Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R203043

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52968/N  
OBCHODNÉ MENO: B2H Development s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohovská cesta 348/44, Názov obce: Nemčice, PSČ: 955 01
IČO: 53 424 204
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
3. Čistiace a upratovacie služby
4. Poskytovanie služieb osobného charakteru
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
10. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. Vedenie účtovníctva
15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
16. Prípravné práce k realizácii stavby
17. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
19. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Adam Hroššo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohovská cesta 348/44, Názov obce: Nemčice, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Adam Hroššo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohovská cesta 348/44, Názov obce: Nemčice, PSČ: 955 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1