Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203076

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40987/N  
OBCHODNÉ MENO: oPPort s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kraskova 7633/2, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01
IČO: 50 311 841
DEŇ ZÁPISU: 04.06.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby
2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
5. Reklamné a marketingové služby
6. Prieskum trhu a verejnej mienky
7. Fotofragické služby
8. Administratívne služby
9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
14. Vydavateľská činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Bc. Štefan Csuport, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná ulica 171/4, Názov obce: Andovce, PSČ: 941 23, Vznik funkcie: 04.06.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konatelia sa podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Bc. Štefan Csuport, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná ulica 171/4, Názov obce: Andovce, PSČ: 941 23, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1