Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203176

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27944/P  
OBCHODNÉ MENO: KTL, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 20B, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06
IČO: 47 163 194
DEŇ ZÁPISU: 16.05.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
3. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
4. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. prenájom hnuteľných vecí
7. reklamné a marketingové služby
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. počítačové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: doc. Ing. Miroslav Gombár, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prostejovská 4823/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 16.05.2013
Meno a priezvisko: Ing. Mária Dohňanská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 7597/7, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 26.05.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že na listinách zaväzujúcich spoločnosť, k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: doc. Ing. Miroslav Gombár, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prostejovská 4823/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Viliam Dohňanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doliny 12, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21, Výška vkladu: 6 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 500,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 500,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1