Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203079

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 51866/N  
OBCHODNÉ MENO: Sparetronics s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ernestova bašta 2, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02
IČO: 53 046 714
DEŇ ZÁPISU: 21.04.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Dizajnérske činnosti
6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
7. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. Vedenie účtovníctva
11. Administratívne služby
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Lucia Borisavljevičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2162/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Vznik funkcie: 03.06.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Lucia Borisavljevičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 2162/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Výška vkladu: 26 600,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 26 600,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Maurice Daniel O´Donoghue, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triq il- Bajja PAORAMA Flat 45, Názov obce: San Giljan, PSČ: STJ1084, Štát: Maltská republika, Výška vkladu: 11 400,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 11 400,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Bokang Joel Mosiuoa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triq iz-Zernieq 66, Názov obce: Birkirkara, PSČ: BKR4244, Štát: Maltská republika, Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1