Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R203171

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30649/P  
OBCHODNÉ MENO: DENTAVIA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 2764/17, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 47 353 422
DEŇ ZÁPISU: 11.07.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo  na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti  (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť  v oblasti  služieb
4. Administratívne služby
5. Zadávanie klinického skúšania liečiv
6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti – ambulancia zubného lekárstva v odbore zubné lekárstvo
8. Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti – ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Viktor Hundža, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica sv. Juraja 5374/9, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 21.03.2019
Meno a priezvisko: MDDr. Zuzana Hundžová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica sv. Juraja 5374/9, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 12.01.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MDDr. Zuzana Hundžová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica sv. Juraja 5374/9, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1