Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203081

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18381/N  
OBCHODNÉ MENO: VEMAL, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitavská 22/1, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01
IČO: 36 654 728
DEŇ ZÁPISU: 20.07.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
2. reklamná a propagačná činnosť
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
5. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
6. prenájom strojov a zariadení
7. skladovanie a manipulácia s tovarom
8. služby súvisiace s databázami
9. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. prevádzkovanie parkoviska
12. spracovanie údajov
13. grafické práce na počítači
14. výskum a vývoj v oblasti informačných technológií
15. administratívne a sekretárske služby
16. technik požiarnej ochrany
17. podnikateľské poradenstvo v oblasti rastlinnej výroby
18. upratovacie a čistiace práce
19. prieskum trhu a verejnej mienky
20. bezpečnostnotechnická služba
21. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
22. bezpečnostný technik
23. autorizovaný bezpečnostný technik
24. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
25. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
26. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
27. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej výroby
28. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
29. prípravné práce k realizácii stavby
30. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídl. Lúky 1228/83, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01, Vznik funkcie: 20.07.2006
Meno a priezvisko:  Michal Švec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídl. Lúky 1227/76, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01, Vznik funkcie: 04.11.2020
Meno a priezvisko:  Matúš Pénzeš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídl. Lúky 1228/83, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01, Vznik funkcie: 04.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Michal Švec koná vždy spolu s ďalším konateľom a to konkrétne s: Matúš Penzeš. Matúš Penzeš koná vždy spolu s ďalším konateľom a to konkrétne s: Michal Švec.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídl. Lúky 1 1228/83, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01, Výška vkladu: 5 642,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 642,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Švec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Priehon 329/64, Názov obce: Nitra - Dolné Krškany, PSČ: 949 05, Výška vkladu: 995,000000 EUR, Rozsah splatenia: 995,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 637,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 637,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1