Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203175

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 38348/P  
OBCHODNÉ MENO: JAVOR3 s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Hunkovce 8, PSČ: 090 03
IČO: 50 967 231
DEŇ ZÁPISU: 15.06.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Jiří Brada, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražní 259, Názov obce: Nelahozeves, PSČ: 27751, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.11.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť navonok zastupuje a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Agroprodukt Hunkovce, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Hunkovce 8, PSČ: 090 03, Výška vkladu: 1 777 100,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 777 100,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 777 100,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 777 100,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1