Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203078

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 51079/N  
OBCHODNÉ MENO: PETRO-STAV AZ s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabaj 96, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17
IČO: 50 796 950
DEŇ ZÁPISU: 20.04.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dávid Cicák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabaj 96, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1