.r.o., reg. vo vložke Sro 37962/B-Zbl, so sídlom: Tuhovská 31, 831 06 Bratislava, IČO: 35 959 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť MAM mentor s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 123244/B-Zbl, so sídlom: Ľanová 3253/58, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 51 146 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI k 30.09.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť MAMMEF s. r. o., reg. vo vložke Sro 83461/B-Zbl, so sídlom: Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 46 800 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MANAUS SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 129489/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 797 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 05/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 05/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Maraba Service s.r.o., reg. vo vložke Sro 135841/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 285 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MED LEADER s.r.o., reg. vo vložke Sro 49031/B-Zbl, so sídlom: Popradská 56, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 43 835 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-UZ SZ.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-RJS.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť MEDIASTRADE, s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 109085/B-Zbl, so sídlom: Malokrasňanská 10239/4, 831 53 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 114 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť MEDITAX, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56372/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 56, 900 31 Stupava, IČO: 44 478 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor Juraj Vanek
Dátum doručenia: 25.02.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2014
Dátum doručenia: 25.02.2014

Spoločnosť MOCCA CAFE, s.r.o. v likivdácii, reg. vo vložke Sro 132583/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 028 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Modern Style s.r.o., reg. vo vložke Sro 17135/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 6, 821 06 Bratislava, IČO: 35 745 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.10.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Moderná správa s.r.o., reg. vo vložke Sro 132706/B-Zbl, so sídlom: Lesná 1, 901 01 Malacky, IČO: 52 035 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Ustanovenie do funkcie konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Morpheus Multimedia s. r. o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 42879/B-Zbl, so sídlom: Exnárova 26 , 821 03 Bratislava, IČO: 36 690 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 06/2017 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 06/2017 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť N - Point s.r.o., reg. vo vložke Sro 56998/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, IČO: 36 656 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2014
Dátum doručenia: 28.10.2014

Spoločnosť National Development Fund I., s. r. o., reg. vo vložke Sro 57505/B-Zbl, so sídlom: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 44 690 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Návrh spoločníka spoločnosti na rozhodnutie per rollam z 7.7.2014
Dátum doručenia: 29.07.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku
-Návrh spoločníka zo dňa 11.12.2013
Dátum doručenia: 14.01.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku

Spoločnosť NGA tech, s.r.o., reg. vo vložke Sro 98571/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 47 750 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Ngoc Hiep Dinh, reg. vo vložke Po 8067/B-Zbl, so sídlom: Komárňanská 1284/21, 946 03 Kolárovo, IČO: 52 433 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie o zriadení podniku zahraničnej osoby zo dňa 29.2.2020
Dátum doručenia: 18.03.2020
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 11.3.2020
Dátum doručenia: 18.03.2020
-Osvedcenie  o živnostenskom oprávnení zo dňa 21.5.2019
Dátum doručenia: 18.03.2020
-Rozhodnutie o zmene zo dňa 12.8.2020
Dátum doručenia: 17.08.2020

Spoločnosť NOVAGASTRADE a.s., reg. vo vložke Sa 5726/B-Zbl, so sídlom: Vlčie hrdlo 70, 821 07 Bratislava, IČO: 47 029 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť OCS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 66335/B-Zbl, so sídlom: 29. augusta 19, 811 09 Bratislava, IČO: 45 617 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť onaonastudio s.r.o., reg. vo vložke Sro 132709/B-Zbl, so sídlom: Plavecký Štvrtok 3501, 900 68 Plavecký Štvrtok, IČO: 52 041 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť ORECHOVÁ s. r. o., reg. vo vložke Sro 49575/B-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 43 783 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Orechova_Uplne_znenie_SZ.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Orechova_Zapisnica_z_MVZ.zep
Dátum doručenia: 05.11.2018
-Orechova_Prezencna_listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Panská Niva, s.r.o., reg. vo vložke Sro 130245/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 841 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Pedersen & Partners, s.r.o., reg. vo vložke Sro 34633/B-Zbl, so sídlom: Poštova 1, 811 06 Bratislava, IČO: 36 542 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Pedro Sanchez s.r.o., reg. vo vložke Sro 125188/B-Zbl, so sídlom: Wolkrova 3, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 650 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť PERSPECTA Finance, a. s., reg. vo vložke Sa 5803/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 249 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia Perspecta Finance z 13.11.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť PERSPECTA Invest, s. r. o., reg. vo vložke Sro 35704/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 931 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ Perspecta Invest z 13.11.2020.
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť PERSPECTA Legal, s.r.o., reg. vo vložke Sro 60632/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 668 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť PERSPECTA Recovery, k.s., reg. vo vložke Sr 1815/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 252 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ Perspecta Recovery z 13.11.2020.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť PERSPECTA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36686/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 943 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka Perspecta z 13.11.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Pierre Lang Slovakia s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 61635/B-Zbl, so sídlom: Panenská 6 , 811 03 Bratislava, IČO: 45 270 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť PMC INTERNATIONAL SUPPLY s. r. o., reg. vo vložke Sro 57567/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 45A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 690 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2014
Dátum doručenia: 28.05.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.5.2014
Dátum doručenia: 28.05.2014

