Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203072

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 50117/N  
OBCHODNÉ MENO: MaSiLIB, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovítová 56, Názov obce: Ľudovítová, PSČ: 951 44
IČO: 52 844 927
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Simona Chudá, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 399/4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Vznik funkcie: 01.01.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Simona Chudá, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 399/4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1