Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203183

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37978/P  
OBCHODNÉ MENO: STAV RL, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárska 3995/113, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01
IČO: 52 042 081
DEŇ ZÁPISU: 10.11.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. prenájom hnuteľných vecí
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. prípravné práce k realizácii stavby
6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. poskytovanie služieb osobného charakteru
8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. sťahovacie služby
10. tesárstvo
11. Murárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Maroš Lajtár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2665/15, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, Vznik funkcie: 10.01.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Maroš Lajtár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2665/15, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1