Spoločnosť Poliklinika Šustekova s.r.o., reg. vo vložke Sro 32344/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 892 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť POZITIVA  a. s., reg. vo vložke Sa 5984/B-Zbl, so sídlom: Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 45 375 950, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Production Entertainment s.r.o., reg. vo vložke Sro 125070/B-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 51 277 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Promo Agency s.r.o., reg. vo vložke Sro 42890/B-Zbl, so sídlom: Vavilovova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 36 691 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-UZ SZ.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-zapisnica.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Proxis Slovakia, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 43648/B-Zbl, so sídlom: Karloveská 63, 841 01 Bratislava, IČO: 36 320 188, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Prvá aukčná, s.r.o., reg. vo vložke Sro 125758/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 789 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Quantum Credit a. s., reg. vo vložke Sa 5789/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 248 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ Quantum Credit z 13.11.2020.asice
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť R - BAG Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 62457/B-Zbl, so sídlom: Ivánska cesta 16604/30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 336 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť R.A.I.N., s. r. o., reg. vo vložke Sro 111765/B-Zbl, so sídlom: Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 319 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 05/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2019 - 05/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť RB Group economy, s.r.o., reg. vo vložke Sro 56958/B-Zbl, so sídlom: Romanova 1682/11, 851 02 Bratislava, IČO: 44 612 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.9.2014
Dátum doručenia: 08.10.2014
-Podpisový vzor Istvan Ciurar
Dátum doručenia: 08.10.2014
-Zakladateľská listina zo dňa 22.9.2014
Dátum doručenia: 08.10.2014

Spoločnosť RED_OAK_RESIDENCE s. r. o., reg. vo vložke Sro 138109/B-Zbl, so sídlom: Pribišova 47, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 417 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa - Peter Wiesinger, zo dňa 20.11.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku

Spoločnosť REKODOM, s. r. o., reg. vo vložke Sro 100164/B-Zbl, so sídlom: Farská 1316/4, 949 01 Nitra, IČO: 36 336 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 27.06.2019
-zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 27.06.2019
-Listina prítomných spoločníkov zo zasadnutia valnej hromady.asice
Dátum doručenia: 27.06.2019
-zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 09.07.2019
-Listina prítomných spoločníkov spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 09.07.2019
-Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 11.12.2019
-zápisnica zo zasadnutia MVZ spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 11.12.2019

Spoločnosť RENTAX s.r.o., reg. vo vložke Sro 59911/B-Zbl, so sídlom: Popradská 56, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 36 720 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-UZ SZ.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-RJS.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Re-solution, s. r. o., reg. vo vložke Sro 57595/B-Zbl, so sídlom: J. Farkasa 2739/17 , 903 01 Senec, IČO: 44 629 532, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 30.04.2014
Dátum doručenia: 17.06.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 02.06.2014
Dátum doručenia: 17.06.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.4.2014
Dátum doručenia: 17.06.2014

Spoločnosť Retrack Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 67946/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 45 866 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva spoločnosti Carbo Rail, s.r.o. úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Zápisnica z MVZ spoločnosti Carbo rail, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie konateľov spoločnosti Carbo rail, s.r.o. o započítaní pohľadávky spoločníka J. Gálika .zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Pozvánky na MVZ .zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť RO&TA s.r.o., reg. vo vložke Sro 130234/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 9B, 841 04 Bratislava, IČO: 51 800 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina_novelizovaná.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie jedinej spoločníčky.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť ROYAL TREE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 94956/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 559 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť RV Production s.r.o., reg. vo vložke Sro 56890/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 25, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 632 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 26.5.2014
Dátum doručenia: 10.06.2014
-Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2014
Dátum doručenia: 10.06.2014

Spoločnosť SADKO, s. r. o., reg. vo vložke Sro 92643/B-Zbl, so sídlom: Kysucká 5, 903 01 Senec, IČO: 47 452 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SD - spoločnosť, s.r.o., reg. vo vložke Sro 8567/B-Zbl, so sídlom: Bardošova 20, 831 01 Bratislava, IČO: 31 390 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 01.09.2017.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Zápisnica z valného zhromaždenia (23.08.2016)  a listina prítomných spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Zápisnica z valného zhromaždenia (17.08.2017) a listina prítomných spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť SEE s. r. o., reg. vo vložke Sro 56473/B-Zbl, so sídlom: Gessayova 2499/43, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 591 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.8.2014
Dátum doručenia: 26.08.2014
-Zakladateľská listina zo dňa 25.8.2014
Dátum doručenia: 26.08.2014

