Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203077

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26915/N  
OBCHODNÉ MENO: PATRINUS, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkerova 1/3107, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01
IČO: 45 572 801
DEŇ ZÁPISU: 17.06.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. cestná motorová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava
4. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
5. poskytovanie služieb v rybárstve
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
10. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ján Bencze, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 3, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, Vznik funkcie: 26.04.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Ivaničová, Bydlisko: Názov obce: Branovo 120, PSČ: 941 31, Výška vkladu: 900,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 900,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Gabriela Benczeová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 1863/1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, Výška vkladu: 8 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 100,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1