Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203181

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41148/P  
OBCHODNÉ MENO: PHZ tender, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 19, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 53 293 151
DEŇ ZÁPISU: 23.10.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Verejné obstarávanie
2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. administratívne služby
7. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Galdunová, Bydlisko: Názov obce: Hendrichovce 339, PSČ: 082 35, Vznik funkcie: 23.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Galdunová, Bydlisko: Názov obce: Hendrichovce 339, PSČ: 082 35, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1