Spoločnosť Seven Seas Investments s. r. o., reg. vo vložke Sro 125323/B-Zbl, so sídlom: Paulínyho 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 261 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SIRAJA s. r. o., reg. vo vložke Sro 76267/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 46 327 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., reg. vo vložke Sro 56534/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44 553 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.3.2014
Dátum doručenia: 07.05.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.3.2014
Dátum doručenia: 07.05.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku
-Podpisový vzor Ing. Martin Kumpan
Dátum doručenia: 07.05.2014

Spoločnosť SocUtilitas s.r.o., reg. vo vložke Sro 139731/B-Zbl, so sídlom: Žižkova 15, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 52 494 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.11.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Solidteam s. r. o., reg. vo vložke Sro 79820/B-Zbl, so sídlom: Lužická 7, 811 08 Bratislava, IČO: 46 573 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Solony s. r. o., reg. vo vložke Sro 129198/B-Zbl, so sídlom: Velký Ostrov 128, 946 03 Kolárovo, IČO: 51 677 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Osvedčenie ZO.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť SpecCo2, s. r. o., reg. vo vložke Sro 111434/B-Zbl, so sídlom: Košická 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 343 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SpecCo3, s.r.o., reg. vo vložke Sro 121574/B-Zbl, so sídlom: Košická 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 046 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SPEMA group s. r. o., reg. vo vložke Sro 57115/B-Zbl, so sídlom: Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka z 10.7.2014
Dátum doručenia: 23.07.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.7.2014
Dátum doručenia: 23.07.2014

Spoločnosť SSQ s. r. o., reg. vo vložke Sro 98269/B-Zbl, so sídlom: Lachová 30, 851 03 Bratislava, IČO: 47 726 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SV software s.r.o., reg. vo vložke Sro 87899/B-Zbl, so sídlom: Ferdiša Kostku 61/14, 900 31 Stupava, IČO: 47 039 035, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť SWEETREE s. r. o., reg. vo vložke Sro 56209/B-Zbl, so sídlom: Michalská 7, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 558 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.4.2014
Dátum doručenia: 24.04.2014
-Podpisový vzor Vittorio Ventura
Dátum doručenia: 24.04.2014
-Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2014
Dátum doručenia: 24.04.2014

Spoločnosť Šiška & Partners s. r. o., reg. vo vložke Sro 56398/B-Zbl, so sídlom: Palisády 33 , 811 06 Bratislava, IČO: 36 861 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 15.7.2014
Dátum doručenia: 16.07.2014

Spoločnosť Tajba Personal Agency s.r.o., reg. vo vložke Sro 125728/B-Zbl, so sídlom: Veternicová 3149/25, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 327 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie .asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-rozhodnutie .asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť TEAM 2000 eu s.r.o., reg. vo vložke Sro 131788/B-Zbl, so sídlom: Klincová 16637/37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 973 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť TheDarkRoom s.r.o., reg. vo vložke Sro 109483/B-Zbl, so sídlom: Beňovského 1165/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 50 197 223, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť TITOL - SPORT, s. r. o., reg. vo vložke Sro 57932/B-Zbl, so sídlom: Roľnícka 116 , 831 07 Bratislava, IČO: 44 498 799, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2014
Dátum doručenia: 22.12.2014
-Podpisový vzor - Jozef Baláž
Dátum doručenia: 22.12.2014
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2014
Dátum doručenia: 22.12.2014

Spoločnosť TNG Network, s.r.o., reg. vo vložke Sro 83569/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 795 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jedineho spolocníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť TOŠO Invest, s. r. o., reg. vo vložke Sro 57982/B-Zbl, so sídlom: Hradská 13983/5C , 821 07 Bratislava, IČO: 44 741 707, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.03.2014
Dátum doručenia: 29.05.2014
-Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2014
Dátum doručenia: 29.05.2014

Spoločnosť Tradeside s.r.o., reg. vo vložke Sro 132678/B-Zbl, so sídlom: Na Piesku 17, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 023 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť TRANSGEM SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36738/B-Zbl, so sídlom: Diaľničná cesta 15, 903 01 Senec, IČO: 35 944 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Výročná správa za obdobie 05/2019 - 04/2020
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť TRILUX Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17119/B-Zbl, so sídlom: Galvániho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 745 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina pritomnych spolocnikov.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť U Žida, spol. s r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 83443/B-Zbl, so sídlom: Pečnianska 1202/31, 851 01 Bratislava, IČO: 46 786 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Sprievodný list 30.9.2020
Dátum doručenia: 25.11.2020
-Zoznam majetku
Dátum doručenia: 25.11.2020

