Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203080

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 44283/N  
OBCHODNÉ MENO: SZONLAJTNER controls, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov obce: Žirany 879, PSČ: 951 74
IČO: 51 159 449
DEŇ ZÁPISU: 12.10.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. Prenájom hnuteľných vecí
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly
8. Oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly
9. Poskytovanie služieb osobného charakteru
10. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Dajana Szonlajtnerová, Bydlisko: Názov obce: Žirany 492, PSČ: 951 74, Vznik funkcie: 12.10.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dajana Szonlajtnerová, Bydlisko: Názov obce: Žirany 492, PSČ: 951 74, Výška vkladu: 150 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 150 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1