Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203179

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37901/P  
OBCHODNÉ MENO: MES Laboratories s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 20/49, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01
IČO: 52 281 914
DEŇ ZÁPISU: 12.03.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Čistiace a upratovanie služby
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
15. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
17. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
18. Výroba potravinárskych výrobkov
19. Výroba kŕmnych zmesí
20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
21. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
22. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
23. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
24. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Štenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 1469/2, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 12.03.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Štenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 1469/2, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1