Spoločnosť Unboxed s. r. o., reg. vo vložke Sro 132646/B-Zbl, so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 047 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (unboxed 55671).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť UnionSoft s. r. o., reg. vo vložke Sro 89791/B-Zbl, so sídlom: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 194 235, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2020
Dátum doručenia: 26.11.2020

Spoločnosť Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 8172/B-Zbl, so sídlom: Nám.SNP 10, 814 65 Bratislava, IČO: 31 386 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Valbek s.r.o., reg. vo vložke Sro 41175/B-Zbl, so sídlom: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36 612 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Veni Vidi Vici, s.r.o., reg. vo vložke Sro 120844/B-Zbl, so sídlom: Hnilecká 15, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 50 894 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica_VZ.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Prezenčná listina VZ.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť VENTURSKA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28424/B-Zbl, so sídlom: Ventúrska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 853 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť VenVivis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32050/B-Zbl, so sídlom: Moskovská 13, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 889 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za obdobie 07/2019 - 06/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VERMONT Services Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 106688/B-Zbl, so sídlom: Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 321 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VERMONT Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 106686/B-Zbl, so sídlom: Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 317 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2019
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VFSolutions, s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 57101/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24 , 811 03 Bratislava, IČO: 44 615 639, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notárska zápisnica N 387/2014, Nz 56964/2014, NCRls 57882/2014
Dátum doručenia: 23.12.2014
-Notárska zápisnica N 388/2014, Nz 56971/2014, NCRls 57887/2014
Dátum doručenia: 23.12.2014
-Notárska zápisnica N 389/2014, Nz 56975/2014, ncrLS 57899/2014
Dátum doručenia: 23.12.2014

Spoločnosť VhS - stav s. r. o., reg. vo vložke Sro 34487/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 1098, 901 01 Malacky, IČO: 35 916 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť VhS- real spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 26168/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 1098, 901 01 Malacky, IČO: 35 832 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Vivenius s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 47963/B-Zbl, so sídlom: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36 834 785, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Vlhová Consult, s. r. o., reg. vo vložke Sro 132645/B-Zbl, so sídlom: GBC I, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 028 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Wasteland Investment Management s. r. o., reg. vo vložke Sro 127453/B-Zbl, so sídlom: Janotova 14, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 453 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-listina prítomných spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Vyhlásenie správcu vkladov.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť WL Power, s. r. o., reg. vo vložke Sro 132391/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 008 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva spoločnosti z 04.09.2018.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spoločnosti z 04.09.2018.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Yakuza Košice s.r.o., reg. vo vložke Sro 123392/B-Zbl, so sídlom: Vietnamská 49, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 172 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nove znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť Yannina s. r. o., reg. vo vložke Sro 51075/B-Zbl, so sídlom: Geologická 32 , 821 06 Bratislava, IČO: 44 031 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020
-Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť Yess shop s.r.o., reg. vo vložke Sro 132673/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 958 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť Ygritte s. r. o., reg. vo vložke Sro 121424/B-Zbl, so sídlom: Žltá 24/A, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 698 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť YUKI Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32970/B-Zbl, so sídlom: Jasovská 2, 851 07 Bratislava-Petržalka, IČO: 36 489 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 26.11.2020
Dátum uloženia v RÚZ: 25.11.2020

Spoločnosť YUPPIE s.r.o., reg. vo vložke Sro 87151/B-Zbl, so sídlom: Podunajská 31, 821 06 Bratislava, IČO: 47 003 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018

Spoločnosť ZEDER TEAM a. s., reg. vo vložke Sa 6694/B-Zbl, so sídlom: Povstania 1253/8, 955 01 Topoľčany, IČO: 51 241 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Stanovy.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Podpisovy vzor predsedu predstavenstva.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 14.03.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 14.03.2018
-Notárska zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 13.02.2020

Spoločnosť zero-energy-buildingsystem s. r. o., v likvidácii, reg. vo vložke Sro 67421/B-Zbl, so sídlom: Štefánikova 7, 811 06 Bratislava, IČO: 45 632 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Zapisnica.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť ZH care s. r. o., reg. vo vložke Sro 132592/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 1432/6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 029 158, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018
-Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (zh care 54536).zep
Dátum doručenia: 09.11.2018

Spoločnosť ZIANA s.r.o, reg. vo vložke Sro 129920/B-Zbl, so sídlom: Parková 45, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 278 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018
-Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.11.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1