Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R203042

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52979/N  
OBCHODNÉ MENO: AMEA Tara s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičová 43, Názov obce: Štefanovičová, PSČ: 951 15
IČO: 53 453 689
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
3. Výroba potravinárskych výrobkov
4. Výroba kŕmnych zmesí
5. Výroba nápojov
6. Textilná výroba
7. Odevná výroba
8. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
9. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
10. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
11. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
12. Keramická výroba
13. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
14. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
15. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
16. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
17. Výroba bižutérie a suvenírov
18. Výroba hračiek a hier
19. Výroba sviečok a tieniacej techniky
20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
22. Prípravné práce k realizácii stavby
23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
25. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
26. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
27. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
28. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
29. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
30. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
31. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
32. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
33. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
34. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
35. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
36. Finančný lízing
37. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
38. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
39. Faktoring a forfaiting
40. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
41. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
42. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
43. Vedenie účtovníctva
44. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
45. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
46. Dizajnérske činnosti
47. Fotografické služby
48. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a hvarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
49. Služby požičovní
50. Prenájom hnuteľných vecí
51. Informačná činnosť
52. Čistiace a upratovacie služby
53. Administratívne služby
54. Verejné obstarávanie
55. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
56. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
57. Poskytovanie sociálnych služieb
58. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
59. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
60. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
61. Organizovanie a realizovanie prehliadok výstav, vzdelávacích podujatí
62. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
63. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Aaron Alexander Jochen Čalkovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičová 43, Názov obce: Štefanovičová, PSČ: 951 15, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Aaron Alexander Jochen Čalkovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičová 43, Názov obce: , PSČ: 951  15, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1