Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R203067

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 51812/N  
OBCHODNÉ MENO: aquaudit s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03
IČO: 53 176 120
DEŇ ZÁPISU: 23.07.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. Prevádzka malých plavidiel
8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
9. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
10. Administratívne služby
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
15. Prenájom hnuteľných vecí
16. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
23. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
24. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
25. Dizajnérske činnosti
26. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
27. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
28. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
29. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
30. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
31. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
32. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
33. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Jozef Szöllös, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čučma 198, Názov obce: Čučma, PSČ: 048 01, Vznik funkcie: 23.11.2020
Meno a priezvisko:  Peter Csobády, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plešivec 623, Názov obce: Plešivec, PSČ: 049 11, Vznik funkcie: 23.11.2020
Meno a priezvisko: Ing. Milan Hutkai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strelecká 7, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 23.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Szöllös, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čučma 198, Názov obce: Čučma, PSČ: 048 01, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Peter Csobády, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plešivec 623, Názov obce: Plešivec, PSČ: 049 11, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
Obchodné meno: executives, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 29/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, IČO: 36 683 825, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1