Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203178

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 23608/P  
OBCHODNÉ MENO: Maxstavby, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dilongova 12758/84A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 45 866 449
DEŇ ZÁPISU: 16.10.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Zámočníctvo
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
8. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
9. skladovanie
10. prenájom hnuteľných vecí
11. údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu obstarávania údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb
12. čistiace a upratovacie služby
13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
14. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
15. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
16. sťahovacie služby
17. čistenie kanalizačných systémov
18. diagnostika kanalizačných potrubí
19. Opravy pracovných strojov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Semko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dilongova 12758/84A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 16.10.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Semko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dilongova 12758/84A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1