Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203070

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52953/N  
OBCHODNÉ MENO: FOR PRINT s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.C.Hronského 39, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01
IČO: 51 879 841
DEŇ ZÁPISU: 18.08.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
3. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
4. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
5. Fotografické služby
6. Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
7. Reklamné a marketingové služby
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
12. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ondrej Mlynka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.C.Hronského 3596/39, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01, Vznik funkcie: 04.07.2019
Meno a priezvisko:  Michal Hudec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 1163/31, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01, Vznik funkcie: 04.07.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ondrej Mlynka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.C.Hronského 3596/39, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Michal Hudec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 1163/31, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1