Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203082

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52503/N  
OBCHODNÉ MENO: Veonyx s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skuteckého 30, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 53 328 400
DEŇ ZÁPISU: 30.09.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. Administratívne služby
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Prípravné práce k realizácii stavby
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
14. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
17. Kuriérske služby
18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
20. Služby požičovní
21. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
a rekondíciu
22. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
23. Sťahovacie služby
24. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ján Bucsek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geríb 181/26, Názov obce: Dolný Ohaj, PSČ: 941 43, Vznik funkcie: 12.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Bucsek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geríb 181/26, Názov obce: Dolný Ohaj, PSČ: 941 43, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1