Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203177

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31039/P  
OBCHODNÉ MENO: LOMY MTD s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 23, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01
IČO: 47 993 987
DEŇ ZÁPISU: 13.12.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. finančný leasing
7. faktoring a forfaiting
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. čistiace a upratovacie služby
10. prenájom hnuteľných vecí
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. reklamné a marketingové služby
13. prieskum trhu a verejnej mienky
14. obchodná činnosť - prírodné drvené kamenivo, kamenárske výrobky, lomový kameň
15. vykonávanie trhacích prác
16. § 2 písm.b) zákona: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch
17. § 2 písm. c) zákona: zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
18. § 2 písm. d) zákona: úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
19. § 2 písm. e) zákona: zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
20. § 3 písm. a) zákona: dobývanie ložísk nevyhradenýchnerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ján Dufala, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 23, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Vznik funkcie: 13.12.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písomnému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Dufala, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 23, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1