Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203174

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40946/P  
OBCHODNÉ MENO: IMUNITAS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 1458/21, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01
IČO: 53 281 870
DEŇ ZÁPISU: 11.09.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Výroba nápojov
2. Textilná výroba
3. Odevná výroba
4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
6. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
8. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
9. Výroba bižutérie a suvenírov
10. Výroba hračiek a hier
11. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
12. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
13. Čistiace a upratovacie služby
14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
17. Prípravné práce k realizácii stavby
18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
20. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
21. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v
ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
23. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
24. Prevádzkovanie výdajne stravy
25. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
26. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
27. Vedenie účtovníctva
28. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
29. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
30. Služby požičovní
31. Prenájom hnuteľných vecí
32. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Terézia Kocová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 2046/39, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, Vznik funkcie: 23.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Terézia Kocová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 2046/39, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1