Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203069

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21645/N  
OBCHODNÉ MENO: Food for Taste s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 43 994 024
DEŇ ZÁPISU: 20.02.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vedenie účtovníctva
2. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. výroba potravinárskych výrobkov,
4. výroba nápojov,
5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Dipl.Ing. Andreas Hamacher, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 18.09.2020
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Duška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hôrke 11, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Vznik funkcie: 18.09.2020
Meno a priezvisko:  Matej Uličný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 74, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24, Vznik funkcie: 18.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Vitachem s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO: 45 375 640, Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR
Obchodné meno: Made by Duška s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hôrke 11, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, IČO: 47 545 411, Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Matej Uličný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 74, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24, Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1