Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R203053

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52983/N  
OBCHODNÉ MENO: QWEEN s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrady 9788/14, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02
IČO: 53 462 335
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
5. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
8. Finančný lízing
9. Faktoring a forfaiting
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13. Prípravné práce k realizácii stavby
14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
18. Čistiace a upratovacie služby
19. Administratívne služby
20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
21. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
22. Sťahovacie služby
23. Kuriérske služby
24. Prenájom hnuteľných vecí
25. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Alexander Máté, Bydlisko: Názov obce: Veľké Lovce 448, PSČ: 941 42, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Alexander Máté, Bydlisko: Názov obce: Veľké Lovce 448, PSČ: 941 42, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1