Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203182

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26634/P  
OBCHODNÉ MENO: POHODA, OK, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice Slovenskej 608/11, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01
IČO: 46 776 753
DEŇ ZÁPISU: 12.09.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
4. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
5. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
6. donášková služba
7. pestovanie poľnohospodárskych plodín
8. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
10. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva
11. Prenájom hnuteľných vecí
12. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ondrej Komačko, Bydlisko: Názov obce: Hviezdoslavov 742, PSČ: 930 41, Vznik funkcie: 30.10.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Ondej Komačko, Bydlisko: Názov obce: Hviezdoslavov 742, PSČ: 930 41
Meno a priezvisko:  Ondrej Komačko, Bydlisko: Názov obce: Hviezdoslavov 742, PSČ: 930 41
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1