Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203073

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 50230/N  
OBCHODNÉ MENO: MetalTech Consulting s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 22, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01
IČO: 52 879 305
DEŇ ZÁPISU: 21.01.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Administratívne služby
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Vedenie účtovníctva
7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
8. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Boldizsár Jakab, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Egyetértés utca 1, Názov obce: Budapest 09, PSČ: 1091, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 03.03.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Boldizsár Jakab, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Egyetértés utca 1, Názov obce: Budapest 09, PSČ: 1091, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1